Przedmiar (*) - e

Transkrypt

Przedmiar (*) - e
nakładczy.KST
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1
Klatki schodowe ul. Kilińskiego 32
1 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie drzwi, okien i podłóg folią
d.1 1216-01
posadzki i drzwi
(5.93*2.33*5+1.00*2.05*8+1.30*2.05)*3
okna
(1.20*1.70*3)*3
2 KNR 4-01
d.1 1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
((1.87*1.95+1.87*2.37*2+1.95*2.37*2)-(1.16*2.05+1.30*2.05))*3
5.93*2.33*5*3
(2.33*2.45*5*2)*3+(5.93*2.45*5*2)*3
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1.00*2.05*8)*3
-(1.30*2.00)*3
-(1.20*1.70*3)*3
j.m.
m2
264.449
m2
18.360
RAZEM
m2
m2
m2
50.131
207.254
607.110
m2
m2
m2
-49.200
-7.800
-18.360
RAZEM
789.135
789.135
RAZEM
789.135
m
5 KNR-W 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i syfitach z elem.
d.1 0830-04
prefabrykowanych i betonów wylewanych - obmiar j.w poz. 3
789.135
m2
6 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podd.1 1510-03
łoży gipsowych z gruntowaniem
789.135-247.20
m2
m
69.900
m
163.500
m
29.400
RAZEM
262.800
789.135
RAZEM
789.135
541.935
RAZEM
541.935
247.200
RAZEM
247.200
102.300
RAZEM
102.300
247.800
RAZEM
247.800
27.600
RAZEM
27.600
3.000
RAZEM
3.000
22.320
RAZEM
22.320
m2
m2
7 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z m2
d.1 1508-03
dwukrotnym szpachlowaniem
82.40*3
m2
10 KNR 4-01
d.1 1212-28
11 KNR 4-01
d.1 1212-19
12 KNR 4-01
d.1 1209-05
13 KNR 4-01
d.1 1209-09
14 KNR 4-01
d.1 1212-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
m2
(3.10*2*5*1.10)*3
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm
(5.93*2*5+2.33*5*2)*3
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm
(2.50*2+2.10*2)*3
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
m2
0.50*2*3
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 1.0 m2
okna
(1.20*1.70*3+1.20*0.55*2)*3
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
drzwi wejściowe
1.30*2.05*3
drzwi do piwnicy
0.90*2.05*3
m2
Norma STD Wersja 4.20a
m
m
m2
m2
7.995
m2
5.535
RAZEM
Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach- m2
lowanych jednokrotnie
1.40*0.50*4*3
m2
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD Licencja 6507 dla Krzysztof Jabłoński
-1-
282.809
m2
4 NNRNKB
Osadzenie listew narożnych przy wykonywaniu szpachlowania
d.1 202 0842-01
- analogia
spocznik
(2.33*5*2)*3
otwory okienne i drzwiowe
(1.00+2.05*8*2)*3+(1.30+2.00*2.00*2)*3+(1.20+1.70*3*2)*3
naroża ścian
(2.45*2*2)*3
9 KNR 4-01
d.1 1207-02
Razem
m2
3 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1 202 1134-02 poziome i pionowe
789.135
m2
8 KNR 4-01
d.1 1212-04
Poszcz
8.400
13.530
nakładczy.KST
Lp.
PRZEDMIAR
Podstawa
15 KNR 4-03
d.1 0307-01
16 KNR 4-01
d.1 1215-09
Opis i wyliczenia
Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce
szt.
5.00*3
szt.
Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- szt.
wych
(16*2*3)*3
szt.
2
Klatka schodowa ul. Kilińskiego 32 A
17 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie drzwi, okien i podłóg folią
d.2 1216-01
posadzki i drzwi
(5.21*2.68+1.00*2.05*8+1.45*2.05)
okna
0.85*0.85*3
18 KNR 4-01
d.2 1202-09
j.m.
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
(2.27*2.20*2+1.16*2.20*2)-(1.16*2.00+1.45*2.06)
5.21*2.68*4
5.21*2.45*2*4+2.68*2.45*2*4
minus otwory okienne i drzwiowe
-(1.00*2.05*8)
-(1.45*2.05)
m2
m2
m2
9.785
55.851
154.644
m2
m2
-16.400
-2.973
RAZEM
200.907
200.907
RAZEM
200.907
m2
m
13.400
m
50.900
m
9.800
RAZEM
74.100
200.907
RAZEM
200.907
118.507
RAZEM
118.507
82.400
RAZEM
82.400
28.160
RAZEM
28.160
63.120
RAZEM
63.120
9.200
RAZEM
9.200
1.400
RAZEM
1.400
2.168
RAZEM
2.168
m2
m2
23 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z m2
d.2 1508-03
dwukrotnym szpachlowaniem
82.40
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
m2
(3.20*2*4*1.10)
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm
(5.21*2*4+2.68*2*4)
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm
(2.50*2+2.10*2)
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
m2
0.50*1.40*2
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 1.0 m2
okna
0.85*0.85*3
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
m2
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD Licencja 6507 dla Krzysztof Jabłoński
-2Norma STD Wersja 4.20a
35.503
m2
22 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podd.2 1510-03
łoży gipsowych z gruntowaniem
200.907-82.40
29 KNR 4-01
d.2 1209-09
288.000
2.168
RAZEM
m2
28 KNR 4-01
d.2 1209-05
288.000
RAZEM
m2
21 KNR-W 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i syfitach z elem.
d.2 0830-04
prefabrykowanych i betonów wylewanych - obmiar j.w poz. 3
200.907
27 KNR 4-01
d.2 1212-19
15.000
33.335
m
26 KNR 4-01
d.2 1212-28
15.000
RAZEM
m2
20 NNRNKB
Osadzenie listew narożnych przy wykonywaniu szpachlowania
d.2 202 0842-01
- analogia
spocznik
2.68*5
otwory okienne i drzwiowe
(1.00+2.05*8*2)+(1.45+2.00*2.00*2)+(0.85*3*3)
naroża ścian
2.45*2*2
25 KNR 4-01
d.2 1207-02
Razem
8.400
m2
19 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.2 202 1134-02 poziome i pionowe
200.907
m2
24 KNR 4-01
d.2 1212-04
Poszcz
RAZEM
m
m
m2
nakładczy.KST
Lp.
PRZEDMIAR
Podstawa
Opis i wyliczenia
drzwi wejściowe
1.45*2.05
drzwi do piwnicy
0.90*2.05
30 KNR 4-01
d.2 1212-01
31 KNR 4-03
d.2 0307-01
32 KNR 4-01
d.2 1215-09
j.m.
2.973
m2
1.845
RAZEM
4.818
2.100
RAZEM
2.100
5.000
RAZEM
5.000
96.000
RAZEM
96.000
2.240
RAZEM
2.240
Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce
szt.
5.00
szt.
Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- szt.
wych
16*2*3
szt.
33 KNR-W 4-01 Uzupełnienie oszklenia drzwi wejsciowych szkłem ornamentowym na listwy z m2
d.2 1102-02
podkitowaniem o powierzchni do 0.5 m2
0.20*0.20*14*4
m2
Norma STD Wersja 4.20a
Razem
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach- m2
lowanych jednokrotnie
1.40*0.50*3
m2
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD Licencja 6507 dla Krzysztof Jabłoński
-3-
Poszcz