Aby pobrać wersję PDF kliknij

Transkrypt

Aby pobrać wersję PDF kliknij
Panorama
Powiatu Janowskiego
Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki
Nr 1(45) Luty - Marzec 2015
W NUMERZE
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO
Szkoła zawodowa to dobry wybór
- twierdzą uczniowie
więcej str. 19
Ponad 7 mln zł na aktywizację
prawie 900 bezrobotnych więcej str. 4
Drodzy Diecezjanie
„Chrystus przeszedł przez mękę do życia, otwierając drogę nam wierzącym w
Jego zmartwychwstanie” (św. Augustyn).
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę drogim Siostrom i Braciom z Diecezji
Sandomierskiej, aby celebracja paschy Chrystusa stała się Waszą paschą. Podążając
za Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana, wyjdźmy wszyscy z naszych grobów. Niech
uczestnictwo w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia oraz okresu wielkanocnego,
przyczyni się do umocnienia wiary. Niech buduje wspólnotę kościelną, rodzinną,
narodową, w której jest obecny i działa Zmartwychwstały Chrystus.
Pamiętajmy jednocześnie o chrześcijanach, którzy z powodu wiary są
prześladowani i zabijani w Iraku, Syrii, Nigerii oraz w innych częściach świata. Nie
zapominajmy o ofiarach konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Zabity i zmartwychwstały Zbawiciel utożsamia
się z tymi naszymi Siostrami i Braćmi. Chce, abyśmy byli z nimi solidarni przez modlitwę oraz
wszechstronną pomoc. Tylko wtedy wielkanocna radość będzie pełna.
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał dla wszystkich. Wesołych i błogosławionych Świąt !
+ Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski
ZAZ oficjalnie otwarty
Przy janowskim szpitalu powstał Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej - szósty w województwie
lubelskim. Placówkę uruchomiono 30 grudnia ub. roku, a 5 lutego oficjalnie otwarto.
WIĘCEJ na str. 3
www.powiatjanowski.pl
Amerykańscy żołnierze jadą przez
Polskę
więcej str. 9
...Idziemy w skwarze dnia i szarym pyle dróg,
a On nas uczy kochać i przebaczać. I z celnikami siąść,
zapomnieć, kto to wróg, pochylać się nad tymi, którzy płaczą
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych pokoju, radości i miłości,
cieszących ciepłem rodzinnych spotkań,
oraz szczęścia w każdym domu
i wszędzie tam, gdzie rzucają nas losy ludzkie...
Z najlepszymi życzeniami
dla Mieszkańców Powiatu Janowskiego
w imieniu Radnych Powiatowych
i Pracowników Starostwa
Jerzy Bielecki - Starosta Janowski
Władysław Sowa - Przewodniczący Rady Powiatu
w Janowie Lubelskim
Uczestniczyli w Drodze Krzyżowej
Około 600 osób uczestniczyło w Nocnej Drodze Krzyżowej trasą
Janowskiej Kalwarii - wierni z Janowa i okolic w skupieniu i modlitwie pokonali 22kilometrowy odcinek nocnej wędrówki... .
WIĘCEJ na str. 8
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Z roku na rok, pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia
zbrojnego w Polsce jest coraz silniejsza, choć Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
obchodzony jest zaledwie od pięciu lat. Pamięć o niezłomnych przywraca Instytut
Pamięci Narodowej. W prasie, radiu i telewizji pojawiają się informacje o różnego
rodzaju uroczystościach, upamiętniających żołnierzy podziemia
niepodległościowego, którzy w 1945 roku nie złożyli broni, tylko nadal walczyli z
komunistyczną władzą.
WIĘCEJ na str. 6
Podczas otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej (od lewej): Grzegorz Taradyś - Urząd
Marszałkowski, Aleksandra Warmińska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Lublinie, Wojciech Wilk - Wojewoda Lubelski, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski; foto: Edyta Sołtys
Trzy „schetynówki” na 2015 rok
Kawał dobrej roboty wykonali urzędnicy, by powstało kilka odcinków dobrych dróg na terenie
Powiatu Janowskiego. Chodzi o inwestycje drogowe, współfinansowane ze środków Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „schetynówek” - „promesy” (umowy) w tej sprawie z rąk
Wojciecha Wilka - Wojewody Lubelskiego odebrało 17 lutego br. trzech samorządowców z naszego
regionu: Jerzy Bielecki - Starosta Janowski, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa i Witold Kowalik Burmistrz Modliborzyc.
WIĘCEJ na str. 3
Foto: Jarosław Lalik
Andrzej Kraśnicki na zawodach w Lute Momoty Dolne. Super impreza,
Szósty turniej w tenisa stołowego o Puchar śp. Józefa Kudły - miejscowego nauczyciela i dyrektora szkoły
w Potoczku rozegrano 8. lutego br. w miejscowości Lute w gminie Modliborzyce.
WIĘCEJ na str. 17
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych
Kwotę 1.500 zł zebrano na niedzielnej licytacji „Kota w worku” w
Momotach Dolnych.
WIĘCEJ na str. 20
Panorama Powiatu Janowskiego
Powiat planuje utworzenie
inkubatora przedsiębioczości
Trwają prace nad dokumentacją i strategią działania i rozwoju Janowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości - instytucji, której celem jest wspieranie początkujących
przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających
działalność gospodarczą. Rozwój przedsiębiorczości od lat wspierają (ustawowo)
urzędy pracy. - Na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznajemy dotację w
wysokości 20 tys. zł - informuje Tomasz Kaproń - Dyrektor janowskiego
„pośredniaka”. Pomoc stawiającym pierwsze kroki w biznesie oferuje też samorząd
powiatowy. - Na razie trwają prace nad stroną formalną, ale jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to w budynku na ul. Bialskiej na działalność nowo powstających firm
zostaną udostępnione pomieszczenia biurowe i produkcyjne. Do tego dojdzie obsługa
księgowa, pomoc prawna i informatyczna oraz szkolenia. Dla przedsiębiorcy powyższa
oferta oznacza oszczędności, a dla nas - ożywienie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej i
spadek bezrobocia - tłumaczy Jerzy Bielecki - Starosta Janowski.
Przypomnijmy, że powyższe działanie to element projektu unijnego, realizowanego
przez Powiat Janowski. Dodajmy, że powierzchnia budynku na ul. Bialskiej (po dawnej
„Modilanie”) liczy około 2 tys. m2. Obiekt wymaga gruntownego remontu. Zdaniem
Bieleckiego, pieniądze na ten cel znajdą się w nowej perspektywie finansowej (o środki
finansowe będą aplikować urzędnicy Starostwa). Warto zauważyć, że utworzenie Inkubatora
ma iść w parze z powołaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz doposażeniem
warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych na ul. Ogrodowej. - Poprzez utworzenie Centrum
dopełnilibyśmy ofertę kształcenia i przekwalifikowania się osób dorosłych - zaznacza Starosta.
Uczestnicy na marcowym spotkaniu na
temat strategii i działania Janowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości
Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów
turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwój przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
Stypendia Starosty przyznane. W puli - 18 tys. zł
Tylu stypendystów Starosty Janowskiego już dawno nie było - dziesięciu uczniów z
trzech szkół ponadgimnazjalnych w okresie od marca do sierpnia br. otrzyma po 1800 zł (po
300 zł miesięcznie). Tym razem, wśród najlepszych znalazła się Sylwia Szostak - uczennica
klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych, zdobywczyni
drugiego miejsca w Mistrzostwach Fryzjerstwa Damskiego i Męskiego w Lublinie. W ZSZ
stypendium naukowe - oprócz Sylwii, otrzymały jeszcze dwie uczennice z Technikum
Ekonomicznego: Agnieszka Gzik z klasy III i Kasia Iwańczyk z kl. II. Komisja Konkursowa
doceniła też sportowe osiągnięcia Jakuba Pawlosa z klasy III Technikum Leśnego Zespołu
Szkół im. Wincentego Witosa. Jakub aktywnie działa w Szkolnym Kole Ligi Obrony Kraju,
jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Momotach Górnych.
Sukcesy sportowe odnoszą też dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza: Iga Emilia Cudziło z klasy I i Kasia Madras z klasy II.
Oprócz Igi i Kasi, stypendium Starosty otrzyma jeszcze czworo uczniów ze „starego”
ogólniaka. Za szczególne osiągnięcia artystyczne, stypendium Starosty otrzyma Marlena
Maksim z klasy I i Kasia Czarna z klasy II, a za szczególne osiągnięcia w nauce: Karolina Beata
Góra z klasy II i Bartosz Kiszka z klasy I.
Tym razem, stypendium Starosty przyznano po raz 27.
Warto zauważyć, że fundusz stypendialny został utworzony decyzją radnych
powiatowych w 2002 roku. Od tamtej pory, 6miesięczne stypendium otrzymało około 150
uczniów na łączną kwotę rzędu 190 tys. zł
(oczywiście, przez lata zmieniały się i kwoty
stypendium, i liczby stypendystów).
Dodajmy, że akty stypendialne młodzi ludzie
odebrali na sesji powiatowej 27. marca.
Członkowie Komisji
Stypendialnej podczas posiedzenia: (od
lewej): Wiesława Dyjach - Dyrektor
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i
Placówek Oświatowych, Grzegorz Pyrzyna Członek Zarządu Powiatu, Józef Wieleba radny powiatowy (przewodniczący Komisji),
Inga Piwińska - referent PZOSiPO, Agnieszka
Jednac - nauczyciel Liceum
Ogólnokształcącego, Aleksandra Rak uczennica Zespołu Szkół.
Przy szpitalu powstanie lądowisko
mógłby transportować poszkodowanych do innych szpitali, wylądowałby na płycie
lądowiska we wrześniu 2016 roku - mówi Andrzej Wiśniewski - Dyrektor szpitala.
Budowie lądowiska - jeśli wniosek przejdzie, będzie towarzyszyć przebudowa
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach zadania, przy wejściu do obecnego SOR-u,
potocznie zwanego „Pogotowiem”, powstanie nowy 2-kondygnacyjny budynek o
powierzchni 400 m2, natomiast w pomieszczeniach starego SOR-u będą się mieścić POZ-y,
Nocna Opieka Lekarska, pogotowie i poradnie specjalistyczne.
Dodajmy, że szpital - oprócz pieniędzy na budowę lądowiska i SOR-u, stara się też o
pieniądze na termomodernizację budynku, dzięki czemu zmniejszyłyby się koszty zużycia
energii i ciepła. W planach jest też budowa farmy fotowoltaicznej na działce o powierzchni 1
hektara (obok lądowiska).
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, przy janowskim szpitalu powstanie lądowisko dla
śmigłowców ratunkowych. Na miejsce lądowania wybrano tereny przyległe do szpitala (od
strony Biłgoraja) - chodzi o działkę o powierzchni 1 hektara. Wartość zadania to kwota rzędu
800 tys. zł. Inwestycja byłaby finansowana ze środków krajowych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o które będzie zabiegać janowska lecznica w
czerwcu br. Jeśli wniosek przejdzie i szpital otrzyma dofinansowanie, budowa lądowiska
rozpocznie się w następnym roku, a potrwa około 3 - 4 miesięcy. Obiekt zostanie wyposażony w
nowoczesny system nawigacji i oświetlenia, dzięki czemu śmigłowce ratunkowe będą mogły
lądować również w nocy. - Pierwszy śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który
„Bogactwo imprez” z „Bogactwa Natury”
Łążek Garncarski. Mieszkańcy chcą nowego sołectwa
Za nami: Powiatowy Festiwal Produktu Lokalnego w Modliborzycach,
„Gryczaki” w Janowie, kocudzki festiwal „Z Kolbergiem po gminie”, Piknik Sportowo
- Rekreacyjny w Batorzu oraz dwie imprezy w Potoku Wielkim: „Święto Karpia” i
Przegląd Twórczości Lokalnej i Ludowej. Przed nami: „Maliniaki” w Godziszowie,
„Święto Jagód” w Modliborzycach, Przegląd Kapel i Śpiewaków w Potoku oraz
ZOOM Natury w Janowie... .
Dziesięć imprez - sporo, a wszystko za sprawą projektu unijnego,
realizowanego przez 7 jednostek samorządu terytorialnego. Koordynatorem działania
jest Powiat Janowski, a partnerami gminy: Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów,
Modliborzyce i Potok Wielki.
Oprócz „bogactwa imprez”, czerpanych z projektu o wdzięcznej nazwie
„Bogactwo czerpane z natury - wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów
turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości”, część pieniędzy
zostanie wykorzystana, m.in. na opracowanie dokumentacji oraz strategii działania i
rozwoju Janowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Do tego dojdzie oznakowanie
terenów inwestycyjnych i turystycznych, organizacja wizyt studyjnych, „witacze” przy
drogach wjazdowych oraz mapy, albumy, informatory.
Wartość projektu to kwota rzędu 1,8 mln zł, z czego 1,2 mln stanowią środki
unijne, reszta to wkład własny powiatu i 6 gmin. Projekt zaczęto realizować w maju ub.
roku, natomiast zakończenie zaplanowano na 30 czerwca bieżącego roku.
Mieszkańcy Łążka Garncarskiego chcą wydzielenia wsi z sołectwa Łążek Ordynacki i
utworzenia samodzielnego sołectwa „Łążek Garncarski” - pod petycją podpisało się prawie 80
mieszkańców miejscowości. W imieniu mieszkańców wsi, petycję w Urzędzie Miasta złożył Edward
Gromysz, Zbigniew Kurzyna i Jan Jarmuziewicz.
Podział sołectwa - jak to zwykle bywa w tego typu
sytuacjach, budzi kontrowersje - mieszkańcy Łążka
Garncarskiego chcą odrębnego sołectwa (chociaż
nie wszyscy), a mieszkańcy Łążka Ordynackiego niekoniecznie. Kto ma rację, trudno powiedzieć,
dość, że decyzję w tej sprawie podejmie Rada
Gminy (po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji
społecznych) i to nikt inny, tylko radni zadecydują,
czy powstanie nowe dwunaste sołectwo, czy też nie.
Decyzja radnych nie jest łatwa. Z jednej
strony - rozdrobnienie sołectw, z drugiej inicjatywa obywatelska, „głos ludu”, itp., ale co w
sytuacji, kiedy w ślad za Łążkiem Garncarskim
pójdą Kiszki ze swoimi 160 mieszkańcami albo
Szewce, liczące prawie 70 mieszkańców? Przecież
w skład janowskiej gminy - oprócz miasta, wchodzi
17 miejscowości, z których 11 ma statut sołectwa, a Czesława Wasąg; foto: Jan Jarmuziewicz
6 - wsi. Te ostatnie to Szewce, Kiszki, Jonaki, w
których mieszka 17 mieszkańców, Kopce (28
mieszkańców), Łążek Garncarski (146) i Cegielnia (5). ...a skoro mowa o sołectwach, to warto
zauważyć, że najliczniejszym sołectwem jest Biała Pierwsza (prawie 900 mieszkańców), a najmniej
Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i
licznym - Pikule (33 osoby). Pozostałe sołectwa to: Biała Druga (658), Zofianka Górna (494), Ruda
walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwój przedsiębiorczości”
(458), Momoty Górne (398), Łążek Ordynacki (388), Momoty Dolne (259), Ujście (150), Borownica
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
(132) i Szklarnia (59). Ogółem, miasto i gmina liczy 16.714 mieszkańców, z których 4.342 mieszka
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
na wsi, a 12.372 - w Janowie.W materiale wykorzystano informacje, zawarte na
Tekst; foto: Alina Boś
lata 2007 - 2013.
stronie http://www.janowlubelski.pl/gmina-janow/o-gminie.
strona 2
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Profilaktyka zdrowia za 2,8 mln zł
ZAZ oficjalnie otwarty
Cd. ze str. 1 - To t r a f i o n a
inwestycja, ważna dla
powiatu janowskiego i całego
województwa lubelskiego.
Dzięki tego typu działaniom,
pracę w województwie
znalazło ponad 200 osób
niepełnosprawnych - mówił
podczas otwarcia Wojciech
Wilk - Wojewoda Lubelski. Ludzi stąd cechuje upór i
determinacja w dążeniu do
celu, a współpraca z nimi jest
bardzo mobilizująca (do tego
stopnia, że człowiek nie jest
w stanie niczego odmówić).
Życzyłbym sobie, aby tego
typu ludzi i tego typu
projektów było jak najwięcej
w naszym województwie tłumaczył żartując.
- Otwarciem Zakładu
Aktywności Zawodowej
zamykamy określony system
wsparcia dla osób
niepełnosprawnych. Na
terenie powiatu janowskiego
Foto: Edyta Sołtys
od lat funkcjonuje
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Obie placówki
przygotowują osoby niepełnosprawne do pracy w zakładach pracy chronionej, którym jest
niewątpliwie Zakład Aktywności Zawodowej - mówił Jerzy Bielecki - Starosta Janowski,
omawiając przebieg inwestycji i dziękując wielu osobom, zaangażowanym w jej realizację.
W Zakładzie pracuje 50 osób: 15 pracowników merytorycznych i obsługi oraz 35
osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. Ci ostatni - pracując w wymiarze 0,55 etatu,
uczestniczą również w programie rehabilitacyjnym (oczywiście, z uwzględnieniem ich
indywidualnych potrzeb i predyspozycji).
Dodajmy, że inwestycja pochłonęła około 3 mln zł. Połowę stanowią środki z budżetu
Powiatu Janowskiego, a połowę - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (środki pozyskano za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej). Funkcję dyrektora placówki pełni Renata Ciupak, była szefowa Środowiskowego
Domu Samopomocy. Zakład mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach po byłej pralni.
Placówka świadczy usługi gastronomiczno - cateringowe. Oprócz pacjentów w szpitalu,
placówka obsługuje podopiecznych „Promyka” i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
oraz inne podmioty, zainteresowane współpracą. Powierzchnia Zakładu liczy około 1000 m2.
W budynku „króluje” duża, przestronna kuchnia z nowoczesnym wyposażeniem. Obok kuchni,
znajduje się barek, pomieszczenia biurowe i magazynowe, zaplecze socjalne, łazienki i szatnie.
Dodajmy, że w grudniu ub. roku do przewozu osób niepełnosprawnych zakupiono 19osobowy samochód marki Volkswagen/Automat Crafter o wartości prawie 230 tys., a do
transportu artykułów żywnościowych - samochód ciężarowy marki Fiat Doblo Cargo Maxi. Ten
ostatni kosztował prawie 94 tys. zł.
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3713.html
Trzy „schetynówki” na 2015 rok
Cd. ze str. 1
Pierwsza „schetynówka” dotyczy przebudowy i remontu prawie 6kilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Modliborzyce - Potok Wielki - Szastarka.
Inwestycja będzie realizowana na zasadzie porozumienia pięciu stron - Powiatu Janowskiego,
Gminy Modliborzyce i Potok Wielki oraz Powiatu Kraśnickiego i Gminy Szastarka. Nowa
nawierzchnia pojawi się na drodze powiatowej w Zarajcu, Hucie Józefów i Stanach Nowych.
Dodajmy, że inwestycja musi zostać zrealizowana do końca tego roku.
Umowę w tej sprawie podpisano 25 marca br. Wykonawcą zadania, wyłonionym w
procedurze przetargowej spośród 11. zainteresowanych firm, został TRAKT Górki
Szczukowskie (koło Kielc). Wartość inwestycji to kwota rzędu 3,3 mln zł.
Kolejne zadanie dotyczy prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej na ulicy
Wojska Polskiego w Janowie Lubelskim. Wkład własny w relacji 50 na 50 zabezpieczy
Starostwo Powiatowe i Gmina Janów.
Trzecia inwestycja wiąże się z „remontem układu ulic” o prawie 2-kilometrowej
długości w Modliborzycach. Inwestycja zostanie zrealizowana przy 50 % wsparciu z budżetu
państwa, pozostałe 50 to wkład własny gminy. Ogółem, przy wsparciu Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Janowskiego zostanie
zmodernizowanych ponad 9 km dróg powiatowych.
Udało się. Prawie 2,8 mln zł z funduszy
norweskich otrzymał Powiat Janowski na
bezpłatne badania medyczne czterech tysięcy
osób w kierunku chorób układu krążenia. Będą
to pierwsze tego typu badania profilaktyczne na
tak dużą skalę w powiecie janowskim. Z
bezpłatnych badań medycznych i porad
lekarskich będą mogły skorzystać osoby w
wieku od 35 do 64 lat. Badania będą
prowadzone przez 100 dni w tzw. „punktach
mobilnych” na terenie siedmiu gmin powiatu janowskiego oraz w janowskim szpitalu.
Zainteresowani będą mogli skorzystać z wstępnych badań, tj. podstawowej porady lekarskiej,
badania EKG, badania ciśnienia, poziomu cukru we krwi, itp. Jeśli wstępne badania
zaniepokoją lekarza, pacjent zostanie skierowany na kolejne, obejmujące badanie wysiłkowe,
dopplerowskie, holterowskie, echo serca, itp..
W ramach programu, badani będą też mogli skorzystać ze wsparcia dietetyka i
instruktora rekreacji ruchowej. Po postawieniu diagnozy, pacjent może zostać skierowany na
leczenie do poradni kardiologicznej, dietetycznej, diabetologicznej lub do szpitala - niestety,
leczenie odbywa się już poza programem.
Dodajmy, że program w 85 % finansowany jest z funduszy norweskich, a w 15 % - z
budżetu państwa. W projekcie przewidziano też seminaria i konferencje naukowe, promujące
zdrowy styl życia, oraz utworzenie strony internetowej w wersji polsko - angielskiej.
Zwieńczeniem działania ma być też książka, pt. „Powiat Janowski od kuchni - kuchnia od serca i
dla serca”, zawierająca sprawdzone przepisy mieszkańców powiatu janowskiego w kwestii
zdrowego żywienia (oczywiście, wszystkie przepisy kulinarne skoryguje dietetyk). Projekt
potrwa do końca kwietnia 2016 roku. Umowę w tej sprawie podpisano 10 marca br.
Ala Boś
Projekt pt. „Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w
zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” korzysta z dofinansowania w kwocie
2 368 506 PLN pochodzącego z Norwegii.
Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby, związane ze stylem
życia, tj. choroby układu krążenia w powiecie janowskim w wieku 35 - 64 lata.
Monitoring w janowskim szpitalu
Idzie „Nowe” - cztery kamery zamontowano w
styczniu br. w budynku janowskiego szpitala.Wcześniej o
monitoring w szpitalu upominali się radni powiatowi, m.in.
Stanisław Mazur i Marek Grzyb. Monitoring pojawił się na
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, tzw. „Pogotowiu”. Monitoring wprowadziliśmy dla bezpieczeństwa personelu i
pacjentów, a że SOR jest miejscem szczególnie
newralgicznym, to nagrania - w razie ewentualnych
nieporozumień z pacjentami - pomogą nam ustalić, czy
wszystko przebiegało zgodnie z procedurą - zaznacza
Andrzej Wiśniewski - Dyrektor szpitala.
Pozostałe kamery zostały zamontowane w
miejscach, w których przemieszcza się najwięcej pacjentów,
tj. przy POZ i laboratorium. Z czasem, kamery zostaną
zainstalowane w innych częściach budynku, m.in. przy
Foto: Edyta Sołtys
pomieszczeniach pracowni RTG. - Nie ma mowy o
monitoringu w gabinetach lekarskich, zabiegowych czy na
sali chorych - zapewnia Wiśniewski. Dodajmy, że monitoring działa całą dobę, obraz jest
rejestrowany, a dostęp do niego ma dyrekcja szpitala oraz kierownik SOR-u.
Trzecia edycja regrantingu w toku
Ruszyła trzecia edycja regrantingu w powiecie janowskim - w Starostwie
Powiatowym trwa etap wyłaniania operatora, który przekaże środki finansowe organizacjom
pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu grantowego.
W tym roku, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe powiat
janowski zabezpieczył w budżecie 15 tys. zł, w tym 10 tys. zł na regranting. To oznacza, że na
regranting zostanie wydatkowana kwota rzędu 15 tys. zł (5 tys. zł dołoży wyłoniony operator
działania). Dodajmy, że w ciągu dwóch ostatnich lat rolę operatora pełniła Lokalna Grupa
Działania „Leśny Krąg”, która na realizację zadań pożytku publicznego przez 8 organizacji
pozarządowych (w formie regrantingu), przekazała 22,5 tys. zł (15 tys. zł stanowiły środki
finansowe powiatu, 7,5 tys. - LGD).
Na temat „janowskiego” regrantingu na łamach „Wspólnoty” - Pisma Samorządu
Terytorialnego w lutym wypowiedział się też Jerzy Bielecki - Starosta Janowski.
Warto zauważyć, że na terenie powiatu funkcjonuje ponad 100 stowarzyszeń i
organizacji pozarządowych, a więc nie będzie łatwo o pieniądze z regrantingu.
Tekst; foto: Alina Boś
Umowę podpisują (od lewej): Bartosz Piech - Wicestarosta, Jerzy Pietrzyk - Wójt Gminy Potok Wielki, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski, Grzegorz Pyrzyna Członek Zarządu Powiatu, Artur Jaskowski - Wójt Gminy Szastarka, Grzegorz Rachwał - Zarząd Dróg Powiatowych, Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP, Andrzej
Gierada -Prezes Zarządu TRAKT Górki Szczukowskie, Jan Świderski - Inspektor Nadzoru
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 3
Panorama Powiatu Janowskiego
Kolejne stypendia im. Marii i Lecha Kaczyńskich wkrótce
Na kolejne stypendia mogą liczyć w tym roku uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu janowskiego - janowski PiS organizuje drugą
edycję Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Stypendia będą przyznawane
dzieciom zdolnym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
- Byłby to „żywy” pomnik pamięci Marii i Lecha Kaczyńskich. W ub. roku
przeznaczyliśmy 24 tys. zł na stypendia dla 24 uczniów, w tym roku też chcielibyśmy wyróżnić
najlepszych - oczywiście, na dzień dzisiejszy trudno mówić o szczegółach - zaznacza Jerzy
Bielecki - szef lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, współinicjator akcji.
Tego typu pomoc popiera też córka pary prezydenckiej - Marta Kaczyńska, z którą
rozmawiał Bielecki. - Pani Marta popiera nasze działania, jesteśmy w stałym kontakcie,
obiecała jesienią przyjechać do nas na uroczystość rozdania stypendiów - informuje.
Przypomnijmy, że pieniądze na ten cel zostały zebrane w ramach zbiórki publicznej,
zorganizowanej przez Komitet Organizacyjny Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha
Kaczyńskich - akty stypendialne młodzi ludzie otrzymali 10 października ub. roku.
Stypendystów zgłaszali proboszczowie parafii w porozumieniu z dyrektorami szkół.
Co ciekawe - przynajmniej w ubiegłym roku, była to jedyna tego typu inicjatywa w
kraju... . Inicjatywa, która powstała „z inspiracji miejscowych samorządowców i
przedstawicieli organizacji społecznych, wywodzących się ze środowisk prawicowych czytamy w dokumentacji stypendialnej.
Foto: Internet
„Schematom STOP”. Wsparcie otrzymają kolejne rodziny
W ub. roku - 800 tys. zł, w tym roku - 470 tys. zł, w ubiegłym roku - 10 rodzin, w tym
roku - podobnie - Powiat Janowski po raz drugi realizuje pilotażowy projekt pn.: „Schematom
STOP”. Liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy, który na aktywizację 20 rodzin
wielodzietnych, długotrwale bezrobotnych i korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy
społecznej otrzymał ze środków krajowych w ciągu dwóch lat prawie 1,3 mln zł.
- To dobry projekt. Dzięki temu, w ub. roku 3 osoby rozpoczęły działalność
gospodarczą, otrzymując po 20 tys. dotacji, a 2 ukończyły kurs opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi, co ułatwi im znalezienie pracy - mówi Tomasz Kaproń - Dyrektor
janowskiego „pośredniaka”.
Zdaniem Kapronia, rodziny, które uczestniczyły w projekcie, zmieniły się nie do
poznania. - Inaczej wyglądają, są pewniejsi siebie, aktywni na rynku pracy i pozytywnie patrzą
na świat - zauważa Kaproń.
Okazuje się, że projekt przyniósł coś dobrego i dla starszego i dla młodszego. - Dzięki
korepetycjom, dzieci nadrobiły braki w nauce i chętniej się uczą (nauczyły się też pływać).
Niektóre otrzymały rowery, nowe meble, a wszystkie wraz z rodzicami przez tydzień
odpoczywały w Ząbkach - tłumaczy Anna Wojtan - koordynator ds. projektu. - Z tego projektu
skorzystała każda rodzina. Były warsztaty
integracyjne i szkolenia zawodowe, usługi
stomatologiczne, a nawet kurs prawa jazdy
kategorii B - dodaje pani Anna.
- W tym okresie, rodziny się
zaprzyjaźniły, małżeństwa zintegrowały,
pojawiły się nowe możliwości, nastąpiła
swego rodzaju metamorfoza - podkreśla
Kaproń.
Jak już wspomnieliśmy, projekt
ma charakter pilotażowy (testowy), więc
może się okazać, że niektóre „dobre
praktyki” znajdą odzwierciedlenie w
przepisach prawnych Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej (w tym roku projekt jest
realizowany w 20 powiatach w kraju).
Ponad 7 mln zł na aktywizację prawie 900 bezrobotnych
Ponad 7 mln zł na aktywizację bezrobotnych w
powiecie janowskim - ta kwota pozwoli w tym roku
zaktywizować prawie 900 osób bez pracy. Z pieniędzy tych
będą finansowane staże, szkolenia, roboty publiczne i prace
interwencyjne. Do tego dochodzi zakładanie działalności
gospodarczej i doposażenie stanowisk pracy.
Środki finansowe na ten cel pochodzą ze źródeł
unijnych i krajowych. Pieniądze zostaną wydatkowane, m.in.
na działania aktywizacyjne w ramach RPO (prawie 1,2 mln zł
dla 120 osób) oraz na wsparcie bezrobotnych z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - tzw. POWER
(ponad 1,7 mln zł). Z POWER-a skorzysta około 200
bezrobotnych do 29 roku życia z obszarów wiejskich (wypada
Janów i Modliborzyce).
Kolejne 120 osób skorzysta z Europejskiego
Funduszu Społecznego (wartość wsparcia - ponad milion zł), a
około 200 tys. zł na aktywizację 25 bezrobotnych wpłynie do
PUP z rezerwy ministra. Do tego dochodzi aktywizacja
dziesięciu rodzin w ramach projektu „Schematom STOP”
- W tym roku będziemy też aplikować o kolejne 2
mln zł. Gdyby się udało, to byłby naprawdę dobry rok, bo
mielibyśmy o 2 mln zł więcej na aktywizację bezrobotnych w
stosunku do roku ubiegłego - podkreśla Kaproń.
Dodajmy, że w latach 2011 - 2014 z dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej skorzystało ponad 300
osób na kwotę 5,5 mln zł, a na refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla
pracodawcy przeznaczono w trzech ostatnich latach ponad 2
mln zł dla 115 zainteresowanych.
OR-W ma nowego opla
Prawie 125 tys. zł kosztował nowy Opel Vivaro - 9-osobowy samochód zakupiony do
przewozu dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Janowie
Lubelskim. - W Ośrodku mamy 24 podopiecznych. Niektórzy z nich są codziennie przywożoni
i odwożeni do domu. Najdalej do Ośrodka mają dzieci z Otrocza i Moczydeł Starych - informuje
Agnieszka Banasiak - Wiśniewska - Dyrektor placówki.
Pieniądze na zakup samochodu pochodziły w 60 % z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Reszta kwoty jest „składkowa”, a zadbał o nią
samorząd powiatowy oraz samorząd gminny w Batorzu, Chrzanowie, Dzwoli, Godziszowie,
Janowie, Modliborzycach i Szastarce.
Trzysta ton jabłek
dla mieszkańców Powiatu Janowskiego
Trzysta ton jabłek i kilkadziesiąt ton marchwi rozdano w ostatnim czasie
Opla prezentuje Zbigniew Gałat - kierowca, pracownik OR - W; foto: Edyta Sołtys
mieszkańcom Powiatu Janowskiego. Jabłka (i marchew) pochodzą z nadwyżek produkcji, które
są skutkiem embarga, wprowadzonego przez Rosję na żywność z krajów Unii Europejskiej.
Akcja odbyła się w ramach
programu rządowego. Zajmuje
się tym Agencja Rynku Rolnego i
Z roku na rok coraz więcej mieszkańców powiatu janowskiego uzyskuje elektroniczny
Bank Żywności. Produkty dla
dostęp
do
Zintegrowanego Informatora Pacjenta (tzw. ZIP-u) w Narodowym Funduszu Zdrowia.
mieszkańców poszczególnych
Dodajmy, że ZIP to ogólnopolski program internetowy, udostępniający pacjentom dane o ich
gmin przekazywał Bank
leczeniu oraz jego finansowaniu przez okres ostatnich 5 lat.
Żywności, któremu warzywa i
System pokazuje, m.in. pobyt w szpitalu czy sanatorium, wizyty lekarskie,
owoce przekazali polscy
refundowane
recepty, itp.
sadownicy i plantatorzy.
System jest nowy i dlatego pracownicy janowskiego Starostwa organizują dla
Niestety, od Czytelników
mieszkańców powiatu janowskiego możliwość rejestracji w systemie ZIP na miejscu, w urzędzie
Panoramy wiemy, że wśród
przy ul. Zamoyskiego 59. - Czwartek, 23 kwietnia, godz. 11.00 - 17.00, sala konferencyjna na
odbiorców darmowych jabłek
parterze. Bez konieczności wyjeżdżania do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ będzie
znaleźli się i tacy, którzy nimi
można otrzymać login i hasło, a więc dostęp do historii swojego leczenia w systemie ZIP.
handlowali - na szczęście były to
Zapraszamy - zachęca Artur Pizoń - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i
przypadki incydentalne..., „ale
Zarządzania Kryzysowego janowskiego Starostwa.
karygodne” - mówi
Informacje na temat ZIP można uzyskać pod numerem telefonu 15 8725466.
informator.
Tekst; foto: Alina Boś
Nie przegap! Zarejestruj się w ZIP
strona 4
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Życzenia dla Czytelników
Zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
spędzonych w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz
wesołego Alleluja
życzy
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Niech
radosny nastrój utrwali się w naszych sercach
i pozostanie w poświątecznej codzienności.
Wesołego „Alleluja!”
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzy
Mirosław Piotrowski Poseł do Parlamentu Europejskiego
Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego
Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzą:
Posłowie na Sejm RP:
Jacek Czerniak,
Elżbieta Kruk,
Jan Łopata,
Henryk Smolarz,
Sławomir Zawiślak
W dniu
Zmartwychwstania Pańskiego
radosnych spotkań rodzinnych
przy Wielkanocnym stole, smacznego jajka
życzy
Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa
Pełnych pokoju i radości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
dobrego wypoczynku
w gronie rodzinnym i przyjaciół
oraz nadziei,optymizmu i wszelkiej pomyślności
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzą:
Szczęśliwych i radosnych
Świąt Wielkanocnych,
przeżywanych
w gronie najbliższych i przyjaciół
oraz
wszelkiego dobra na każdy dzień
życzą:
Wojciech Wilk - Wojewoda Lubelski
Sławomir Sosnowski
- Marszałek Województwa Lubelskiego
Grzegorz Czelej i Józef Zając Senatorowie RP
„Niech Wielka Noc
przyniesie nam wszystkim spokój
i wyciszenie, a Poranek Zmartwychwstania,
jak najwięcej radości i nadziei
wraz z budzącą się do życia przyrodą”.
Spokojnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzy
Zdrowych i radosnych
Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w gronie najbliższych,
w zdrowiu, radości i spokoju
Jan Frania Radny Województwa Lubelskiego
Piotr Rzetelski Radny Województwa Lubelskiego
Mieszkańcom Ziemi Janowskiej
życzy
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
zdrowia, wszelkiej pomyślności i wzajemnej życzliwości
oraz Wesołego „Alleluja!”
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzą:
Na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa oraz wszelkiej pomyślności
Mieszkańcom Ziemi Janowskiej
składają:
Zarząd Komitetu Prawa i Sprawiedliwości
w Janowie Lubelskim,
Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Janowie Lubelskim,
Członkowie Stowarzyszenia
Porozumienie Inicjatyw Samorządowych
Stanisław Mazur - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
Radny Rady Powiatu w Janowie Lubelskim,
Koło Platformy Obywatelskiej w Janowie Lubelskim,
Marian Widz - Przewodniczący Partii „Samoobrona”
Województwa Lubelskiego
Niech ten świąteczny czas
będzie wypełniony radością, zadumą i nadzieją,
niech będzie okresem wspólnego oczekiwania
na Cud Zmartwychwstania.
Najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
składają:
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu Łask Bożych, zdrowych i pogodnych Świąt,
aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w spokoju,
bez pośpiechu i zmartwień
Policjanci i Pracownicy Komendy Powiatowej Policji
w Janowie Lubelskim
wraz z mł. insp. Zbigniewem Kędrą - Komendantem,
Strażacy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
wraz z bryg. Grzegorzem Pazdrakiem - Komendantem
Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia LGD
„Leśny Krąg”,
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
„Humanus”
Niech Zmartwychwstały Chrystus
wspiera nas swymi łaskami
i da moc pokonywania codziennych trudności.
Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy
Czytelnikom Panoramy Powiatu Janowskiego
życzą:
Tadeusz Ptaszek - Przewodniczący
Historycznej Grupy Poszukiwawczej w Janowie Lubelskim
oraz Przyjaciele Ziemi Janowskiej:
Stanisław Szymula i Jan Rzekęć ze Stalowej Woli
oraz Zbigniew Markut z Niska
Na Święta Wielkiej Nocy dużo radości i dobroci od ludzi,
szczęścia rodzinnego i wszelkiej pomyślności
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzą:
Członkowie
Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego,
Bogdan Pituch - Członek Prezydium NSZZ „Solidarność”,
Region Ziemia Sandomierska,
oraz
Zarząd Klubu Żeglarskiego „Zefir”
w Janowie Lubelskim
www.powiatjanowski.pl
Pełnych miłości
Świąt Wielkiej Nocy,
zdrowia, pokoju i ciepła rodzinnego
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzy
Stowarzyszenie na rzecz
Przeciwdziałania Sieroctwu Społecznemu
i Wspierania Rodzinnych Form Opieki
nad Dzieckiem „Rodzina”
Wesołych, pełnych miłości i zdrowia
Świąt Wielkiej Nocy.
Spokoju ducha, wiary w Boga i ludzi,
umiejętności dostrzegania piękna tego świata
oraz wiary w siebie i swoje możliwości
RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA !
życzą:
„Jarzębina” Zespół Śpiewaczy z Kocudzy,
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego
oraz
Redakcja Panoramy
(zdjęcia - Internet)
e-mail: [email protected]
strona 5
Panorama Powiatu Janowskiego
Wspomnienie o Żołnierzach Wyklętych
Pierwszego marca 2015
roku po raz piąty obchodziliśmy
Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Określenie „Żołnierze Wyklęci”
zostało po raz pierwszy użyte w
roku 1993 przez organizatorów
w y s taw y n a U n iw er s y tecie
Wa r s z a w s k i m p o ś w i ę c o n e j
antykomunistycznemu podziemiu,
a spopularyzowane przez Jerzego
Ślaskiego o takim właśnie tytule.
Znacznie lepiej istotę rzeczy
oddaje inne, rzadziej wobec nich
stosowane określenie „Żołnierze
Niezłomni”. Niezłomni w walce o
niepodległość Ojczyzny i do końca
wierni wojskowej przysiędze,
ostatni legalni żołnierze Wojska
Polskiego, sprzeciwiający się
Antoni Kulpa brutalnej sowietyzacji Polski,
oddanej Stalinowi przez
sojuszników zachodnich na
konferencji w Teheranie i Jałcie. Za przeciwstawienie się Stalinowi i jego polskim sługusom
wielu żołnierzy polskiego państwa podziemnego zapłaciło najwyższą cenę - życie, a tysiące z
nich, zesłanych na ,,białe niedźwiedzie”, nigdy już nie ujrzało kraju lat dziecinnych, zaś ich
rodziny były represjonowane przez tzw. władzę ludową. Resortowi oprawcy przebrani za
śledczych, prokuratorów i sędziów odebrali ofiarom nie tylko życie, ale wrzucając ich zwłoki do
bezimiennych dołów, starali się odebrać potomnym pamięć o ich istnieniu. Sądowi mordercy
cieszyli się wysokimi emeryturami i powszechnym szacunkiem do 1989 roku i niestety, w
większości przypadków, tak jest do dnia dzisiejszego. Z nielicznymi wyjątkami, sądy III RP w
nieskończoność pod byle powodem odraczają rozprawy, usprawiedliwiając chorobą
oskarżonych, umarzają sprawy - byleby tylko komunistyczni oprawcy nie byli niepokojeni ani
zagrożeni symbolicznymi karami, a czas, niestety, działa na ich korzyść. Właściwie może ich
tylko osądzić Bóg i historia, zaś pamięć o ich ofiarach przywraca Polakom Instytut Pamięci
Narodowej, który odnajdując szczątki ofiar PRL-owskich zbrodni, wypełnia również
powszechny w naszej kulturze obowiązek godnego pochówku. O żołnierzach polskiego
podziemia niepodległościowego przypomniał sobie Sejm RP, szkoda tylko, że dopiero w 2011
roku, ustanawiając Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a pierwsze obchody odbyły
się 1 marca tegoż roku. Dlaczego akurat 1 marca? Otóż, 1 marca wybrano dlatego, że w tym dniu
w 1951 roku w więzieniu mokotowskim został zabity strzałem w tył głowy wraz z sześcioma
podkomendnymi ppłk Łukasz Ciepliński, prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość, organizacji niepodległościowej, powstałej w wyniku rozwiązania Armii
Krajowej. Podpułkownik Ciepliński pozostawił żonę Jadwigę i 4- letniego syna Andrzeja.
Warto podkreślić, że władza ludowa w tym i w wielu innych przypadkach, nie pozostawiła w
spokoju rodzin swoich ofiar, zapewniając im troskliwą ,,opiekę” ze strony UB i MO. Jadwiga
Cieplińska, do śmierci w 1990 roku mieszkająca w Rzeszowie, nigdy nie podjęła pracy - zawsze
odmawiano jej zatrudnienia ze względu na osobę męża i utrzymywała się wraz z nieżyjącym już
synem Andrzejem z pomocy przyjaciół i różnych fundacji.
Pierwszego września 1992 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego unieważnił
wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z 1950 roku, a 3 maja 2007 roku Łukasz Ciepliński
został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Jest patronem jednej z głównych ulic Rzeszowa, a w 2013 roku, tuż przed setną rocznicą jego
urodzin, odsłonięto pomnik Cieplińskiego i sześciu jego podkomendnych straconych razem z
nim. Spośród tysięcy straconych z wyroków stalinowskich sądów i zamordowanych w
katowniach UB na pierwszym miejscu należy wymienić gen. Augusta Emila Fieldorfa, „Nila” i
rotmistrza Witolda Pileckiego. Witold Pilecki to jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny
światowej - jak nazwał go historyk prof. Michael Foot, człowiek, który dobrowolnie dał się na
prawie trzy lata zamknąć w Auschwitz. Tam zorganizował siatkę konspiracyjną, pisał pierwsze
na świecie raporty o Holokauście i przygotował plan ataku na obóz, z którego później uciekł.
Wcześniej brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 roku oraz wojnie obronnej we wrześniu
1939 roku, a następnie działał w ruchu oporu; walczył także w Powstaniu Warszawskim. Po
wojnie organizował konspirację, za co został aresztowany i poddany okrutnym torturom przez
komunistycznych oprawców, przy których „Oświęcim to była igraszka”. Stalinowski sąd skazał
go na karę śmierci, którą wykonano 25 maja 1948 roku, a ciało pogrzebano prawdopodobnie na
tzw. „Łączce”, czyli kwaterze „Ł” na warszawskich Powązkach. Witold Pilecki to bohater na
skalę międzynarodową i dziwne, że po 25 latach od obalenia komunizmu nie ma w Warszawie
pomnika rotmistrza, a jest za to „czterech śpiących”, symbol sowieckiej dominacji nad Polską.
Zdaniem wielu historyków, przyczyną śmierci rotmistrza Pileckiego był m.in. fakt, że
wiedział o współpracy z gestapo w Oświęcimiu Józefa Cyrankiewicza, który w 1947 roku został
premierem Polski i był nim aż do roku 1970. Zastanawia pomijanie tej wybitnej postaci przez
naszych obecnych decydentów, m.in. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który
otwierając obchody 70-lecia wyzwolenia obozu Auschwitz - Birkenau, nie tylko nie wspomniał
o roli rotmistrza Pileckiego, ale w ogóle na obchody nie zaproszono nawet jego dzieci, podczas
gdy znalazło się miejsce dla wnuka komendanta obozu Rudolfa Hessa. Ofiarą zbrodni
stalinowskich stał się również generał August Fieldorf, „Nil”. W czasie I wojny światowej
walczył w I Brygadzie Legionów Polskich, a następnie w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920
roku. Po kampanii wrześniowej 1939 roku dotarł do Francji, skąd wrócił do Warszawy, gdzie
aktywnie działał w Związku Walki Zbrojnej, a następnie jako szef Kierownictwa Dywersji
(Kedywu) Komendy Głównej Armii Krajowej, organizacji prowadzącej bieżącą walkę z
okupantem. W 1945 roku został aresztowany przez NKWD pod zmienionym nazwiskiem i
zesłany na Syberię, skąd powrócił po dwóch latach. W 1950 roku został ponownie aresztowany,
a po dwóch latach śledztwa i procesie skazano go na karę śmierci, a wyrok wykonano 24 lutego
1953 roku. Warto dodać, że głównym oskarżycielem w procesie gen. „Nila” była Helena
Wolińska, która nigdy nie poniosła odpowiedzialności za swoje zbrodnie sądowe i zmarła w
2008 roku w Anglii. Prawdopodobnie najmłodszą ofiarą stalinowskiego sądu była niespełna 18letnia Danuta Siedzikówna „Inka”, sanitariuszka V Brygady Wileńskiej Zygmunta
Szyndzielarza „Łupaszki”. W czasie śledztwa była torturowana i poniżana, ale nie wydała
nikogo, a na „spacerniaku” zdążyła wyszeptać do jednej ze współwięźniarek: „Powiedz mojej
babci, że zachowałam się jak trzeba”. Została rozstrzelana w Gdańsku 28 sierpnia 1946 roku, ale
przed egzekucją nie pozwoliła zakryć oczu, a tuż przed salwą krzyknęła: „Niech żyje Polska,
niech żyje Łupaszko”. Wyżej wymienieni to chyba najbardziej znane ofiary stalinowskich
zbrodni sądowych, ale to tylko wierzchołek góry lodowej, gdyż wyroków śmierci wydano kilka
tysięcy, z których część wykonano, zaś pozostałe zamieniono na długoletnie kary ciężkiego
więzienia.
Więzienia i inne represje zabrały zdrowie wielu młodym ludziom i ich rodzinom, a w
jeszcze większym stopniu przekreśliły ich plany życiowe z powodu tzw. „wilczego biletu”
odnośnie zatrudnienia oraz rozliczne szykany stosowane wobec „zaplutych karłów reakcji”.
Wśród skazanych i zamordowanych w majestacie prawa należy wspomnieć dowódcę „Inki”majora Zygmunta Szendzielorza „Łupaszkę”, który był postrachem MO i UB na Podlasiu,
strona 6
www.powiatjanowski.pl
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Cd. ze str. 1
Jednym z prostych szeregowych żołnierzy wyklętych jest Danuta
Siedzikówna, ps. „Inka”, która w 1946 roku została aresztowana przez UB, i - po ciężkim
śledztwie, skazana na karę śmierci w wieku 18 lat. To właśnie do jej osoby, podczas patriotyczno
- religijnych uroczystości nawiązał Jan Frania - Radny Województwa Lubelskiego. - Ci, którzy
przyczynili się do jej śmierci, dobrze wiedzieli, kogo likwidują. Oni mieli świadomość
wielkości tych, których prześladowali - mówił przed obeliskiem „Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych I-ego Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej, poległym w walce o wolną
Polskę na Ziemi Janowskiej w latach 1941-1946”.
Wcześniej, przedstawiciele władz samorządowych, partii politycznych, szkół i
instytucji lokalnych oraz mieszkańcy powiatu janowskiego spotkali się na uroczystej mszy św.
w intencji Ojczyzny i żołnierzy wyklętych w janowskim Sanktuarium. Oddając hołd bohaterom
tamtych lat, polecano Bogu sprawy narodowe naszego kraju.
Dodajmy, że organizatorem uroczystości był Jerzy Bielecki - Starosta Janowski oraz
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło w Janowie Lubelskim.
Alina Boś
Od lewej: Antoni Kulpa, Jerzy Bielecki, Stanisław Kaproń, Mariusz Wieleba,
Jan Frania, Artur Pizoń, Stanisław Tomusiak; foto: Jarosław Lalik
W 71. rocznicę wydarzeń w Borowie
Rok 1944, drugi dzień lutego, Święto Matki Boskiej Gromnicznej... . W drewnianym
kościółku w Borowie ks. Stanisław Skulimowski odprawia mszę św. W tym czasie, do wsi
wkraczają Niemcy i własowcy. Rozpoczyna się pacyfikacja Borowa i okolic. Niemcy mordują
1.300 osób. Rok 2015, drugi dzień lutego, Święto Matki Boskiej Gromnicznej... . W
drewnianym kościółku w Borowie czterej księża odprawiają mszę św., modląc się w intencji
pomordowanych i o pokój w Ojczyźnie. W małym kościółku z amboną, z której ks.
Skulimowski głosił Słowo Boże, w modlitwie uczestniczy około 200 osób z powiatu
kraśnickiego, janowskiego, lubelskiego, niżańskiego i stalowowolskiego - wszyscy, po
zakończeniu nabożeństwa, hołd pomordowanym oddadzą na miejscowym cmentarzu.
Naocznym świadkiem tamtych wydarzeń jest ks. senior Zygmunt Grabiec. - Jak dziś widzę ks.
Skulimowskiego, któremu posługiwałem podczas mszy św. razem z młodszym ode mnie
Gutkiem Kozłowskim. Miałem wtedy 13 lat, ja przeżyłem, on nie - wspomina w drodze na
cmentarz sędziwy staruszek.
Tekst; foto: Alina Boś
również majora Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”, urodzonego w Tarnobrzegu
„Cichociemnego”, działającego na Podhalu Józefa Kurasia „Ognia”, ostatniego dowódcę AK
na Wileńszczyźnie - Antoniego Olechnowicza i wielu innych. W powiecie janowskim również
działało antykomunistyczne podziemie niepodległościowe, a jego ostatni przedstawiciel
Andrzej Kiszka „Dąb” został aresztowany dopiero 31 grudnia 1961 roku i skazany na
dożywotnie więzienie, z którego wyszedł w 1971 roku. Ostatnim walczącym z komuną
Żołnierzem Wyklętym był Józef Franczak „Lalek”, zastrzelony 21 października 1963 roku
przez funkcjonariuszy SB i ZOMO we wsi Majdan Kozic Górnych na Lubelszczyźnie.
Od kilku lat w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych składamy hołd dwustu
tysiącom żołnierzy niepodległościowego podziemia, walczącym z komunistycznym rządem
wprowadzonym w Polsce przez Stalina i jego polskich popleczników. Odzyskiwanie pamięci i
przywracanie w niej roli Żołnierzy Wyklętych przebiega w ogniu niezwykle ostrych dyskusji
politycznych, gdyż wielu środowiskom, wywodzącym się zwłaszcza z elit komunistycznych,
zależy na dalszym zakłamywaniu historii i przedstawieniu żołnierzy podziemia w
niekorzystnym i fałszywym zwierciadle. Największą rolę w odkrywaniu prawdy pełni
wspomniany wcześniej Instytut Pamięci Narodowej poprzez liczne wydawnictwa, prelekcje, a
przede wszystkim prace archeologiczne zespołu pod kierownictwem prof. Krzysztofa
Szwagrzyka, który od 2012 roku prowadzi prace ekshumacyjne na tzw. „Łączce” - kwaterze „Ł”
na Powązkach Wojskowych w Warszawie, gdzie w latach 1946-1956 grzebano ofiary terroru
komunistycznego, zgładzone w więzieniu przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie. Dotychczas
wydobyto szczątki kilkuset osób, z których pewną część zidentyfikowano, m.in. majorów
„Zapory” i „Łupaszki”. Prezydent Bronisław Komorowski publicznie stwierdził, że najbardziej
godnym uhonorowaniem Żołnierzy Wyklętych, ekshumowanych na Powązkach, będzie
powtórny pogrzeb w 75 - lecie Polskiego Państwa Podziemnego, czyli 27 września 2014 roku.
Niestety, obietnice nie zostały spełnione, podobnie jak wiele innych i nic nie wskazuje na to, by
tak się stało w najbliższej przyszłości.
Bohaterom polskiego podziemia niepodległościowego należy się hołd i szacunek, o
czym należy pamiętać nie tylko 1 marca każdego roku, ale i w dniu codziennym.
Pocieszające jest, że mimo w wielu wypadkach niekorzystnej polityki historycznej
rządu, pamięć o Żołnierzach Wyklętych (Niezłomnych) jest przywracana, szczególnie wśród
młodego pokolenia, m.in poprzez rozrastanie się grup rekonstrukcyjnych, spontaniczne
poszukiwanie ostatnich aktorów i świadków tamtych wydarzeń, dokumentowanie ich
działalności, udział w uroczystościach patriotycznych. Żołnierzom Wyklętym winniśmy
najwyższy szacunek i pamięć, bo narody, które tracą pamięć, tracą wolność.
Antoni Kulpa
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Kolejny projekt, kolejne pieniądze dla Zespołu Szkół
Coraz trudniejsza sytuacja finansowa w oświacie i jednostkach samorządu
terytorialnego zmusza szkoły do szukania środków finansowych na własną rękę. Co prawda, nie
wszystkie szkoły angażują się w tego typu działania, wychodząc z założenia, że to samorząd
winien znaleźć pieniądze na szkołę, a nie dyrektor czy nauczyciel, ale są też i takie, którym nigdy
„dość”. Jedną ze szkół, która coraz częściej i z coraz większym powodzeniem sięga po pieniądze z
zewnątrz jest Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim. I to właśnie ta szkoła po
raz trzeci „zgarnie” pieniądze z Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem Bezpieczniej”, a tym samym dofinansuje oświatę powiatową. Tym razem, na realizację
III edycji projektu „Będziemy bezpieczniejsi i pewniejsi siebie”, Zespół Szkół do końca
października wyda kwotę rzędu 90 tys. zł, z czego ponad 70 tys. stanowi dofinansowanie
zewnętrzne, a 20 tys. - środki własne. Ogółem, w ciągu trzech edycji programu, szkoła otrzymała
prawie 200 tys. zł dofinansowania z zewnątrz, a za takie pieniądze można już zrobić coś fajnego.
Placówka zyska różnego rodzaju sprzęt sportowy, uczeń - wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
Powiat Janowski promuje „Jarzębina”
Pomyślne wiatry wieją w stronę kocudzkiej
„Jarzębiny” - po wydanej w 2012 roku płycie „Od
Kocudzy do Betlejem” i sukcesie „Koko Euro Spoko”
przyszedł czas na kolejny krążek z dawnymi pieśniami o
tematyce obrzędowej, weselnej i żydowskiej. Płyta,
wydana przez Powiat Janowski w nakładzie 4 tys.
egzemplarzy, promuje powiat poprzez tradycyjną
muzykę i kulturę ludową regionu janowskiego. Na
godzinnym krążku, zatytułowanym „Łoj, dolo moja,
dolo”, wysłuchamy 16 pieśni i piosenek, wykonanych w
gwarze kocudzkiej, oraz podróżniaka i polki weselnej.
Do każdej płyty dołączona jest mała książeczka,
zawierająca zdjęcia, teksty utworów i informacje o
zespole i tutejszym folklorze (o historii powiatu
ciekawie pisze Zenon Baranowski). Kocudzkim
śpiewom towarzyszy muzyka miejscowych
instrumentalistów, grających na skrzypcach, basach, drumli, suce biłgorajskiej, harmonii i
bębnach. Na płycie można też posłuchać orkiestry dętej i dziecięcego zespołu „Wisienki”. Płyta
została sfinansowana ze środków unijnych - wartość projektu to kwota rzędu 40 tys. zł.
- Ta płyta jest „pisana” sercem i tradycją tej Ziemi - miejmy nadzieję, że trafi w gusta
naszych słuchaczy - mówi Irena Krawiec - szefowa „Jarzębiny”. Dodajmy, że płyta w wersji
elektronicznej jest też dostępna na stronie www.powiatjanowski.pl - wystarczy wejść, kliknąć
i... słuchać.
Uwaga - płyty bezpłatne, dostępne w budynku Starostwa (aż do wyczerpania
nakładu).
przedmedycznej, udział w zimowisku narciarsko - snowboardowym czy też zawodach strzeleckosportowych, a nauczyciel dodatkową wiedzę na szkoleniach. Cechą charakterystyczną projektu są
imprezy o charakterze otwartym nie tylko dla rodzica czy ucznia tejże szkoły, ale też i dla innych
mieszkańców Powiatu Janowskiego. W ramach projektu zostanie utworzona - przez uczniów i
nauczycieli, mapa niebezpiecznych miejsc na terenie miasta i powiatu. Dodajmy, że z projektu
skorzysta 380 uczniów tejże szkoły. W projekcie - dla osób, zainteresowanych sportem i nie tylko,
przewidziano zajęcia rekreacyjno - sportowe, m.in. z narciarstwa biegowego, Nordic Walking,
piłki siatkowej i ręcznej, a dla dzieci i rodziców - zawody strzeleckie, które mają za zadanie
wzmocnić więzy rodzinne. O szczegółach działania będziemy informować w stosownym czasie.
Dodajmy, że w skali kraju jedynie 27 „szczęśliwców” otrzyma tego typu pieniądze, w tym trzech z
województwa lubelskiego.
Na koniec, warto zauważyć, że w ubiegłych latach z tego programu skorzystał Zespół
Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza.
Nowe stroje dla „Jarzębiny”
Na 25-leciu swojej pracy artystycznej, kocudzka
„Jarzębina” wystąpi w nowych strojach ludowych - kocudzkie
stroje odtworzono na podstawie zdjęcia z 1920 roku i opowieści
najstarszych mieszkanek Kocudzy - urodzonej w 1925 roku Anieli
Rawskiej i krawcowej Balbiny Osieł, urodzonej w 1923 roku.
Wartość rekonstrukcji pięciu damskich strojów ludowych to kwota
prawie 12 tys. zł. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych (prawie
2,5 tys. zł na ten cel przeznaczył też samorząd Gminy Dzwola).
Nie każdy wie, że samodziałowe stroje ludowe
mieszkańcy Kocudzy przywdziewali jeszcze na początku XX
wieku. Przestano je powszechnie nosić w okresie
międzywojennym, a II wojna światowa spowodowała, że stroje
zostały porzucone na trwałe, z wyjątkiem kilku osób, które
pamiętały i pamiętają o nich do dnia dzisiejszego.
Całość stroju tworzy lniana koszula i zapaska, wełniana
spódnica i saczek z długim rękawem oraz halka, chusta z frędzlami (tzw. bitówka), sznurowane
czarne trzewiki (skórzane) oraz trzy sznury korali, czerwonych... niczym jarzębina.
W gm. Dzwola doceniają kulturę ludową
Gmina Dzwola jest bogata w tradycyjną kulturę ludową, o czym świadczą zespoły
ludowe, twórcy, instrumentaliści i śpiewacy, no i oczywiście, orkiestra dęta, z której od lat
słynie gmina Dzwola. Z lokalnego dorobku kulturalnego zdaje sobie sprawę również samorząd
gminny, który przeznaczył ponad 40 tys. zł na zakup pięciu męskich strojów biłgorajskich dla
członków zespołu „Branwiacy” oraz 12 strojów kraśnicko-janowskich dla członkiń dwóch
zespołów - „Roztoczanek” i „Marianek”. Zakup sfinansowano ze środków unijnych (w
wysokości 27 tys. zł) i budżetu gminy Dzwola (prawie 15 tys. zł).
Kolejna publikacja o ekonomii społecznej
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary
wiejskie”. Płyta współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt. Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Prośba o udostępnienie zdjęć
Szanowni Mieszkańcy Janowa i okolic
W związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi zabytkowych nagrobków na
cmentarzu w Janowie Lubelskim, Janowskie Stowarzyszenie Regionalne zwraca się z prośbą o
udostępnienie starych zdjęć, które pomogłyby w rekonstrukcji zniszczonych czasem
nagrobków. Wszystkie fotografie - po zeskanowaniu, zostaną zwrócone właścicielom. Z góry
dziękujemy za pomoc i zrozumienie.
Grzegorz Krzysztoń - Prezes Stowarzyszenia (tel. 506942261, e-mail [email protected] ).
Ratują zabytkowe nagrobki
Dziesięć starych nagrobków z przełomu XIX i XX wieku zrekonstruowano w
ostatnich dwóch latach na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim - odnowione nagrobki
to efekt starań Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego, które powstało 3 lata temu z
inicjatywy Józefa Łukasiewicza - miejscowego historyka, regionalisty. - W ubiegłym roku,
dzięki funduszom unijnym i życzliwości mieszkańców Janowa i okolic odrestaurowaliśmy 6
nagrobków, w tym planujemy uratować kolejne, m.in. nagrobek Powstańca Styczniowego Franciszka Rzymskiego - informuje Grzegorz Krzysztoń - Prezes Stowarzyszenia.
Przypomnijmy, że w 2013 roku odnowiono 4 nagrobki, z których dwa odrestaurowały
osoby prywatne, a dwa zostały odnowione ze zbiórek i darowizn miejscowej społeczności.
Dodajmy, że na „ratunek” czeka prawie 200 zabytkowych nagrobków, z których
najważniejsze są te z drobną rzeźbą i resztkami złota w zagłębieniach liter. Niestety,
odnowienie jednego nagrobka kosztuje około 10 tys. zł, stąd prośba do instytucji i osób
prywatnych o wsparcie finansowe. - Liczy się każda złotówka, dlatego prosimy o pomoc tłumaczy Krzysztoń.
„Katalog inicjatyw
społecznych w powiecie
janowskim” - ukazała się
kolejna książka na temat
ekonomii społecznej i
przedsiębiorczości na terenie
naszego regionu. Autorem
wydawnictwa jest Iwona
Kędziera - ekspert ds.
ekonomii społecznej
Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w
Lublinie i Paweł Wiśniewski
- Prezes Janowskiego
Stowarzyszenia Niesienia
Pomocy „Humanus”. Publikacja obrazuje historię i działalność 17 podmiotów lokalnych, zaangażowanych w
rozwiązywanie problemów społecznych w naszym powiecie - mówi Wiśniewski.
„Katalog...” został wydany w ramach realizowanego przez JSNP „Humanus”
projektu pn. „Przedsiębiorczo i społecznie w powiecie janowskim”, współfinansowanego ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej). Wersja elektroniczna publikacji - http://www.jsnphumanus.pl/jsnp/materialy-dopobrania
Warsztaty z Questingu
W dniach 24-25 lutego odbyło się w Janowskim Ośrodku Kultury szkolenie z
Questingu, zorganizowane przez Urząd Miasta. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób,
zainteresowanych propagowaniem turystyki w Janowie i okolicy. Przez dwa dni kursanci
nabywali kwalifikacje, niezbędne do projektowania i wdrożenia nowatorskich metod
zwiedzania terenów turystycznych. Questing to inaczej metoda odkrywania dziedzictwa
miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować,
kierując się informacjami, zawartymi w wierszowanych wskazówkach (http://questing.pl).
W trakcie szkolenia, kursanci mieli za zadanie zaplanować 5 szlaków turystycznych z
opisaniem zalet i ciekawostek, charakterystycznych dla danego terenu. Każda grupa musiała
bronić przed resztą kursantów swoich racji przy doborze terenu do zwiedzania. Kiedy kursanci
wyruszyli w teren, nastąpił kolejny etap weryfikacji wybieranych tras. Podczas tych dwu dni
mogliśmy poznać niejedną tajemnicę Janowa i okolicy. Po przejściu każdej z tras, uczestnicy
szkolenia przenieśli swoje pomysły na papier. Po tym etapie szkolenia, po wstępnym
opracowaniu opisów tras przez firmę szkolącą, nastąpi ostateczne testowanie, a po jego
zakończeniu druk przewodników.
Jarosław Lalik
Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów
turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwój przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Tekst; foto: Alina Boś Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 7
Panorama Powiatu Janowskiego
Setki wiernych uczestniczyło w Nocnej Drodze Krzyżowej
Foto: nadesłano
Cd. ze str. 1
Pośród codziennych obowiązków i trudów życia szukali misji, nadanych przez
Stwórcę, gdyż „Człowiek z misją jest inny. Nie bierze życia takiego, jakim jest, ale je kształtuje. Nie dopasowuje się
do świata, ale go zmienia, a przez to sam staje się inny, niezrozumiany, bo postępuje inaczej. Odmiennie myśli i
wybiera niezgodnie z ogółem, ale zgodnie z misją, daną od Boga...” .
„Droga krzyżowa jest po to, by człowiek wszedł w dialog z Bogiem na temat swojej życiowej misji - by nie
musiano mu mówić, co ma robić, ale żeby po prostu to wiedział..., by nie trzeba było go zmuszać, ale żeby mu się
chciało..., by jego życie było owocne... - ażeby tak się stało, człowiek szuka... misji”, a ich odnalezieniu sprzyjają
rozważania Męki Pańskiej.... . - To jest inna forma przeżycia duchowego i - pomimo wysiłku, bardzo głęboka i
pozytywna - mówi jeden z uczestników nocnej modlitwy.
Dodajmy, że droga krzyżowa rozpoczęła się mszą św. w janowskim Sanktuarium o godz. 20.00, po czym
wierni udali się w kierunku Białej - w stronę pierwszej stacji krzyżowej. Przez całą drogę, modlącym towarzyszył
krzyż i rozważania pasyjne, dotyczące misji człowieka w życiu. - Jezus podejmuje wyzwania i bierze krzyż. Celem
nie jest męczeństwo, ale zmiana świata na lepsze. To szansa dla grzeszników. Druga stacja pyta, czy masz już
„szczyt”, na który zamierzasz wejść? Czy masz już misję, dla której jesteś gotów podjąć wyzwanie? - Panie Jezu,
porozmawiaj ze mną - prosił niejeden uczestnik nocnego nabożeństwa.
Procesja, która okrążyła miasto, zakończyła się o godz. 3.00 nad ranem. O bezpieczeństwo uczestników i
sprawny przebieg procesji zadbali policjanci. W drodze krzyżowej uczestniczyły osoby w różnym wieku, ale
najwięcej było ludzi młodych. Na nocną modlitwę zdecydowało się około 600 osób, niestety, nie każdy miał na tyle
sił, by dotrzeć do celu. - Drogę krzyżową przy XIV stacji obok Źródliska - Janowskich Stoków ukończyło około 300400 osób - szacuje jeden z uczestników, zapowiadając, że kolejna Janowska Droga Krzyżowa odbędzie się za rok.
foto - galeria: https://drive.google.com/folderview?id=0B97bDrpzNnJfmY0eVhoaVdQa3pWRHliWGFpY0E4VFVPajVLUF9NMGxtUW4yU09wOG5qQnM&usp=shari
ng
Wizytacje kanoniczne w dekanacie janowskim i modliborskim
Zakończyły się wizytacje kanoniczne w dekanacie janowskim. Wizytacje prowadził
ks. bp Krzysztof Nitkiewicz - Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej na zmianę z biskupem
pomocniczym - ks. Edwardem Frankowskim. Odwiedziny odbywały się najczęściej w piątki i
soboty. Podczas wizytacji, biskupi dokonywali oględzin kościołów, kaplic i plebanii,
nawiedzali cmentarze, odwiedzali chorych i niepełnosprawnych oraz rodziny kapłanów i sióstr
zakonnych. Spotykali się z urzędnikami i przedstawicielami władzy samorządowej, rad
parafialnych i różnego rodzaju grup modlitewnych. W harmonogram wizytacji wpisywały się
też odwiedziny chorych w szpitalu oraz spotkania z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej
„Barka” i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Janowie Lubelskim. Do tego doszły
wizyty w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w innych
placówkach, m.in.. w janowskim „Promyku”.
Biskupi sprawowali msze święte, błogosławili wiernych, wizytowali kancelarie
parafialne, natomiast proboszczowie przedstawiali szczegółowe sprawozdania z życia i stanu
gospodarczego parafii. Jedną z wizytowanych parafii była parafia pw. św. Anny w Branwi.
Podczas wizyty, ks. bp Nitkiewicz nawiedził „stary” cmentarz, poświęcił kaplicę na „nowym”
cmentarzu oraz udzielił sakramentu bierzmowania młodym ludziom.
Warto zauważyć, że w dekanacie janowskim wizytacją kanoniczną objęto 11 parafii
(w Andrzejowie, Branwi, Chrzanowie, Dzwoli, Kocudzy, Momotach, Krzemieniu,
Godziszowie, Wólce Ratajskiej i dwie w Janowie Lubelskim).
Przed wizytowaniem parafii w dekanacie janowskim, biskupi odwiedzili 12 parafii w
dekanacie modliborskim (w Aleksandrówce, Batorzu, Błażku, Brzezinach Stojeszyńskich,
Hucie Józefów, Modliborzycach, Otroczu, Piłatce, Potoku Stanach, Potoku Wielkim,
Wierzchowiskach i Zdziłowicach). W tym dekanacie, wizytacje rozpoczęły się 28-29 listopada
ub. roku, a zakończyły 30-31 stycznia br. Tego dnia, Piłatkę - ostatnią parafię dekanatu
modliborskiego wizytował ks. bp Edward Frankowski, a Branew - pierwszą parafię dekanatu
Wizyta duszpasterska w Starostwie
W piątkowe popołudnie, 13 marca z pracownikami Starostwa Powiatowego spotkał
się ks. bp Edward Frankowski. Wizyta sandomierskiego duszpasterza wpisuje się w kalendarz
wizyt kanonicznych dekanatu janowskiego.
Podczas spotkania, ks. biskup sporo uwagi poświęcił Światowym Dniom Młodzieży,
które odbędą się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 roku. - W naszej Ojczyźnie będziemy
podejmować Papieża Franciszka oraz tysiące młodych ludzi z całego świata. Jest to duże
przedsięwzięcie organizacyjne, w Janowie też będzie gościć 250-osobowa grupa pielgrzymów informował. Warto zauważyć, że międzynarodowe spotkania młodych katolików, którzy
gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa, zapoczątkował w 1985
roku Ojciec Św. Jan Paweł II. W 1991 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w
Częstochowie - wówczas modliło się około 1,5 mln osób z całego świata. - Ta wędrówka
wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają
się w nią kolejne pokolenia młodych z całego świata - czytamy w Liście Episkopatu Polski o
przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.
Dodajmy, że w następnym roku przypada także 1050 rocznica Chrztu Polski.
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3803.html
Sakramentu bierzmowania młodym ludziom w
kościele w Branwi udziela ks. bp Krzysztof Nitkiewicz
janowskiego - ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W dekanacie janowskim wizytacje zakończyły się
20-21 marca br.
Dodajmy, że wizytacje kanoniczne w parafiach odbywają się co 5 lat.
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3788.html
Podczas spotkania (od lewej): ks. kan. Jacek
Staszak, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski,
ks. bp Edward Frankowski
Janowski Taniec Uwielbienia już po raz czwarty
Czwarty raz z rzędu dzieci, młodzież i dorośli w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia
(po mszy rezurekcyjnej) zatańczą Taniec Uwielbienia na rynku w Janowie Lubelskim. Pomysł
zrodził się w 2012 roku wśród młodzieży oazowej z parafii św. Jana Chrzciciela. Jest to jedna z
pierwszych tego typu form modlitwy w diecezji sandomierskiej i w województwie lubelskim.
Nic więc dziwnego, że tego dnia do Janowa przyjeżdżają dziennikarze z lokalnych i krajowych
stacji radiowych i telewizyjnych. - Wszystkich serdecznie zapraszamy - zachęcają tańczący.
Wielkopostne śpiewanie w Branwi
Mszą świętą w kościele pw. św. Anny w Branwi - najstarszej świątyni w gminie
Dzwola, rozpoczął się 8 marca III Koncert Pieśni Wielkopostnych „Stabat Mater”. W
wielkopostnym śpiewaniu uczestniczyło kilka zespołów z gminy Dzwola: „Wisienki”,
„Jarzębina”, „Roztoczanki”, „Branwiacy”, „Marianki” i „Sami Swoi”. Organizatorami
koncertu była parafia w Branwi, Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury oraz
Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru. Przypomnijmy, że pierwszy tego typu
koncert został zorganizowany dwa lata temu z inicjatywy Ireny Krawiec - szefowej „Jarzębiny”
i ks. Bartosza Rachwała - proboszcza parafii. - Pieśni wielkopostne to piękna historia
chrześcijaństwa, którą trzeba pielęgnować, a najbardziej zależy nam na tych, które są rzadko
wykonywane współcześnie - tlumaczy pani Irena.
Tekst; foto: Alina Boś
Dodajmy, że w koncercie wzięło udział ponad 100 wiernych.
strona 8
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Amerykańscy żołnierze jadą przez Polskę
Andrzej Duda w Janowie
Dekarbonizacja gospodarki europejskiej, polsko - amerykańskie bazy wojskowe i
trudna sytuacja w rolnictwie to tematy, które zdominowały przedwyborcze wystąpienie (w
Janowskim Ośrodku Kultury) Andrzeja Dudy - kandydata PiS na urząd Prezydenta RP.
Zdaniem Dudy, dekarbonizacja gospodarki unijnej jest sprzeczna z polską racją stanu,
ponieważ oznacza eliminację węgla z gospodarki i energetyki europejskiej. - To my mamy 90 %
europejskiego węgla (i starczy go na 200 lat), to jest nasz surowiec strategiczny!
Dekarbonizacja to likwidacja węgla jako paliwa, a przecież to na nim opiera się dzisiaj polska
suwerenność energetyczna! Polska gospodarka opiera się na węglu, a nie na gazie, którego
mamy 1/3 zasobów, a 2/3 bierzemy (na podstawie niekorzystnej dla Polaków umowy gazowej,
którą zawarł Rząd PO - PSL) z Rosji. Umowy, przez którą płacimy za gaz więcej niż Niemcy, bo
ciągle nie jest dokończony gazoport w Świnoujściu, a to przecież kwestia polskiego
bezpieczeństwa energetycznego! - grzmiał ze sceny.
Dalej, odniósł się do polityki zagranicznej kraju. - Polskie sprawy na arenie międzynarodowej
trzeba stawiać twardo, trzeba dbać o swoje interesy, oparte o rodzime zasoby - przekonywał.
Wśród poruszanych tematów pojawiły się też kwestie, związane z bezpieczeństwem
militarnym państwa w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Zdaniem Dudy, gwarantem polskiego
bezpieczeństwa winna być nie tylko silna, budząca respekt, armia, ale i polsko - amerykańskie
bazy wojskowe. - Dzisiaj potrzebujemy wsparcia ze strony NATO, które - moim zdaniem,
powinno się przejawiać w twardej infrastrukturze natowskiej, czyli uzbrojeniu NATO na terenie
naszego kraju. W Polsce powinny stacjonować wojska NATO - to wzmocni obronność naszego
kraju - tłumaczył.
Zadaniem głowy państwa - zdaniem Dudy, powinno być też uniemożliwienie prób
prywatyzacji Lasów Państwowych i obrona polskiej ziemi rolnej przed obcokrajowcami. Musimy chronić interesy polskiego rolnika, bo inaczej na obszarze naszego kraju będą
powstawały gigantyczne latyfundia, tworzone przez pomioty z zagranicy, z którymi polskie
gospodarstwa rolne nie są w stanie konkurować - mówił, co jakiś czas powtarzając, że „Polska
potrzebuje nowej prezydentury - aktywnej, odważnej, ale i rozważnej”.
Polityk, prezentując własną wizję prezydentury, ostro krytykował poczynania
obecnego prezydenta oraz politykę Rządu, czy to w kwestii braku pracy, niskiej płacy czy też
ustawy emerytalnej. - Młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, bo nie mają pracy, a ci, co zostali,
pracują za marne grosze! Trzeba stworzyć lepsze warunki rozwoju dla przedsiębiorców, a wtedy
Tr z y k o n w o j e
amerykańskich wojsk
przejechało 25 marca przez
Lublin, Kraśnik i Janów
Lubelski (w kierunku
Niska) - żołnierze Sił
Zbrojnych Stanów
Zjednoczonych wracają do
bazy w Niemczech po
ćwiczeniach w Polsce i
krajach bałtyckich (Litwie,
Łotwie i Estonii). Jak
podała PAP, przejazd przez
Polskę, a później Czechy,
jest okazją do spotkań z
m i e s z k a ń c a m i
miejscowości na trasie
konwojów. Zaplanowany
na 10 dni przejazd
k o n w o j ó w j e s t
kontrolowany ze
stanowiska dowodzenia w
Połączonym Centrum
S z k o l e n i a
Wi e l o n a r o d o w e g o w
niemieckim Grafenwoehr.
Foto: Jarosław Lalik
Łącznie przejedzie 9
kolumn z niemal 90
kołowymi transporterami opancerzonymi Stryker i wozami wsparcia. Konwoje eskortuje
Żandarmeria Wojskowa. Długość trasy z państw bałtyckich przez Polskę i Czechy wynosi około
1800 km. Pobyt amerykańskich kawalerzystów ze Strykerami to jedno z przedsięwzięć w
ramach operacji Atlantic Resolve, rozpoczętej przed rokiem w reakcji na rosyjską agresję na
Ukrainie i aneksję Krymu.
pojawią się nowe miejsca pracy, a to wymaga nowej polityki,
nastawionej na odbudowę polskiej gospodarki - uzasadniał.
Warto zauważyć, że pisowski kandydat na
Prezydenta RP odwiedził już ponad połowę powiatów w
Polsce (170). - Zdarza się, że dziennie mam 9 spotkań, a to
wymaga tempa i dobrej organizacji - informował, odjeżdżając.
Dodajmy, że w spotkaniu, które odbyło się 30
marca, uczestniczyło ponad 300 mieszkańców powiatu
janowskiego. Dudabus do Janowa ściągnął też lubelskich
posłów i radnych wojewódzkich oraz media regionalne i
krajowe. Na scenie, Andrzeja Dudę witał Jerzy Bielecki Starosta Janowski oraz kocudzka „Jarzębina”, wyśpiewując
pod niebiosa „Koko koko Duda spoko, wskaźnik leci hen
wysoko...”. Tego dnia, na scenie wystąpił też młody i Michał Kulpa
uzdolniony Michał Kulpa z Białej, śpiewając mocnym głosem
„Ojczyzno ma” i „Niepodległość”.
Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, a jeżeli żaden z
kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, to 24 maja odbędzie się druga
tura.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3841.html
Jednostka OSP z Białej jedną z najlepszych w powiecie
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym powiecie nie brakuje, ale
niewiele jest takich, jak ta na Białej. Fakt, remizę i to jak nową już mają (co jest zasługą
janowskiej gminy), ale na resztę trzeba pracować samemu. W jaki sposób? A chociażby poprzez
kolędowanie. Pochodzili, pokolędowali i uzbierali kilkadziesiąt tys. zł, a za te pieniądze raz
kupili stół bilardowy i sprzęt do ćwiczeń, a innym razem - telewizor, zlewy, talerze... - przykłady
by można mnożyć. - To ma być fajne miejsce do spędzania wolnego czasu dla starszych i
młodszych mieszkańców naszej miejscowości - zaznacza Stanisław Mucha - Naczelnik.
Większość mieszkańców powiatu uważnie śledzi zmagania poszczególnych
jednostek OSP podczas zawodów powiatowych i doskonale wie, że od wielu lat straż z Białej
zajmuje czołowe, żeby nie powiedzieć pierwsze miejsca. Obecnie, w straży na Białej jest 88
strażaków, z których 35 aktywnie się szkoli i bierze udział w akcjach ratunkowych. Budujące
jest również i to, że z roku na rok do straży garnie się coraz więcej młodych ludzi. - W tym roku
przyjęliśmy 6 chłopaków w wieku 16, 17 i 18 lat. Chcą się uczyć, szkolić i uczestniczyć w
akcjach, niczym ojcowie czy dziadkowie. Nasza straż zrzesza nieraz 3 pokolenia strażaków z
jednej rodziny. Oczywiście, mamy też 4 strażaków zawodowych - informuje Naczelnik.
- Strażak musi odpowiednio wyglądać, odpowiednio się zachowywać i prezentować.
Musi szanować mundur i pamiętać o ludziach nie tylko podczas pożaru czy powodzi, ale i na co
dzień - z przyjemnością słucham wypowiedzi pana Stanisława.
Oczywiście, jednostka, funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym (a taką jest Biała), musi posiadać odpowiedni sprzęt (i posiada, m.in. trzy
samochody), a przede wszystkim musi posiadać odpowiednio wyszkoloną załogę. - Dwa lata
temu nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a to
zobowiązuje. Co roku, uczestniczymy w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach, i
otrzymujemy co raz to inny sprzęt. W ubiegłym roku, uczestniczyliśmy w 30 akcjach - dzięki
temu czujemy się bardziej pomocni i potrzebni - podkreśla Mucha.
- Niedawno, nasza straż obchodziła 50 - lecie powstania. Dawniej jeździliśmy do
pożarów, teraz młodzi wyjeżdżają i do pożarów, i do wypadków drogowych, i do innych
zdarzeń, które często z ogniem niewiele mają wspólnego. Nasza służba nie jest prosta.
Strażakiem trzeba się urodzić - dziękuję tym, którzy byli i są z nami - mówi Stanisław Zdybel Prezes OSP Biała.
Tekst; foto: Alina Boś
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 9
Panorama Powiatu Janowskiego
Ziemia Janowska bogata w laureatów nagrody im. Oskara Kolberga
Wydaniem książki o „Laureatach nagrody im. Oskara Kolberga Ziemi Janowskiej”
podsumowano Rok Kolbergowski w powiecie janowskim.
Kapeli Mateusza z Kocudzy. W 2003 roku wyróżniono Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy
„Jarzębina” z Kocudzy, a rok później - niezwykle utalentowanego Stanisława Fijałkowskiego śpiewaka ludowego z Chrzanowa. Listę wyróżnionych zamyka Zespół Śpiewaczy i Obrzędowy
z Godziszowa, który nagrodę Kolberga otrzymał w 2009 roku.
„Dobrze, że mnie pani wydybała...”
Na zdjęciu (od lewej): Stanisław Głaz, Zbigniew Butryn, Bronisław Rawski
- Niniejsze wydawnictwo, prezentujące sylwetki laureatów nagrody im. Oskara
Kolberga Ziemi Janowskiej jest swoistą spłatą długu kulturowej niepamięci wobec artystów
ludowych tego terenu, niezwykle uzdolnionych,
chociaż często prostych i niewykształconych wyjaśnia Barbara Nazarewicz - Dyrektor Muzeum.
Okazuje się, że w latach 1976 - 2009
artystom ludowym z naszego powiatu nagrodę im.
Oskara Kolberga - polskiego etnografa, folklorysty i
kompozytora, który w wydanych za życia 33 tomach
monografii regionalnych utrwalił wierny obraz
polskiej sztuki i kultury ludowej, przyznano 15 razy.
- W ciągu ponad 20 lat Ziemia Janowska
zrodziła wielu cudownych twórców - najwięcej
pochodzi z gminy Dzwola, z której wywodzi się m.in..
Stanisław Głaz - najprawdziwszy i najlepszy skrzypek
na świecie - tłumaczy żartobliwie Lidia Tryka s z e f o w a S t o w a r z y s z e n i a K o b i e t P o w i a t u Barbara Nazarewicz
Janowskiego, będącego wydawcą książki. - Pomysł
wydania książki pojawił się w związku z Rokiem Kolberga (2014), a że materiałów na temat
artystów ludowych, wyróżnionych nagrodą Kolberga mamy sporo, to pomyślałyśmy, że w
formie książki utrwalimy pamięć o nich. Inna sprawa, że może w ten sposób utrwali się choć
trochę pamięć o wydawcy, czyli Stowarzyszeniu,
któremu bliskie są tradycje i zwyczaje ludowe, które
w Roku Kolberga obchodziło 10-lecie powstania dodaje, zapowiadając koncert laureatów nagrody
im. Oskara Kolberga na majowym Festiwalu
Folkloru.
- Super inicjatywa. To wydawnictwo
podkreśla, że nie ma nic piękniejszego w powiecie
janowskim nad łążkowskie garncarstwo i kulturę
ludową - to właśnie ta muzyka, tańce, stroje i śpiew,
z których od wieków słynęła Ziemia Janowska,
stanowi nasze dziedzictwo kulturowe, które
winniśmy utrwalać i propagować - mówił Jerzy
Bielecki - Starosta Janowski.
Dodajmy, że publikacja została sfinansowana
Lidia Tryka
m.in.. przez Powiat Janowski, Lokalną Grupę
Działania „Leśny Krąg” i Powiatowy Bank
Spółdzielczy w ramach regrantingu, stosowanego od 3 lat przez janowskie Starostwo. Autorami
tekstów są: Barbara Nazarewicz, Lidia Tryka, Beata Wójcik, Irena Krawiec i Mirosław Maksim.
Jeśli chodzi o laureatów... . Jako pierwszy, w 1976 roku - „W uznaniu zasług dla
kultury ludowej”, nagrodę im. Oskara Kolberga otrzymał - jedyny wśród wyróżnionych, artysta
rzemieślnik - Mateusz Startek - garncarz z Łążka Garncarskiego. W 1985 roku nagrodę odebrał
Piotr Dziadosz - skrzypek ludowy z Bilska. - Dawniej, instytucja muzykanta była bardzo
potrzebna, więc też szanowana i uznawana w swojej społeczności, co było pewnym
zobowiązaniem dla parających się tą publiczną funkcją i zachęcało do osiągania mistrzostwa napisze Beata Wójcik, autorka wspomnień o panu Piotrze. Rok później, laureatem nagrody
została najbardziej zasłużona i znana Kapela Ludowa Dudków ze Zdziłowic, której historia
sięga lat 60. XIX wieku. W 1987 roku to prestiżowe wyróżnienie otrzymała Krystyna Placha śpiewaczka ludowa z Janowa Lubelskiego, a rok później - Leon Widz - skrzypek
instrumentalista z Węglisk. W 1992 roku doceniono Kapelę Ludową z Krzemienia, a rok później
- Stefana Plachę - mistrza tańca tradycyjnego z Janowa. Rok 1998 nagrodę im. Kolberga
przyniósł Janinie Chmiel - utalentowanej śpiewaczce i tancerce ludowej z Wólki Ratajskiej, a
2000 - Zespołowi Śpiewaczo - Obrzędowemu „Kocudzanki” z Kocudzy. W roku 2000 taką
nagrodę otrzymał też ceniony i lubiany Stanisław Głaz - muzyk tradycyjny, skrzypek z Dzwoli.
W 2001 roku nagrodę przyznano Józefie Albiniak - śpiewaczce ludowej ze Stojeszyna oraz
Na zdjęciu (od lewej): Agnieszka Łukasik, Janina Chmiel
strona 10
www.powiatjanowski.pl
Okazuje się, że niebagatelną rolę w krzewieniu twórczości ludowej Ziemi Janowskiej
w latach 1960-1990 odegrała Alina Dudzic z Janowa Lubelskiego - ówczesny pracownik
Powiatowego Domu Kultury. To właśnie ona wyławiała talenty artystyczne, wspierała i
promowała na szczeblu
lokalnym i krajowym. Wtedy były inne czasy.
Samochodu nie było,
więc szło się w teren na
piechotę, jechało
rowerem lub z kimś na
motorze. Wówczas
współpracowaliśmy
głównie ze szkołami,
bo właśnie tam
odbywała się
działalność kulturalna i
s z k o l e n i o w a
nauczycieli i
Od lewej: Beata Wójcik, Krystyna Wójcik
animatorów kultury.
Pomagali nam w tym
moi koledzy i pani Daniela Siedlaczkowa. Najbardziej była mi bliska muzyka ludowa i Zespół
Pieśni i Tańca, który założyłam - wspomina pani Alina.
I w taki to oto sposób zaczęli się pojawiać pierwsi muzykanci i śpiewacy ludowi,
których twórczością zaczęło się interesować ówczesne radio i telewizja. Kolejne lata
„odkrywały” nowe talenty muzyczne, choć czasy były trudne. - Docierałam do śpiewaków i
Na zdjęciu (od lewej): Alina Myszak,
Alina Dudzic, Irena Krawiec
grajków ludowych, nieraz zawoziłam skrzypce, bo nie mieli instrumentów - tak było w
przypadku Piotra Dziadosza z Bilska w gminie Modliborzyce i Józefa Góry z Kapeli Ludowej z
Krzemienia. Kiedyś wybrałam się też do pana Stanisława Głaza z Dzwoli. Akurat przyjechał z
pługiem z pola. Ręce spracowane i na skrzypcach gra? - zdziwiłam się w duchu, ale pytam: Panie Głaz, grał pan na skrzypcach? - Ano grołem, ale pani! Te moje skrzypki to tera wiszo w
kumorze, bo sie do niczego nie nadajo, i ja tera nie bede grać, bo ni ma na czem - rzekł, a ja... .
Wzięłam te jego skrzypeczki, pan Zbyszek wyreperował, a... pan Stanisław, jak zaczął grać, tak
gra do tej pory, a kiedyś, po latach powiedział mi tak: „Dobrze, że mnie pani... wydybała...” wspomina ze wzruszeniem pani Dudzicowa.
Okazuje się, że i kocudzka „Jarzębina” sporo zawdzięcza pani Alinie.
- To dzięki pani Ali śpiewamy w gwarze kocudzkiej, bo to właśnie ona - 25 lat temu,
kiedy tworzyłyśmy zespół, powiedziała: „Pani Ireno. Dlaczego śpiewacie tak, jak wszyscy? Wy
macie taką piękną gwarę kocudzką. Niech pani odgrzebie gwarę, śpiewajcie po kocudzku! I tak
oto śpiewamy lata cale po kocudzku! - tłumaczy Irena Krawiec - szefowa „Jarzębiny”.
- Pani Ala jest dla mnie wielkim autorytetem, ponieważ to właśnie po niej przejęłam
pałeczkę” folkloru i ciągnę to ponad 20 lat. Chciałabym, by ktoś po mnie robił to z taką pasją, jak
ona - dopowiada Lidia Tryka.
Wszystkim, którzy promują i kochają kulturę ludową swój wiersz dedykuje Stanisław
Powrózek z Godziszowa. „Kocham moją rodzinną wieś, poranki w niej i wieczory, i gdzieś w
oddali słyszaną pieśń, śpiewaną w wieczorne pory. Kocham tych ludzi, gdy zagonieni z oddali
rzucą uśmiech życzliwy, tak wtedy myślę, jak są szczęśliwi. Że mimo czasu mijanych lat,
zwyczaje trwają na mojej wsi, na każdym chlebie jest krzyża ślad..., i Bóg, co daje nam
wszystkie dni.
Tekst, foto: Alina Boś
Na zdjęciu (od lewej): Eugeniusz
Mazur, Stanisław Powrózek
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
„Produkt Lokalny Ziemi Janowskiej”. Przyznano 76 certyfikatów
Siedemdziesiąt sześć certyfikatów „Produktu Lokalnego Ziemi Janowskiej” wydała
Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” - dyplomy certyfikacyjne wyróżnieni otrzymali 12
marca br. na spotkaniu w Domu Nauczyciela. Kapituła konkursowa przeanalizowała 100
zgłoszeń - ocena prowadzona była pod kątem zgodności z wymogami regulaminu, mówiącego
o 5 kategoriach produktów lokalnych.
Najwięcej certyfikatów przyznano w kategorii „Smaki”. Wśród 44 wyróżnionych
produktów na uwagę zasługuje, m.in. śmietana wiejska, mleko i ser twarogowy „SER-VITY”
Władysławy Ciupaka i Edwarda Jargiło z Krzemienia Drugiego oraz kruche ciastka i wiejski
chleb żytni z piekarni Stanisława Szuby z Dzwoli. Kapituła doceniła też placek reczczany i
babeczki z kaszą i żurawiną z Ciastkarni - Piekarni „U Górola” Stanisława Mrowcy, myśliwski
jaglak z żurawiną „Emes-a” Stanisława Mazura oraz śliwowicę potocką Tomasza Figury i
kulaszę Bronisławy Małek.
W kategorii „Produkt turystyczny” certyfikat otrzymała, m.in. Fundacja Stara Droga
za Szkołę Suki Biłgorajskiej i Danuta Flis za smażalnię ryb. Wśród wyróżnionych
certyfikatem jest też Ośrodek Sportów Zimowych w Batorzu oraz gospodarstwo
agroturystyczne Mirosława Powęzki, Elżbiety Woś i „Konny Raj”.
Pięć certyfikatów przyznano w kategorii „Wydarzenia”. Certyfikaty otrzymała
Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej oraz Szkoła Suki Biłgorajskiej za Festiwal
Muzyki Tradycyjnej „Na rozstajnych Drogach”, a za szkolenia żeglarskie „Wiatr i Woda” Klub Żeglarski „Zefir”. Kapituła doceniła też Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim za
warsztaty rękodzieła, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Potoczku za diecezjalny konkurs pieśni
patriotyczno - religijnych oraz Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie za
konkurs poezji patriotycznej.
Doceniono też m.in. Zbigniewa Butryna za odtworzenie archaicznego instrumentu
smyczkowego, tzw. „suki biłgorajskiej”, Alinę Myszak za palmy wielkanocne oraz Czesława
Certyfikat odebrał Stefan Maziarczyk; na zdjęciu (od lewej): Stanisław Rożek - Wójt
Gminy Dzwola, Józef Zbytniewski - Wójt Gminy Godziszów, Janina Skubik - szefowa
LGD „Leśny Krąg”, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski, Stefan Maziarczyk
Kurzynę za ceramikę łążkowską.
W kategorii „Twórcy” certyfikat otrzymał m.in. Stefan Maziarczyk, Jan Leszczyński,
Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi”, Olek - Orkiestra, Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, MłodzieżowoDziecięcy Zespół Wokalny z Godziszowa oraz Zespół Taneczny „Zdziłowiak”.
Dodajmy, że certyfikaty przyznano w ramach projektu unijnego, realizowanego przez
powiat janowski. Najwięcej certyfikatów przyznano mieszkańcom gminy Dzwola.
Świąteczny Kiermasz Produktów Lokalnych
Garnki łążkowskie Adama Żelazki, szydełkowe
b a r a n k i
wielkanocne
Henryki Drzazgi,
różańce z
„kokocyny”
Mariana Bielaka
i koszyki z
korzenia sosny
Aleksandra
Bielaka - tego
typu wyroby
można było
k u p i ć o d
lokalnych
twórców Ziemi
Barbara Kapusta
Janowskiej na
Kiermaszu Produktów Lokalnych. Przypomnijmy, że
Certyfikaty Produktu Lokalnego Ziemi Janowskiej
miejscowym twórcom i przedsiębiorcom nadała Lokalna
Grupa Działania „Leśny Krąg”.
Tego dnia, na stoiskach promocyjnych można było również
kupić świąteczne koszyczki z wikliny papierowej Barbary
Kapusty, pisanki i ozdoby wielkanocne, przygotowane przez
Warsztaty Terapii Zajęciowej, oraz palmy i kwiaty z bibuły
autorstwa Janiny Oleszek, Lucyny Dychy i Anety
Kowalczyk. Niektórzy, mogli także nabyć i popróbować,
m.in.. syropu z mniszka lekarskiego Ireny Krawiec, pieroga
gryczanego Leokadii Liwak i Ewy Dychy, serów
opiekanych Marii Boś i Heleny Kaproń oraz miodu
gryczanego Danuty Bańki i nalewek państwa Portków z
Zofianki.
Warto zauważyć, że Kiermasz odbył się na rynku
Tekst; foto: Alina Boś
Janowa w niedzielę, 22 marca, i choć dzień był wietrzny i
ponury, to co wytrwalszy mógł kupić coś fajnego, czego nie
można dostać w żadnym sklepie.
Dodajmy, że Kiermasz odbył się w ramach
projektu unijnego, realizowanego przez Powiat Janowski.
Najliczniejsze i najbardziej różnorodne stoisko
zaprezentowała gmina Dzwola.
foto - galeria:
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3816.html
Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów
turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwój przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
Wieczór autorski Marty Świć
W marcu, w sali kameralnej Janowskiego Ośrodka Kultury, kobiety z Klubu Pracy
Twórczej, działającego przy JOK-u, zorganizowały wieczór autorski młodej poetki Marty
Świć. Okazją do tego było wydanie tomiku poezji „Szept Niemotylicy”. W miłej, kameralnej
atmosferze poetka zarecytowała kilka ze swoich wierszy, podobnie też uczyniła jej
przyjaciółka.
Marta Świć urodziła się w Białej Podlaskiej, a mieszka w Suchowoli. Jest
emocjonalnie związana z naszym miastem. Jej twórczość była wielokrotnie nagradzana. Tomik
„Szept Niemotylicy” jest jej już drugim tomikiem po „Odbite w Lustrze”, wydanym wspólnie z
Tomaszem Rudnickim. Na co dzień pani Marta pracuje jako analityk internetowy, godząc pracę
z rehabilitacją i pisaniem wierszy.
Tekst; foto: Jarosław Lalik
www.powiatjanowski.pl
W środku - Marta Świć
e-mail: [email protected]
strona 11
Panorama Powiatu Janowskiego
Pani Magdo, w piątek mamy zajęcia...
Często Piotruś widząc mnie po raz pierwszy danego dnia, oprócz powitania kieruje do
mnie następujące słowa: „Pani Magdo, w piątek mamy zajęcia”. „Wiem Piotrusiu” odpowiadam z uśmiechem. Mateusz niejednokrotnie zaczepia mnie na korytarzu i gestykulując
pyta, czy będziemy dzisiaj razem pracowali w gabinecie na dole. Kiedy kiwam głową,
wykonuje gest triumfu (takie pojedyncze „Yes!” Kazimierza Marcinkiewicza). Adaś
komunikuje się ze mną wzrokiem, dlatego, spotykając go przypadkiem, to ja informuję go w
dzień jego terapii, że po zajęciach edukacyjnych ma spotkanie ze mną. Sporadycznie zdarza się,
żeby na tę wiadomość nie zareagował uśmiechem, który odczytuję jako radość. Takie przykłady
można mnożyć, a skłania ku temu 6 marca - Europejski Dzień Logopedy.
Dzień Logopedy to również dobra okazja do zastanowienia się nad tym, co
współcześnie należy do obowiązków logopedy. Śmiem twierdzić, że dla większości
niewtajemniczonych logopeda to wyłącznie osoba korygująca wady wymowy, doskonaląca
dykcję, ewentualnie - pracująca nad wywołaniem mowy werbalnej. Definicja ta nie jest jednak
pełna, ponieważ logopedę można określić mianem terapeuty mowy, a mowa nie występuje tylko
w formie werbalnej, czyli wyrażanej słowami. Mówić możemy także np. za pośrednictwem
pisma, gestów (jak głuchoniemi), obrazków (jak starożytni Egipcjanie), wypukłych kropek (jak
niewidomi), ale również za pomocą wzroku. Mowa werbalna znajduje się na
uprzywilejowanym miejscu z bardzo prostej przyczyny - przeważająca większość ludzkości
porozumiewa się właśnie przy jej użyciu. Po dłuższym namyśle, dojdziemy jednak do wniosku,
że nie o formę, lecz o treść komunikatu tutaj chodzi. Od formy komunikatu ważniejsza jest
umiejętność skutecznego przekazania jego istoty, sensu. Czy będąc spragnionym, istotne jest
dla nas to, czy powiemy „Chce mi się pić”, uniesiemy do ust dłonie, złożone na kształt szklanki,
czy wskażemy obrazek przedstawiający szklankę napełnioną wodą? Oczywiście, że zależy nam
przede wszystkim na tym, aby zaspokoić swoją potrzebę, a w jaki sposób ją wyrazimy, zależy od
umiejętności naszych lub naszych rozmówców. Podsumowując ten wywód należy więc
stwierdzić, że zadaniem logopedy może być również nauka pacjenta (dziecka bądź dorosłego)
skutecznej komunikacji z otoczeniem.
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, drugi rok działający w Janowie Lubelskim,
zapewnia swoim wychowankom pełen zakres pomocy logopedycznej. Nie tylko doskonalą oni
w nim swoją wymowę, ale przede wszystkim kształtują umiejętności, które są niezbędne w
efektywnym porozumiewaniu się. Problemy neurologiczne, z jakimi borykają się osoby
uczęszczające do naszej placówki, niepełnosprawność ruchowa i umysłowa - wszystko to
bardzo utrudnia im zarówno celowe przekazywanie informacji, jak i rozumienie docierających
do nich komunikatów. Zdarza się, że mowa werbalna w ogóle nie jest w stanie rozwinąć się, co
wymaga wprowadzenia tzw. alternatywnych metod komunikacji, m.in. gestów (np. Makatonu),
symboli PCS. Część osób, z którymi prowadzę terapię, usprawnia więc swe werbalne zdolności.
Są też tacy,
którzy uczą
s
i
ę
wykorzysty
w
a
ć
zastępcze
f o r m y
porozumiew
a n i a .
Natomiast
trzecia grupa
wychowank
ó
w
komunikaty
werbalne
wspomaga
gestem bądź
symbolem.
Sukcesy
okupione są oczywiście ciężką pracą i seriami ćwiczeń przygotowawczych, ale staram się, by
zawsze towarzyszyła temu przyjemna atmosfera, która doda pozytywnej energii zarówno mnie,
jak i moim podopiecznym. Owszem, dla logopedy niezbędną jest fachowa wiedza oraz
umiejętności, ale musi jeszcze umieć to wszystko wykorzystać z pożytkiem dla pacjenta, a nie
ma nic skuteczniejszego, niż nauka przez dobrą zabawę. Z powodzeniem stosuję tę zasadę w
praktyce, co przynosi korzystne rezultaty. Dobry humor przenosi się na młodszego z dwójki
naszych Mateuszów, który posługując się głosem, z roześmianą od ucha do ucha buzią straszy
mnie, rycząc jak lew. Niemałym żartownisiem jest też Zuzia, która lubi wcielać się w rolę
nauczyciela, by rozwijając swe zdolności komunikacyjne, zadawać mi różne pytania.
Uśmiech na twarzach wychowanków, z którymi się spotykam oraz chęć uczęszczania
na prowadzoną przeze mnie terapię są najlepszym dowodem na to, że chyba słusznie pojmuję
misję, wynikającą z zawodu logopedy. Podejmowanym działaniom zawsze jednak powinna
towarzyszyć chwila refleksji nad ich zasadnością. Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy życzę
tego wszystkim Logopedom, a efekty pracy - „czas pokaże” - jak to mówi nasz Piotruś, z którym
zajęcia prowadziłam właśnie 6 marca.
Magdalena Niekra - neurologopeda w Ośrodku
Rewalidacyjno-Wychowawczym w Janowie Lubelskim; foto: archiwum Ośrodka
Moja Perspektywa
w Równać Szanse
Zmagania językowe w LO
Stowarzyszenie Przyjaciół Promyka, działające przy Placówce OpiekuńczoWychowawczej „Promyk” w Janowie Lubelskim z radością informuje, że wygrało Regionalny
Konkurs Grantowy 2014 w Programie Równać Szanse, ogłoszony przez Polsko - Amerykańską
Fundację Wolności.
Po raz pierwszy w naszym powiecie będzie realizowany projekt z tego Programu,
którego celem jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o
sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie
osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma
bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść
sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które
przyniesie mu życie.
Stowarzyszenie otrzymało dotację na projekt Moja Perspektywa, w którym weźmie
udział młodzież od 13 do 19 roku życia z „Promyka”, jak również z lokalnej społeczności.
Poszczególne działania będą realizowane przez sześć miesięcy (do lipca 2015r.).
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach kreatywnego myślenia i warsztatach
fotograficznych. Młodzi ludzie, pod okiem instruktora fotografii, stworzą projekt kalendarza na
2016 rok oraz wybiorą prace na wystawę fotograficzną, która odbędzie się w Janowskim
Ośrodku Kultury.
Efektem realizacji projektu będzie także lepsza integracja młodzieży, zagrożonej
wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym oraz podniesienie kompetencji
społecznych uczestników projektu.
Ponadto, uczestnictwo w projekcie wpłynie na uwrażliwienie młodzieży na kulturę,
wykształcenie wrażliwości w postrzeganiu otaczającego świata, rozwój zainteresowań i
kształtowanie wyobraźni artystycznej. Wpłynie również na umiejętność współdziałania w
grupie i zawierania nowych kontaktów. Dzięki temu, chociaż w niewielkim stopniu zostaną
zaspokojone potrzeby akceptacji, przynależności, samorealizacji oraz wzrostu poczucia
własnej wartości, co jest częstym zjawiskiem u podopiecznych placówki. Honorowym
patronatem projekt objął Starosta Janowski - Jerzy Bielecki i Burmistrz Janowa - Krzysztof
Kołtyś.
Iwona Małek
Dnia 6 marca br. odbył się w LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza Konkurs
Poprawności Językowej o Złotą Stalówkę Starosty Janowskiego. Konkurs został
zorganizowany dla gimnazjalistów przez nauczycielki języka polskiego - Joannę Czaję i Dorotę
Rachwalską - Katę oraz Dyrekcję szkoły. Do turnieju przystąpiło 23 uczniów z różnych szkół
gimnazjalnych z Powiatu Janowskiego. Konkurs składał się z testu i dyktanda, które oficjalnie
rozpoczął Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. Uczniowie, zapytani o stopień trudności zadań
językowych, ocenili je na średnio trudne, a zdecydowana większość jako trudniejszą część
wskazała etap pierwszy, czyli dyktando. Piękne nagrody, ufundowane przez Starostę, to pióra i
długopisy oraz słowniki. Główną nagrodą była oczywiście „złota stalówka”, czyli piękne pióro.
Rywalizacja była ostra, ponieważ różnice w punktacji były niewielkie. Pierwsze
miejsce zajęła Klaudia Jędzura (podopieczna mgr Moniki Sobótki) z gimnazjum w
Godziszowie, II miejsce - Patrycja Wieleba (podopieczna mgr Elżbiety Orzeł) z gimnazjum w
Janowie, a III - Beata Bartyzel (podopieczna mgr Ewy Wiechnik) również z tej szkoły.
Wręczając nagrody uczestnikom konkursu Dyrektor Alicja Gąbka podziękowała inicjatorom i
organizatorom konkursu, zapowiadając kolejne jego edycje.
Beata i Aneta z klasy II E
Uczniowie z Zespołu Szkół dla młodszych kolegów
Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole
Szkół im. Wincentego Witosa 17 marca br. przeprowadzili warsztaty kulinarne
„Potęga smaku” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Janowie Lub.
Warsztaty przeprowadzono pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów
zawodowych mgr inż. Jadwigi Pietras oraz uczniów klas I i III Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Celem warsztatów było zachęcenie uczniów klas IV, V i VI szkoły
podstawowej do zdrowego żywienia i unikania podstawowych błędów
żywieniowych, jak również podkreślenie roli warzyw i owoców w codziennym
żywieniu, jako podstawowego źródła witamin i składników mineralnych.
Uczniom podstawówki zaprezentowano nowoczesną sztukę zdobienia potraw carving (rzeźbienie w warzywach i owocach).
Następnie, uczniowie obydwu szkół wykonali piękne koreczki i
dekoracyjne kanapki. Ułożyli również na 2 sposoby serwetki papierowe, tj.
wachlarz i stożek. Widać było duże zaangażowanie uczniów, biorących udział w
warsztatach kulinarnych.
Jadwiga Pietras; foto: archiwum szkoły podst.
strona 12
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Jest Rada Społeczna szpitala
Gdy wśród innych radnych pojawiają się nieporozumienia, współpraca w Radzie
Powiatu w Janowie Lubelskim z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza. Pokazują to ostatnie sesje
powiatowe, a właściwie decyzje radnych.
Zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy to Stanisław Mazur, Wiesław Dyjach i Janusz
Lewandowski (trzej radni opozycyjni z poprzedniej kadencji rady) zagłosowali za kandydaturą
Jerzego Bieleckiego (z PiS-u) na stanowisko starosty i Bartosza Piecha (z PSL-u) - na fotel
wicestarosty. Poparcia udzielili też członkom Zarządu i przewodnictwu rady.
Ukłon „SLD” w stronę koalicjantów „zaowocował” członkostwem Stanisława
Mazura w strukturach Rady Społecznej szpitala oraz w Komisji Spraw Społecznych - Pomocy
Społecznej i Porządku Publicznego.
I choć radni powiatowi różnili i różnią się poglądami w wielu kwestiach (szczególnie
politycznych), to starają się oddzielić politykę od pracy samorządowca.
Oczywiście, dobra współpraca nie oznacza 100-procentowej jednomyślności przy
podejmowaniu decyzji, ale generalnie - wszystkie uchwały są podejmowane większością
głosów.
Jedną z ostatnich decyzji radnych jest utworzenie Rady Społecznej przy janowskim
szpitalu, której szefem jest Jerzy Bielecki - Starosta Janowski.
Ogółem, w skład Rady wchodzi 13 osób.
Do Rady wszedł Andrzej Bundyra (z ramienia Wojewody Lubelskiego) oraz wójtowie
czterech gmin: Henryk Michałek (Batorz), Czesław Jaworski (Chrzanów), Stanisław Rożek
(Dzwola) i Jerzy Pietrzyk (Potok Wielki). Józefa Zbytniewskiego - wójta gminy Godziszów, w
Radzie reprezentować będzie Zenon Zyśko - radny powiatowy. Nad sprawami szpitala pochylą
się również czterej radni powiatowi: Marek Grzyb, Antoni Kulpa, Stanisław Mazur i Józef
Wieleba oraz dwaj burmistrzowie: Krzysztof Kołtyś z Janowa i Witold Kowalik z Modliborzyc.
Mówiąc o nowo powołanej Komisji Spraw Społecznych - Pomocy Społecznej i
Porządku Publicznego warto przedstawić czytelnikom Panoramy jej skład. Otóż, szefem
Komisji jest Stanisław Mazur, a członkami - Tomasz Dudzic i Paweł Golec.
Oprócz tejże Komisji, funkcjonują jeszcze cztery inne, powołane wcześniej.
I tak, w skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wchodzi Marek Grzyb,
Bartosz Piech i Grzegorz Pyrzyna, a w skład Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wiesław Dyjach, Józef Wieleba i Zenon Zyśko.
Cd. na str. 6
Od lewej: Bartosz Piech - Wicestarosta, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski
Od lewej: Stanisław Rawski - Wiceprzewodniczący Rady, Władysław Sowa Przewodniczący Rady, Antoni Kulpa - Wiceprzewodniczący Rady
Podczas spotkania (od lewej):Bolesław Radzik - Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, Witold Kuźnicki - Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych, Barbara Fuszara - Skarbik Powiatu; foto: J. Lalik
Od lewej: Stanisław Mazur, Janusz Lewandowski, Wiesław Dyjach
Od lewej): Grzegorz Krzysztoń - naczelnik Wydziału Organizacji, Promocji i
Rozwoju, Jerzy Łukasik - radca prawny, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu,
Joanna Głód - Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Od lewej: Tomasz Dudzic, Jan Bartnik, Marek Grzyb
Tekst; foto: Alina Boś
Od lewej: Paweł Golec - członek Zarządu, Józef Wieleba,
Grzegorz Pyrzyna - Członek Zarządu
www.powiatjanowski.pl
Od lewej: Zenon Zyśko, Michał Komacki, Sławomir Dworak - Członek Zarządu
e-mail: [email protected]
strona 13
Panorama Powiatu Janowskiego
Łążkowska ceramika nadal „w cenie”
Jest Rada Społeczna szpitala
Cd. ze str. 5
Komisję Budżetu, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego reprezentuje
Jan Bartnik, Sławomir Dworak, Michał Komacki, Antoni Kulpa i Stanisław Rawski, a Komisję Rewizyjną - Michał
Komacki, Józef Wieleba i Janusz Lewandowski.
Dodajmy, że obrady radnych powiatowych podczas ostatniej marcowej sesji obserwowali członkowie
rodzin zastępczych oraz stypendyści Starosty Janowskiego, którzy tego dnia otrzymali akty stypendialne.
Na pierwszym planie - stypendyści Starosty Janowskiego; foto: Jarosław Lalik
Na sesji była też obecna
młodzież i małe
„brzdące”; foto: J. Lalik
Odblaski zwiększają bezpieczeństwo
Dobre praktyki zapobiegania wypadkom drogowym poprzez zakup 300 opasek
odblaskowych dla mieszkańców gminy promuje Piotr Rogoża - Przewodniczący Rady Gminy
w Modliborzycach.
Tego typu działania popiera aktorka Dorota Stalińska z Fundacji „Nadzieja”. Namawiam wszystkie firmy, aby zamiast inwestować w nikomu niepotrzebne gadżety,
zechciały inwestować w elementy odblaskowe, na których mogą umieścić swoją reklamę.
Okazuje się, że odblask odblaskowi nierówny i dlatego, nim go kupimy, poszukajmy
na opakowaniu informacji, z jakiej odległości będziemy widoczni (najlepsze są te, widoczne z
kilkuset metrów, które można kupić, m.in. w „Nadziei” - Fundacji, której celem jest
zapobieganie wypadkom drogowym i niesienie pomocy ich ofiarom).
- Potrącenie pieszego bez odblasku może być furtką dla ubezpieczyciela do
niewypłacenia odszkodowania - czytamy na stronie Fundacji.
- Przypominam, że noszenie odblasków po zmroku poza obszarem zabudowanym to
wymóg nowych przepisów. Odblaski w sposób radykalny podnoszą bezpieczeństwo pieszego
na drodze, a o bezpieczeństwo tutaj chodzi - mówi podinspektor Radosław Czuba - Naczelnik
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Janowie.
O tym, że opaska odblaskowa poprawia bezpieczeństwo, wiedzą też ci, którzy
realizowali projekty w ramach regrantingu - dzięki dotacji zakupili gadżety odblaskowe, które
zwiększyły bezpieczeństwo uczestników, m.in. rajdów rowerowych.
Przypomnijmy, że na ciemnym, nieoświetlonym poboczu (po zmroku) jesteśmy
widoczni dla kierowcy z odległości 20 m - gdy założymy odblask - w świetle reflektorów
pojawimy się już 150 - 300 metrów od auta.
Łążkowskie garncarstwo docenione przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego - kolejny raz Muzeum Regionalne w Janowie
otrzymało dotację na organizację Warsztatów Garncarskich w Łążku
Garncarskim. Tym razem, Minister przyznał 25 tys. zł. Wartość zadania
ogółem to kwota rzędu 37 tys. zł, z czego ponad 11 tys. stanowi wkład
własny organizatora. Warsztaty odbędą się w dniach 3,4 i 5 lipca, tym razem
po raz dziewiąty.
Zarząd Powiatu przyznał dotacje
Piętnaście tys. zł - w ramach otwartego konkursu ofert,
przeznaczył w tym roku Zarząd Powiatu na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe. Kwotę 1.500 zł otrzymała parafia pw. św.
Jana Chrzciciela na popularyzację kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży poprzez organizację II Janowskiego Pikniku Rodzinnego
„Mama, tata i ja”. Tyle samo otrzymał Klub Sportowy „Janowski Orlik”. Po
tysiąc zł przyznano dwóm klubom sportowym. „Iskra” Krzemień pieniądze
wyda na realizację projektu, popularyzującego kulturę fizyczną oraz kobiecą
piłkę nożną w powiecie janowskim, a Klub Sportowy w Potoku Wielkim
pieniądze przeznaczy na organizację wyścigu rowerowego „Szlakiem
Zamoyskiego”.
Pozostałe 10 tys. zł przyznano na organizację konkursu
grantowego, który - w ramach regrantingu - zostanie przeprowadzony przez
wyłonionego przez powiat operatora, którym została Lokalna Grupa
Działania „Leśny Krąg”. Operator w najbliższym czasie ogłosi nabór
wniosków na projekty, organizowane przez organizacje pozarządowe.
Wnioski można będzie składać w czterech kategoriach. Pierwsza dotyczy
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, druga ochrony i promocji zdrowia, trzecia - turystyki i krajoznawstwa, a czwarta działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- Zakładana wartość wsparcia dla organizacji pozarządowych wynosi
15 tys. zł – informuje Artur Pizoń - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego janowskiego Starostwa.
Do papieża można się
przysiąść na ławeczce w Modliborzycach
Do papieża można się przysiąść na ławeczce w Modliborzycach - gmina
zrewitalizowała skwer oraz ulice doń dochodzące (Kowalską i Błotną). - Chcieliśmy w ten
sposób upamiętnić postać i dzieło Jana Pawła II - mówi Witold Kowalik - Burmistrz
Modliborzyc.
Figura, wykonana z litego kamienia, przedstawia postać siedzącego na ławce papieża,
lekko powiększonego w stosunku do naturalnych rozmiarów. W ramach zadania, wykonano
również plac zabaw dla dzieci i zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń dla starszych i
młodszych. Inwestycja pochłonęła ponad milion zł (około 400 tys. zł stanowią środki unijne z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a około 600 tys. zł - wkład własny gminy).
Ogłoszenie o naborze dzieci i młodzieży do OR - W
Odblaski mieszkańcom Modliborzyc wręcza Piotr Rogoża
strona 14
Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Janowie Lubelskim ogłasza
nabór dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25
lat oraz dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami w wieku
od 5 do 24 lat. Rodzic lub opiekun prawny, starając się o przyjęcie swojego dziecka do Ośrodka,
zobowiązany jest dostarczyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
wypełniony wniosek. Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka, ul. Jana
Zamoyskiego 77, w godzinach od 7.45 - 15.45. Dodatkowe informacje można uzyskać po
numerem telefonu 158431420 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45). Pobyt
w Ośrodku jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o szybki kontakt ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc.
Agnieszka Banasiak-Wiśniewska
- Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
Tekst; foto: Alina Boś
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Szykują się strajki, chociaż związkowcy liczą na „pokojowe rozwiązania”
Rażąco niskie płace (np. pielęgniarek), umowy śmieciowe, wydłużony czas pracy,
postępujące bezrobocie i zwalnianie związkowców..., jeszcze trochę, a ludzie wyjdą na ulice grożą związkowcy z NSZZ „Solidarność”, oskarżając Rząd o brak dialogu społecznego. - W
całym kraju obowiązuje pogotowie strajkowe, przygotowujemy się do manifestacji i strajków, a
jeżeli strona rządowa nie podejmie rozmów, będą akcje protestacyjne - zapowiada Henryk
Szostak - szef Solidarności w Hucie Stalowa Wola.
Zdaniem związkowców, „Ludzie są zdeterminowani, by walczyć o swoje”, a
„Bierność strony rządowej coraz mocniej wpływa na wzrost napięcia społecznego” i to w
sytuacji „demontażu branży górniczej, problemów ze zbytem produktów rolnych i
planowanych zwolnień w branży energetycznej”. Do tego dochodzi widmo utraty pracy wśród
pracowników Poczty Polskiej i PKP, trudna sytuacja w służbie zdrowia i podwyżki dla
nauczycieli (nie sposób tutaj nie wspomnieć o studentach - ich planach, marzeniach i
oczekiwaniach, które niszczy brutalna rzeczywistość, zmuszając do pracy, m.in. w marketach i
centrach telefonicznych).
Związkowcy, mówiąc o planowanych strajkach i manifestacjach, nadal mają nadzieję
na „pokojowe rozwiązania”. - Nikt nie chce strajkować ani manifestować, ale jeśli postulaty
związku w formie przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego, ograniczenia umów
śmieciowych i podwyższenia wynagrodzenia minimalnego nie zostaną spełnione, to nie
będziemy mieli innego wyjścia - informuje Bogdan Pituch - szef janowskich struktur NSZZ
„Solidarność”.
Według działaczy związkowych, „Postulaty, stawiane w roku 1980 są nadal
aktualne”. - Ciągle chodzi o godziwe warunki pracy i poszanowanie drugiego człowieka.
Niestety, w dzisiejszych czasach coraz częściej pracodawcy patrzą tylko i wyłącznie na swoje
wygodnictwo, na zyski, na kapitał. Nie jest łatwo - związki zawodowe spychane są na margines
i to w roku 35-lecia powstania „Solidarności” - mówi Szostak.
A skoro mowa o 35-leciu związku, to należy wspomnieć o tych, którzy tę
Janowscy związkowcy mają nową siedzibę
Janowscy związkowcy NSZZ „Solidarność” mają nową siedzibę - biuro mieści się w
budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29.
Związkowcy zapowiadają pomoc w obronie praw pracowniczych - czy to w starciu z
pracodawcą „budżetówki”, czy też szefem prywatnej firmy w ubraniu od Valentino. Zachęcają
też - „mimo często nieprzychylnych reakcji pracodawców”, do tworzenia zakładowych
organizacji związkowych i zapisywania się do już istniejących. - Jeśli wobec pracownika
stosowany jest mobbing w pracy, jeśli pracownik jest szantażowany i zastraszany, np.
zwolnieniem to powinien się do nas zgłosić lub zadzwonić na nr 667 317 667 - mówi Bogdan
Pituch z Fortaco - Członek Prezydium Zarządu Regionu „Ziemia Sandomierska”,
przewodniczący lokalnych struktur NSZZ „Solidarność”.
Działacze podpowiedzą również, jak zawiązać związek zawodowy. - Aby założyć
organizację związkową, wystarczy trzy osoby, jednak uprawnienia zakładowej organizacji
związkowej przysługują organizacji, zrzeszającej co najmniej 10 członków, będących
pracownikami (czas założenia związku NSZZ „Solidarność” wynosi min. 3 dni) - tłumaczy
Pituch. Niestety, bycie związkowcem jest równoznaczne z odprowadzaniem comiesięcznych
składek w wysokości 0,82 %. To oznacza, że część załogi nie widzi sensu zapisywania się do
związków. - Oni wiedzą, że mimo tego, że nie są związkowcami, to i tak skorzystają z tego, co
związek wywalczy - mówi Jerzy Skupiński - szef związkowców w Caterpillarze.
- Niekiedy jest też i tak, że pracodawca wręcz sugeruje pracownikowi, by nie
zapisywał się do związku, a tak być nie powinno! - piętnuje Pituch. - Pamiętajmy, że związek
zawodowy chroni prawa każdego pracownika, zapobiega zwolnieniom, reprezentuje
pracownika w sporach z pracodawcą, negocjuje podwyżki i sprawuje kontrolę nad
przestrzeganiem przepisów prawa.
Na przestrzeni lat - zdaniem związkowców, cele działalności związkowej są stałe,
zmienia się jednak oddziaływanie związków. - Dwadzieścia lat temu ludzie bez problemu
zapisywali się do związków, „wchodzili owczym pędem” - dzisiaj są hamowani przez
niektórych pracodawców, a konkurencja i wysokie bezrobocie nie ułatwia walki o prawa
pracownicze - uważa Pituch.
- Kiedyś był dodatek stażowy, jubileuszówka, szkodliwe - to było norma,
gwarant, zapisany w prawie pracy i czy dyrektor chciał czy nie chciał musiał to zrealizować.
Teraz te przywileje z roku na rok są nam zabierane - narzeka Skupiński.
„Solidarność” tworzyli w
Janowie. - Od nich
wszystko się zaczęło, to
właśnie tego typu ludzie
zmieniali kraj na lepsze powie 6. lutego na
spotkaniu janowskiej
Solidarności Alina Dudzic
- szefowa związku
janowskiego szpitala,
wymieniając nazwiska
Foto: Internet
Józefa Ponczka, Henryka
Jarosza, Dariusza Dudzica, Wiesława Ślusarskiego, Danuty Tomczyk, Małgorzaty Skubik,
Heleny Sowy, Józefa Żaby oraz śp. Andrzeja Nowaka i Władysława Głaza.
Warto zauważyć, że w powiecie janowskim działa 12 zakładowych organizacji
związkowych NSZZ „Solidarność”, które zrzeszają ponad 700 osób. Najmniejsza,
kilkunastoosobowa powstała w ub. roku na pływalni, najstarsza i najbardziej znana wywodzi się
z dawnej Fabryki Maszyn, obecnego Fortaco. To właśnie tam, w 1980 roku tworzyły się zręby
ruchu solidarnościowego. W tymże roku, związek założono również w Nadleśnictwie, a 10 lat
później - w janowskim szpitalu. W Caterpillarze komisja została zarejestrowana w 1998 roku, a
w DPS „Barka” i GS - w 2001 roku. - Liczba związkowców utrzymuje się na tym samym
poziomie, najwięcej jest w Fortaco, najmniej w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP). Wśród
związkowców - oprócz pracowników, jest też trzech pracodawców: Henryk Rążewski Nadleśniczy janowskiego Nadleśnictwa, Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP oraz Jarosław Lenart
- Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - tłumaczy Pituch.
Dodajmy, że w ciągu ostatnich 6 lat w kraju przybyło ponad 350 związków zawodowych.
Na pytanie, gdzie się lepiej pracuje - w „budżetówce” czy prywatnej firmie, zdania są
podzielone. - W „budżetówce” - w przeciwieństwie do firm prywatnych - mają trzynastkę,
socjal, dodatek stażowy, motywacyjny...- zauważa Skupiński.
- Tak, tyle, że w „budżetówce” pracownik z 20 -, 30 - letnim stażem pracy czasami nie
zarobi tyle (1.800 zł), co nowo przyjęty i bez doświadczenia pracownik Fortaco - ripostuje
Pituch. - Poza tym, np. w Fortaco mamy dodatek za drugą zmianę, dwie premie, a tego przecież
nie ma w kodeksie pracy - dodaje związkowiec.
- W Fortaco są dobre zarobki w porównaniu do sfery budżetowej, bo związki to
wywalczyły i dbają o to, ale gdyby ich nie było, to i płace byłyby inne - wtrąca Jan Osiewicz szef związkowców w DPS „Barka”.
- Co roku trzeba walczyć o inflacyjne podwyżki dla pracowników urzędów i
jednostek organizacyjnych - zauważa Witold Kuźnicki - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
członek NSZZ „Solidarność”.
Okazuje się, że im więcej pracowników należy do związku, tym większą stanowią siłę
wobec pracodawcy, z którym negocjują, np. poprawę warunków pracy czy też podwyżki
wynagrodzeń, z którymi... bywa różnie. - Dobrze jest w „budżetówce”, chociaż oni tego nie
doceniają, a powinni! Trzeba by ich tak dać na rok do prywaciarza, żeby popracowali niczym
wyrobnicy 12 godzin dziennie, gdzie szef płaci za 8 godzin pracy i to „z poślizgiem” - utyskuje
jeden z pracowników.
- Dzisiaj o dobrego pracownika trudno. Przychodzi do pracy 15 minut później,
wychodzi - pół godziny wcześniej, pracuje byle jak, a zarabiać chciałby krocie. Zdarza się, że
coś zginie, że przyjdzie do pracy pijany i narobi kłopotu sobie i firmie - narzeka jeden z
„prywaciarzy”.
Przypomnijmy, że w powiecie janowskim działa 12 zakładowych organizacji
związkowych NSZZ „Solidarność”, które zrzeszają ponad 700 osób. Najmłodsza, kilkunastoosobowa powstała w ub. roku na pływalni. - Liczba związkowców utrzymuje się na tym samym
poziomie, najwięcej jest w Fortaco, najmniej w Zarządzie Dróg Powiatowych. W tym roku, w
Fortaco przyjęto kilkunastu nowych pracowników, z których każdy zapisał się do związku informuje Pituch.
Warto zauważyć, że pierwsze spotkanie organizacyjne związkowców w nowej
siedzibie miało miejsce 23 stycznia br. Tego dnia, powołano komitet organizacyjny w związku z
rocznicą 35-lecia NSZZ „Solidarność”. W skład Komitetu weszli przewodniczący 12
komisji zakładowych na czele z Bogdanem Pituchem - związkowcem Fortaco. Dodajmy,
że związkowcy w swoim biurze będą się spotykać raz w miesiącu.
Na zdjęciu - Przewodniczący Komisji Zakładowych (od lewej): Witold Złamański (pływalnia), Jerzy Skupiński (Caterpillar), Józef Wieleba (GS), Andrzej Krawiec
(Nadleśnictwo), Jan Osiewicz (DPS „Barka”), Alicja Dudzic (szpital), Bogdan Pituch (Fortaco), Stanisław Mazur (Zarząd Dróg Powiatowych), Witold Kuźnicki członek, Józef Wieleba (oświata szkolna); tekst; foto: Alina Boś
Zakaz wypalania traw
Od lat, przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i
nieużytków rolnych. Pożary, w głównej mierze spowodowane są wypalaniem traw i
pozostałości roślinnych. Niestety, nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje
szybszy i bujniejszy odrost roślinności. Nic bardziej błędnego!
Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W
rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany
jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i
zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Podczas
pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób, przebywających w
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zatrucia dymem. Dym
powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w
skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i
leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków
www.powiatjanowski.pl
niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany,
które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Pożary nieużytków, z uwagi na ich
charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.
Strażacy, zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym
samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą na czas z pomocą tam, gdzie będą
naprawdę potrzebni.
Wypalanie traw jest niedozwolone. Określa to, m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”; art. 131 „Kto wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary
podlega karze aresztu albo grzywny”), Kodeks wykroczeń (art. 82 § 5 „Kto nieostrożnie
obchodzi się z ogniem... - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1
może wynosić od 20 do 5000 zł”) oraz Kodeks karny (art. 163. § 1 „Kto sprowadza zdarzenie,
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać
pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”).
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
e-mail: [email protected]
strona 15
Panorama Powiatu Janowskiego
Dziewięć godzin strzelania w Finale Powiatowym Szkolnej Ligi Strzeleckiej
W dniach 12 - 13 marca na strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkół odbył się Finał
Powiatowy „Szkolnej Ligi Strzeleckiej” z broni pneumatycznej dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Janowskiego. Organizatorami zawodów był
Zespół Szkół im W. Witosa oraz Szkolne Koło LOK, działające na terenie szkoły. Zawody
zostały dofinansowane, jak co roku, przez Powiat Janowski. W finale wzięło udział 36 uczniów 24 zawodników wystartowało w konkurencji karabinu, a 12 - w konkurencji pistoletu
pneumatycznego. Dziewięciogodzinne zawody przeprowadzono w ciągu dwóch dni.
W klasyfikacji gimnazjów I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum w Godziszowie
Pierwszym z drużyną w składzie: Jaskowski Piotr, Daśko Damian, Małek Krystian. Na kolejnej
pozycji uplasowało się Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim, którego barwy
reprezentowali: Sowa Hubert, Kiszka Hubert, Flis Patryk. Na pozycji trzeciej znalazła się
najbardziej kobieca drużyna ze startujących w tej kategorii, a była to drużyna Publicznego
Gimnazjum w Białej w składzie: Kuźnicka Katarzyna, Szaja Anita, Jargiło Mariusz.
W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych miejsce I i II zdobyły drużyny Zespołu
Szkół im. W. Witosa - miejsce I wywalczyła drużyna w składzie: Groszek Małgorzata, Robak
Patrycja i Kaproń Marek, a miejsce II: Pawlos Jakub, Bielak Gabriela, Wołoszynek Joanna. Na
III miejscu uplasowała się drużyna Zespołu Szkół Zawodowych w składzie: Ciupak Michał,
Gołota Jakub, Jakubiec Dawid.
W trakcie zawodów prowadzono także klasyfikacje indywidualne w poszczególnych
kategoriach i konkurencjach. I tak, w kategorii szkół gimnazjalnych w klasyfikacji karabinu
pneumatycznego miejsce I zdobyła Szaja Anita z gimnazjum w Białej, a miejsce II - Miś
Przemysław z gimnazjum w Godziszowie I i Kiszka Hubert z gimnazjum w Janowie. W
klasyfikacji pistoletu pneumatycznego w tejże kategorii miejsce I zajął Małek Krystian z
gimnazjum w Godziszowie I, na kolejnym miejscu znalazł się Flis Patryk z gimnazjum w
Janowie, a na pozycji III - Kuśmierz Krystian z gimnazjum w Potoku Wielkim.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych miejsce I w klasyfikacji pistoletu
pneumatycznego zajęła Wołoszynek Joanna (ZS im. W. Witosa), na miejscu II uplasował się
Rodziewicz Marcin (Liceum Ogólnokształcące), a na miejscu III - Kaproń Marek (ZS im. W.
Witosa). W klasyfikacji karabinu pneumatycznego odpowiednio miejsce I zajęła Robak Patrycja
(ZS im. W. Witosa), na pozycji II uplasował się Ciupak Michał (Zespół Szkół Zawodowych), a
miejsce III zdobyła Groszek Małgorzata (ZS im. W. Witosa).
Dodajmy, że zawody, będące sprawdzianem umiejętności strzeleckich młodzieży
Powiatu Janowskiego, stanowią element eliminacji do Finału Wojewódzkiego. Organizatorzy
dziękują wszystkim opiekunom za przygotowanie młodzieży do zawodów oraz zapraszają
wszystkich zainteresowanych strzelectwem sportowym na strony: www.szkolne-kolo-lok.za.pl
lub www.sportcd.za.pl.
Cezary Dobrowolski, foto: archiwum szkoły
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3810.html
Turniej piłki nożnej w ZSCKR w Potoczku Iga Cudziło - mistrzyni świata w karate
W dniu 26 lutego br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
odbył się już po raz trzeci, coroczny turniej w halowej piłce nożnej chłopców dla szkół
gimnazjalnych.
Na hali sportowej spotkały się w tym roku drużyny gimnazjalne z Potoczka, Potoka
Wielkiego, Potoka Stany, Huty Józefów, Trzydnika oraz gospodarze z ZSCKR. Zawody
rozgrywane były w dwu grupach systemem „każdy z każdym”.
W kategorii chłopców I miejsce po zaciętej rywalizacji z gimnazjum z Potoczka w
rzutach karnych zdobył zespół z gimnazjum w Potoku Stanach (3:4). Serdecznie gratulujemy!!!
Zwycięska drużyna została uhonorowana pucharem Dyrektora ZSCKR w Potoczku, zaś
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz koszulki sportowe z logo szkoły.
Zawody w halowej piłce nożnej gimnazjalistów na stałe wpisały się w kalendarz imprez
sportowych ZSCKR w Potoczku.
Są okazją nie tylko do promowania zdrowego stylu życia, ale także integracji
młodzieży z okolicznych szkół.
Piotr Spyra
Turniej piłki nożnej samorządowców
W hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył
się turniej piłki nożnej samorządowców powiatu janowskiego. Rozgrywki toczyły się w
formule każdy z każdym w meczach 2 x 8 minut. Turniej przeprowadzony został w miłej i
przyjacielskiej atmosferze.
Seria meczów wyłoniła tegorocznego zwycięzcę - drużynę, reprezentującą Gminę
Dwola. Drugie miejsce zajęła drużyna z Janowa, III - z janowskiego Starostwa, a IV - z gminy
Modliborzyce. Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzymali z rąk Starosty Janowskiego
Jerzego Bieleckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Władysława Sowy pamiątkowe
puchary i dyplomy. Królem Strzelców został Michał Drewniak z Gminy Janów Lubelski.
Tekst; foto: Jarosław Lalik
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3795.html
Iga Cudziło jest uczennicą klasy I a LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w
Janowie Lubelskim. Wyróżnia się spośród uczniów naszej szkoły trenując nietypową dla
większości dziewcząt dyscyplinę - karate tradycyjne. Jest zawodniczką Uczniowskiego Klubu
Sportowego Karate Tradycyjnego w Kraśniku.
Dotychczasowe osiągnięcia sportowe Igi są imponujące. Była wielokrotną
zwyciężczynią województwa, kraju, a także w zawodach międzynarodowych, zarówno
indywidualnych, jak i drużynowych.
Iga, będąc uczennicą I klasy naszego liceum, zdobyła I miejsce na XVII Mistrzostwach
Świata (ITKF) Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Kadetów w konkurencji kata
drużynowym oraz III w Fuku-Go. Zawody odbyły się w Sport Hall Louis Bertrand w Genewie 24
i 25 października 2014 roku. O medale we wszystkich kategoriach wiekowych rywalizowało
ponad 260 karateków z 24 państw.
Iga ma na swoim koncie wiele innych osiągnięć, m.in. II miejsce Fuku-Go na XVI
Mistrzostwach Świata w 2012 roku oraz I miejsce Fuku-Go na XXIV Mistrzostwach Polski w
2013 roku.
Podziwiamy ją za wielkie zaangażowanie, wytrwałość i systematyczność w
treningach. Iga pokazuje, jak można wspaniale rozwijać i realizować swoje pasje. Wyróżnia się
przy tym wielką wrażliwością, jest uczynna i bardzo skromna (!). Chętnie służy pomocą, potrafi
współpracować w zespole.
Cieszymy się, że Iga jest z nami, godnie reprezentuje szkołę oraz region.
Życzymy Idze dalszych sukcesów i czerpania przyjemności z rozwijania swoich pasji.
Marzena Jakubiec - wychowawczyni
strona 16
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Andrzej Kraśnicki na zawodach w miejscowości Lute
Cd. ze str. 1
Pierwsze miejsce w młodszej grupie wiekowej zajęła Kinga Śmietana, w
starszej - Daniel Stasiak. Zawody prowadził Jarek Szabat - student, zdobywca drugiego miejsca.
Nagrody i puchary zwycięzcom wręczał, m.in.. Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Szef Związku Piłki Ręcznej w Polsce przywiózł ze sobą brązowy medal - taki,
jaki zdobyli w katarskich mistrzostwach świata polscy piłkarze ręczni (12 lutego, prezes
Kraśnicki medal wręczył Bronisławowi Komorowskiemu - Prezydentowi RP). Medal wzbudził
ogromne zainteresowanie wśród uczestników turnieju, podobnie, jak i słowa Prezesa.
- Brązowy medal w Katarze to ogromny sukces Polski. Trzeci raz stanęliśmy na
podium mistrzostw świata (2007 r. - srebro w Niemczech, 2009 - brąz w Chorwacji - przypis
autora). Były emocje, napięcie, wzruszenie, a czasami i ból po nie zawsze zasłużenie
przegranym meczu - wspomina Kraśnicki. - Ta drużyna jest znakomita i stać ją na bardzo wiele.
Nasza wygrana to kwestia pracy trenera i zespołu szkoleniowego..., to siła całego zespołu, a
przede wszystkim ogromnego wysiłku, który doprowadził polską reprezentację na podium
najważniejszej imprezy światowej..., to także poziom piłki ręcznej w Polsce - jej powszechność i
możliwość selekcji najlepszych - wylicza Prezes.
Ciekawe informacje płyną też na temat samego Kataru - najbogatszego (ze względu na
potężne pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego), 30 razy mniejszego od Polski, państewka
świata, którego mieszkańcy nie płacą za wodę, prąd, ścieki, nie odprowadzają podatków - za
wszystko płaci państwo.
Warto zauważyć, że rok 2016 będzie bogaty w wydarzenia sportowe o randze
międzynarodowej. - Przed nami ogromna praca. W przyszłym roku odbędą się Igrzyska
Olimpijskie w brazylijskim Rio de Janeiro oraz Mistrzostwa Europy w Polsce w Piłce Ręcznej, a
nasza pozycja wyjściowa znakomita - trzecia drużyna świata będzie podejmować najlepsze
zespoły szczypiornistów z całej Europy - informuje Kraśnicki, dodając, że „Sukcesy
sportowców na arenie międzynarodowej to promocja kraju, że trzeba je docenić i stworzyć
warunki, aby sport mógł się rozwijać”. - Wszyscy chcemy, aby ten dorobek został
upowszechniony i nawet ta sympatyczna wizyta w miejscowości Lute służy rozwojowi tej
dyscypliny sportu, tym bardziej, że sport w Polsce jest marginalizowany. Dla mnie, udział w tej
imprezie jest bardzo budujący, bo oznacza, że są jeszcze osoby, które kochają sport, i że są
jeszcze dzieci i młodzież, które chcą w tego typu imprezach uczestniczyć - tłumaczy.
Jedną z takich osób jest pani Alina Ślusarska - sołtys wsi Lute. - Sześć lat temu pani
Alina powiedziała, że trzeba coś zorganizować dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
Zaproponowałem, by zorganizować turniej tenisa stołowego o puchar Józefa Kudły - mojego
Selfie robi Jarek Szabat
teścia, i tak to się zaczęło - wspomina Jan Klafkowski - mecenas z Poznania, sponsor pucharów i
nagród rzeczowo-finansowych dla zawodników ze wsi Lute.
Dodajmy, że w zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie mieszkańcy Lutego. Najczęściej są to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studenci.
Co roku, uczniowie, którzy mają najwyższą średnią ocen na świadectwie, otrzymują 500 zł
stypendium od pana Klafkowskiego. Oczywiście, niemalże co roku w zawodach uczestniczy
również Andrzej Kraśnicki - przyjaciel mecenasa - zaznacza pani Alina.
- Taki sołtys to skarb. Pani Alina to urodzony społecznik, sołtys czterech kadencji.
Swego czasu, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Radą Sołecką w remizie
strażackiej utworzyli minisiłownię, z której korzystają starsi i młodsi mieszkańcy Lutego podkreśla Piotr Rogoża - Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach.
Foto- galeria:http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3740.html
Kocudza. Super ferie w super towarzystwie
Po raz kolejny życie pokazało, że żeby zrobić coś dobrego dla dzieci, nie potrzeba
wielkich pieniędzy - wystarczy pomysł i dobre chęci..., a tego nie brakuje Irenie Krawiec szefowej kocudzkiej „Jarzębiny”, na co dzień pani instruktor Ośrodka Kultury w Kocudzy. To
dzięki niej, drugi tydzień ferii obfitował w różnego rodzaju niespodzianki, „zwroty akcji” i...
gości, którzy sprawili dzieciom ogromną frajdę, i to za darmo!
Żaden z „mężczyzn” się nie spodziewał, że wróci do domu z profesjonalnie
ostrzyżoną głową, z wzorkami we włosach, zrobionymi wprawną ręką dobrym sprzętem.
Żadna dziewczyna nie liczyła, że „zaskoczy” niebanalną fryzurą, okraszoną „chwilowym”
kolorem, a i sama Krawcowa „zrobiła się jakby bardziej wyrazista” w refleksach intensywnej
czerwieni, charakterystycznej dla odważnych, przebojowych kobiet, którą strzygła... równie
przebojowa Ewa Karczmarzyk z Sokołówki w gminie Frampol.
O potędze makijażu, modelażu twarzy i mini-makijażu, np. na poprawę humoru
mówiła Angelika Bielak ze Zdzisławic, a o tworzeniu prezentacji multimedialnych spec od
komputerów - Maciek Pakuła z Kocudzy Pierwszej.
Nauka nie poszła „w las”, a wśród wielu walentynkowych prezentacji
multimedialnych wyróżniały się prace Gabrysi Koziny z Konstantowa, Amelki Karczmarzyk z
Kocudzy Pierwszej, Kasi Kamińskiej z Krzemienia oraz dwojga dzieci z Branwi: Sary
Brodowskiej i Marcina Liwaka.
Sporo emocji wywołały malowane przez Krawcową „twarzowe” tatuaże oraz
pieczenie „ciasta feryjnego”, choć amatorów do pichcenia było więcej niż do jedzenia,
ponieważ w międzyczasie dzieci przyrządziły deser na bazie kaszy manny i owoców. Były też
tańce, śpiewy, karaoke i super zabawa, którą gwarantował Łukasz Dyjach - didżej z Kocudzy.
Były bajki, origami, jawor i ciuciubabka, a na koniec... zjedzone ciasto i nogi
zmęczone - znak, że ferie zakończone...
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3751.html
Tekst; foto: Alina Boś
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 17
Panorama Powiatu Janowskiego
Warsztaty filmowe z adwokatem
Tematyka finansowa bliska uczniom ZS
Projekcja filmu oraz panel dyskusyjny z adwokatem Michałem Wolskim
zdominowały warsztaty filmowe w Janowskim Ośrodku Kultury, w których uczestniczyli
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych. Pierwsza część zajęć, pt. „Jak (nie) rozmawiać z kolegą
i dlaczego?”, oparta była na projekcji etiudy fabularnej, pt. „Męska sprawa” w reżyserii S.
Fabickiego z pakietu „Filmoteka Szkolna”. Film stał się punktem wyjścia do dyskusji wokół
zachowań bohaterów w sytuacjach szkolnych, a także czynników, warunkujących ich postawy
w grupie rówieśniczej. Pod opieką nauczyciela młodzież opracowała pytania, dotyczące
aspektów prawnych czynów popełnianych przez postacie filmowe. W drugiej części spotkania,
poświęconej „Aspektom prawnym przemocy rówieśniczej”, uczestnicy dyskutowali z
przedstawicielem palestry adw. Michałem Wolskim na temat konsekwencji prawnych
zachowań bohaterów filmowych. Po zapoznaniu z wybranymi przepisami prawa, uczniowie w
ramach pracy grupowej dokonywali kwalifikacji wybranych czynów pod okiem prawnika.
Padały szczegółowe pytania, dotyczące, m.in.: praw i obowiązków stron postępowania karnego,
uprawnień świadków, możliwości uczestniczenia publiczności w rozprawach sądowych oraz
odpowiedzialności osób nieletnich za ciężkie przestępstwa.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, doświadczyli
niepowtarzalnej atmosfery pracy, zwiększyli swoje kompetencje społeczne oraz uzyskali
profesjonalne wsparcie prawne. Z dużym zainteresowaniem pytali o kolejne, tak ciekawe
spotkanie.
Emilia Żuber
W bieżącym roku szkolnym wśród uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
realizowany jest program „Moje finanse”. Jest to kolejne działanie, organizowane na terenie
naszej szkoły przy współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest
przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz
umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności, ułatwiających
realizację planów zawodowych. W ramach programu, uczniowie podczas zajęć z podstaw
przedsiębiorczości oraz na zajęciach dodatkowych mają możliwość korzystania z nowatorskich
pomocy dydaktycznych oraz wzbogacania wiedzy o tematyce finansowej. Dodatkowo, pod
koniec ub. roku na platformie internetowej umieszczonych zostało kolejno pięć konkursów,
poszerzających wiedzę młodzieży z zakresu gospodarowania finansami.
W naszej szkole wielu uczniów podjęło się próby rywalizacji. Komisja konkursowa - po
przeanalizowaniu wyników uczestników konkursu, wyłoniła zwycięzców, w tym dwóch
uczniów naszej szkoły. W konkursie „Od kogo pożyczasz i gdzie lokujesz?” wyróżniona została
uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych Katarzyna Kaproń (w
nagrodę otrzymała klawiaturę bezprzewodową z touchpadem”), a w konkursie „Bezpieczny
portfel” nagrodę w postaci słuchawek Creative otrzymał Bartłomiej Jakubiec z klasy II
technikum logistycznego.
Izabela Mak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Uczniowie LO pomagają zwierzętom
Uczniowie LO im. Bohaterów Portowego Wzgórza pomagają zwierzętom ze
schroniska - Samorząd Uczniowski z inicjatywy Wojtka Dobrzyńskiego z klasy III B
przeprowadził zbiórkę produktów żywnościowych dla zwierząt ze schroniska w Rachowie
Starym nieopodal Annopola. W akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele szkoły.
Do przytuliska zawieziono około 50 kg suchej karmy, makaronów i kasz oraz 30
puszek z mokrą karmą.
Wszystkim, którzy w ten sposób pomogli zwierzakom - w imieniu swoim i pani
Renaty - opiekunki bezdomnych zwierząt, serdecznie dziękujemy.
Luiza Jonak i Magdalena Wójtowicz - opiekunki Samorządu Uczniowskiego
LO. Konkurs j. angielskiego już po raz VI
Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów wpisał się już na stałe w kalendarz
wydarzeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Już od sześciu
lat, w pierwszą sobotę po feriach, zapraszamy młodzież okolicznych gimnazjów do wykazania
się umiejętnościami językowymi w zakresie gramatyki, leksyki, komunikacji, znajomości
zagadnień kulturowych oraz umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim. W
tegorocznej edycji, 21 lutego udział wzięło 19 gimnazjalistów. Po dwóch częściach testu,
pisemnej i ustnej, wyłoniono 5 zwycięzców - uczniów janowskiego gimnazjum. Pierwsze
miejsce zajął Michał Robak, II - Julia Adamaszek, III - Katarzyna Albiniak, IV - Arkadiusz
Mucha, a V - Kamil Kołtyś.
Warto nadmienić, że część ustna konkursu przebiega zgodnie z zasadami ustnego
egzaminu maturalnego i w większości nie sprawia gimnazjalistom żadnych problemów. Jako
egzaminatorki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, życzyłybyśmy sobie, aby wszyscy
nasi absolwenci liceum wykazali się taką płynnością na egzaminie majowym, jak zdobywca
pierwszego miejsca - Michał Robak, który uzyskał maksymalną ilość punktów w tej części
konkursu, wykazując się bardzo wysokim poziomem umiejętności językowych i trafnością
argumentacyjną. Zgodnie z regulaminem konkursu, nagrodą dla zwycięzców (laureatów i
finalistów) konkursu są dodatkowe punkty, przyznane podczas rekrutacji do szkoły.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów, zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a
obecnych uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów zapraszamy do sprawdzenia swoich
umiejętności językowych za rok.
Beata Mrozowska i Magdalena Wójtowicz - organizatorki konkursu
strona 18
www.powiatjanowski.pl
Konkurs „Matematyka bez Granic” w LO
Dnia 10 marca br. w LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza odbył się
Międzynarodowy Konkurs „Matematyka bez Granic”. Wzięły w nim udział cztery klasy
pierwsze: a, d, e, f. Uczniowie mieli do rozwiązania 13 zadań w ciągu 90 minut. W rozwiązaniu
zadań konkursowych uczestniczyła cała klasa. Pierwsze zadanie podane było w języku obcym
(angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim). Należało je przetłumaczyć,
rozwiązać a rozwiązanie podać w wybranym języku obcym. Rozwiązanie to musiało zawierać
co najmniej 30 wyrazów. Oceniana będzie również strona graficzna i estetyka przedstawionych
rozwiązań. Etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 40
krajach świata. Prace uczestników konkursu z etapu finałowego będą sprawdzane przez
członków Komisji Sprawdzających, powoływanych przez Regionalne Komitety Organizacyjne
MK „MbG”. - Zadania, które otrzymaliśmy, były dla nas wyzwaniem, jednakże działając
wspólnie byliśmy w stanie im sprostać. Każdy z nas pracował nie tylko dla siebie samego, ale
również na konto całej klasy. Dzięki temu, mogliśmy wzajemnie sobie pomagać i liczyć też na
zaangażowanie pozostałych osób. Jesteśmy przekonani, że przyszłym klasom pierwszym
również spodoba się ten konkurs - mówi Agnieszka Mróz i Sebastian Samuła z kl. I a.
Wiesława Siczek
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Szkoła zawodowa to dobry wybór - twierdzą uczniowie
- Szkoła zawodowa to dobry wybór - zapewniają uczniowie Technikum
Budowlanego Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. - Z
rozmysłem wybrałam tę szkołę. W klasie jestem jedyną dziewczyną, chłopaki
mnie lubią, a ja ich. W klasie jest fajnie, dogadujemy się, a zawód przez nas
wybrany to dobry zawód, przyszłościowy, opłacalny - mówi Magdalena Płatek z
Godziszowa - „rodzynek” w 24-osobowej klasie Technikum Budowlanego. - W
szkole uczymy się murowania i tynkowania - z praktyką sobie radzimy, bo nas
tutaj dobrze uczą, ale gorzej jest z teorią, bo jest tego bardzo dużo. Moim
zdaniem, na egzaminie zawodowym jest za mało czasu - ja wyszłam 5 minut
przed końcem, ledwo się wyrobiłam - tłumaczy.
Niekiedy wybór szkoły podyktowany jest też względami rodzinnymi. Mój tato ma firmę budowlaną, a ja uczę się w tym kierunku, bo chcę mu pomagać
(może pójdę na studia) - odpowiada szczerze Magda i dodaje: - Jestem dumna, że
uczę się w tej szkole. Niektórzy mnie podziwiają, że wybrałam ten zawód,
koledzy o mnie dbają, tutaj znalazłam chłopaka - to ten w czerwonej bluzie... . - To
ja! - przerywa wesoło Jakub Wojtan z Zofianki Górnej.
Wiadomo, że szkoły zawodowe największy nacisk stawiają na
umiejętności praktyczne ucznia, a i sami uczniowie coraz częściej przedkładają
egzamin zawodowy nad maturę. - Jak zdam egzamin zawodowy, to będę miał
fach w ręku i pracę - zauważa Paweł Pastucha z Kolonii Batorz - uczeń klasy IV
Technikum Budowlanego.
- Maturą się nie przejmuję, jak zdam, to pójdę na politechnikę, a jak nie, to
będę budował domy, bo do tego mam dar i wprawę, dlatego egzamin zawodowy
jest dla mnie najważniejszy - wtóruje koledze Jakub.
- Dzisiaj młodzież - miast uczyć się zawodu, wybiera szkoły ogólnokształcące, stąd tak
duże bezrobocie - mówi Zbigniew Wach - nauczyciel przedmiotów zawodowych z 30-letnim
stażem. - A przecież wykształcenie zawodowe to szansa na dobrą pracę nie tylko w kraju, ale i za
granicą. Dzisiaj na rynku potrzebny jest budowlaniec, ślusarz, spawacz, mechanik
samochodowy, operator maszyn sterowanych numerycznie, a nie bezrobotny magister. Dzisiaj,
za granicą na zmywaku pracuje magister, a nie absolwent technikum zawodowego czy
zasadniczej szkoły zawodowej - ci zawsze znajdą pracę w swoim zawodzie - zauważa.
Uczniowie szkół zawodowych mają więcej nauki, bo równolegle do przedmiotów
zawodowych muszą się uczyć ogólnokształcących. Do tego dochodzi mylne przekonanie o tym,
że szkoły zawodowe są gorsze od ogólnokształcących. - Nic bardziej błędnego! Jest nauka
języków obcych, cyfrowe technologie i praktyki, a to wymaga od ucznia ogromnej pracy - broni
„swoich” Wach.
Jeśli do tego dodamy fakt, że szkoły zawodowe najczęściej wybierają młodzi ludzie,
których nie stać na korepetycje, którzy często pochodzą z rodzin wielodzietnych i
umiarkowanie zamożnych (żeby nie powiedzieć biednych), to nic dziwnego, że w większości
każde z nich chce się jak najszybciej usamodzielnić, a tym samym podreperować budżet
domowy swojej rodziny.
O odbudowaniu szkolnictwa zawodowego myśli też Ministerstwo Edukacji Narodowej,
które wzoruje się na polityce oświatowej Niemiec i Szwajcarii, gdzie zawodu uczy się 80 %
młodzieży, a tylko 20 % wybiera szkolnictwo ogólne (w Polsce 20 lat temu było odwrotnie).
Od prawej: Magdalena Płatek, Jakub Wojtan,
Zbigniew Wach - nauczyciel
System kształcenia w kraju odzwierciedla też obecny rynek pracy, który jest bardziej
otwarty na absolwentów szkół zawodowych niż ogólnokształcących. Niestety, szkolnictwo
zawodowe jest niedofinansowane, warsztaty szkolne przestarzałe, a nowoczesny sprzęt do bazy
kształcenia zawodowego bardzo kosztowny..., ale to ma się zmienić, ponieważ Ministerstwo
Edukacji Narodowej przygotowuje program pomocy szkołom zawodowym (pieniądze na ten
cel mają zagwarantować fundusze unijne). Co ciekawe, w styczniu br. szefowie 4 ministerstw:
edukacji narodowej, skarbu państwa, gospodarki oraz pracy i polityki społecznej podpisali
międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.
Szkolnictwo zawodowe promuje też jeden z najbardziej lubianych nastolatków w Polsce
- vloger ReZigiusz.
Mówiąc o szkolnictwie zawodowym, warto też przedstawić sytuację na „rynku
lokalnym”. Otóż, w trzech janowskich szkołach ponadgimnazjalnych ogółem uczy się około
1500 uczniów - połowa wybrała szkoły ogólnokształcące, a połowa - szkoły zawodowe (około
100 uczniów uczy się w zasadniczej szkole zawodowej, a około 650 - w technikach
zawodowych). - Tendencja spadkowa - jeśli chodzi o nabór do szkół zawodowych, została
zatrzymana trzy lata temu. Od tamtej pory, zainteresowanie szkolnictwem zawodowym
utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Co roku jest też nabór do dwóch klas zasadniczej
szkoły zawodowej - informuje Wiesława Dyjach - szefowa Powiatowego Zespołu Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3817.html
Chcę być fryzjerem - mówi Sylwia Szostak
Sylwia na stażu w Anglii;foto:nadesłane
- Chcesz być dobrym fryzjerem,
wybierz zasadniczą szkołę zawodową, i to
w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie
Lubelskim - taki wniosek nasuwa się,
patrząc na osiągnięcia Sylwii Szostak z
Kolonii Wojciechów, która trafiła i na
dobrych nauczycieli i na dobrego
pracodawcę. Sylwia poszła w ślady brata,
wybierając tę samą szkołę, ten sam zawód i
tego samego pracodawcę. Jedno i drugie
stawia na rozwój - brat otworzył salon
fryzjerski na Sukienniczej, a siostra zbiera
medale na różnego rodzaju konkursach
fryzjerskich. Do tego dochodzi stypendium
Starosty Janowskiego i miesięczny staż w
salonie fryzjerskim w Wielkiej Brytanii.
- Angielski styl strzyżenia jest
podobny do naszego, ale kolory włosów niebywałe! Dominuje różowy, niebieski i
zielony..., i nawet ładnie jest w tych
kolorach Angielkom. A najlepsze są włosy
Chińczyka - twarde i szorstkie niczym
szczotka, ale sam Chińczyk - niczego sobie,
miły i kulturalny - informuje szczegółowo
moja przemyślna decyzja, a szkoła jak każda inna! Nie ma znajomości, wyścigu szczurów,
korepetycji. Jest 3 dni nauki, 2 dni praktyk i zawód, a wraz z nim praca - w kraju lub za granicą,
bo język znam” - odpowiadam. Poza tym, nie wszyscy chcą iść na studia! Niektórzy chcą być
dobrzy w swoim fachu, i dobrze! I szanujmy to! - mówi podekscytowana.
W dyskusji, dziewczyna wymienia też Zbigniewa Kapronia i Wiesławę Dyjach. - Pan
Zbigniew to mój wychowawca. Ludzie, jak on mnie wspierał! Wie pani, on jest po prostu fajny!
Nie tacy, jak inni - wyniośli, nieprzystępni, poważni - wiem, co mówię, bo mam kolegów w
różnych szkołach. Jak były te mistrzostwa, to były takie emocje! Telefony dzwoniły i on też
dzwonił: „No i jak? Które miejsce - pierwsze, drugie? Super, jesteś wielka! A zdjęcia masz?
Prześlij!”. Fajnie jest mieć takiego nauczyciela, który się człowiekiem zainteresuje i dobrze mu
życzy. On mi ciągle gratulował i bardzo się cieszył. Tak samo pani dyrektor Dyjach, która mnie
mocno wspierała - jej też dużo zawdzięczam, podobnie jak moim rodzicom... .
foto: galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3821.html
English is easy - z wizytą w „Promyku”
Uczniowie klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum im. Ks. Prymasa Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Godziszowie Pierwszym, odwiedzili 13 marca 2015 r. Placówkę
Opiekuńczo - Wychowawczą „Promyk” w Janowie Lubelskim.
Celem odwiedzin było zaprezentowanie przez uczniów przedstawienia „Thumbelina Calineczka” w języku angielskim. Była to ciekawa lekcja języka obcego, podczas której można
było sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego. Młodsi widzowie znający baśń H.Ch.
Andersena nie mieli żadnych problemów ze zrozumieniem treści tej popularnej bajki. Była to
dobra zabawa zarówno dla występujących, jak i dla oglądających. Po występie uczniowie
obdarowali dzieci upominkami wraz z życzeniami na nadchodzące Święta Wielkanocne. Na
młodych aktorów również czekała niespodzianka - poczęstunek przygotowany przez dzieci
wraz z wychowawcami. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za możliwość występu przed tak
wdzięczną publicznością oraz za życzliwe przyjęcie.
Edyta Pecko; foto: nadesłano
przyszła fryzjerka.
Sylwia jest ułożona, zorganizowana i wie, co chce w życiu robić. - Chcę być
fryzjerem, chcę pracować i się rozwijać, bo mam do tego smykałkę.
Okazuje się, że dobra opinia o pracodawcy to jedna z najważniejszych rzeczy przy
wyborze miejsca praktyk przez ucznia. - Ja mam praktykę w zakładzie fryzjerskim pani
Genowefy Jarosz. To ona prowadzi mnie od pierwszej godziny praktyk aż do egzaminu
zawodowego i to ona mnie uczy, jak właściwie obsługiwać klienta. Obsługa klienta, czyli
relacja fryzjer - klient, niby proste, ale ludzie są różni... . - Patrzę, jak zachowuje się klient i się do
tego dostosowuję. Jeśli nie jest rozmowny - milczymy, jeśli gadatliwy - rozmawiamy, a raczej on
mówi, a ja słucham - tłumaczy ze śmiechem.
Kobiety na ogół lgną do fryzjerów, a panowie wolą fryzjerki, niestety, niektóre panie
bywają wymagające. - Najgorsze są te, które mają słabe włosy i chcą czegoś, czego nie da się
zrobić - marzy im się, np. kok lub trwała. Człowiek tłumaczy i tłumaczy, i wpatruje się w tą
głowę, ale cóż, klient nasz pan! - kontynuuje z wisielczym humorem praktykantka, po czym
dodaje rozradowana - ...ale, jak ktoś powie „Pani Sylwio, dobra robota”, to radość do końca dnia
murowana!
Zdaniem Sylwii, ktoś, kto nie ma fantazji, „czegoś z psychologa”, zręcznych rąk i
zdolności, nie powinien tego zawodu wybierać. W rozmowie, ciągle wraca do „pani Gieni”. Myślę, że dobrze przygotowała mnie do samodzielnej pracy. Miałam praktykę z prawdziwego
zdarzenia - nie to, co inni, że godzinami słuchają, obserwują i sprzątają - w taki sposób człowiek
się niczego nie nauczy. Nigdy nie zapomnę, z jakim sercem szefowa przygotowywała mnie do
mistrzostw. Nieraz brakowało mi cierpliwości i wytrwałości, a wtedy wkraczała ona: „Nie
denerwuj się, odpocznij, dasz radę!”. I dałam! Jestem z siebie dumna. Przez te 3 lata dużo się
nauczyłam i dużo osiągnęłam, i nie zgadzam się z tym, że szkoła zawodowa jest dla uczniów
mniej zdolnych - tu idą wartościowi młodzi ludzie, którzy nieraz mają pod górkę!
Nieraz, ktoś mi wytyka, że nie wybrałam technikum ani liceum. „I co z tego! To była Tekst; foto: Alina Boś
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 19
Panorama Powiatu Janowskiego
Momoty Dolne. Super impreza, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych
Cd. ze str. 1
„Każdy szczęściu dopomoże,
każdy wygrać dzisiaj może” - zachęca do gry Franek
Dolas w „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”.
- Gramy..., gramy..., nie ociągamy się...,
licytujemy..., 5 zł cena wywoławcza, kto da więcej?! licytuje „Kota w worku” Zenon Bielak - radny gminny. I
chociaż w dzisiejszych czasach niektórzy licytatorzy
bywają podstawieni, to ten jest na 100 % autentyczny. Z
pasją i błyskiem w oku licytuje „papiery wartościowe”
w postaci „Kota w worku”. - Dziesięć zł, 20, 30, 40...
- 60! - przebija sołtys.
- Sprzedane! - komunikuje licytujący, oznajmiając fakt
sprzedaży młotkiem stolarskim. Sala pęka ze śmiechu, a
za chwilę kolejny „Kot w worku” w ogromnym pudle
ląduje na stole. Z licytacji na licytację napięcie rośnie, a
o „Kota w worku” walczy coraz więcej osób. Licytują
dzieci, licytuje ksiądz, licytują rodzice i dziadkowie.
Jedni licytują ze spokojem, obserwując uważnie
przeciwnika, inni - „w gorącej wodzie kąpani” licytują szybko i spontanicznie. Licytacja
elektryzuje, a licytowane ceny są kilkanaście razy wyższe od ceny wywoławczej. Nabywców
nie brakuje, ludzie grosza nie żałują, a pod młotek pana Zenona trafiają kolejne „Koty w
worku”. Sala zaśmiewa się do rozpuku, rozpakowując co i rusz „Koty w worku” w postaci kaszy
jaglanej, poduszki czy spodni roboczych. Liczy się
„niespodzianka”, a przede wszystkim dobra zabawa i pieniądze,
za które momockie piłkarki - wicemistrzynie Polski w Turnieju o
Puchar Tymbarku z 2014 roku - wyjadą na wycieczkę. Pieniądze
też przydadzą się na nagrody dla dzieci, które grają w lidze
pingpongowej.
I tak oto pół godziny mija niczym chwila, owocując
pokaźną sumą, pokazując zgranie mieszkańców i ich
zorganizowanie. Bez głośnego „halo” wychodzi super impreza,
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych - szacunek dla
uczestników i organizatorów - ks. Kazimierza Sagana, radnego
Bielaka, Renaty Grzegórskiej - Powęski - szefowej Koła
Gospodyń Wiejskich oraz nauczycieli: Krystyny Ciupak i
Krzysztofa Rosińskiego. Podziękowania należą się też
sponsorom: „Malinowski” Materiały Budowlane,
„Blachotrapez”, „Regamet, Anna Niedziałek, Józef Marzec zegarmistrz, „Mag” Marek Śliwa, „Skalar” Gajewski Zbigniew
„WAL - DOM” Waldemar Dolat, „Stabo” Bogdan Szymończyk,
„Konkret - zabawki” - B. Prus, D. Prus, „ODEON” Tomasz
Szabat, „Janex” Jan Ciupak.
Jubileusz 25-lecia „Trójki”. Mury szkoły opuściło ponad 5,5 tys. absolwentów
Jubileusz 25-lecia obchodziła w tym roku jedna z najlepszych szkół w regionie Szkoła podstawowa z oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim,
zwana potocznie „Trójką”. Inicjatywa wybudowania nowej szkoły pojawiła się w 1976 roku,
natomiast sama budowa przypada na okres transformacji systemowo-ustrojowej kraju.
Przypomnijmy, że w grudniu 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a budowę janowskiej
podstawówki rozpoczęto rok później - w październiku 1982 roku. W tymże roku (wcześniej)
wykupiono działki od prywatnych właścicieli. Budowa szkoły trwała 7 lat. W 1989 roku - w roku
upadku PRL-u oraz obrad Okrągłego Stołu, szkołę oddano do użytku. W tym też roku, na stałe
pojawiły się wolne soboty. - To były czasy transformacji ustrojowej, a nasza szkoła - jako
pierwsza w województwie tarnobrzeskim - została poświecona, a poświęcił ją ks. infułat
Edmund Markiewicz - wspomina Zygmunt Tylus - ówczesny dyrektor szkoły. Dodajmy, że w
trzecim roku funkcjonowania placówki, szkole nadano imię Jana Zamoyskiego. W 2006 roku - z
myślą o dzieciach niepełnosprawnych - utworzono pierwszy oddział integracyjny, a w 2011
roku - klasę sportową. W 1993 roku do „Trójki” przeszli uczniowie ze zlikwidowanej
podstawówki nr 1, a w 1995 roku szkoła trafiła pod skrzydła samorządu gminnego. W 1999 roku
- na skutek reformy oświaty, 8-klasową szkołę podstawową przekształcono w 6-klasową. W
tymże roku, oddano do użytku halę sportową, a dwa lata później - blok dydaktyczny (ostatni z
Krystyna Ćwiek - Dyrektor Szkoły
Talentów”. Tego typu wyróżnienie w naszym powiecie - oprócz janowskiej podstawówki,
posiada jeszcze Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Certyfikat ten
przyznawany jest szkołom, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania
zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Dotychczas, w kraju tytuł ten uzyskało 2.320 szkół, w
województwie lubelskim - 95, a w powiecie janowskim tylko te dwie szkoły.
Dodajmy, że uroczystościom towarzyszyła wesoła, z pomysłem zorganizowana część
artystyczna. Tego dnia, wiele ciepłych słów popłynęło pod adresem poprzedniej dyrekcji:
Zygmunta Tylusa - dyrektora oraz wicedyrektorów: Gabrieli Szkutnik i Grażyny Kędry,
obecnego szefostwa: Krystyny Ćwiek - dyrektora oraz zastępców: Doroty Jargiło i Grzegorza
Bolińskiego, jak również pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
W międzyczasie, „Przyjaciołom szkoły” przyznano pamiątkowe statuetki, a niektórzy
mogli popróbować okazałego tortu, który wjechał na salę „w towarzystwie” fontanny sypiących
się iskier i tub, strzelających płatkami róż.
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3679.html
Dyrektorzy (od lewej): Gabriela Szkutnik, Grażyna
Kędra, Zygmunt Tylus; foto: Jan Machulak
pięciu). W szkole znajduje się biblioteka, świetlica, w której przebywa około 50 % uczniów klas
I-III, oraz stołówka szkolna, z której korzysta 70% dzieci. Uczniowie objęci są również opieką
stomatologiczną i medyczną. - W ciągu 25 lat funkcjonowania placówki, mury szkoły opuściło
ponad 5,5 tys. absolwentów. W ubiegłym roku, podczas egzaminu zewnętrznego, nasza szkoła
w 9-stopniowej skali staninowej otrzymała siódmy stanin, czyli wysoko - stwierdza Krystyna
Ćwiek - dyrektor szkoły, zarządzająca placówką od 2005 roku.
Uczniowie prowadzą radio „Supełek” i wydają gazetkę szkolną „Żaczek”. Od lat
działają w wolontariacie - w ub. roku uczestniczyli w kilkunastu akcjach charytatywnych. Niektórzy uczniowie mają zdolności artystyczne, niektórzy są finalistami i laureatami różnego
rodzaju konkursów i olimpiad przedmiotowych, a niektórzy - stypendystami Marszałka
Województwa Lubelskiego. Uczniowie szczególnie uzdolnieni tworzą Krąg Młodych Talentów,
a „wyławianie talentów” odbywa się już w klasach najmłodszych - podkreśla pani dyrektor,
prezentując dorobek szkoły. Warto zauważyć, że ze wszystkich szkół podstawowych,
gimnazjów i zespołów szkół w powiecie janowskim, jedynie ta
szkoła otrzymała 3 lata temu tytuł „Szkoły Odkrywców Tekst; foto: Alina Boś
strona 20
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Wiktoria laureatką konkursu z języka włoskiego!
Bartosz Kiszka wśród najlepszych w Polsce
Uczennica klasy III b LO im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza
Wiktoria Deliu -Żóraw zwyciężyła w III
Wojewódzkim Konkursie Języka
Włoskiego „Dyktando Romanisty”,
którego finał odbył się w Instytucie
Filologii Romańskiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie. Dyktando ma formę
konkursu, którego celem jest
sprawdzenie znajomości zasad ortografii
języka francuskiego, hiszpańskiego i
włoskiego. W tym roku, w zawodach
finałowych w kategorii języka włoskiego,
do których zakwalifikowało się 22
uczniów z całego województwa, nasze
LO reprezentowały trzy uczennice:
Amanda Cannavacciuolo, Wiktoria Deliu
- Żóraw oraz Iwona Pudło. Podczas
uroczystej gali wręczania nagród,
poprzedzonej koncertem gitarowym
muzyki klasycznej krajów obszaru
języków romańskich, Jury Konkursu ogłosiło, że Wiktoria zajęła pierwsze miejsce w konkursie.
Sukces ten jest jej drugim w „Dyktandzie Romanisty” (pierwszy identyczny odniosła w drugiej
edycji w styczniu 2014 r.). Wiktoria, gratulacje!
Grzegorz Mazur
Bartosz Kiszka - uczeń klasy Ia o
profilu biologiczno-chemicznym to
najbardziej utytułowany uczeń,
rozpoczynający naukę w LO im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
Jest najmłodszym finalistą Olimpiady
Chemicznej okręgu lubelskiego (Bartek jako
finalista ma już zdaną maturę z chemii na
100%), zdobył ten tytuł będąc uczniem klasy
III gimnazjum. Do olimpiady przygotowywał
go nasz nauczyciel - Piotr Jakubiec. Będąc
finalistą olimpiady jako gimnazjalista, miał
propozycje uczęszczania do najlepszych szkół
średnich w Polsce (!). Tym bardziej cieszymy
się, że Bartek wybrał naszą szkołę (i naszą
klasę !!!). Jako uczeń I klasy liceum
zakwalifikował się już do II etapu 61
Olimpiady Chemicznej. Bartosz to dwukrotny
laureat Kuratoryjnego Konkursu
Chemicznego oraz dwukrotny laureat
Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego.
Jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Wybitnie Uzdolnionych. Jako jego
uczestnik został zakwalifikowany na warsztaty badawcze, które odbyły się w Instytucie Chemii
Organicznej PAN w dniach 30 listopada - 05 grudnia 2014 roku. Celem tych warsztatów było
pogłębienie i poszerzenie wiedzy uczniów, a także zapoznanie z warsztatem pracy badawczej.
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Wybitnie Uzdolnionych to program pomocy
wybitnie zdolnym. Jest adresowany do uczniów o bardzo różnorodnych zainteresowaniach i
uzdolnieniach. W wyniku złożonej procedury rekrutacyjnej, prowadzonej z udziałem ekspertów z
różnych dziedzin, co roku przyjmuje się do programu ponad 500 zdolnych dzieci z całego kraju. W
tym gronie najliczniejszą grupę stanowią Młodzi Naukowcy, zajmujący się różnymi dziedzinami od nauk ścisłych, przez przyrodnicze, techniczne, społeczne, po humanistyczne. W każdym roku
szkolnym organizowane są dla tej młodzieży specjalistyczne warsztaty badawcze w czołowych
polskich ośrodkach akademickich, seminaria humanistyczne, indywidualne staże w najlepszych
laboratoriach i wreszcie - kilka wielodyscyplinarnych obozów naukowych. Młodzież wysyłana
jest również na zagraniczne staże i warsztaty naukowe, takie jak obóz w bazie rakietowej w
północnej Norwegii czy też warsztaty przyrodnicze w Alpach. Zajęcia prowadzą wybitni
naukowcy i twórcy.
Cieszymy się, że Bartosz ma możliwość, aby przebywać w tak wspaniałym gronie
rówieśników oraz kadry prowadzącej zajęcia. Bartoszu, gratulacje!
Marzena Jakubiec - wychowawczyni
Staże w niemieckich firmach
Pięciu absolwentów Technikum Samochodowego z Zespołu Szkół Zawodowych
wyjedzie 7 kwietnia 2015 roku na trzymiesięczny staż zawodowy do Niemiec w ramach
programu ERASMUS + pt. „Technologia ma przyszłość - staże dla absolwentów szkół
technicznych”. Głównym celem projektu staży zagranicznych, realizowanych przez Wyższą
Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, jest zwiększenie aktywności na europejskim
rynku pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z peryferyjnych obszarów
Lubelszczyzny. Uczestnicy projektu będą odbywać staż w innowacyjnych firmach
niemieckich, m.in.: w Barthau Anhaengerbau GmbH i Mass Profile GmbH w Badenii Wirtembergii. Każdy stażysta otrzyma grant w wysokości 4120 EUR, z czego aż 3000 EUR
stanowi „kieszonkowe”.
Najlepszy teolog w diecezji…
W czwartek, 5 marca br. odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej w
Sandomierzu. LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza reprezentowała Katarzyna Madras (IIb)
i Rafał Rząd (IId). Tytuł najlepszego teologa w diecezji zdobyła Kasia, zajmując I miejsce.
Będzie ona reprezentowała szkołę i diecezję w finale ogólnopolskim w Łomży. Natomiast Rafał
otrzymał tytuł finalisty etapu diecezjalnego. Gratulujemy!
Tegoroczna edycja konkursu przebiega pod hasłem „Sakramenty uzdrowienia i ich
rola w życiu Kościoła”. Celem głównym Olimpiady jest zapoznanie uczniów ze znaczeniem
sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina, ukazanie ich istoty i realnej obecności Boga
tu i teraz oraz troski o człowieka.
Elżbieta Tylus
Foto: nadesłano
Staż stwarza beneficjentom okazję do zwiększenia niezbędnych na rynku pracy
umiejętności językowych, zawodowych oraz interpersonalnych. Ponadto, realizacja 13 tygodniowych staży zagranicznych umożliwi im poprawę mobilności i kreatywności w
kontekście występującego deficytu tych cech wśród pracobiorców w regionie. Zapoznanie ze
specyfiką zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w krajach UE, a także
warunkami pracy w wyspecjalizowanych zawodach technicznych zdecydowanie podniesie ich
szanse na zatrudnienie. Przypomnijmy, że Mateusz Bryk, absolwent Technikum Przemysłu
Drzewnego w ZSZ odbył w 2012 roku trzymiesięczny staż zagraniczny w ramach programu
Leonardo da Vinci w przedsiębiorstwie produkcyjnym Mass Profile GmbH w Eckartshausen w
Badenii -Wirtembergii. Projekt „Nowe umiejętności i kompetencje z zagranicy” również był
realizowany przez WSZiA w Zamościu.
Emilia Żuber
Od Gimnazjalisty do Finansisty
W auli Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim 11 marca br. miał miejsce
finał konkursu wiedzy ekonomicznej dla gimnazjalistów. W konkursie brało udział kilkanaście
gimnazjów z terenu powiatu. Po finałowym teście wiedzy, trójce zwycięzców nagrody wręczyli
prezesi Powiatowego Banku Spółdzielczego z Janowa Lubelskiego. W konkursie, I miejsce zajęła
www.powiatjanowski.pl
Foto: nadesłano
Kinga Jarosz, II - Katarzyna Mędrek (obie z janowskiego gimnazjum), a III - Ewelina Krzysztoń.
W trakcie spotkania, jeden z prezesów wygłosił wykład na temat Banku, jego przyszłości i
teraźniejszości. Tego dnia, wśród uczniów Technikum Ekonomicznego rozstrzygnięto też
konkurs na prezentację multimedialną „Produkty finansowe banków”. Pierwsze miejsce zajęła
Joanna Rycerz z kl. III, II - Anna Wiechnik z kl. IV, a III - Katarzyna Iwańczyk z kl. II. Spotkanie
zakończyło się grupowym zdjęciem.
Tekst; foto: Jarosław Lalik
e-mail: [email protected]
strona 21
Panorama Powiatu Janowskiego
Poznaj swojego dzielnicowego
Poniżej przedstawiamy Państwu policjantów dzielnicowych, działających w powiecie
janowskim, a także ich rejony służbowe/dzielnice.
asp. szt. Adam Kędra tel. 15 87-10-211, tel. kom. 603 172 767. Rejon miejski dzielnicowego
obejmuje: ul. 3 Maja, ul. 8 Września, ul. Akacjowa, ul. Armii
Krajowej, ul. Azaliowa, ul. Bialska numery parzyste, ul.
Bławatkowa, ul. Bratkowa, ul. Daliowa, ul. Fiołkowa, ul.
Gen. Maczka, ul. Hiacyntowa, ul. Irysowa, ul. Jana Pawła II,
ul. Jaśminowa, ul. Kamienna, ul. Kilińskiego, ul.
Kochanowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Konwaliowa, ul.
Krokusowa, ul. ks. Skorupki, ul. Liliowa, ul. Makowa, ul.
Mieczykowa, ul. Ogrodowa, ul. Ojca Jana, ul. Piłsudskiego
odcinek między ul. Zamoyskiego do ulicy ks. Skorupki, ul.
Poprzeczna, ul. Prosta odcinek od ulicy Sienkiewicza do
ulicy Bialskiej, ul. Różana, ul. Rumiankowa, ul. Sasankowa,
ul. Sienkiewicza, ul. Storczykowa, ul. Szarotkowa, ul.
Szkolna, ul. Tulipanowa, ul. Wesoła odcinek od ulicy
Zamoyskiego do ulicy Kilińskiego, ul. Wiejska, ul.
Wrzosowa, ul. Zamoyskiego numery nieparzyste.
sierż. szt. Rafał Piszczek, tel. 15 87-10-231.
Rejon miejski dzielnicowego obejmuje: ul. 11 Listopada ,ul.
14 Czerwca ul. Akacjowa ul. Bialska numery nieparzyste,
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza, ul. Brzozowa, ul.
Cicha, ul. Dębowa, ul. Fabryczna, ul. Fredry, ul. Gen.
Andersa, ul. Gen. Bema, ul. Gen. Sikorskiego, ul.
Jarzębinowa, ul. Jaworowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego,
ul. Kołłątaja, ul. Kopernika, ul. Korczaka, ul. Kilińskiego
odcinek pomiędzy ulicą Bialską i ulicą Szewską, ul.
Kościuszki, ul. Krótka, ul. Krzywa, ul. Lelewela
Borelowskiego, ul. Leśna, ul. Lubelska, ul. Łąkowa, ul.
Mickiewicza, ul. Narutowicza, ul. Niecała, ul. Ochotników
Węgierskich, ul. Okopowa, ul. Partyzantów, ul. Piaskowa,
ul. Piłsudskiego odcinek pomiędzy ulicą Zamoyskiego i
ulicą Wałową, ul. Podlipie, ul. Polna, ul. Prosta odcinek od
ulicy Bialskiej do ulicy Szewskiej, ul. Przyborowie, ul. Płk.
Lechnickiego, ul. Reja, ul. Reymonta, ul. Rolna, ul. Rybna, ul. Rynek, ul. Słowackiego, ul. Sowy Visa, ul.
Spadowa, ul. Spokojna, ul. Stokowa, ul. Sukiennicza, ul. Szewska, ul. Szymanowskiego, ul.
Świerdzowa, ul. Świerkowa, ul. Targowa, ul. Traugutta, ul. Turystyczna, ul. Ulanowska, ul. Wałowa, ul.
Wesoła odcinek od ulicy Zamoyskiego do ulicy Wałowej, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego, ul.
Zakątna, ul. Zamoyskiego numery parzyste
sierż. szt. Grzegorz Aleksak; tel. 15 87-10-211
Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości
wiejskie wchodzące w skład gminy Janów Lubelski: Biała
Pierwsza, Biała Pierwsza - Laski, Biała Druga, Borownica,
Borownica - Laski, Cegielnia, Jonaki, Kiszki, Kopce, Łążek
Ordynacki, Łążek Ordynacki Przymiarki, Łążek Ordynacki
Kąty, Łążek Garncarski, Momoty Górne, Momoty Dolne,
Pikule, Szewce, Szklarnia, Ujście, Zofianka Górna.
sierż. szt. Paweł Pikula; tel. 15 87-10-231; tel.
kom. 798 003 703
Rejon dzielnicowego obejmuje gminę Dzwola,
miejscowości Branew Ordynacka, Branew Szlachecka,
Branewka, Kolonia Branewka Dzwola, Flisy, Kapronie,
Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia,
Kocudza Górna, Konstantów, Krzemień Pierwszy,
Krzemień Drugi, Władysławów, Zdzisławice, Zofianka
Dolna.
asp. Sławomir Ligaj; tel. 5 87-10-281; tel. kom.
723 688 672. Posterunek Policji w Godziszowie; gminy:
Godziszów, Batorz, Chrzanów.
Rejon dzielnicowego obejmuje gminę Godziszów,
miejscowości Andrzejów, Godziszów Pierwszy, Kolonia
Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Kolonia
Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci, Kolonia Godziszów
Trzeci, Kawęczyn, Kawęczyn Nowa Osada, Piłatka, Rataj
Ordynacki, Rataj Poduchowny, Wólka Ratajska,
Zdziłowice Pierwsze, Zdziłowice Drugie, Zdziłowice
Trzecie, Zdziłowice Czwarte.
mł. asp. Leszek Żaba; tel. 15 87-10-281
Rejon dzielnicowego obejmuje gminę Batorz
miejscowości Aleksandrówka, Batorz Pierwszy, Batorz
Drugi, Kolonia Batorz, Błażek, Nowe Moczydła, Samary,
Stawce, Stawce-Kolonia, Węglinek, Wola Studzieńska,
Wola Studzieńska-Kolonia, Wólka Batorska, oraz gminę
Chrzanów, miejscowości Chrzanów Pierwszy, Chrzanów
Drugi, Chrzanów Trzeci, Chrzanów Czwarty, ChrzanówKolonia, Malinie, Łada, Otrocz.
strona 22
www.powiatjanowski.pl
st. asp. Janusz Gąbka; tel. 15 87-10-283; tel.
kom. 502 335 908
Rejon dzielnicowego obejmuje gminę
Modliborzyce, miejscowości Antolin, Bilsko, Brzeziny,
Ciechocin, Dąbie, Felinów, Gwizdów, Janówek, Kalenne,
Kolonia Zamek, Lute, Majdan Modliborski-Świnki,
Michałówka, Modliborzyce, Pasieka, Słupie, Stojeszyn
Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Węgliska, Wierzchowiska
Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Wolica Pierwsza, Wolica
Druga, Wolica-Kolonia, Zarajec Modliborski, StojeszynKolonia.
asp. Grzegorz Igras; tel. 15 87-10-283
Rejon dzielnicowego obejmuje gminę Potok Wielki,
miejscowości Dąbrowica, Dąbrówka, Kolonia Potok Wielki,
Maliniec, Osinki, Osówek, Popielarnia, Potoczek, Potok
Stany, Potok Stany Kolonia, Potok Wielki, Radwanówka,
Stany Nowe, Stawki, Wola Potocka, Zarajec Potocki.
W przypadku nieobecności dzielnicowego pod wskazanym nr telefonu, obecny przy telefonach
997/15 87-10-210 dyżurny jednostki, do udzielenia pomocy skieruje innego funkcjonariusza Policji.
Jak nie dać się oszukać „metodą na wnuczka”!
"Metoda na wnuczka" jest
najczęściej stosowana przez oszustów wyłudzających
pieniądze od osób starszych. Apelujemy o czujność w
kontaktach z osobami nieznajomymi i przedstawiamy kilka
ważnych rad jak nie dać się oszukać.
Przypominamy!
Oszuści podczas rozmowy podają
się najczęściej za wnuczka lub dalszego krewnego. Zmianę
głosu tłumaczą chorobą gardła i zdenerwowaniem. Twierdzą,
że spowodowały wypadek drogowy i muszą wpłacić dużą sumę
pieniędzy, aby nie trafić za kratki. Żądają dużych sum
sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych po czym
stopniowo zmniejszają kwotę. Sondują w ten sposób jaką kwotą oszczędności dysponuje ich
ofiara. Niekiedy oszuści podają się za policjanta. Przekonują, że ich wnuczek jest zatrzymany za
spowodowanie wypadku. Aby mógł wyjść na wolność potrzebne są pieniądze. Po umówioną
kwotę ma się zjawić znajomy wnuczka.
Porady:
Nigdy nie przekazujmy pieniędzy nieznajomym osobom, które powołują się, że są
pośrednikami np. z członkiem rodziny - to wspólnicy oszustów.

Pomysłowość oszustów jest nieograniczona - mogą podawać się za członków rodziny
(są to oszustwa dokonywane metodą "na wnuczka" - polegają na wyłudzaniu od ofiar środków
finansowych poprzez kontakt telefoniczny), pracowników administracji, gazowni, elektrowni,
inkasentów opłat, hydraulików, przedstawicieli banku, sprzedawców.

Coraz częściej podają, że są policjantami a wpłata jest konieczna do załatwienia
"sprawy" lub zwolnienia członka rodziny z aresztu.

Sprawdzajmy tożsamość dzwoniącego, który podaje się za członka rodziny i chce od
nas pożyczyć pieniądze.

Nie wpuszczajmy do mieszkania nieznajomych osób - nie każdy jest tym, za kogo się
podaje.

Oszuści wykorzystują dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar.

Miła powierzchowność sprawcy pomaga zdobyć zaufanie ofiary.

Nie wierzmy w "życiowe okazje" oferowane przez nieznajomych (np. "super" zdrową
i relaksującą pościel czy też "niezniszczalny" komplet garnków).

Łupem napastników mogą paść oszczędności całego życia i cenne przedmioty z
mieszkania.

Upewniajmy się, kogo wpuszczamy do domu. Zanim to uczynimy, żądajmy okazania
legitymacji lub identyfikatora. Zadzwońmy do instytucji, na które nieznajomi się powołują

Również osoby skrzywdzone przez los (parające się żebractwem) często
"podszywają" się za pracowników różnych firm i instytucji oraz sprzedawców - po wpuszczeniu
ich do miejsca zamieszkania dokonują kradzieży wartościowych przedmiotów, np. biżuterii,
dokumentów, pieniędzy.

Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy się zadzwonić na
Policję pod bezpłatny numer 997 lub 112.
Policjanci przypominają i apelują o rozwagę
W okresie wiosennym wiele osób decyduje się na przesiadkę z czterech kółek na dwa,
wtedy też dochodzi do największej liczby tragedii drogowych z udziałem kierowców
jednośladów. Zarówno kierowcy samochodów, jak i motocykli, nie potrafią bezpiecznie
współistnieć na wspólnych drogach, stąd liczne tragedie drogowe, głównie z udziałem tych
drugich. Motocyklistów na drodze pod żadnym pozorem nie można ignorować.
Niestety, w starciu z półtoratonowym pojazdem, motocyklista nie ma absolutnie
żadnych szans. W większości przypadków kolizji drogowych i wypadków z udziałem
motocyklistów, to właśnie oni odnoszą dość ciężkie obrażenia, nieczęsto kończące się śmiercią.
Istnieje dość duża grupa motocyklistów, szczególnie młodych, których fantazja nazbyt ponosi i
kończą podróż w przydrożnym rowie lub na drzewie. Bardzo często trzeba przewidywać i
myśleć nie tylko za siebie, ale także za innych uczestników ruchu. Nieistotne czy jest się
kierowcą autobusu, ciężarówki, samochodu osobowego, motocykla czy roweru - życzliwość i
wzajemne poszanowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ogólnego na drogach. Drodzy
kierowcy, zarówno samochodów, jak i motocykli! Szanujcie prawo i szanujcie siebie nawzajem!
Zachęcamy wszystkich użytkowników dróg do prawidłowych zachowań na drodze, okazywania
większej życzliwości, powstrzymania się od agresji i przestrzegania przepisów prawa, a
wszystko po to, by zapobiec nadal przerażającym statystykom tragedii na drodze. Prawo do
bezpiecznego przebywania na drodze mają wszyscy użytkownicy drogi. Policja będzie stać na
straży tego prawa - w trosce o wasze bezpieczeństwo.Jednocześnie przypominamy, że każdy ma
możliwość poinformowania Policji żądania interwencji w wypadku zauważonych przestępstw
lub wykroczeń, w tym także związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, na które
Policja będzie reagowała z pełną determinacją. Komenda Powiatowa Policji Janów Lubelski
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Szkolenia z rolnictwa w ZSCKR w Potoczku
O tym, jak unikać zagrożeń podczas pracy w gospodarstwie rolnym mogli posłuchać
uczniowie klas I i II Technikum podczas szkolenia, które odbyło się 23 lutego 2015r. w ZSCKR
w Potoczku. Zajęcia dla młodzieży przeprowadziła Halina Bieniek i Paweł Zeżuliński pracownicy KRUS oddział Janów Lubelski. Szkolenie na temat bezpieczeństwa i ergonomii
pracy w rolnictwie było kolejną propozycją poszerzenia wiedzy rolniczej, skierowaną do
społeczności szkolnej. Kilka dni wcześniej, w szkole odbyło się szkolenie z zakresu „PROW
2015-2020”, przeprowadzone przez pracowników ARiMR w Janowie Lubelskim. Tematyka
spotkania dotyczyła, m.in. zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015,
inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żyzności lasów oraz zalesiania i tworzenia
terenów zielonych.
Dorota Florczak; foto: Krzysztof Jabłoński
Szczęśliwa janowska trzynastka
W samo południe, 2 marca aula janowskiego Liceum Ogólnokształcącego zaludniła
się młodzieżą. Tego dnia, miało miejsce zdarzenie niezwykłe, oto bowiem trzynastu uczniów z
janowskiego liceum, zainicjowało powstanie trzynastego w województwie oddziału PaT
(Profilaktyka a Ty). Podczas spotkania zebrani mieli okazję obejrzeć inscenizację,
przygotowaną przez młodzież o uzależnieniach, oraz wysłuchać prelekcji o historii PaTów, jak
też o prawnych aspektach posiadania i zażywania narkotyków.
Spotkanie zakończyło się krótkimi przemowami Jerzego Bieleckiego - Starosty
Janowskiego i Krzysztofa Kołtysia - Burmistrza Janowa. Kończąc spotkanie, zebrani
odśpiewali i odtańczyli hymn PaT.
Tekst; foto; Jarosław Lalik
Biblioteka szkolna i Samorząd Szkolny Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim w lutym przeprowadzili wśród uczniów Wybory
Książek. Celem akcji było sprawdzenie, co uczniowie lubią czytać i jakie książki chcieliby
wypożyczać w szkolnej bibliotece. Inicjatorem przedsięwzięcia jest redakcja „Biblioteka w
szkole”. Patronat objęła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska .
W wyborach wzięło udział 345 uczniów. Każdy z nich na karcie do głosowania
wskazywał tytuły najciekawszych książek, które chciałby przeczytać lub czytał w ciągu
ostatnich dwóch lat. Głosy zostały podliczone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
i członków Koła Bibliotecznego. Wśród uczniów klas I i II królowała książka „Pięćdziesiąt
twarzy Greya” E.L. Jamesa (89 głosów), „Trylogia Władca pierścieni” J. R. R. Tolkiena (47
głosów) i „Gwiazd naszych wina” J. Green (38 głosów). Na czwartym miejscu znalazł się Cykl
„Szeptem” B. Fitzpatricka (19 głosów), a na piątym - „Wiedźmin” A. Sapkowskiego z 18
głosami.
W szkole prezentowana jest także wystawa, promująca czytelnictwo, zatytułowana:
„Czytam, wiec jestem, myślę i rozumiem”.
Agnieszka Gierczak i Izabela Wąsek - nauczyciele bibliotekarze LO
„NAUKA+WAT = Sukces”
Foto: Jarosław Lalik
Myślę, więc nie ślę
Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim zorganizowała w lutym cykl lekcji profilaktycznych na temat
bezpiecznego korzystania z Internetu i sekstingu. Seksting, czyli......przesyłanie za pomocą
Internetu lub komórki nagich zdjęć i filmów staje się coraz bardziej powszechne.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wynika, że co
dziewiątemu nastolatkowi w Polsce w wieku 15-18 lat zdarzyło się wysłać swoje rozbierane
fotki. Może to być jedynie wierzchołek góry lodowej, ponieważ ponad połowa badanych
nastolatków (58 proc.) przyznaje, że spotkała się z takim zachowaniem wśród rówieśników.
Częściej materiały erotyczne ze swoim udziałem wysyłają dziewczęta niż chłopcy.
- Młodzi ludzie potrzebują akceptacji, dziewczyny chcą usłyszeć, że są atrakcyjne i
wiele z nich traktuje takie zdjęcia jako sposób, aby poprawić swoją samoocenę - mówi Marta
Wojtas z Fundacji Dzieci Niczyje. - Czasami zdarza się, że te zdjęcia trafiają w niepowołane ręce
i później szantażysta domaga się od nastolatki pieniędzy lub kolejnych intymnych zdjęć w
zamian za ich nieupublicznianie.
Na karę narażają się również ci, którzy „bezinteresownie” rozsyłają erotyczne zdjęcia
dzieci. - Osoba poniżej 17 roku życia może za to odpowiedzieć przed sądem rodzinnym - mówi
policjant z Wojewódzkiej Policji w Lublinie. - Jeśli natomiast zdjęcia rozsyła dorosły, grozi mu
do 12 lat więzienia. Na lekcjach młodzież z klas pierwszych i drugich obejrzała prezentację
pt. „Bezpieczny Internet” oraz film pt. „ Na zawsze”.
Nauczyciele bibliotekarze: Agnieszka Gierczak i Izabela Wąsek; foto: archiwum szkoły
www.powiatjanowski.pl
Ogólnopolskie Wybory Książek
W dniu 26 lutego br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie naukowe, podczas którego prelegentami
byli pracownicy naukowi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przedsięwzięcie to
było konsekwencją podpisanego w dniu 29 września 2014 roku przez Jerzego Bieleckiego Starostę Janowskiego i Alicję Gąbkę - Dyrektora szkoły z Rektorem WAT gen. bryg. prof. dr
hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem listu intencyjnego w sprawie wzajemnej współpracy.
Pani Dyrektor, witając gości, wyraziła zadowolenie ze współpracy z uczelnią, mającą
dużą renomę i gwarantującą młodemu człowiekowi odnalezienie się na rynku pracy. Młodzież z
dużym zainteresowaniem wysłuchała prezentacji, przygotowanych przez wykładowców z
Wydziału Elektroniki, Wydziału Nowych Technologii i Chemii, m.in.. na temat kryptologii.
Po południu, do uczestników spotkania dołączyli gimnazjaliści wraz z nauczycielami
z gimnazjów w: Janowie, Krzemieniu, Błażku, Chrzanowie i Wólce Ratajskiej. Uczniowie
liceum przygotowali turniej „Jeden z dziesięciu”, w którym uczestniczyli młodsi koledzy.
Zwycięskie zespoły to uczniowie gimnazjum w Janowie. Brawo! Gratulujemy wiedzy z zakresu
fizyki, matematyki, chemii, biologii! Turniej wywoływał niesamowite emocje nie tylko wśród
uczestników. Była to także promocja szkoły. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody
niespodzianki.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy chemiczne w wykonaniu uczniów
klasy IIIa z komentarzem mgr Piotra Jakubca oraz wykład na temat znaczenia świadomego
stosowania zabezpieczeń w sferze pozyskiwania informacji, tematyki aktualnej i ważnej, tzw.
„Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”.
W dalszej części spotkania uczniowie kl. III f liceum wystąpili z przygotowanymi przez siebie
prezentacjami - Michał Kowalik opowiedział zebranym o alternatywnych do chemicznych
napędach rakietowych, Piotr Golec natomiast przedstawił rozważania na temat dużych liczb.
Prezentacje uczniów spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.
Wykładowcy WAT wyrazili uznanie dla profesjonalizmu uczniów - prelegentów.
Podczas spotkania, uczniowie mogli również zapoznać się z zasadami rekrutacji WAT-u. Przy
stoisku promocyjnym uczelni można było spotkać mieszkańca Janowa, obecnego studenta
Wojskowej Akademii Technicznej - podchorążego Pawła Kąckiego. Oferta edukacyjna WAT,
przekazywana przez studenta uczelni, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podchorąży
ciekawie opowiadał o możliwościach uczelni, życiu studenckim, odpowiadał również na
pytania nurtujące młodzież.
Podsumowując spotkanie, pani Dyrektor i pan Starosta podziękowali gościom za
wkład i zaangażowanie w przebieg spotkania. Pan mgr inż. Wiesław Szczygielski za
dotychczasową owocną współpracę został uhonorowany odznaką „Przyjaciel szkoły”.
W organizację przedsięwzięcia wraz z koordynatorem zaangażowani byli: Violetta
Surtel, Agnieszka Wołoszyn i Piotr Jakubiec - nauczyciele szkoły.
Bożena Czapla- koordynator przedsięwzięcia;
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3757.html
e-mail: [email protected]
strona 23
Panorama Powiatu Janowskiego
Dzień Kobiet w wydaniu PSL
„Bogowie” wyłącznie dla pań
Wieczór pełen artystycznych wrażeń zaserwowali blisko 250 paniom panowie z
Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy 10 marca br. w Janowskim
Ośrodku Kultury trzeci rok z rzędu zorganizowali „Dzień Kobiet”.
Bogaty program imprezy przewidział „dla każdego coś miłego”. Wielbicielki muzyki
wysłuchały miłosno - refleksyjnych szlagierów w wykonaniu dwóch młodych artystów:
Michała Kulpy i Pawła Sobótki oraz panów z janowskiego Klubu Seniora. Dla amatorów tańca
wystąpili uczniowie z Teatru Tańca, zespołu tanecznego z janowskiego gimnazjum oraz małe
baletnice z Centrum Innowacji Językowych. Nie lada gratką były wiersze w wykonaniu
Bartłomieja Rząda, jak również występy grupy tanecznej „Euforia”. Ogromne brawa
towarzyszyły kabareciarzom z młodzieżowej grupy teatralnej, działającej przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Modliborzycach - ich skecze o skomplikowanych relacjach damsko męskich wywoływały salwy śmiechu na sali. Zwieńczeniem wieczoru były kwiaty i
serdeczności, składane paniom przez Jana Łopatę - Posła na Sejm RP, Piotra Rzetelskiego Radnego Województwa Lubelskiego, Bartosza Piecha - Wicestarostę Janowskiego i Marka
Grzyba - radnego powiatowego. Do życzeń przyłączył się też z ekranu Janowskiego Ośrodka
Kultury Krzysztof Hetman - Poseł do Parlamentu Europejskiego.
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3786.html
Blisko 300 kobiet skorzystało z zaproszenia Zarządu Komitetu Prawa i
Sprawiedliwości w Janowie Lubelskim, na seans filmowy z okazji Dnia Kobiet - „Bogowie”,
szczelnie wypełniając salę kinową Janowskiego Ośrodka Kultury.
„Bogowie” to opowieść o początkach kariery wybitnego kardiochirurga - Zbigniewa
Religi, który przeprowadził pierwszy udany zabieg przeszczepienia serca w Polsce.
Tego dnia, nie mogło oczywiście zabraknąć okolicznościowych życzeń i kwiatów.
Panie otrzymały urokliwe tulipany z rąk: Jana Frani - Radnego Województwa Lubelskiego,
Jerzego Bieleckiego - Starosty Janowskiego, Grzegorza Pyrzyny - Członka Zarządu Powiatu,
Krzysztofa Kołtysia - Burmistrza Janowa, Józefa Zbytniewskiego - Wójta Gminy Godziszów
oraz Henryka Jarosza - Radnego Gminy Janów Lubelski. Dodajmy, że to pierwsza tego typu
inicjatywa lokalnych struktur PiS-u, a wnioskując po ogromnym zainteresowaniu - na pewno
nie ostatnia.
foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3780.html
Panowie dla pań - życzenia równo z wiosną
Ponad 100 kobiet przyjęło zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
zorganizowane w Restauracji „Myśliwska” przez trzech radnych Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim: Stanisława Mazura, Janusza Lewandowskiego i Wiesława Dyjacha. Uroczystość
uświetniły wiersze janowskich poetów - Ryszarda Martyny oraz Zofii Różyło. Tego popołudnia,
radni złożyli wszystkim przybyłym paniom najlepsze życzenia i obdarowali je tulipanami.
Nad oprawą muzyczną spotkania, umilając czas gościom, czuwał zespół „Cristal”.
foto - galeria:http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3781.html
Zaćmienie Słońca na początek wiosny
W pierwszy dzień
astronomicznej wiosny, czyli w
piątek 20 marca, oczy wielu z nas
skierowane były ku niebu, a to za
sprawą jednego z najciekawszych i
najbardziej wyczekiwanych zjawisk
astronomicznych tego roku częściowego zaćmienia Słońca.
Ostatni raz to zjawisko na polskim
niebie mogliśmy obserwować w
styczniu 2011r. Zaćmienie następuje
wtedy, gdy Księżyc znajdzie się
pomiędzy Słońcem a Ziemią,
przysłaniając tym samym światło
słoneczne, dochodzące do Ziemi. Tego dnia, w Polsce przysłonięciu uległo - w zależności od
regionu, od około 63% do około 76 % tarczy słonecznej, a zjawisko trwało od około 9.40 do
około 12.06. Na kolejne zjawisko zaćmienia Słońca przyjdzie nam poczekać do 2022 roku.
Przesiedleńcy z poznańskiego na fotografiach
Wiosenna opowieść starego dębu
Stare, wyblakłe, niektóre podniszczone czasem zdjęcia zakupiło Muzeum Regionalne
w Janowie - jest to już drugi tego typu zakup fotografii z czasów okupacji. Na poprzednich
fotografiach „malowało się” życie codzienne niemieckich żołnierzy w Janowie w latach
1939/40, obecne zdjęcia wykonano w latach 1939-42 w Janowie Lubelskim, Modliborzycach,
Szastarce, Polichnie i Janówku. Zdaniem Barbary Nazarewicz, zdjęcia dotyczą osób z
poznańskiego, przesiedlonych przez Niemców na początku II wojny światowej do Generalnego
Gubernatorstwa, również do powiatu janowskiego. - Przypuszcza się, że wówczas w naszych
stronach zamieszkało ponad sto polskich rodzin znad Warty - informuje Barbara Nazarewicz Dyrektor janowskiego Muzeum.
Autorem ponad 70 zdjęć jest jeden z przesiedleńców, pracujących w tartakach. - W
okresie wojennym, w Janowie były dwa tartaki na ulicy Przemysłowej (obecnie Bohaterów
Porytowego Wzgórza). Po lewej stronie, obok kirkuta, był tartak pana Szlagowskiego, a po
prawej (przed dawnym zakładem handlu) - tartak pana Muchy, który funkcjonował jeszcze w
latach 70. ubiegłego wieku - wyjaśnia pani Barbara, dodając, że jeden z większych tartaków
znajdował się też w Janówku. - Wszystkie fotografie stanowią bezcenną wartość historyczną.
Będzie je można obejrzeć na wystawie, planowanej na przełomie 2015/2016 roku - zapowiada
pani Dyrektor.
Alina Boś
Opowiem wam teraz, co wiosną dzieje się w tym lesie
Gdzie wiatr wokoło drzew się niesie
Gdzie kukułka wesoło kuka
Gdzie dzięcioł w drzewo stuka
Gdzie przebiśnieg przez śnieg się przebija
Drzewa w pąki liści się ubierają
A wróble na ich gałęziach siadają
Niedźwiedź ze snu zimowego się budzi
Po prostu nikt się nie nudzi
Foto: Jarosław Lalik
W lesie od kwiatów zrobiło się kolorowo
Wiosna zaczyna się tu na nowo. Ptaki latają i pięknie śpiewają, bociany żabek w trawie szukają
Promienie słońca ptaszkom piórka ogrzewają, a ptaszki z tego powodu wesoło ćwierkają
Kłosy traw spod ziemi wyrastają i wiosnę witają
Wszyscy w lesie zimę żegnają i na powitanie wiosny pięknie śpiewaj
Julia Hunicz, 10 lat, Modliborzyce, dnia 23 marca 2015r.
Tekst; foto: Edyta Sołtys
strona 24
www.powiatjanowski.pl
Foto: Archiwum Muzeum
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Dni Otwarte w janowskich szkołach
Kilkuset uczniów przewinęło się przez mury trzech szkół ponadgimnazjalnych w
Janowie Lubelskim podczas Dni Otwartych 19-20 marca br.
Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy zaprosili w swoje progi gimnazjalistów klas
trzecich z 17 gimnazjów powiatu janowskiego i dwóch gimnazjów z powiatu kraśnickiego (z
Polichny i Huty Józefów).
Ogółem, z ofertą nauczania Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa i Zespołu Szkół Zawodowych zapoznało się
około 480 uczniów - o 30 mniej w porównaniu do 2013 roku (spadek to efekt niżu
demograficznego).
Dodajmy, że Dni Otwarte w janowskich szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się w
tym roku po raz trzeci. O transport i wyżywienie dla uczniów i opiekunów zadbało janowskie
Starostwo.
Alina Boś; foto: Jarosław Lalik, Edyta Sołtys
foto - galeria:http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3810.html
Dni Otwarte w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa; foto: Edyta Sołtys
Dni Otwarte w Liceum Ogólnokształcącym im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza, foto: Jarosław Lalik
Dni Otwarte w Zespole Szkół Zawodowych; foto: Jarosław Lalik
„Lubelskie Inspiracje w Kuchni Polskiej”
Mistrzowie carvingu z ZS w Lublinie
Dnia 25 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach odbył się
II Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Lubelskie Inspiracje w Kuchni Polskiej”. Konkurs skierowany był
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym z województwa lubelskiego. Celem
konkursu była promocja sztuk kulinarnych, charakterystycznych dla regionu lubelskiego. „Lubelskie
inspiracje w Kuchni Polskiej” dają możliwość poznania i propagowania tradycji kulinarnej
Lubelszczyzny oraz podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego.
Do konkursu przystąpiło 13 drużyn, z czego do finału zakwalifikowało się 6, w tym drużyna z
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Uczennice klasy II Technikum w
zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Karolina Serwata i Klaudia Szustakowska pod
kierunkiem pani Danuty Sołtys jako danie konkursowe przygotowały kotleciki jaglane w panierce z
sezamu, słonecznika i płatków migdałowych oraz pikantne kulki serowe z oliwkami i suszonymi
pomidorami oraz zestaw surówek. Uczennice z ZSCKR w Potoczku zajęły II miejsce w konkursie,
wygrywając rywalizację, m.in. z przedstawicielami szkół gastronomicznych z Radomia, Dęblina,
Opola Lubelskiego. Serdecznie gratulujemy!
M. Wolan
Kuratorium Oświaty w Lublinie, w ramach Roku Szkoły Zawodowców,
zorganizowało warsztaty, pn.: „Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu”, adresowane
do dyrekcji gimnazjów, gimnazjalistów i ich rodziców. Kuratorium Oświaty zaprosiło
uczniów naszej szkoły do zaprezentowania zawodu technik żywienia i usług
gastronomicznych. Nasi mistrzowie na oczach przybyłych gości wykonywali sztukę
carvingu i baristy. Każdy mógł spróbować rzeźbienia w warzywach i owocach za
pomocą specjalnych narzędzi do carvingu. Była to nauka poprzez wykonywanie
czynności praktycznych, które gastronomi nabywają podczas zajęć, jak również za
pomocą różnych kursów kwalifikacyjnych. Przepiękne rzeźby, m.in. motyw ptaka,
róże z kalarepy i buraka ćwikłowego stworzyli uczniowie Zespołu Szkół im.
Wincentego Witosa. Kawa z fantazyjnym wzornictwem unosiła swój aromat po całej
sali, a spróbować i ocenić jej smak mógł każdy uczestnik. Robienie wzorków - jak
stwierdzili gimnazjaliści, nie było łatwe, ale każdy mógł się czegoś nauczyć.
- Decyzja o wyborze szkoły zawodowej musi być świadoma - podkreślał
Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki podczas konferencji dla
dyrektorów szkół gimnazjalnych.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tych warsztatach zapewni gimnazjalistom trafny
wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze względu na profesjonalną obsługę, wszystkich przybyłych gości. Za wzięcie udziału
w warsztatach serdecznie dziękujemy!
Monika Małysza - nauczyciel przedmiotów zawodowych
Smakowe „fantazje” w Zespole Szkół
Zabawa była przednia. Przy zawiązanych chustą oczach, dwudziestu gimnazjalistów z
dziesięciu szkół „ostrzyło” powonienie i kubki smakowe w konkursie kulinarnym w Zespole Szkół im.
Wincentego Witosa. „Odnaleźć się” wśród ponad dwudziestu potraw, różnych smakowo, łatwe nie
było. - Co to może być? Interesujące smakowo - mruczeli pod nosem. - Ale kwaśne! - komentowali
głośno. I tak, od kęsa do kęsa, od łyka do łyka pokonywali kolejne „smakowe” szczeble, próbując
pędów bambusa, imbiru, liczi czy też kaparów. Zabawie towarzyszyła nuta rywalizacji, bo można było
wygrać tablet, głośniki, słuchawki, itp. Oczywiście, jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach,
koncentracja uczniów przekładała się na skupienie nauczycieli, uważnie śledzących decyzje komisji
konkursowej. Ostatecznie, I miejsce zajęła Lidia Małek z Zespołu Szkół w Dzwoli, II - Dominika Pizoń
www.powiatjanowski.pl
ze szkoły w Godziszowie, a III - Przemysław Wolanin ze szkoły w Potoku Wielkim.
- Poprzez różnego rodzaju konkursy kulinarne promujemy zdrowy styl życia i naszą
szkołę. Być może tego typu zabawa przerodzi się w chęć rozwoju zawodowego w
naszym Technikum Gastronomicznym - mówi Teresa Biernat - Dyrektor Szkoły.
Alina Boś, foto: Jarosław Lalik
e-mail: [email protected]
strona 25
Panorama Powiatu Janowskiego
Jesteś ofiarą przemocy
- skorzystaj z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy
osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie
psychicznym, interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach
traumatycznych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, działanie
profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.
Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które
znalazły się w kryzysie psychicznym, a w szczególności: członkowie rodzin
dotkniętych przemocą domową, rodziny w kryzysie, osoby przeżywające
trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi, osoby
przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie
przewlekłego stresu, ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków drogowych, pożarów, katastrof przemysłowych i
naturalnych, zamachów terrorystycznych, ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw oraz bliscy osób
doświadczających wszystkich tych zdarzeń.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie naszego Powiatu na usługi
specjalistyczne, w tym psychologiczno-pedagogiczne, socjalno-prawne, a także socjoterapeutyczne. Niepokojący jest fakt, iż
w Powiecie Janowskim odnotowuje się coraz to wzrost interwencji związanych ze znęcaniem się nad najbliższymi członkami
rodziny. Zdecydowana większość interwencji jest następstwem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy. W
przypadkach szczególnie drastycznych, konieczne jest zapewnienie ofiarom przemocy czasowego schronienia. Dlatego też,
przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim powstał hostel, w którym schronienie mogą znaleźć wszystkie
osoby, które są dotknięte przemocą.
Bliższe informacje pod nr 15 8723-345 wew. 21 lub w siedzibie Ośrodka ul. Ogrodowa 20 (budynek Internatu ZSZ).
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Całodobowy telefon „Niebieska Linia”
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 801 120 002.
Magdalena Miś - pedagog OIK
Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię
społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych. Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej
trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i
plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i
autobusach. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w
środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez
przeszkolony personel medyczny.
Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest
zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji
psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą
docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich
rodziny i bliscy.
Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży
przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1%
spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu.
O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu,
świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości
alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest
w ogóle ryzykowne. Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na
temat skutków spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza, 1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie małej
ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami
wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek
paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
Organizacja pozarządowa Stowarzyszenie POSTIS z Lublina prowadzi w 2015 r. na terenie województwa
lubelskiego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji
pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym".
Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna jest świadczona osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz
członkom ich rodzin m.in. w wyniku: wypadków komunikacyjnych, przestępstw z użyciem przemocy, przemocy w rodzinie,
nadużyć seksualnych i molestowania, oszustwa, wyłudzeń, kradzieży, rozbojów i innych przestępstw przeciwko mieniu,
przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko wolności.
Pomoc dla osób pokrzywdzonych z terenu działania Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim jest
udzielana w: Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 29, piętro I, pokój 134 i 145.
Stowarzyszenie POSTIS z Lublina
„Zawsze będziesz między nami,
w pamięci i sercach pozostaniesz...”
Rodzinie śp. Marianny Gzik z Branewki
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy i znajomi
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”
Pani Danucie Biały
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci Matki
składają: Radni Rady Powiatu i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje...”
Rodzinie śp. Eugeniusza Jaskowskiego
- wieloletniego kościelnego w Godziszowie
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają
znajomi i przyjaciele
strona 26
„Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych,
którzy zostają...”
Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu - Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Matki
składają Pracownicy Szpitala, Członkowie Rady Powiatu,
Radni Rady Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Janowie Lubelskim
„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze
- zawsze będą z nami”
Rodzinie śp. Józefy Flis
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
składają
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Potoczku
oraz bliscy i znajomi
www.powiatjanowski.pl
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Januszowi Lewandowskiemu - Radnemu Rady Powiatu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Matki
składają:Radni Rady Powiatu i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”
Markowi Grzybowi- Radnemu Rady Powiatu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Teścia
składają:Radni Rady Powiatu i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”
Elżbiecie Brzuch - Kierownikowi Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Matki
składają:Radni Rady Powiatu i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
„Pamięć jest droższa od słów””
Witoldowi Kowlikowi- Burmistrzowi Modliborzyc
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Ojca i Matki
składają:Radni Rady Powiatu i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej wraz z
pracownikami Urzędu Miejskiego w Modliborzycach
„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje...”
Rodzinie śp. Jerzego Walikowskiegowyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają:Radni Rady Powiatu i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
„To nie był czas, to nie była pora,
odszedłeś, ale żyjesz w naszej pamięci”
Rodzinie śp. Karola Jaskowiaka
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
składają Radni Rady Powiatu i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Rodzinie śp. Mieczysława Dzikowca
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
składają Pracownicy i Dyrekcja Rejonu Energetycznego
w Stalowej Woli, Radni Powiatowi
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Jest nowy Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
Jest nowy Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Prezesem
Koła jest Grzegorz Kwiecień, wiceprezesem - Józef Wojtan, sekretarzem - Andrzej Chmiel,
skarbnikiem - Stanisław Mucha, a członkami Zarządu - Zbigniew Dubaj, Szczepan Fuszara i
Franciszek Dudek. Na jednym ze spotkań w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP
Janów Lubelski, statuetkę św. Floriana i list gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego PSP w
Lublinie i Prezesa ZW ZEiR w Lublinie wręczono st. ogniomistrzowi w stanie spoczynku Janowi Rządowi. Tego dnia, minutą ciszy uczczono też pamięć kolegów, którzy odeszli na
wieczną służbę: śp. Wojciecha Flisa, Edwarda Powęski i Ignacego Kulpy.
ZK ZEiR
Bezpieczna Wielkanoc
Oddział PZU S. A.w Janowie Lubelskim
poszukuje kandydata
na stanowisko agenta (na terenie Janowa)
w miejsce osoby, przechodzącej na
emeryturę.
Więcej informacji
na temat oferty
pod nr tel. 666 889 535 ([email protected]
www.powiatjanowski.pl
Zbliżają się Święta Wielkanocne. Dla wszystkich jest to okres szczególnie radosny.
Większość z nas wyjedzie do rodzin niejednokrotnie pokonując dalekie trasy. Dla
funkcjonariuszy z kolei to czas wzmożonej pracy, a wszystko po to, aby zwiększyć nasze
bezpieczeństwo. W tych najbliższych dniach ciągłego pośpiechu pamiętajmy, że okazja czyni
złodzieja dlatego zwiększmy naszą czujność i ostrożność. Zróbmy wszystko, aby te dni minęły
nam w spokojnej i radosnej atmosferze.
Jak co roku policjanci w okresie przedświątecznym, jak i w trakcie Świąt
Wielkanocnych będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem. W tych najbliższych dniach ciągłej
gonitwy, kiedy nie zwracamy większej uwagi na otoczenie, policjanci przypominają kilka
zasad, które mogą uchronić nas przed przykrymi sytuacjami. W sklepach, na targowiskach a
także w kościołach występują duże skupiska ludzi. Niestety sprzyja to wzmożonej działalności
złodziei kieszonkowych. Niejednokrotnie sami często powodują tzw. ,,sztuczny tłok”, a
wszystko po to, by łatwiej mogli dokonać kradzieży. Dlatego też nie zabierajmy ze sobą dużej
gotówki, a jeśli już rozłóżmy pieniądze w kilku miejscach. Korzystajmy z bankomatów
usytuowanych w miejscach ruchliwych i oświetlonych, w żadnym wypadku nie zapisujmy kodu
PIN na karcie bankomatowej. Podczas robienia zakupów proponujemy, aby panie trzymały
torebkę pod pachą - unikną wyrwania czy też odcięcia paska torebki.Bądźmy również ostrożni
podczas robienia zakupów przez Internet. Uważajmy na super okazje. Za każdym razem
sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego
temat. Jeśli wybieramy się do rodziny na święta pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć
przed wyjazdem swoje mieszkanie. Warto jest się porozumieć z zaufanym sąsiadem, aby
podczas naszej nieobecności zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie.
Pamiętajmy również o kilku podstawowych zasadach na drodze, które zagwarantują
nam spokojne i radosne święta. Każdy kierowca powinien dostosować prędkość do warunków
panujących na drodze. Lepiej dojechać na miejsce kilka minut później, ale szczęśliwie i
bezpiecznie. Ponadto, przypominamy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i przewożeniu dzieci
w fotelikach. Pod żadnym pozorem nie wsiadamy za kierownicę pojazdu po spożyciu alkoholu.
Nawet niewielka jego ilość w naszym organizmie wpływa na naszą koncentrację i refleks.
Pamiętajmy, że kierując pojazdem jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za
innych uczestników ruchu drogowego.
KPP Janów Lubelski
Kradzieże elementów z nagrobków
Policjanci poszukują świadków kradzieży elementów z nagrobków, mających
miejsce w ostatnich dniach na terenie cmentarza w Janowie Lubelskim. Złodzieje zrywali z płyt
nagrobnych krzyże oraz ozdobne ornamenty. Osoby, które mogą pomóc, proszone są o kontakt z
Policją.W ostatnich dniach na terenie cmentarza miejskiego w Janowie Lubelskim dochodziło
do kradzieży elementów z nagrobków. Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców bądź
były świadkami kradzieży, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Janowie
Lubelskim, ul. Zamoyskiego 92, tel. 015-87-10-210 lub 997.
KPP Janów Lubelski
e-mail: [email protected]
strona 27
Panorama Powiatu Janowskiego
strona 28
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim
informuje, iż na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ul.
Zamoyskiego 59 i ul. Wiejska 3 w dniach od 31
grudnia 2014 r. do 20 stycznia 2015 r.:
1) został wywieszony wykaz
sporządzony dla lokalu użytkowego o
powierzchni 15 m. kw., położonego na działce
oznaczonej nr ewidencyjnym 2179/1, KW Nr
6510, przeznaczonego do wynajmu.
Przedmiotowy lokal położony jest w
Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59.
2) został wywieszony wykaz
sporządzony dla lokalu użytkowego o
powierzchni 30 m. kw. oraz gruntu pod garażem
o powierzchni 15 m. kw., położonych na działce
oznaczonej nr ewidencyjnym 911, KW Nr 2710,
przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia.
Przedmiotowy lokal i grunt położone są
w Janowie Lubelskim przy ul. Sukienniczej 6.
3) został wywieszony wykaz
sporządzony gruntu pod 7 garażami o łącznej
powierzchni 105 m. kw., położonych na działce
oznaczonej nr ewidencyjnym 2294/23, KW Nr
59319, przeznaczonego do wydzierżawienia.
Przedmiotowy grunt położony jest w
Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 147.
Panorama Powiatu Janowskiego
strona 30
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Janowie
Lubelskim; ul. Zamoyskiego 59; 23-300 Janów
Lub.
Adres Redakcji: Starostwo Powiatowe w
Janowie Lubelskim; ul. Zamoyskiego 59; 23300 Janów Lubelski; II piętro, pok. 206; tel.: 015
8725450, 8720309, fax: 015 8720559,
w w w. p o w i a t j a n o w s k i . p l , e - m a i l :
[email protected] Zespół
Redakcyjny: Alina Boś - red. nacz., Grzegorz
Krzysztoń, Edyta Sołtys, Jarosław Lalik Skład:
Edyta Sołtys. Korekta: Alina Boś. Druk: „Echo
Media” Tarnobrzeg. Nakład: 3000 egz. Tekstów
nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
Anonimów nie publikujemy. Redakcja zastrzega
sobie prawo przeredagowań, skracania i
adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Kontakt w celu zamieszczania reklam, ogłoszeń,
tekstów sponsorowanych pod nr tel.: (015)
8725450, 8720309. Cennik reklam, ogłoszeń,
tekstów sponsorowanych: 1 strona - 450 zł; 1/2
strony - 225 zł; 1/4 strony - 112,50 zł; 1/8 strony 56,25 zł; Cena dołączenia wkładki do każdego
egzemplarza gazety wynosi 0,10 zł. Cena
reklamy, ogłoszenia, tekstu sponsorowanego,
zamieszczonej (- ego) na ostatniej stronie
wzrasta o 25%. Do wszystkich cen należy
doliczyć 23% VAT. Przy zamówieniu reklam i
ogłoszeń do 6 kolejnych numerów
Zamawiającemu przysługuje zniżka w
wysokości 15 %, a przy zamówieniu do 12
kolejnych numerów - w wysokości 25%.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
i wygląd reklam, ogłoszeń, tekstów
sponsorowanych.
Agencja Współpracy i
Rozwoju Stowarzyszenie
Aktywizacji Społecznej
„SAS” w Janowie
Lubelskim zwraca się z
prośbą o przekazanie 1 %
podatku na rzecz naszego
Stowarzyszenia - KRS
0000184074.
Przekazując na Stowarzyszenie Aktywizacji
Społecznej „SAS” 1 % swojego podatku możesz być
pewien, że pomagasz ludziom, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej oraz wspierasz inicjatywy społeczne
www.powiatjanowski.pl
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w
Janowie Lubelskim zwraca się z gorącą prośbą
do Ludzi Wielkiego Serca o przekazanie 1%
podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia .
Liczy się każda złotówka! Te z pozoru drobne
kwoty, ale przekazywane przez wiele osób,
stworzą możliwość pełniejszej realizacji
naszych zadań statutowych. Wystarczy tylko w
odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać nr KRS
0000210756 i podać nazwę Stowarzyszenie „NASZ DOM”.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy dotychczas
przekazali 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia „NASZ
DOM”.
Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 % podatku.
Zarząd Stowarzyszenia „NASZ DOM”
Przekaż 1 % podatku
na rzecz Gminnego Koła
Pszczelarzy w
Modliborzycach z
s i e d z i b ą
w
Wierzchowiskach.
Wystarczy, że wpiszesz w
odpowiednim polu nr
KRS 0000184074, a w polu „Cel szczegółowy 1
%” - Gminne Koło Pszczelarzy.
Tylko w ten sposób przekazane pieniądze
trafią na rzecz naszego Koła. 1% mogą
przekazywać zarówno firmy, jak i osoby
prywatne.
e-mail: [email protected]
strona 31
Panorama Powiatu Janowskiego
strona 32
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

Tutaj - Powiat Janowski

Tutaj - Powiat Janowski Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 2 (52) Marzec 2016

Bardziej szczegółowo

Panorama Powiatu Janowskiego

Panorama Powiatu Janowskiego Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 1(10)

Bardziej szczegółowo

TOM I.indb - Archiwum Polskiego Rocka

TOM I.indb - Archiwum Polskiego Rocka Kiedyś miałem taki plan, że każda kolejna książka będzie ukazywać się co trzy lata. Życie pokazało, że nie wszystkie plany są do zrealizowania. Praca przy książce wraz z przyrostem informacji zabie...

Bardziej szczegółowo