Ostrów Wielkopolski, dnia 12.04.2016 r. Zespół Zakładów Opieki

Transkrypt

Ostrów Wielkopolski, dnia 12.04.2016 r. Zespół Zakładów Opieki
Ostrów Wielkopolski, dnia 12.04.2016 r.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
–
–
Otrzymują:
wykonawcy
strona internetowa
http://www.szpital.osw.pl/
Znak sprawy: FDZZ.226.05.2016
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia
medycznego Oddziału dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
W związku z otrzymaniem pytań do wyżej wymienionego postępowania, Dyrekcja Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22 udziela następujących
wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział zapytania na części – pozwoli to uzyskać Zamawiającemu
korzystniejsze oferty?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 2 (poz. 2):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2, wózek anestezjologiczny – wózka wykonanego
w całości ze stali kwasoodpornej, z malowanymi frontami szuflad?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również
Pytanie 3 (poz. 3):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3, wózek oddziałowy – wózka wykonanego w
całości ze stali kwasoodpornej?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również
Pytanie 4 (poz. 3):
Czy Zamawiający może podać w poz. 3, wózek oddziałowy – opis oraz wymiary pojemników
tworzywowych?
Odpowiedź:
Pojemniki wielkości blatu, umocowane bezpośrednio pod nim.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Limanowskiego 20-22
tel.: 62 595 11 00; fax: 62 736 29 09
e-mail: [email protected]
www.szpital.osw.pl
Pytanie 5 (poz. 3):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3, wózek oddziałowy – wózek wyposażony w
nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie –
5 pojemników)?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 6 (poz. 5):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5, statyw do kroplówek – statywu jezdnego do
kroplówek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również
Pytanie 7 (poz. 6):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przenośnika taśmowego o wymiarach – długość 76 cm, z
zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również
Pytanie 8 (poz. 6):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przenośnika taśmowego o obciążeniu min. 130 kg o
wymiarach – długość 76 cm, szerokość 34 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w
SIWZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 9 (poz. 6):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty tylko na Transporter pacjenta (4 szt.)
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 10 (poz. 1):
Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający obciążenie max. 120 kg?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 11 (poz. 1):
Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający wysokość oparcia 41 cm?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również
Pytanie 12 (poz. 1):
Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający poszycie z materiału typu nylon, łatwo zmywalne,
przystosowane do dezynfekcji?
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Limanowskiego 20-22
tel.: 62 595 11 00; fax: 62 736 29 09
e-mail: [email protected]
www.szpital.osw.pl
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 13 (poz. 2):
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w 1 szufladę o wysokości 7,5 cm oraz 4
szuflady o wysokości 15 cm?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 14 (poz. 2):
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w 2 szuflady o wysokości 7,5 cm,
2 szuflady o wysokości 15 cm i 1 szufladę o wysokości 22,5 cm?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 15 (poz. 2):
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający korpus w kolorze szarym oraz możliwość
wyboru uchwytów szuflad (do wyboru kolor żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, granatowy,
zielony)?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 16 (poz. 2):
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający pierwszą szufladę od góry przeznaczoną na
leki ratujące życie oznaczoną np. kolorem czerwonym?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również
Pytanie 17 (poz. 3):
Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek oddziałowy posiadający stelaż na worek foliowy z
przykryciem?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również
Pytanie 18 (poz. 5):
Czy Zamawiający dopuści jezdny do kroplówek wykonany ze stali chromowanej, w dolnej części malowany
farbą proszkową w kolorze białym?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Pytanie 19 (poz. 5):
Czy Zamawiający dopuści statyw jezdny do kroplówek posiadający regulowaną wysokość statywu w
zakresie 110-200 cm?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Limanowskiego 20-22
tel.: 62 595 11 00; fax: 62 736 29 09
e-mail: [email protected]
www.szpital.osw.pl
Pytanie 20 (poz. 7):
Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską posiadającą konstrukcję ze stali kwasoodpornej?
Odpowiedź:
Dopuszcza się również
Pytanie 21 (poz. 7):
Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską posiadającą długość 185 cm?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ
Dariusz Bierła
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Limanowskiego 20-22
tel.: 62 595 11 00; fax: 62 736 29 09
e-mail: [email protected]
www.szpital.osw.pl