Zapytanie ofertowe. - Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

Transkrypt

Zapytanie ofertowe. - Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
Toruń, dn. 02.02.2016r.
Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167,
87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie
zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie środków czystości:
1) Mleczko do czyszczenia CIF żółte 700 ml – 2 szt.,
2) Ręczniki kuchenne Regina – 2 worki,
3) Domestos - 3 szt. x 5l,
4) Odświeżacz powietrza w aerozolu – 4 szt.,
5) Ręczniki ZZ – 14 kartonów,
6) Papier toaletowy szary JUMBO – 9 worków,
7) Płyn uniwersalny do mycia podłóg – 5l – 2 szt.,
8) Worki 35 l – 30 rolek (z wzmocnionej folii),
9) Ściereczki z mikrofibry (nadające się do sprzątania na mokro) – 15 szt.,
10) Gąbki do mycia naczyń małe – 2 opakowania,
11) Cilit do baterii – 6 szt.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro
Oferta może zostać przesłana e-mailem na adres [email protected] bądź też dostarczona
osobiście do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167
do dnia 05.02.2016 r.
Czas realizacji zamówienia 12.02.2016 r.
Kryterium wyboru oferty – cena
Osoba upoważniona do kontaktu – Jolanta Patrzałek tel. 056 699 54 78.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
e-mail:[email protected]
tel.: 56 699 55 00, 699 55 03
fax.: 56 699 54 99
Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.: 56 699 54 71, 699 54 77, 699 54 70
fax.: 56 657 72 94
Prezes Zarządu: dr inż. Ewa Rybińska
Konto Bankowe: 04 1140 1052 0000 3472 1800 1003
NIP: 956-00-15-177 | REGON: 870300040 |
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000066071
Kapitał zakładowy: 18 810 000,00 zł, opłacony w całości