Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a ten był wobec ni

Transkrypt

Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a ten był wobec ni
Rozdział XVI
Mówił również do swych uczniów: “Był pewien bogaty człowiek, który miał
zarządcę, a ten był wobec niego oskarżany, że roztrwonił jego dobra.
2 Wezwał go i powiedział mu: “Cóż to słyszę o tobie? Zdaj rachunek z twego
zarządu, gdyż nie będziesz już mógł być zarządcą!”
3 Zarządca rzekł sam do sobie: “Co zrobię, gdy mój pan pozbawi mnie
zarządu? Kopać nie umiem, żebrać wstydzę się.
4 Wiem, co zrobię, żeby przyjęli mnie do swoich domów, gdy będę
pozbawiony zarządu.”
5 Wzywając wtedy każdego z osobna dłużników swego pana, powiedział
pierwszemu: “Ile jesteś winien memu panu?”
6 On powiedział: “Sto baryłek oliwy.” Rzekł mu: “Weź twój weksel, usiądź
natychmiast i napisz: Pięćdziesiąt.”
7 Potem powiedział drugiemu: “A ty ile jesteś winien?” On rzekł: “Sto beczek
pszenicy.” Powiedział mu: “Weź swój weksel i napisz: Osiemdziesiąt.”
8 Pan pochwalił niesprawiedliwego zarządcę, że postąpił rozsądnie, bo
synowie tego świata są rozsądniejsi wobec swego pokolenia niż synowie
światłości.
9 A Ja wam mówię: Pozyskujcie sobie przyjaciół poprzez niesprawiedliwą
mamonę, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków.
10 Kto jest wierny w najmniejszej rzeczy, jest wierny również w większej, a
kto jest niesprawiedliwy w małym, i w większym będzie niesprawiedliwy.
11 Jeśli więc nie jesteście wierni w niesprawiedliwej mamonie, kto wam
powierzy prawdziwe dobra?
12 A jeśli nie jesteście wierni w cudzym, któż wam powierzy to, co jest
wasze?
13 Żaden sługa nie może służyć dwóm panom, bo albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego będzie kochał, albo do jednego przystanie, a drugim
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie!”
14 Słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy byli chciwi, i śmiali się z
Niego.
15 Powiedział do nich: “Wy udajecie sprawiedliwych przed ludźmi. Lecz Bóg
zna wasze serca - bo to co jest wyniosłe u ludzi, jest obrzydliwością dla Boga.
16 Prawo i prorocy byli aż do Jana. Od tego czasu Królestwo Boże głoszone
jest przez Ewangelię, a każdy czyni mu gwałt.
17 Prędzej niebo i ziemia przeminą, niż zmieni się jedna kreska w Prawie.
18 Każdy, kto opuszcza swoją żonę i pojmuje inną, cudzołoży, a kto pojmuje
opuszczoną przez męża, cudzołoży.
19 Był pewien bogaty człowiek, który ubrał się w purpurę i bisior i każdego
dnia wystawnie biesiadował.
20 Był też pewien żebrak o imieniu Łazarz, który pełen wrzodów leżał u jego
wrót.
21 Chciał się nasycić okruchami, które spadały ze stołu bogacza, ale nikt mu
ich nie dawał. A psy przychodząc lizały jego wrzody.
22 I stało się, że żebrak umarł, i został zaniesiony przez aniołów na łono
Abrahama. Umarł również bogacz i został pogrzebany w piekle.
23 Podnosząc swe oczy, gdy był w mękach, ujrzał z daleka Abrahama i
Łazarza na jego łonie.
24 Zawołał: “Ojcze Abrahamie! Zmiłuj się nade mną i wyślij Łazarza, aby
umoczył koniec swego palca w wodzie, aby ochłodził mój język. Bo cierpię
męki w tym płomieniu!”
25 Abraham powiedział do niego: “Synu! Pamiętaj, że dostałeś dobre rzeczy
w czasie twego życia, a Łazarz złe. Teraz on ma pociechę, a ty cierpisz męki.
26 Ponadto między nami i wami jest ustanowiona wielka otchłań, aby ci,
którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani stamtąd przejść tutaj.
27 On rzekł: “Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu mego ojca, gdyż
mam pięciu braci,
28 Aby dał im świadectwo i aby oni też nie przyszli do tego miejsca mąk.”
29 Abraham powiedział do niego: “Mają Mojżesza i proroków, niech ich
słuchają.”
30 On rzekł: “Nie, ojcze Abrahamie! Ale gdyby ktoś z umarłych poszedł do
nich, będą czynić pokutę.”
31 Odpowiedział mu: “Jeśli nie słuchają Mojżesza i proroków, to nawet gdyby
ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą.”
Impressum:
Tekst źródłowy:
http://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka/Ewangelia_wg_św._Łukasza_(całość)
Nagranie i uwspółcześnienie tłumaczenia (2009-12) Marek Przybyła ([email protected]) na
podstawie Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka, Źródło: Wikipedia - Wikiźródła, link do strony: http://
pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka
Niniejsze uwspółcześnienie tłumaczenia ks. Wujka jest dziełem literackim i nie jest akredytowane przez
żaden z kościołów działających na terenie RP Polskiej.
Tekst lub oryginalne tłumaczenie polskie Biblii Jakuba Wujka jest własnością publiczną (public domain),
ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0
Polska.