Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko, wkrótce wielu światowych

Transkrypt

Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko, wkrótce wielu światowych
Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko,
wkrótce wielu światowych proroków,
wizjonerów i widzących, nie będzie już
otrzymywać orędzi.
Poniedziałek, 13.08.2012, 19.45
Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących, nie będzie już
otrzymywać orędzi, aby zrobić miejsce dla tych najważniejszych przekazów.
Wiele z Mojej pracy, poprzez wizjonerów, zostanie niedługo zaprzestanej, aby pozostawić
miejsce na Głos Ducha Świętego, dawanego tobie, prorokowi czasów ostatecznych.
Wielu fałszywych proroków, którzy się ujawnili, nadal będzie krzyczeć na szczycie swoich głosów, i
będą one jedynymi innymi głosami rywalizującymi o uwagę z tymi, prawdziwymi, ostatnimi
przekazami z Nieba.
Nie obawiaj się Moje dziecko, ponieważ ty i ta misja, są chronione.
Nie tylko ty działasz dla tej misji. Całe Niebiosa, wszyscy aniołowie i święci pracują z tobą. Dlatego
nigdy nie możesz czuć się samotna, nawet jeśli cierpisz.
Codziennie blokowana jesteś przez wrogów Boga.
Trwają plany, aby zablokować publikację Księgi Prawdy, ale prześladowanie to jest prawie
na ukończeniu.
Trzymaj się zawsze blisko Mnie, twojej Matki, tak abym mogła owinąć wokół ciebie Mój Święty
Płaszcz, aby chronić cię od złego.
Jesteś coraz silniejsza i odważniejsza, a mimo to czujesz się zmęczona. To minie, a świat powita tak
długo obiecaną mu Księgę Prawdy.
Idź teraz i podziękuj Bogu za tę ważną misję.
Wszyscy z Niebios błogosławią cię.
Co dzień trzymamy cię za rękę i chronią cię wszyscy święci.
Bitwę rozpoczyna moment, gdy pierwsza książka zostanie sprzedana. Rozprzestrzeni się na całym
świecie, więc musisz się odpowiednio przygotować.
Wezwij pomocy, a otrzymasz ją.
Idź w pokoju i miłości.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia