Tytuł projektu: „Praca jest ważna”

Transkrypt

Tytuł projektu: „Praca jest ważna”
Tytuł projektu: „Praca jest ważna”
Tomasz Poznaniak 07.10.2013
Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski, ul.
Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wartość projektu: 486 040,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 486 040,00 PLN
Liczba przyznanych punktów: 105 pkt.
Data zawarcia umowy: 07 października 2013 roku

Podobne dokumenty