Oddział Internistyczny B

Transkrypt

Oddział Internistyczny B
Oddział Internistyczny B
Ordynator Oddziału:
dr n.med. Jan Żołna Z-ca Ordynatora lek. Urszula Kędzierska
Pielęgniarka oddziałowa:
Maria Sofińska Lekarze Oddziału Internistycznego B:
lek. Halina Dziedzic-Przybyłek
lek. Małgorzata Szyller lek. Aleksandra Dawidziak lek. Zbigniew Cholewa Telefony: 1/4
Oddział Internistyczny B
Ordynator 77 408 79 09
Dyżurka lekarska 77 408 79 89
Dyżurka pielęgniarek 77 408 79 58
Sekretariat 77 408 79 08
Oddział Internistyczny B w Nysie pracuje w trybie ostrodyżurowym.
Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych. W celu
dokładnej i wykonanej w optymalnym czasie diagnostyki wykorzystujemy najnowocześniejszą
aparaturę medyczną, w którą jest wyposażony Szpital. Korzystamy z nowoczesnego aparatu rtg
wykonującego badania w technice cyfrowej, aparatu usg z wykorzystaniem techniki kolorowego
Dopplera. Wykonujemy kompleksowe badania laboratoryjne. W naszym Oddziale pacjenci korzystają z wygodnych 2 i 3 osobowych sal chorych. We
wszystkich salach znajdują się osobne łazienki z toaletą i kabinami prysznicowymi.
Opieką nad pacjentami zajmuje się doświadczony zespół lekarzy specjalistów chorób
wewnętrznych.
Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologicznym Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca
w Nysie oraz WCM w Opolu. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia lekarzy konsultantów :
2/4
Oddział Internistyczny B
chirurga, ginekologa, neurologa, okulisty, laryngologa, ortopedy i psychiatry.
W połączeniu z Oddziałem funkcjonują Pracownie:
- Tomograf Komputerowy
- Rezonans Magnetyczny
- Oddział Szybkiej Diagnostyki
ZADANIA ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO B
Do zadań Oddziału w szczególności należy:
1. Diagnostyka leczenie chorób wewnętrznych. W celu dokładnej i wykonanej w optymalnym
czasie diagnostyki wykorzystuje
najnowocześniejszą aparaturę medyczną, w
którą jest wyposażony Szpital. Korzysta z nowoczesnego aparatu rtg wykonującego badania w
technice cyfrowej, aparatu usg z wykorzystaniem techniki kolorowego Dopplera.
2. Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna
3. współpracuje z Oddziałem Kardiologicznym Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca w Nysie
oraz WCM w Opolu. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia lekarzy konsultantów : chirurga,
ginekologa, neurologa, okulisty, laryngologa, ortopedy i psychiatry.
4. Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.
3/4
Oddział Internistyczny B
5. Szkolenie personelu medycznego.
6. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
4/4

Podobne dokumenty