Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Transkrypt

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ
Miejski Urząd Pracy
Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
Pismo:
RZP/12/6/2009/SW/21
Kielce dnia: 2009-06-23
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-06-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie
przetarg nieograniczony, na:
Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
1. W zadaniu 1, punkt 7 podaliście Państwo opis monitora LCD 22'. Oferta rynkowa
monitorów o podanych parametrach bardzo szybko się zawęża. Czy zamawiający
dopuszcza możliwość obniżenia wymaganych parametrów technicznych dotyczących
monitora? Zachowanie obecnych wymagań może spowodować niemożność
zrealizowania dostawy ze względu na zakończenie produkcji oferowanych urządzeń
w czasie, gdy będzie jeszcze trwała procedura przetargowa?
2. W zadaniu 1, punkt 8, w opisie monitora LED podaliście Państwo opis zarówno
wieszaka ściennego jak i sufitowego. Czy dostarczyć należy po dwa wieszaki do
każdego monitora? Proszę o wyjaśnienie zapisu.
3. W zadaniu 1, punkt 9, w opisie skanera podaliście Państwo m.in. Funkcjonalność:
"Inne: Imprinter, JPEG compression". Czy zapis ten należy traktować, jako opis
możliwych opcji, czy też dostarczane urządzenie ma posiadać w/w funkcje?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad. 1
Zamawiający ze względu na szybkie zawężanie oferty dopuszcza poniższe
parametry monitora:
System ProPublico © Datacomp
Strona 1/2
*Przekątna* nie mniejsza niż 22" w proporcjach 16:10.
*Rozdzielczość* nominalna 1680x1050.
*Kontrast* nie mniejszy niż 800:1.
*Jasność* co najmniej 300 cd/m2 .**
*Czas reakcji* nie dłuższy niż 5ms.
*Kąt* widzenia poziomego/pionowego nie mniej niż 170^o /160^o .
*Złącza* D-sub. W komplecie kabel przyłączeniowy D-sub.
*Gwarancja *nie mniej niż 3 lata.
Ad. 2.
Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia dwóch wieszaków. Wymagany jest
jedynie wieszak ścienny.
Ad. 3.
Zapis należy rozumieć, jako możliwość współpracy z Imprinter i JPEG compression.
Nie jest wymagane wyposażenie urządzenia, a jedynie opcjonalność.
Ponadto Zamawiający poprawia:
Zadanie 1 pkt. 4:
Wymagane porty: co najmniej 3 porty USB 2.0 typ A, 1 x HDMI, 1 x IEEE1394,
ExpressCard
Zadanie 1 pkt 6:
Stacja dokująca do notebooka HP Elite 8530p
Ponadto Zamawiający uściśla Zadanie 4:
Wszystkie produkty, na które obowiązuje wg. producenta wyłącznie sprzedaż licencji
po pobraniu produktu z Internetu przez Zamawiającego należy dostarczyć zgodnie z
zasadami licencjonowania producenta.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko
Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano
SIWZ.
Zamawiający
Waldemar Smulczyński
System ProPublico © Datacomp
Strona 2/2