pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Temat 1: Jeśli chcesz… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Temat 2: Miłość Boża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Temat 3: Grzech człowieka – przeszkoda
w doświadczeniu Bożej miłości . . . . . . . . . . . . .12
Temat 4: Jezus moim Panem – zbawienie w Jezusie . . . . . .17
Temat 5: Wiara i nawrócenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Temat 6: Sakramenty darem Ducha Świętego . . . . . . . . . .25
Temat 7: Wspólnota – Kościół, struktura, działanie,
określenia, po co? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Temat 8: Chrzest – bramą do wspólnoty Kościoła.
Znaki i symbole chrztu świętego . . . . . . . . . . . .34
Katechezy dodatkowe
Temat I: Droga do przyjęcia Jezusa.
Zachęta do udziału w grupach parafialnych . . . . .41
Temat II: Sakrament pokuty i pojednania
jako pomoc w rozwoju duchowym . . . . . . . . . .44
Temat III: Niedziela, rok liturgiczny,
„Niedziela pulsem życia chrześcijanina” . . . . . . .47
Temat IV: Rola imienia i świętych patronów . . . . . . . . . .50
Temat V: Rola rodziców i rodziców chrzestnych
w przekazywaniu wiary . . . . . . . . . . . . . . . .53
Temat VI: Chrzest wezwaniem do dzielenia się wiarą . . . . .56
Dodatek
Liturgia Mszy św. połączona z Odnowieniem
Przyrzeczeń Chrztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Podobne dokumenty