Spis treści 1 Wady i usterki wspólne dla wszystkich budynków

Komentarze

Transkrypt

Spis treści 1 Wady i usterki wspólne dla wszystkich budynków
Spis treści
1 Wady i usterki wspólne dla wszystkich budynków.........................................................................1
2 Blok A..............................................................................................................................................2
2.1 Klatka I....................................................................................................................................2
2.2 Klatka II...................................................................................................................................2
2.3 Hala garażowa / piwnice..........................................................................................................2
2.4 Elewacja budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie..............................................................2
3 Blok B..............................................................................................................................................3
3.1 Klatka I....................................................................................................................................3
3.2 Klatka II...................................................................................................................................3
3.3 Hala garażowa / piwnice..........................................................................................................3
3.4 Elewacja budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie..............................................................3
4 Blok C..............................................................................................................................................4
4.1 Klatka I....................................................................................................................................4
4.2 Klatka II...................................................................................................................................4
4.3 Hala garażowa / piwnice..........................................................................................................5
4.4 Elewacja budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie..............................................................5
5 Blok D.............................................................................................................................................7
5.1 Klatka I....................................................................................................................................7
5.2 Klatka II...................................................................................................................................7
5.3 Hala garażowa / piwnice..........................................................................................................7
5.4 Elewacja budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie..............................................................7
1 Wady i usterki wspólne dla wszystkich budynków
1. Brak pochwytów na klatkach schodowych
2. Brak monitoringu na osiedlu:
◦ bloki C i D posiadaja obudowy dla kamer, bez kamer
◦ bloki A i B nie posiadają niczego (poza oklabowaniem)
◦ Nie zostało nigdy sprawdzone zainstalowane okablowanie do monitoringu
3. Brak placów zabaw dla dzieci (miały być 3)
4. Złe barierki ochronne przy oknach, które uniemożliwiają ich pełne otwarcie (wada
projektowa ?)
5. Kosze przy budynkach C i D nie posiadają rynien.
6. Na całym osiedlu rdzewieją metalowe barierki
7. Wiaty na kosze na śmieci przy budynkach C i D nie posiadają rynien
2 Blok A
2.1 Klatka I
•
Źle wykończony wiatrołap.
•
6p: Pęknięcia ścian w otworze, który jest wejściem na dach
•
5-4p : Braki w farbie
•
3-2p: Okno do regulacji
2.2 Klatka II
Nie miałem już czasu, aby dokonać przeglądu
2.3 Hala garażowa / piwnice
Nie miałem już czasu, aby dokonać przeglądu
2.4 Elewacja budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie
Nie miałem już czasu, aby dokonać przeglądu.
3 Blok B
3.1 Klatka I
•
Tu jest przykład jak powinien być wykonany wiatrołap. Pragnę zaznaczyć, iż takie
samego standradu wykończenia oczekujemy w pozostałych klatkach.
•
6p: przeciek oraz pęknięcia w otworze, który jest wejściem na dach
•
6p: Jakiś dziwny okrągły element znajduje się na suficie
•
5-4p: Pęknięcie przy schodach
•
4p: Pęknięcie na suficie
3.2 Klatka II
•
6p: Rdzwa drabinka przy wejściu na dach
•
6p: Pęknięcia na ścianach
•
6p: Płytki odchodzą
•
5-4p: Okno do regulacji
•
2-1p: Okno do regulacji
•
Drzwi w wiatrołapie nie domykają się
3.3 Hala garażowa / piwnice
•
Wiszące kable/przewody zasilające/sterujące wentylacją w hali garażowej. Powinno się je w
jakiś sposób zabezpieczyć
•
Mały przeciek na suficie w hali pod zielenią
3.4 Elewacja budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie
•
W niekórych miejscach tynk (elewacja) została ubrudzona materiałami budowlanymi
•
Na 2p, strona północna odchodzi elewacja od ściany (imitacja cegły)
•
Dziura w elewacji / tynku
•
Przerwy pomiędzy ścianami budynku, a opaską z kostki
4 Blok C
•
W tym bloku ogólnie występują liczne pęknięcia ścian i sufitów
•
Kafelki , które zostały położone przy oknach, wystają poza wylewkę. Zostały one, źle
położone.
4.1 Klatka I
•
Wiatrołap: Niedomykają się drzwi
•
Wiatrołap: Samodomykacze nie są sprawne
•
Wiatrołap: Brak uszczelki w szybie
•
Wiatrołap: Stojąca woda na daszku
•
6p: Schodkowe pęknięcie ścian
•
6-5p: Pęknięcie pod parapetem
•
1p: Plytka odchodzi od ściany
•
Parter: Przeciek na suficie.
•
Ogólnie wymagana jest regulacja większości okien na klatce schodowej. Okna się źle
otwierają / zamykają. Wydaje się, że są wypaczone.
4.2 Klatka II
•
Wiatrołap: Pęknięta szyba (była ona pęknięta jn apewno w marcu 2010)
•
Wiatrołap: Brak uszczelek w oknach
•
Wiatrołap: Niedomykają się drzwi, dodatkowo w okresie zimowym drzwi zawnętrzne w
ogole się nie zamykają, gdyż kostka jest za wysoko położona
•
Wiatrołap: Stojąca woda na daszku
•
6p: Pęknięcia w otworze, który jest wejściem na dach
•
6p: Liczne pęknięcia ścian, w tym schodkowe
•
5p: Pęknięcia ścian
•
4p: Zalanie
•
4-3p: Pęknięcie w rogu (na styku dwóch ścian). Pęknięcie to widoczne jest na kilku piętrach
poniżej.
•
4-3p: Brak możliwości otworzenia okna – regulacja bądź wymiana okna
•
3p: Przeciek
•
3-2p : Pęknięcie w rogu (na styku dwóch ścian). Pęknięcie to widoczne jest na kilku
piętrach poniżej.
•
3-2p: Problemy z otworzeniem / zamknięciem okna
•
2-1p: Pęknięcie w rogu (na styku dwóch ścian). Pęknięcie to widoczne jest na kilku piętrach
poniżej.
•
2-1p: Rama okienna "wypada" ze ściany
•
2-1p: Okno się nie zamyka
•
1-parter: Cokoły odchodzą
•
1-parter: Okno do regulacji
•
Parter: Pęka sufit
•
-2p: Liczne pęknięcia
•
-2p: Odchodzi tynk, co jest spowodowane licznymi zalaniami wody (wybicie wody z węzła)
4.3 Hala garażowa / piwnice
•
Nagminne zalewanie piwnic (woda wybija z węzła). Była robiona ekspertyza (Załączyć tą
ekspertyzę – Bartłomiej Szymczyk !!!!!), która wykazała oberwanie rury kanalizacyjnej
•
Pęknięcia wylewki podłogowej w piwnicy
•
Przeciekające ściany budynku w piwnicy (zła izolacja pionowa)
•
W przypadku silnych opadów woda wdziera się do hal garażowych (problem z odpływem)
•
Popsute samodomykacze we wszystkich drzwiach ppoż
•
Niesprawna wentylacja
•
W okresie wiosennym duży przeciek występował na styku bryły budynku a hali garażowej
pod trawnikiem (woda kapała)
•
Hala pod budynkiem: bardzo duże pęknięcie ściany po środku hali oraz idące od tego
pęknięcie wylewki podłogowej
•
Hala pod budynkiem: licznę spękania i odkruszenia wylewki podłogowej przy kanale
odprowadzającym wodę.
•
Hala pod budynkiem: Ciągle blokujca się brama wjazdowa
•
Hala pod trawnikiem: liczne przecieki na suficie i ścianach; grzyb w miejscach przecieku
•
Hala pod budynkiem: Przeciek przy rurze kanalizacyjnej (I klatka)
•
Hala pod trawnikiem: w 2010 przecieki występowały również na łaczeniu posadzki i ścian
(izolacja pozioma uszkodzona)
•
Hala pod trawnikiem: na skutek nienaprawionych przecieków, spora część metalowych
elementów wentylacji (kanałów) jest skorodowana i wymaga wymiany
•
Hala pod trawnikiem: N a skutek nieusuniętych przecieków w hali pojawił się grzyb na
ścianach i suficie, który wymaga usunięcia oraz wymagane będzie odmalowanie całej hali
4.4 Elewacja budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie
•
Za duży odstęp pomiędzy ścianami budynku, a opaską z kostki
•
Brak zaślepki (ściana południowa)
•
Liczne braki w tynku ozdobnym
•
Podczas malowania metalowcyh barierek (ściana południowa) tynk ozdobny został
zabrudzony farbą
•
Nad wjazdem do hali garażowej znajdującej się pod trawnikiem wystaje folia izolacyjna
•
Halogeny nad wjazdami do hal garażowych są niesprawne
5 Blok D
•
Ogólnie w tym bloku występują liczne spekania ścian (szczególnie w klatce II), w tym spora
ilość to spękania schodkowe
•
Kafelki , które zostały położone przy oknach, wystają poza wylewkę. Zostały one, źle
położone.
5.1 Klatka I
•
Wiatrołap: Drzwi się nie domykają
•
Wiatrołap: Zły próg
•
Liczne pęknięcia ścian na całej klatce schodowej
•
6p: Wejście na dach – widać pęknięcia
•
W kilku miejscach na klatce schodowej odchodzą płytki od ścian (cokoły)
•
Stolarka okienna w zasadzie w całej klatce wymaga regulacji. Niektóych okien nie można
otworzyć (5-4p, 4-3p)
•
3-2p: Pękniecie na ścianie pod parapetem
5.2 Klatka II
•
Wiatrołap: Stojąca woda na daszku
•
Wiatrołap: Drzwi się nie domykają
•
6p: Brak kratki wentylacyjnej
•
Okna do regulacji na całej klatce; 2-1p Okna w ogóle się nie zamykają
•
Bardzo duże pęknięcia schodnowe (szczególnie na 6,5,4,2 piętrze)
•
Parter: Duży przeciek na suficie
5.3 Hala garażowa / piwnice
•
Hala pod budynkiem: Przeciek z rury przy wejściu z klatki II
•
Hala pod budynkiem: Bardzo duże pęknięcie ściany po środku hali oraz idące od tego
pęknięcie wylewki podłogowej
•
Hala pod trawnikiem: Brak jednej lampy
•
Hala pod trawnikiem: Drobne przecieki na sufice
5.4 Elewacja budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie
•
Uszkodzenia opaski z kostki
•
Brak tynku ozdobnego