ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY 2012/2013

Transkrypt

ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY 2012/2013
ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY 2012/2013
Realizacja programu szkoleniowego
Dzień
Data
10-02-2013
1
2
3
4
5.
6
7
8
Zajęcia przedpołudniowe
Zajęcia popołudniowe
Przejazd na trasie Oleszyce – Biały Dunajec
Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na obozie sportowym.
11-02-2013
Wyjazd do Zakopanego – zwiedzanie
miasta – wyjazd na Gubałówkę, zjazd
wyciągiem Butorowy Wierch.
Zapoznanie się z okolicą miejscowością – marszobiegi po
górskim terenie.
12-02-2013
Zajęcia na stoku narciarskim (nauka
techniki jazdy na nartach,
bezpieczeostwo na stoku – zajęcia z
instruktorem).
Zajęcia na stoku – bezpieczeostwo
na stoku – zajęcia z opiekunami
grup).
13-02-2013
Wycieczka do Doliny Kościeliskiej (poznawanie i uczulanie na piękno
przyrody ojczystej – umiejętnośd zachowania się w czasie wycieczek
górskich). Zwiedzanie Chochołowa – podziwianie piękna architektury
drewnianej ,dawnej zabudowy góralskiej.
14-02-2013
Zajęcia na stoku
narciarskim(doskonalenie techniki
jazdy na nartach, bezpieczeostwo na
stoku – wyjazdy wyciągiem – zajęcia
z opiekunami grup).
Zajęcia w terenie – gry i zabawy
z wykorzystaniem śniegu
przyborów i przyrządów tj. łopaty i
sanki.
15-02-2013
Zajęcia na stoku
narciarskim(doskonalenie techniki
zjazdu, utrwalanie zasad
bezpiecznego poruszania się po
stoku – praca w grupach.
Wyjazd do Szaflar - zajęcia na
krytej pływalni (umiejętnośd
zachowania się na krytej
pływalni, bezpieczeostwo w
środowisku wodnym –
basenach termalnych).
16-02-2013
17-02-2013
Wyjazd do Zakopanego – zwiedzanie
Muzeum
Przyrodniczego(zapoznanie z
kulturą i środowiskiem).
Zajęcia teoretyczne w grupach.
Ognisko - pieczenie kiełbasek,
podzielenie się wrażeniami z
tygodniowego pobytu w górach.
Zapoznanie młodzieży z obiektami
sportowymi tj. Wielka Krokiew,
stadion sportowy, tor łyżwiarski itp.
Przejazd na trasie Biały Dunajec - Oleszyce
Zakładany program został zrealizowany. Głównym celem zgrupowania było
zainteresowanie młodzieży sportami zimowymi oraz doskonalenie umiejętności pływania,
zachowania i poruszania się na krytych pływalniach. Zostały przeprowadzone podstawowe
zajęcia na stoku narciarskim przy pomocy instruktora. Odbyły się także zajęcia na basenach,
gdzie uczestnicy obozu miło i przyjemnie spędzali czas, hartując swoje organizmy w wodzie i
na śniegu.
W czasie trwania obozu zwracano szczególną uwagę na bezpieczeostwo w trakcie
wszystkich zajęd. Zapoznawano uczniów z podstawowymi zasadami obowiązującymi na
poszczególnych zajęciach tj. zajęcia na stoku narciarskim, krytej pływali czy wycieczkach po
górskim terenie. Uczestnicy mieli sposobnośd sprawdzid swoje umiejętności techniczne
i taktyczne jak również wykazad się umiejętnościami samodyscypliny, samoobsługi,
współpracy w grupie, pomocy koleżeoskiej, zorganizowania się itp.
Wypoczynek i zajęcia w czasie obozu przebiegły bez urazów i wypadków.