Raport bie ący nr: 5/2006 Data: 2006-02-02 Skonsolidowane

Transkrypt

Raport bie ący nr: 5/2006 Data: 2006-02-02 Skonsolidowane
Raport bieżący nr:
5/2006
Data:
2006-02-02
Skonsolidowane przychody GK LPP w styczniu 2006 roku
Zarząd LPP S.A. oświadcza, że:
Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w styczniu 2006 roku wyniosły ok. 55 mln. zł, i były
wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ok. 13%
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
PODPISY:
Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty