TABL. 4(36). SKUP ZBÓś, ZIEMNIAKÓW I ROŚLIN OLEISTYCH W

Transkrypt

TABL. 4(36). SKUP ZBÓś, ZIEMNIAKÓW I ROŚLIN OLEISTYCH W
TABL. 4(36). SKUP ZBÓś, ZIEMNIAKÓW I ROŚLIN OLEISTYCH W LATACH GOSPODARCZYCH
1999/2000
PRODUKTY
2003/2004
2004/2005
wt
ZboŜa ........................................................................
333406
634553
629166
332381
615275
618537
pszenica ...................................................
236535
467340
475113
Ŝyto ..........................................................
52399
83710
72490
pszenŜyto ................................................
6257
16703
23763
w tym zboŜa konsumpcyjne i paszowe ........
318674
626952
623212
317706
607677
612755
pszenica ...................................................
228925
465100
473675
Ŝyto ..........................................................
50449
82249
71511
pszenŜyto ................................................
4934
15386
22438
Ziemniaki ..................................................................
119744
168454
168165
Oleiste ......................................................................
77061
57974
114283
a
w tym zboŜa podstawowe .........................
w tym:
a
w tym zboŜa podstawowe .........................
w tym:
a Łącznie z mieszankami zboŜowymi.

Podobne dokumenty