struktura organizacyjna i stan zatrudnienia

Transkrypt

struktura organizacyjna i stan zatrudnienia
2015-05-06
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN
ZATRUDNIENIA
Jednostka zatrudnia ogółem 23 osoby według stanu na dzień 01.01.2016 r. 18,95 etatu w tym:
●
●
●
●
Dyrektor – 1 etat,
gł. księgowa- 0,6 etatu,
pracownik d/s kadr -0,75 etat,
obsługa, pracownicy merytoryczni:
terapeuta - kierownik działu merytorycznego,
główny specjalista - psycholog,
instruktorzy terapii zajęciowej,
terapeuci zajęciowi,
lekarz psychiatra – neurolog,
starszy pracownik socjalny.
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Podobne dokumenty