Informacje dla niepełnosprawnych

Transkrypt

Informacje dla niepełnosprawnych
Informacje dla niepełnosprawnych - boks
Z uwagi na to, iż urząd nie posiada wśród swojej kadry tłumacza języka migowego, w
razie potrzeby skorzystania z takiej pomocy, należy zgłosić to co najmniej 5 dni
wcześniej, poprzez
e-mail: [email protected], fax: 71/317 - 51 - 67, bądź telefon: 71/317 - 25
- 05

Podobne dokumenty