Skład Komisji statutowej

Transkrypt

Skład Komisji statutowej
Szczecin, 2016-06-23
Szanowni Członkowie ZZBS
Zgodnie z Harmonogramem prac nad nowym statutem Zachodniopomorskiego Związku Brydża
Sportowego przedstawionym w moim piśmie z 9 maja br. powołuję Komisję w składzie:
- Kol. Grzegorz Rybacki – przewodniczący,
- Kol. Lech Mokrzycki – członek,
- Kol. Marek Wawrzyniak – członek.
Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu statutu Związku i przedstawienie na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów naszego Związku.
Wincenty Grela
/-/
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty