Wohnung richtig heizen und lüften - Polnisch

Transkrypt

Wohnung richtig heizen und lüften - Polnisch
zapobieganie ple�ni
schimmel vermeiden
energiekonsens jest niezależną agencją użyteczności publicznej miasta Bremen, działającą na rzecz ochrony klimatu. Jej
zadaniem jest troska o możliwie efektywne i nieszkodliwe dla
klimatu wykorzystanie energii. W tym celu inicjuje i wspiera
ona projekty skierowane do prywatnych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, budowniczych oraz instytucji.
• Prawidłowe wietrzenie.
• Prawidłowe ogrzewanie.
• W żadnym pomieszczeniu temperatura nie powinna być
niższa jak 16-17 °C.
• W czasie ogrzewania nie uchylać okien!
• Optymalna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu to 40 do 60% przy temperaturze około 20 °C (pomiarów dokonywać termohigrometrem).
• Krytyczną staje się względna wilgotność powietrza powyżej
70% w okresie grzewczym – wietrzyć!! i grzać.
• Odstęp: meble odsunąć od zimnej ściany zewnętrznej na
5-10 cm.
• Uwaga piwnica i suteryna: latem zamykać okna w ciągu
dnia. Wietrzyć tylko w chłodniejszych godzinach wieczornych i nocnych.
Wskazówki dotyczące oszczędnego zużywania energii w
domu znajdą Państwo na stronie
www.energiekonsens.de/energiespartipps
energiekonsens ist die gemeinnützige und unabhängige
Klimaschutzagentur des Landes Bremen. Sie verfolgt das
Ziel, den Energieeinsatz so effizient und klimafreundlich wie
möglich zu gestalten. Zu diesem Zweck initiiert und fördert
sie Projekte, die sich an private Haushalte, Unternehmen,
Bauschaffende und Institutionen richten.
Tipps zum sparsamen Energieeinsatz zu Hause finden Sie
unter www.energiekonsens.de/energiespartipps
Gestaltung: www.schmidt-tooren.de
Kontakt:
energiekonsens
Am Wall 172/173
28195 Bremen
Telefon 0421 376671-0
www.energiekonsens.de
Jeśli pleśń już się pojawiła: poinformować właściciela bądź
dozorcę! Pierwsza pomoc przy małych plamach pleśni to 70%
alkohol (spirytus).
Schimmel braucht Feuchtigkeit. Ein 3-Personenhaushalt gibt
pro Tag zwischen 6 und 12 Liter Wasser an die Raumluft
ab. Das entspricht einem Eimer Wasser pro Tag! Und diese
Feuchtigkeit muss raus, Tag für Tag.
• Richtig lüften.
• Richtig heizen.
• Kein Raum darf dauerhaft kälter als 16-17 °C sein.
• In der Heizperiode kein Fenster auf Kipp stellen!
• Als ideal gelten zwischen 40 und 60% relative Luftfeuchtigkeit und eine Raumtemperatur von etwa 20 °C
(mit Thermohygrometer messen).
• Kritisch wird es ab etwa 70% relativer Luftfeuchte während
der Heizperiode – Lüften!! und heizen.
• Abstand: Möbel etwa 5-10 cm von der kalten
Außenwand abrücken.
• Achtung Keller und Souterrain: Im Sommer tagsüber die
Fenster geschlossen halten. Nur während der kühleren
Abend- oder Nachtstunden lüften.
Wenn der Schimmel schon da ist: Den Vermieter oder
Hauswart informieren! Erste Hilfe bei noch kleinen
Schimmelflecken ist 70prozentiger Alkohol (Spiritus).
n,
l ü f te n , h e i ze m e i d e n
r
sc h i m m e l ve
ewanie,
z
r
g
o
,
ie
n
e
z
r
wiet
�ni
le
p
ie
n
a
g
ie
b
zapo
polnisch
Rozwojowi pleśni sprzyja wilgoć. Trzyosobowe gospodarstwo
domowe wytwarza dziennie od 6 do 12 litrów wody, które
przechodzą w obieg powietrza w pomieszczeniu. Taka ilość
jest odpowiednikiem jednego wiadra wody dziennie! Tej wilgoci trzeba się pozbywać dzień w dzień.
prawidłowe wietrzenie
prawidłowe ogrzewanie
Zarówno okna jak i drzwi są szczelne. O świeże, przyjemne
powietrze musimy zatroszczyć się sami. Ludziom pracującym
zawodowo uda się to zrobić trzy razy dziennie (rano, po
południu, wieczorem). Ten, kto jest w domu, powinien
wietrzyć przynajmniej jeden raz więcej - w południe.
Koszty ogrzewania są wysokie. Pomogą je zaoszczędzić
termostaty kaloryferowe. Regulują one automatycznie i
komfortowo temperaturę każdego pomieszczenia. Wystarczy ustawić pożądaną temperaturę, a resztą zajmie się
sprytny zawór.
Die Heizkosten sind hoch. Doch Heizkörperthermostate
können beim Sparen helfen. Sie regeln automatisch
und ganz bequem die Temperatur für jeden Raum. Einfach
die Wunschtemperatur einstellen – den Rest erledigt das
schlaue Ventil.
• Pomieszczenia mieszkalne ogrzewać regularnie utrzymując
19-21 °C (pokrętło termostatu na 3).
• Zamykać drzwi do mniej ogrzewanych pomieszczeń
(sypialnia)!
• Ogrzewać lekko w ciągu dnia również mniej używane pomieszczenia oraz sypialnię (16-17 °C, pokrętło termostatu
na 2).
• Nocą oraz podczas nieobecności obniżać temperaturę tylko o 2-3 °C (jeden stopień na termostacie) – nie wyłączać
całkowicie ogrzewania!
• Nie ustawiać temperatury wyżej niż pożądana. Ustawienie
pokrętła termostatu w położeniu 5 nie spowoduje szybszego ogrzania mieszkania, tylko nadmierną produkcję
gorącego powietrza.
• Nie zastawiać kaloryferów meblami i nie zakrywać
zasłonami.
• Wohnräume gleichmäßig auf 19-21 °C heizen (etwa
Thermostatstufe 3).
• Türen zu weniger geheizten Räumen (Schlafzimmer)
schließen!
• Auch wenig genutzte Räume und das Schlafzimmer (tagsüber) leicht heizen (16-17 °C, etwa Thermostatstufe 2).
• Nachts und bei Abwesenheit nur um 2-3 °C absenken
(eine Thermostatstufe) – nicht ganz ausschalten!
• Nicht höher als die Wunschtemperatur einstellen. Mit
Stufe 5 am Thermostatventil wird es nicht schneller
warm – nur heißer als gewünscht.
• Heizkörper nicht durch Möbel zustellen oder mit
Gardinen verdecken.
richtig lüften
• Regularne i przynajmniej trzy razy dziennie.
• Małe mieszkanie bądź wiele osób - potrzeba szczególnie
dużo świeżego powietrza.
• Bezpośrednio po gotowaniu, kąpieli/prysznicu.
• Okna lub drzwi otwierać szeroko. (Uchylanie nie wystarczy!)
• Szczególnie szybkie i skuteczne: wietrzenie na przestrzał
(»przeciąg«)
• Przy bardzo zimnej pogodzie wystarczy mniej niż pięć
minut, w innych przypadkach 10 – 15 minut. Po takim
wietrzeniu mieszkanie ogrzeje się bardzo szybko.
Fenster, Türen – alles ist dicht. Für frische, angenehme Luft
müssen wir selbst sorgen. Berufstätige schaffen das dreimal
am Tag (morgens, nachmittags, abends). Wer zu Hause ist
sollte mindestens noch einmal mittags lüften.
• Regelmäßig und mindestens dreimal am Tag.
• Kleine Wohnungen oder viele Menschen brauchen
besonders häufig frische Luft.
• Direkt nach dem Kochen, Baden oder Duschen.
• Fenster oder Tür ganz öffnen (Kipp reicht nicht!).
• Besonders schnell und gründlich: Querlüften (»Durchzug«).
• Bei sehr kaltem Wetter reichen weniger als fünf Minuten,
sonst 10-15 Minuten. Danach wird es sehr schnell
wieder warm.
richtig heizen

Podobne dokumenty