PO IiŚ - Piąty projekt indywidualny dotyczący

Transkrypt

PO IiŚ - Piąty projekt indywidualny dotyczący
Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia - www.zdrowie.gov.pl
Wygenerowano: 2017-03-08/06:23:50
PO IiŚ - Piąty projekt indywidualny dotyczący utworzenia centrum urazowego
otrzymuje dofinansowanie w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa
medycznego
Administrator, 11.10.2010
Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że Minister Zdrowia w dniu 5 października 2010 r.
podjął decyzję o dofinansowaniu projektu indywidualnego pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby
organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym” przewidzianego do realizacji
w ramach Działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Kwota dofinansowania ww.
projektu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 556
550,00 PLN.
Projekt: Zakup sprzętu medycznego na potrzeby organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym
Instytucie Medycznym
Beneficjent projektu: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Całkowita wartość projektu: 11 243 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR: 9 556 550,00 PLN
oraz promesa od Ministra Zdrowia na sfinansowanie wkładu własnego 1 686 450,00 PLN
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 1/1

Podobne dokumenty