Maxicheck DCL

Transkrypt

Maxicheck DCL
Brenntag Polska Sp. z.o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77)4721500, fax (48/77)4721600
Data wydruku: 15.06.2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa towaru:
Maxicheck DCL-1N
Kod towaru:
509264
Nazwa chemiczna\skład:
Specyfikacja nr:
Data aktualizacji:
ST-IXO
19-04-2012
Zestaw do kontroli jakości rozpuszczalnika Dowclene 1601
Nazwa INCI:
Parametr oznaczony:
Wg specyfikacji:
Zestaw składa się z:
- 250 ml odczynnik I, szt.
2
- 50 ml indykator A, szt.
1
- 50 ml indykator B, szt.
1
- 50 ml indykator AB, szt.
1
- analiza rozpuszczalnika, szt.
1
Opakowania:
Transport:
Luzem lub sztuki
Klasa RID/ADR: nie podlega
Kod klasyfikacji ADR: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza:
Numer UN: -
Przechowywanie:
Okres ważności:
Uwagi:
okres ważności po otwarciu opakowania - 365 dni
Parametr "typowy" nie stanowi specyfikacji technicznej i nie może być podstawą do reklamacji
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę przy
dostawie.
Dokument drukowany z systemu komputerowego Diferros i jest ważny bez podpisu.
Osoba odpowiedzialna - Violetta Pańczyk, tel. +48 77 4721538