50-LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU

Transkrypt

50-LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU
 Jubileusz 50‐LECIA STUDIÓW GEODEZYJNYCH WE WROCŁAWIU oraz Konferencja Naukowo‐Techniczna na temat „GEODEZJA, KARTOGRAFIA I GEOINFORMATYKA W TEORII I PRAKTYCE” Patronat nad Jubileuszem objęli: prof. dr hab. Roman Kołacz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju Rafał Jurkowlaniec – Wojewoda Dolnośląski Stanisław Longawa – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Adam Grehl – Wiceprezydent Wrocławia Marcin Barlik – Przewodniczący Komitet Geodezji PAN Krzysztof Cisek – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Komunikat nr 1 Zapraszamy wszystkich Absolwentów, Pracowników i Sympatyków kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na konferencję naukowo‐techniczną i spotkanie towarzyskie TERMIN 1‐3 lipca 2010 r. MIEJSCE Centrum Naukowo‐Dydaktyczne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24A, 50‐363 Wrocław oraz Budynek Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24, 50‐363 Wrocław ORGANIZATOR WWW Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. nadzw. – prodziekan ds. kierunku studiów geodezja i kartografia http://www.igig.up.wroc.pl/50latGiK/ Komitet Honorowy: Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota — Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński — Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Marian Mazur — Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo‐Hutniczej w Krakowie Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. nadzw. — Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek — Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki — Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Kmdr dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. — Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, prof. nadzw. — Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie Prof. dr hab. Kazimierz Szymański — Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Dr hab. inż. Ireneusz Kreja — Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney — Przewodniczący Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka‐Blum — emerytowany Kierownik Katedry Geodezji i Fotogrametrii Dr Marek Baranowski — Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie Dr inż. Joanna Bac‐Bronowicz — Prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich Mgr inż. Tadeusz Wiśniewski — Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich Dr hab. inż. Czesław Szczegielniak — Prezes Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo‐Technicznych NOT Komitet Organizacyjny: Przewodniczący: Dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. nadzw., prodziekan ds. kierunku studiów geodezja i kartografia Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń Wiceprzewodnicząca: Prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz Sekretarz: Dr inż. Andrzej Klimczak Członkowie: Dr inż. Małgorzata Akińcza, Dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw., Dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw., Dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, Mgr Wojciech Dach, Dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw., Mgr inż. Mieczysław Łyskawa, Dr inż. Ryszard Nowak, Mgr inż. Stanisław Rogowski W ramach uroczystości jubileuszowych przewidziane są: • Konferencja naukowo‐techniczna w dniach 1‐2 lipca 2010 roku • Sesja jubileuszowa w dniu 2 lipca 2010 roku • Spotkanie towarzyskie absolwentów w dniu 2 lipca 2010 roku • Zwiedzanie Wydziału oraz zebranie Stowarzyszenia Absolwentów w dniu 3 lipca 2010 roku Komunikat | strona 2 Ramowy program konferencji „Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce”: 1.07.2010 r. (czwartek) 12:00 – 13:00 Rejestracja uczestników konferencji 13:00 – 14:00 Obiad 14:00 – 15:30 Sesja 1 15:30 – 16:00 Przerwa 16:00 – 17:30 Sesja 2 17:30 – 18:00 Przerwa 18:00 – 19:00 Sesja 3 ‐ Panel dyskusyjny Spotkanie towarzyskie uczestników konferencji 20:00 2.07.2010 r. (piątek) 09:00 – 10:30 10:30 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 Sesja 4 Przerwa Sesja 5 Obiad Ramowy program zjazdu absolwentów (Część wspólna konferencji ze zjazdem absolwentów): 13:00 – 15:00 Sesja Jubileuszowa I ‐ Aula Jana Pawła II 15:00 – 15:30 Przerwa 15:30 – 17:00 Sesja Jubileuszowa II ‐ Aula Jana Pawła II 20:00 Spotkanie towarzyskie absolwentów ‐ Stołówka Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 31, róg ul. Smoluchowskiego 3.07.2010 r. (sobota) 09:00 – 11:00 Zwiedzanie wydziału 11:00 – 12:00 Otwarte Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału W czasie trwania Konferencji i Zjazdu Absolwentów będzie możliwość zwiedzania Wydziału. Program naukowy konferencji: Program naukowy obejmuje szerokie spectrum aktualnych problemów geodezji, kartografii i geoinformatyki. Organizatorzy zapraszają do przygotowania i prezentacji referatów oraz komunikatów, które zostaną opublikowane w języku angielskim lub polskim w recenzowanym czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, seria Geodesia et Descriptio Terrarum (www.acta.media.pl, 4 punkty na liście MNiSW). W zależności od liczby zgłoszonych referatów i komunikatów przewiduje się możliwość prowadzenia obrad w równoległych sesjach tematycznych. Zasady przygotowania streszczenia referatu / komunikatu: • pełny tekst streszczenia powinien mieścić się na 1 stronie formatu A4 o marginesach 2,5 cm z każdej strony. • czcionka Times New Roman lub podobna, wielkość 12 punktów. • tytuł referatu w języku polskim i angielskim. • nazwiska i imiona autorów, nazwa instytucji, adres, telefon, fax i e‐mail. • pliki należy przygotować w formacie *.doc lub *.rtf. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ujednolicania formatu nadesłanych streszczeń i komunikatów. Przedłużenie terminu nadsyłania streszczeń referatów! Streszczenia referatów / komunikatów należy przesłać elektronicznie na adres organizatorów do 25.05.2010 r. Komunikat | strona 3 Informacje organizacyjne: • zgłoszenia uczestnictwa w uroczystościach jubileuszowych ‐ konferencji, zjeździe absolwentów oraz przesłanie streszczenia referatu / komunikatu • przesłanie pełnego tekstu referatu (do 10 stron) lub komunikatu (do 4 stron) do druku w Acta Scientiarum Polonorum, seria Geodesia et Descriptio Terrarum • koszty uczestnictwa (bez noclegów): Lp. Udział w: A. do dnia 25.05.2010 r. do dnia 15.08.2010 r. Wpłaty (zł) do 15.04.2010 r. do 25.05.2010 r. Konferencji 650,00 750,00 B. Zjeździe 250,00 250,00 C. Konferencji i zjeździe 900,00 1000,00 Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat mija 25 maja 2010 r. W kosztach tych uwzględnione są odpowiednio: A, B, C – materiały jubileuszowe A, C – streszczenia referatów, publikacja pokonferencyjna w Acta Scientiarum Polonorum, obiady i przerwy kawowe, spotkanie towarzyskie w dniu 1.07.2010 r. B, C – spotkanie towarzyskie absolwentów w dniu 2.07.2010 r. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bank PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z następującym opisem przelewu: 249‐05, Imię Nazwisko, Jubileusz 50 GiK Rejestracji można dokonywać listownie, e‐mailem lub faksem na załączonym formularzu, przesyłając go na adres organizatorów. W najbliższych dniach uruchomiona zostanie również rejestracja internetowa poprzez stronę WWW Jubileuszu. Noclegi Dla uczestników konferencji i zjazdu absolwentów istnieje możliwość rezerwacji noclegów w cenie ok. 40,00 zł za osobę/dobę w terminie 1/2 i 2/3 lipca 2010 r. w pokojach Domu Studenckiego „Labirynt” przy ul. Sopockiej we Wrocławiu. Dostępne są tylko pokoje 2‐ i 3‐osobowe. Uczestnicy obchodów Jubileuszu będą mogli również rezerwować noclegi w pobliskich hotelach w przygoto‐
wanej specjalnej ofercie. Szczegółowe informacje podane zostaną w następnym komunikacie oraz na WWW.
Adres organizatorów: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 53, 50‐357 Wrocław tel. i fax: (71) 3205617 e‐mail: [email protected] Bardzo prosimy o rozpropagowanie powyższych informacji w środowisku geodezyjnym! Komunikat | strona 4 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w obchodach Jubileuszu 50‐lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu Wrocław, 1‐3 lipca 2010 r. .............................................................................................................................................................................. imię i nazwisko .............................................................................................................................................................................. tytuł / stanowisko .............................................................................................................................................................................. instytucja .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. adres do korespondencji .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. NIP .............................................................................................................................................................................. telefon fax e‐mail Zgłaszam udział w*: A. … B. … C. … * patrz komunikat; proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem „X”. Wpłata kwoty: ............................................................... zł. słownie: ................................................................................................................................................................ zostanie dokonana na konto: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bank PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z następującym opisem przelewu: 249‐05, Imię Nazwisko, Jubileusz 50 GiK Zgłoszenie uczestnictwa | strona 1 Zgłaszam referat pod tytułem: .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Zgłaszam komunikat pod tytułem: .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Do prezentacji referatów / komunikatów będzie dostępny komputer z rzutnikiem multimedialnym. Zgłaszam udział w pokazie sprzętu geodezyjnego i programów komputerowych z propozycją wystawienia: .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Wyrażam zainteresowanie publikacją reklamy sprzętu geodezyjnego i programów komputerowych w materiałach jubileuszowych* … tak … nie Proszę o rezerwację noclegów na mój koszt*: … w domu studenckim … w hotelu w dniach: … 30.06 / 1.07.2010 r. … 1 / 2.07.2010 r. … 2 / 3.07.2010 r. * patrz komunikat; proszę zaznaczyć odpowiednie kratki znakiem „X”. .................................................................................. pieczęć, podpis Zgłoszenie uczestnictwa | strona 2 

Podobne dokumenty