1. Która dyscyplina sportowa ma w tej szkole 2. Jaka dyscyplina

Transkrypt

1. Która dyscyplina sportowa ma w tej szkole 2. Jaka dyscyplina
Test „SPORT”
zebrała:
rała: Agnieszka Jeszka
TEST VII
„SPORT”
1. Która dyscyplina sportowa ma w tej szkole najliczniejszą
najliczniejsz reprezentację?
2. Jaka dyscyplina sportu jest najbardziej popularna w klasie VI c?
3. Ile wynosi liczba dziewcząt
ąt uprawiaj
uprawiających
cych cztery wymienione w tabeli dyscypliny w
klasie VI a?
Zakładając, że
4. W mieście odbywają się zawody pływackie uczniów szkół podstawowych. Zakładaj
wszyscy reprezentanci mogąą brać
bra udział, podaj, ilu uczniów tej szkoły pojechało na
zawody.
5. Na mistrzostwa powiatu w piłce rręcznej przyjechały siedmioosobowe reprezentacje
dziewięciu
ciu szkół podstawowych. Ponadto ka
każdy
dy zespół miał dwóch zawodników
rezerwowych. Ilu zawodników łłącznie zebrało się na tych mistrzostwach?
6. Boisko do piłki siatkowej na hali ma kształt prostokąta
prostok ta o wymiarach 18 metrów na 9
metrów, zaś doo siatkówki plażowej
owej 16 metrów na 8 metrów. O ile metrów kwadratowych
powierzchnia boiska do siatkówki jest mniejsza od powierzchni boiska do siatkówki
halowej?
7. Podaj (w cm) wymiary boiska do siatkówki plażowej
pla
w skali 1:400.
8. Otylia Jędrzejczak podczas zawodów
awodów w Japonii zwyciężyła
zwyci yła na dystansie 200 m stylem
motylkowym, uzyskującc czas 2 min 6 sek (zaokr
(zaokrąglającc do 1 sek.). Przyjmując ten czas za
dokładny, podaj, ile czasu potrzebowałaby Otylia na przepłynięcie
przepłyni cie 100 metrów, gdyby
płynęła
ła w takim samym tempie?
9. Przyjmując, żee pewien zawodnik potrzebuje 30sekund na przebiegnięcie
przebiegni cie 200 metrów,
oblicz, jaki dystans mógłby pokonać
pokona ten zawodnik, gdyby biegł tym samym tempem przez
10 minut.
Źródło: Repetytorium Szóstoklasisty, wyd. ParkEdukacja
Test „SPORT”
zebrała:
rała: Agnieszka Jeszka
10.
Rekord
Świata
Europy
Polski
Wynik
Zawodnik
2,45 m Javier Sotomayor
2,42 m Patryk Sjöberg
2,38 m Artur Partyka
Państwo Rok
Kuba
1993
Szwecja 1987
Polska
1996
Korzystając z powyższej
szej tabelki wska
wskaż zdanie prawdziwe:
a. Patryk Sjöberg osiągnął
ął wynik lepszy od Artura Partyki o 14 cm.
b. Javier Sotomayor osiągną
ągnął swój rekord w 1996 roku.
c. Rekord Artura Partyki jest o 7 cm gorszy od rekordu Sotomayora.
d. Suma tych rekordów przekracza 8 metrów.
mieście,
11. Szkolny autobus wiózł uczniow na zawody sportowe do hali sportowej w mie
odległej o 5 km od szkoły. Jechał z prędkością
pr
50 km na godzinę. Ile czasu trwała ta
podróż?
12.
a. Ile trwały wszystkie konkurencje, nie licząc
licz c przerw i czasu na podsumowanie?
b. O której godzinie uczniowie mogli iść
i do domu?
Źródło: Repetytorium Szóstoklasisty, wyd. ParkEdukacja