Zbliża się ostateczny termin płatności za odpady komunalne i podatki.

Transkrypt

Zbliża się ostateczny termin płatności za odpady komunalne i podatki.
Zbliża się ostateczny termin płatności za odpady
komunalne i podatki.
Przypominamy, że termin płatności za odpady komunalne oraz podatek za IV ratę 2016r. (tj. październik, listopad,
grudzień) upływa 15-go listopada 2016r.
Prosimy o terminowe wpłaty (jak i o sprawdzenie wcześniejszych kwot wpłat), bowiem po tej dacie zostaną
wystawione upomnienia, co niepotrzebnie obciąży dłużników dodatkowymi kosztami w wysokości 11,60 zł.
1