apertus rgt golem

Transkrypt

apertus rgt golem
APERTUS / RGT GOLEM
Pszenica zwyczajna ozima
APERTUS
RGT GOLEM
„Stabilny jak żaden inny!”
„Siła plonu!”
HODOWCA: STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG
REJESTRACJA: NIEMCY 2014
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)
HODOWCA: RAGT 2N
REJESTRACJA: CZECHY 2011
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)
CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:
CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:
270 - 310 szt. na m2
ILOŚĆ WYSIEWU:
150 - 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %
WAŻNE CECHY ODMIANY:
wyjątkowa stabilność plonowania
nowo zarejestrowana odmiana pszenicy jakościowej
rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej
odporności na wyleganie
bardzo dobra odporność na choroby
wysokie i stabilne parametry
jakościowe ziarna
odmiana sprawdza się na każdym stanowisku i w każdym
płodozmianie
OBSADA ZIAREN:
350 – 400 szt. na m2
ILOŚĆ WYSIEWU:
160 – 200 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10%
WAŻNE CECHY ODMIANY:
odmiana średniowczesna o bardzo wysokim potencjale
plonowania
ziarno wysokiej jakości
dobrze się krzewi i dobrze reaguje na zagęszczenie łanu
wysoka zdrowotność i odporność na większość
najważniejszych chorób pszenicy ozimej
charakteryzuje się dużą przydatnością do uprawy na słabszych
stanowiskach
przystosowana do uprawy po kukurydzy oraz w monokulturze
duża tolerancja terminów siewu
Plon ziarna pszenicy ozimej odmiany RGT GOLEM wg COBORU
(badania rejestrowe 2013-2014 i badania CCA
na Dolnym Śląsku 2015)
dt/ha
120
100
88,7 91,6
99,8
106,4
87,3 87,3
80
69,9
101,1
100,8
87,1 90,6
75,7
60
40
20
0
2015*
2014
Wzorzec, dt z ha
2013
RGT Golem
2015*
2014
* wyniki PDO na Dolnym Śląsku
a1 - przeciętny poziom agrotechniki;
a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe,
dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
1 0 4 % wz or c a
OBSADA ZIAREN:
średnie do niskich
1 0 0 % wz or c a
średnie wmagania glebowe
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)
WYMAGANIA GLEBOWE:
1 0 7 % wz or c a
WYMAGANIA GLEBOWE:
mrozoodporność – dobra (4,0)
odporność na wyleganie – średnia (6,9)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)
1 0 8 % wz or c a
mrozoodporność – średnia (3,0)
odporność na wyleganie – wysoka (8,0)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)
CECHY AGRONOMICZNE:
1 0 0 % wz or c a
CECHY AGRONOMICZNE:
termin kłoszenia – średno wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – średnio niskie (około 89 cm)
1 0 3 % wz or c a
termin kłoszenia – średnio późny
termin dojrzałości woskowej – średnio późny
wysokość roślin – średnie (około 84 cm)
2013

Podobne dokumenty