Odpowiedź Starosty Limanowskiego

Transkrypt

Odpowiedź Starosty Limanowskiego
Limanowa, dnia 6 listopada 2012 r.
Szanowny Pan
Jakub Toporkiewicz
Limanowa.in
Cześć,
Waldek wczoraj na stronie gminy Laskowa pojawiła się odpowiedź wojewody na
interpelacje radnych w sprawie dyspozytorni.
Są tam zdania takie jak:
"Informacja o planowanym przyłaczeniu powiatu limanowskiego do Skoncentrowanej
Dyspozytorni Medycznej w Tarnowie była znana juz w 2011 roku" (chodzi o BIP),
a później "Ponadto informuje, iz w 3 kwartale 2011 roku przygotowujac zmiany w
„Wojewodzkim planie działania systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego”, MUW
w Krakowie zgodnie z zapisami art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r.,
o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pozn. zm.),
przekazał do zaopiniowania właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom
samorzadu terytorialnego tekst planu, ktory zawierał miedzy innymi informacje
o planowanym utworzeniu skoncentrowanych dyspozytorni medycznych na terenie
wojewodztwa."
Możecie się do tego jakoś odnieść, bo koniec końców to już nie wiem, czy
powiat coś wiedział, czy też nie wiedział...
Z góry dzięki.
Pełny adres odpowiedzi jest tu:
http://www.laskowa.pl/components/download/send.php?pos_id=1076
Pozdr
Qba
Przesyłam komentarz Jana Puchały Starosty Limanowskiego
Pismo, o którym mówi Pan Redaktor zostało przesłane dnia 18.10.2012 do wszystkich
Samorządów, które reagowały poprzez podjęcie Rezolucji lub Interpelacji na decyzję Pana Wojewody
Małopolskiego wprowadzającą zmiany w „Wojewódzkim Planie Działanie Systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego”.
Od roku 2009 do czasu podjęcia tej decyzji przez Pana Wojewodę proponowane było kilka
wariantów związanych z lokalizacją Dyspozytorni, ich ilości i terenu jaki miały obejmować.
Pan Wojewoda ostatecznie zdecydował, że zlokalizuje Dyspozytornie w Krakowie i Tarnowie
pomimo wcześniejszych zapowiedzi mówiących tylko o planach zmian lub wskazujących na
lokalizację Dyspozytorni także w Nowym Sączu.
Podobnie jak Rada Powiatu Limanowskiego zareagowały inne Samorządy, także Sejmik Województwa
Małopolskiego, wyrażając brak zrozumienia dla takich decyzji.
Dnia 25 października 2012 roku otrzymałem pismo od Pana Wojewody, w którym pojawiło się wiele
merytorycznych pytań odnośnie naszych uwag związanych z funkcjonowaniem Ratownictwa
Medycznego w przyszłości na terenie naszego Powiatu oraz decyzji w sprawie lokalizacji
Dyspozytorni.
Doceniamy fakt podjęcia przez Pana Wojewodę dialogu w tej ważnej dla nas sprawienie.
Nasze rozmowy będą trwały w dalszym ciągu.
Zdaje sobie sprawę, że Pan Wojewoda nie może uchylać się od obowiązków jakie nakłada na
Niego znowelizowana Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zrobimy wraz z innymi
Samorządami wszystko, aby poprawić warunki techniczne które decydują o skutecznym działaniu
nowego systemu na naszym terenie.
Podkreślam, że tylko trzy Powiaty zdecydowanie wypowiedziały się na temat niedoskonałości Ustawy
i nowego systemu. Postanowiliśmy wspólnie walczyć o dobro pacjenta, zapewnienie bezpieczeństwa
dla zdrowia i życia naszych mieszkańców.
Zrobimy wszystko aby nasi pracownicy znaleźli zatrudnienie w Dyspozytorniach na terenie Krakowa i
Tarnowa.
Mamy także zapewnienie, że to nasze Zespoły Ratownicze nadal skutecznie będą niosły pomoc i
ratunek, bo to ludzie stąd najlepiej znają skomplikowaną topografie naszego terenu.
Pozdrawiam,
Waldemar Wojtas