Karta pracy nr 4 Klasa-4a/b Okres realizacji: grudzień/styczeń

Transkrypt

Karta pracy nr 4 Klasa-4a/b Okres realizacji: grudzień/styczeń
Karta pracy nr 4
Klasa-4a/b
Okres realizacji: grudzień/styczeń
Podręcznik: Word Explorer 1
Dział: Home sweet home
Lp.
WIEDZA I UMIEJETNOŚCI JĘZYKOWE
UWAGI
FORMA
SPRAWDZENIA
WIEDZY
1.
Nazywam pomieszczenia, znam nazwy
elementów wyposażenia domu.
Patrz słówka i zwroty
w podręczniku str.5557,125.
Kartkówki, zadania
domowe, gry
językowe.
2.
Określam położenie przedmiotów (there
is/are).
Przypomnienie
wiadomości
3.
Potrafię zastosować przedimek określony
„the”.
Podręcznik str.57
Rozmówki na lekcji,
zabawy
aktywizujące,
zadania domowe .
Pisemne i ustne
ćwiczenia na lekcji.
4.
Opisuję dom, używam przyimków miejsca
rozmawiam o jego sprzątaniu.
Podręcznik str. 58.
Dialogi w parach.
5.
Piszę ogłoszenie na temat domu.
Podręcznik wg
polecenia na str.59.
Pisemne zad.
domowe.
6.
*)Przygotowuję i samodzielnie przedstawiam
prezentację na temat wybranego nietypowego
budynku lub domu w Polsce lub na świecie.
Min.100 słów,
skorzystaj z artykułu na
str.62
jako wzoru.
Prezentacja
multimedialna lub
plakat.
PO ZREALIZOWANIU WSZYSTKICH PUNKTÓW KARTY PRACY PISZEMY TEST
SPRAWDZAJĄCY Z UNITU 4.