Wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012

Transkrypt

Wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012
Wykaz podręczników do zakupienia przez rodziców
na rok szkolny 2015/2016 – szkoła podstawowa
Oddziały przedszkolne
Przedmiot
Religia
Tytuł podręcznika
Przygoda z
uśmiechem. Roczne
przygotowanie
przedszkolne.
Karty Pracy cz.1-4
4 Wyprawki
„Jestem dzieckiem
Bożym”
Autor podręcznika
Wydawca
A.Lada-Grodzicka
WSiP
Redaktor: ks. Marian Zając
Wydawnictwo
Gaudium
Numer
ewidencyjny w wykazie MEN
Dodatkowe
uwagi
AZ-0-01/10
Klasa I
Przedmiot
Religia
Tytuł podręcznika
„ Jesteśmy rodziną
Pana Jezusa”
Autor podręcznika
Wydawca
Numer
ewidencyjny w wykazie MEN
Redaktor: ks.Piotr
Goliszek
Wydawnictwo
Gaudium
AZ-1-01/10
Dodatkowe
uwagi
Klasa II
Przedmiot
Religia
Tytuł podręcznika
Autor podręcznika
Wydawca
Numer
ewidencyjny w wykazie MEN
„ Kochamy Pana Jezusa”
Redaktor: ks.Piotr
Goliszek
Wydawnictwo
Gaudium
AZ-1-01/10
Dodatkowe
uwagi
Klasa III
Przedmiot
Tytuł serii
Tytuł podręcznika
Autor podręcznika
Podręczniki
Części 1-5
„Tropiciele”
Edukacja
wczesnoszkolna
,,Galeria
możliwości”
,,Galeria
możliwości”
Agnieszka
Banasiak, Elżbieta
Burakowska,
Agnieszka
Karty ćwiczeń
Burdzińska,
Części 1-5
Aldona
DanielewiczMalinowska,
Matematyka Części
Jolanta Dymarska,
1-5
Agnieszka
Przyroda. Karty
Kamińska, Rafał
ćwiczeń Części 1-2
Kamiński,
Marzena
Karty plastyczne
Kołaczyńska,
Wyprawka Części 1-2 Beata
Nadarzyńska
Zajęcia komputerowe
,,Podręcznik z
ćwiczeniami”.
Klasa III
Anna Kulesza
Ćwiczenia
dodatkowe. ,,Czytam
ze zrozumieniem”.
Klasa III
Piotr Zbróg
Wydawca
WSiP
English Adventure 3
English Adventure 3
Książka ucznia + zeszyt ćwiczeń
Jeanette Corbett,
Roisin O’Farrell,
Anna Parr-Modrzejewska
Religia
W drodze do
Wieczernika
Przyjmujemy Pana
Jezusa
Redaktor: ks. Piotr
Goliszek
Dodatkowe
uwagi
WSiP
492/6/201
4
WSiP
Język angielski
Numer
ewidencyjny w
wykazie
MEN
492/5/201
4
518/3/201
4
Wydawnictwo
Pearson
AZ-101/10
Klasa IV
Przedmiot
Religia
Tytuł serii
Tytuł podręcznika
Poznaje Boga
i w Niego
wierzę.
„Jestem Chrześcijaninem”
+ karty pracy
Autor podręcznika
Wydawca
WydawRedaktor: ks. Walnictwo
demar Janiga
Gaudium
Numer ewidencyjny w
wykazie
MEN
AZ-2-01/10
Dodatkowe
uwagi
Klasa V
Przedmiot
Język polski
Słowa na
start!
Podręcznik do kształcenia literackiego i
kulturowego dla klasy piątej
Marlena Derlukiewicz
Nowa Era
Numer
ewidencyjny w wykazie MEN
338/4/2013
Słowa na
start!
Podręcznik do nauki
o języku z ćwiczeniami klasa 5.
Anna Wojciechowska,
Agnieszka Marcinkiewicz
Nowa Era
338/3/2013
Nowa Era
443/2/2013
Wydawnictwo
Macmillan
WSiP
471/2/2013
Tytuł serii
Tytuł podręcznika
Część I i II
Autor podręcznika
Wydawca
Wczoraj i dziś
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla
klasy 5+ zeszyt ćwiczeń, na II półrocze
podręcznik i zeszyt
ćwicz. do klasy 6
Wczoraj i dziś
Evolution plus 2
Podręcznik + zeszyt
ćwiczeń
Historia
Język angielski
Matematyka
Przyroda
Muzyka
Plastyka
Technika
Matematyka
wokół nas
„Tajemnice
przyrody” nowa podstawa
programowa
Nick Beare
„Matematyka wokół
Marianna Kowalnas” podręcznik dla
czyk , Helena Leklasy piątej + ćwicze- wicka
nia wyrównawcze
275/2/2010
„Tajemnice przyrody”
Podręcznik dla klasy 5
szkoły podstawowej z
płytą CD-ROM ; Ze-
szyt ćwiczeń dla kla- Janina Ślosarczyk
Ryszard Kozik
sy 5 „Tajemnice
przyrody” część 1 i 2; Feliks Szlajfer
Nowy atlas przyroda
„Świat wokół nas”
„ I gra muzyka”
Podręcznik + Zeszyt
ćwiczeń. (kontynuacja z klasy czwartej)
M. Gromek,
G. Kilbach
Plastyka kl.4- Plastyka kl.4-6
M. Polkowska,
6
L. Wyszkowska
Technika z wychowaniem komunikacyjL. Bakun;
nym
Nowa Era
399/2/2013
Nowa Era
569/2012
OPERON
ART.SZKOL
Dodatkowe
uwagi
Nowy
atlas
przyroda
„Świat
wokół
nas
- ten
sam co
w 4 klasie
---4014-19/02
Zajęcia komputerowe
------
Bez podręcznika
-----
----
religia
Poznaję Boga
i w Niego
wierzę
Wierzę w Boga
+ karty pracy
Ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo
Gaudium
Wędrując ku
dorosłości
Wędrując ku dorosłości
Podręcznik dla kl. 5-6
Teresa Król
szkoły podstawowej
do NPP /nowej podstawy programowej/
Wychowanie
do życia w
rodzinie
Wydawnictwo
RUBIKON
----
---
AZ-2-01/10
705/2014
Klasa VI
Przedmiot
Język polski
Tytuł serii
Wydawca
Nowa Era
Słowa na
start!.
Słowa na start! 6.
Podręcznik do kształcenia literackiego i
kulturowego dla klasy szóstej.
A. Derlukiewicz
Słowa na start
!
Słowa na start. Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami
klasa 6.
Część I i II
Wczoraj i dziś, podręcznik i zeszyt ćwiczeń
A. WojciechowNowa Era
ska, A. Marcinkiewicz
338/6/20
14
Grzegorz Wojciechowski
443/3/20
14
Moja historia
Historia
Evolution plus 3
Podręcznik + zeszyt
ćwiczeń
Nick Beare
Matematyka
wokół nas
„Matematyka wokół
nas” podręcznik dla
klasy szóstej + ćwiczenia wyrównawcze
Helena Lewicka
Marianna Kowalczyk
„Tajemnice
przyrody” nowa podstawa programowa
„Tajemnice przyroJoanna Stawarz,
dy”
Feliks Szlajfer,
Podręcznik dla klasy Hanna Kowalczyk
6 szkoły podstawowej z płytą CDROM;
Zeszyt ćwiczeń dla
klasy 6 „Tajemnice
przyrody” część 1 i 2;
Język angielski
Matematyka
Przyroda
Tytuł podręcznika
Autor podręcznika
Numer
ewidencyjny w
wykazie
MEN
338/5/20
14
Nowa Era
Wydawnictwo
Macmillan
WSiP
Nowa Era
Dodatkowe
uwagi
159/05
218/3/20
10
275/3/20
10
399/3/20
14
Nowy
atlas
przyroda
„Świat
wokół
nas
- ten sam
co w klasię 5
Nowy atlas przyroda
„Świat wokół nas”
„ I gra muzyka”
Podręcznik + Zeszyt
ćwiczeń. (kontynuacja z klasy czwartej)
Muzyka
Plastyka
Plastyka kl.4- Plastyka kl.4-6
6
Technika
Informatyka
religia
Wychowanie
do życia w
rodzinie
------Poznaje Boga
i w Niego
wierzę.
Wędrując ku
dorosłości
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era
M. Polkowska,
L. Wyszkowska
OPERON
569/2012
Technika z wychowaniem komunikacyjL. Bakun;
nym
ART.SZKOL
401419/02
-------
---------
----------
---------
„Wierzę w kościół”
+ karty pracy
WydawRedaktor: ks. Walnictwo
demar Janiga
Gaudium
Wędrując ku dorosłości
Podręcznik dla kl. 5-6
szkoły podstawowej
Teresa Król
do NPP /nowej podstawy programowej/
Wydawnictwo
RUBIKON
AZ-201/10
705/2014
kontynuacja podręcznika
z klasy
V
---------