sir - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Transkrypt

sir - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
KALENDARIUM WYDARZEŃ
- SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W
ROLNICTWIE I NA OBSZARACH
WIEJSKICH (SIR)
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
1
ŚRODA
2
LISTOPAD 2016
CZWARTEK
PIĄTEK
3
4
Łódzki ODR
Forum Inspiracji dla
Zrównoważonego Rozwoju
Regionu Łódzkiego 2016
poświęconemu branży
Innowacyjnego rolnictwa i
przetwórstwa rolno –
spożywczego w hotelu
Fabryka Wełny w Pabianicach
Łódzki ODR
Forum Inspiracji dla
Zrównoważonego Rozwoju
Regionu Łódzkiego 2016
poświęconemu branży
Innowacyjnego rolnictwa i
przetwórstwa rolno –
spożywczego w hotelu
Fabryka Wełny w Pabianicach
SOBOTA/NIEDZIELA
5/6
7
8
9
10
Pomorski ODR
Warsztaty know-how
,,Integracja działań na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich
pomorza” – Lębork
CDR w Brwinowie
Konferencja: „Forum wiedzy i
innowacji”, hotel: Kuźnia
Napoleońska, Paprotnia,
CDR w Brwinowie
Konferencja: „Forum wiedzy i
innowacji”, hotel: Kuźnia
Napoleońska, Paprotnia,
Świętokrzyski ODR
I Krajowy Wyjazd Studyjny
Świętokrzyskich Hodowców
Bydła na Wielkopolskę
Zachodniopomorski ODR
Konferencja: „Wykorzystanie
krajowych źródeł białka
roślinnego w produkcji,
obrocie i przeznaczeniu na
cele paszowe”, powiat
myśliborski
Pomorski ODR
Warsztaty know-how
,,Integracja działań na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich
pomorza” – Stare Pole
Kujawsko-Pomorski ODR
Szkolenie - Skracanie łańcucha
żywnościowego w ramach
proekologicznej hodowli gęsi,
Minikowo
Warsztat - „Kujawskopomorska wieprzowina
produkowana z
wykorzystaniem polskiego
białka pochodzenia
roślinnego”, Minikowo
Kujawsko-Pomorski ODR
Szkolenie warsztatowe
„Sposoby wykorzystania
monitoringu do ograniczania
skutków suszy”, Minikowo
Lubelski ODR
Szkolenia: „Działanie
„Współpraca” – narzędziem
wspierania innowacyjności
oraz grup operacyjnych”,
miejsca: Wola Skromowska,
Świetlica Wiejska oraz Sitno,
Zespół Doradztwa Rolniczego
w Zamościu z siedzibą w
Sitnie.
Łódzki ODR
Szkolenie pn. „Wsparcie
tworzenia i funkcjonowania
grup producentów rolnych w
ramach PROW 2014-2020” –
Sala konferencyjna ŁODR
Oddział Kościerzyn
Pomorski ODR
Konferencja: ,,Zachowanie
sadów tradycyjnych.
Innowacyjne rozwiązania w
sadownictwach” – Lubań
11
12/13
14
15
16
17
18
19/20
Dolnośląski ODR
Szkolenie z warsztatami
„Przez innowacyjność do
profesjonalizacji produkcji
ziemniaka”, Hotel Sara Kuklice
CDR w Brwinowie
Szkolenie: Innowacje w
rolnictwie - upowszechnianie
badań naukowych i przykłady
wdrożeń
CDR w Brwinowie
Szkolenie: Innowacje w
rolnictwie - upowszechnianie
badań naukowych i przykłady
wdrożeń
CDR O/Kraków
Konferencja: „Wdrażanie
innowacyjnych działań
rolniczych przez członków
Ogólnopolskiej
Sieci Zagród Edukacyjnych”
CDR O/Kraków
Konferencja: „Wdrażanie
innowacyjnych działań
rolniczych przez członków
Ogólnopolskiej
Sieci Zagród Edukacyjnych”
Lubelski ODR
Szkolenia: „Działanie
„Współpraca” – narzędziem
wspierania innowacyjności
oraz grup operacyjnych”,
miejsca: Bychawa, Urząd
Miejski w Bychawie, ul.
Partyzantów 1 23-100
Bychawa oraz Chełm, sala
konferencyjna Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego w
Chełmie, ul. Plac
Niepodległości 1 22-100
Chełm
CDR O/Poznań
Szkolenie „Stosowanie nowych
metod komunikacji we
wdrażaniu innowacji na
obszarach wiejskich”
CDR O/Poznań
Szkolenie „Stosowanie nowych
metod komunikacji we
wdrażaniu innowacji na
obszarach wiejskich”
CDR O/Poznań
Szkolenie „Stosowanie
nowych metod komunikacji
we wdrażaniu innowacji na
obszarach wiejskich”
Lubelski ODR
Szkolenia: „Działanie
„Współpraca” – narzędziem
wspierania innowacyjności
oraz grup operacyjnych”,
miejsca: Grabanów, Zespół
Doradztwa Rolniczego w
Białej Podlaskiej z siedzibą w
Grabanowie oraz Sławatycze,
Gminny Ośrodek Kultury,
Rynek 14 21-515 Sławatycze
CDR O/Kraków
Konferencja: „Wdrażanie
innowacyjnych działań
rolniczych przez członków
Ogólnopolskiej
Sieci Zagród Edukacyjnych”
Lubelski ODR
Szkolenia: „Działanie
„Współpraca” – narzędziem
wspierania innowacyjności
oraz grup operacyjnych”,
miejsca: Tomaszów Lubelski,
Starostwo Powiatowe w
Tomaszowie Lubelskim oraz
Biłgoraj, Starostwo Powiatowe
w Biłgoraju, ul. Tadeusza
Kościuszki 94 23-400 Biłgoraj
Dolnośląski ODR
19.11.2016 r.
Konferencja “Wsparcie
wdrażania lokalnych strategii
rozwoju, czyli rozwój lokalny
kierowany przez społeczność”,
Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Gryfowie Śląskim
Świętokrzyski ODR
Wyjazd Studyjny na
Międzynarodowe Targi
Rolnicze „EURO TIER” oraz do
niemieckich gospodarstw
specjalizujących się w
produkcji mleka
Wielkopolski ODR
Warsztaty: Innowacyjna
agrotechnika kukurydzy na
kiszonkę, PHU w Raszkowie
Lubelski ODR
Szkolenia: „Działanie
„Współpraca” – narzędziem
wspierania innowacyjności
oraz grup operacyjnych”,
miejsca: Bełżyce, Miejski Dom
Kultury w Bełżycach, ul.
Tysiąclecia 26 24-200 Bełżyce
oraz Krasnystaw, Starostwo
Powiatowe w Krasnymstawie,
ul. Marka Sobieskiego 3 22300 Krasnystaw
Świętokrzyski ODR
Wyjazd Studyjny na
Międzynarodowe Targi
Rolnicze „EURO TIER” oraz do
niemieckich gospodarstw
specjalizujących się w
produkcji mleka
Lubelski ODR
Szkolenia: „Działanie
„Współpraca” – narzędziem
wspierania innowacyjności
oraz grup operacyjnych”,
miejsca: Kraśnik, sala
konferencyjna Zespołu Szkół
nr 3 w Kraśniku, oraz
Parczew, Dom Weselny „U
Jarmuła”
Zachodniopomorski ODR
szkolenie połączone z
wyjazdem studyjnym: „Panele
fotowoltaiczne w
gospodarstwach rolnych
województwa
zachodniopomorskiego”
Terenowy Zespół Doradców w
Kamieniu Pomorskim z
siedzibą w Golczewie
Pomorski ODR
Konferencja: ,,Innowacje w
gospodarstwie rolnym szansą
na sukces rolnika
ekologicznego” – Lubań
Dolnośląski ODR
Konferencja “Wsparcie
wdrażania lokalnych strategii
rozwoju, czyli rozwój lokalny
kierowany przez społeczność”,
sala wiejska w Kolonii
Kołłątaja
Świętokrzyski ODR
Wyjazd Studyjny na
Międzynarodowe Targi
Rolnicze „EURO TIER” oraz do
niemieckich gospodarstw
specjalizujących się w
produkcji mleka
Podlaski ODR
Konferencja: „Nowe
technologie w uprawie roli i
zastosowanie rolnictwa
precyzyjnego w kontekście
zmian klimatycznych, PODR
Szepietowo
Kujawsko-Pomorski ODR
Warsztat - „Kujawskopomorska wieprzowina
produkowana z
wykorzystaniem polskiego
białka pochodzenia
roślinnego”, Minikowo
Zachodniopomorski ODR
szkolenie połączone z
wyjazdem studyjnym: „Panele
fotowoltaiczne w
gospodarstwach rolnych
województwa
zachodniopomorskiego”
TZD w Kamieniu Pomorskim z
siedzibą w Golczewie
Łódzki ODR
Szkolenie pn. „Pokonać ASF –
Zasady bioasekuracji chlewni”
i „Skuteczny rozród trzody
chlewnej przy zastosowaniu
innowacyjnych metod
biotechnologii” – ŁODR w
Bratoszewicach.
Kujawsko-Pomorski ODR
Konferencja „Problemy
nawożenia zbóż i innych roślin
uprawnych w okresach
posusznych – innowacyjne
rozwiązania”, Przysiek
Warsztat - „Kujawskopomorska wieprzowina
produkowana z
wykorzystaniem polskiego
białka pochodzenia
roślinnego”, Minikowo
Podlaski ODR
Szkolenie z wyjazdem
studyjnym: Innowacyjne
rozwiązania w energetyce
odnawialnej w woj. podlaskim
Zajazd Piekielna Kuchnia,
Wysokie Mazowieckie
21
22
23
24
25
26/27
Mazowiecki ODR
Wyjazd studyjny w ramach
operacji „Wspieranie rozwoju
innowacyjnych form
pozarolniczej działalności na
obszarach Mazowsza”,
miejsce: teren województwa
świętokrzyskiego i lubelskiego
Mazowiecki ODR
Wyjazd studyjny w ramach
operacji „Wspieranie rozwoju
innowacyjnych form
pozarolniczej działalności na
obszarach Mazowsza”,
miejsce: teren województwa
świętokrzyskiego i lubelskiego
Mazowiecki ODR
Wyjazd studyjny w ramach
operacji „Wspieranie rozwoju
innowacyjnych form
pozarolniczej działalności na
obszarach Mazowsza”,
miejsce: teren województwa
świętokrzyskiego i lubelskiego
CDR O/Poznań
Szkolenie: Innowacje w
rolnictwie - upowszechnianie
badań naukowych i przykłady
wdrożeń
CDR w Brwinowie
Wyspa innowacji – Centralne
Targi Rolnicze w Nadarzynie
CDR w Brwinowie
Wyspa innowacji – Centralne
Targi Rolnicze w Nadarzynie
Zachodniopomorski ODR
Konferencja: ,,Trendy w
agrobiznesie – innowacje w
rynkach rolnych”
Świętokrzyski ODR
I Świętokrzyskie Forum
Hodowców bydła Mlecznego
Lubelski ODR
Szkolenia: „Działanie
„Współpraca” – narzędziem
wspierania innowacyjności
oraz grup operacyjnych”,
miejsca: Łaziska, Urząd Gminy,
Łaziska 76 24-335 Łaziska
oraz Włodawa, Starostwo
Powiatowe we Włodawie, Al.
Józefa Piłsudskiego 24, 22-200
Włodawa
Lubelski ODR
Szkolenia: „Działanie
„Współpraca” – narzędziem
wspierania innowacyjności
oraz grup operacyjnych”,
miejsce: Hrubieszów, Dom
Nauczyciela, ul. 3-go Maja 37
22-500 Hrubieszów
CDR O/Poznań
Szkolenie: Innowacje w
rolnictwie - upowszechnianie
badań naukowych i przykłady
wdrożeń
Świętokrzyski ODR
Szkolenie: Innowacyjne
technologie przetwórstwa
owoców i warzyw w nauce i
praktyce z wykorzystaniem
finansowania przetwarzania
produktu ogrodniczego i
wprowadzania go do obrotu w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Kujawsko-Pomorski ODR
Warsztat - „Kujawskopomorska wieprzowina
produkowana z
wykorzystaniem polskiego
białka pochodzenia
roślinnego”, Minikowo
Świętokrzyski ODR
Szkolenie: Innowacyjne
technologie przetwórstwa
owoców i warzyw w nauce i
praktyce z wykorzystaniem
finansowania przetwarzania
produktu ogrodniczego i
wprowadzania go do obrotu w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Zachodniopomorski ODR
Konferencja: „Innowacyjne
metody uprawy roślin –
rolnictwo precyzyjne”,
siedziba ZODR w
Barzkowicach
Świętokrzyski ODR
Szkolenie: Instalacje OZE i
nowe technologie produkcji w
ekologicznych
gospodarstwach rolnych
Szkolenie: Innowacyjne
technologie przetwórstwa
owoców i warzyw w nauce i
praktyce z wykorzystaniem
finansowania przetwarzania
produktu ogrodniczego i
wprowadzania go do obrotu w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Lubelski ODR
Spotkanie „Cykl spotkań
informacyjno –
aktywizujących promujących
Sieć na rzecz innowacji w
rolnictwie i na obszarach
wiejskich (SIR) w
województwie Lubelskim”,
Urząd Gminy Kąkolewnica –
tematyka: produkcja
zwierzęca
Świętokrzyski ODR
Szkolenie: Instalacje OZE i
nowe technologie produkcji w
ekologicznych
gospodarstwach rolnych
Lubelski ODR
Spotkanie „Cykl spotkań
informacyjno –
aktywizujących promujących
Sieć na rzecz innowacji w
rolnictwie i na obszarach
wiejskich (SIR) w
województwie Lubelskim”,
Gminny Ośrodek Kultury w
Końskowoli – tematyka:
produkcja roślinna
Podlaski ODR
Szkolenie z wyjazdem
studyjnym: Innowacyjne
rozwiązania w energetyce
odnawialnej w woj. podlaskim
Zajazd Piekielna Kuchnia,
Wysokie Mazowieckie
Świętokrzyski ODR
Szkolenie: Instalacje OZE i
nowe technologie produkcji w
ekologicznych
gospodarstwach rolnych
Lubelski ODR
Spotkanie „Cykl spotkań
informacyjno –
aktywizujących promujących
Sieć na rzecz innowacji w
rolnictwie i na obszarach
wiejskich (SIR) w
województwie Lubelskim”,
GOK w Potoku Wielkim –
tematyka: produkcja sadownicza
oraz Czesławice, siedziba
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
„Zawsze Czesławice –
tematyka: przetwórstwo rolnospożywcze.
Kujawsko-Pomorski ODR
VI Konferencja
podsumowująca
dotychczasowe działania – w
ramach projektu „KujawskoPomorska Wieprzowina z
wykorzystaniem polskiego
białka pochodzenia
roślinnego”, Minikowo
Podlaski ODR
Szkolenie z wyjazdem
studyjnym: Innowacyjne
rozwiązania w energetyce
odnawialnej w woj. podlaskim
Zajazd Piekielna Kuchnia,
Wysokie Mazowieckie
28
29
30
Pomorski ODR
Konferencja: ,,Innowacyjna
Wieś - Pomorskie spotkanie z
nauką rolniczą” – Gdańsk
Pomorski ODR
Konferencja: ,,Innowacyjna
Wieś - Pomorskie spotkanie z
nauką rolniczą” – Gdańsk
Wielkopolski ODR
Konferencja: „Nowoczesne
rolnictwo w Wielkopolsce”,
CWS w Sielinku
Mazowiecki ODR
Szkolenie „Możliwości
utylizacji odpadów
organicznych, poprawy
plonowania i właściwości gleb
przez zastosowanie biowęgla”,
miejsce: Płońsk
Mazowiecki ODR
Szkolenie „Perspektywy
kreowania korytarzy
ekologicznych w skali lokalnej
z korzyścią dla przyrody i
rolnika”, miejsce: Siedlce
Szkolenie „Doradca
innowacji”, miejsce: Radom

Podobne dokumenty