Życie Krotoszyna - Polska Press Sp. z oo

Transkrypt

Życie Krotoszyna - Polska Press Sp. z oo
CENNIK REKLAM
TYGODNIKI
TYGODNIK ŻYCIE KROTOSZYNA
MIEJSCE
1 strona
FORMAT
190
S2 (1x2)
360
mały baner (5x1)
520
duży baner (5x2)
1 050
L (3x2)
moduł (do E2)
moduł (do 1/2 strony)
redakcyjne
ostatnia strona
ogłoszeniowe
CENA
S1 (1x1)
630
95
52
junior page
1 600
cała strona
1 890
moduł (do 1/2 strony)
cała strona
moduł (do 1/2 strony)
cała strona
55
2 430
38
1 400
Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT, obowiązują od 10 kwietnia 2015 r.
Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, tel: (61) 866-66-81, fax (61) 860-61-02, 869-41-90
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł.

Podobne dokumenty