projekt współfinansowany przez europejski fundusz rozwoju

Transkrypt

projekt współfinansowany przez europejski fundusz rozwoju
Firma UNISON Sp. z o.o. pragnie poinformować, że współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi
priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 przy
realizacji następującego projektu:
„Opracowanie wzoru użytkowego innowacyjnego elementu z branży
produkcji maszyn i urządzeń stolarskich POIG.04.02.00-22-008/09”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO