PDF 1 - Asenhajmer

Transkrypt

PDF 1 - Asenhajmer
PSB
P
OLECA
')
o
Y
a
z
o.
o.
UsŁUGI
W ZAKRESIE,.
Pasłęk, dnia
- montaż.,
05. 03. 2
009r,
re m o nty,
wykon awstwo,
mode rnizac ja
maszyn
ur
i
ządzefl
technologicznych
przemyśle
spozywczym
Referencje
- prace
ślusarskie,
spaw alnicze
Spółka ASENHAJMER byta dostawcą hali produkcyjnobiurowej dtvunawowej o powierzchni 2500m2 z podtorzami dla
w
osłonie
argonu
euronormy, UDT
su,vnic o udźwigu 50t
- obróbka
skrawaniem
i
]6t. Hala została dostarczona w terminie,
zgodnie z umową. Montaż hali przebiegat bezproblemowo, zgodnie z
założeniąmii harmono 8r amem,
- wykonawstwo
częścizamiennych
Polecam fi,mę ASENHAJMER jako solidnego partnerą do
do dowolnych
maszyn i
urządzeit
wspótpracy,
- doradztwo
konstrukcyjne i
technologiczne
- wszelkie inne
prace na zlecenie
klienta
te|.
ISO 900
|
Sekretariat: (0-55)
248-31-27.,'j::...T,Tl'Ł3":T#iffil',jj"l?
uon 30 03;
księgow ość:24802 46
E-Mail: [email protected]; www.promus.biz.pr
REGON: 170991869, KRS: 00001 71301 Sąd ne;' w otsztynie vltl wydział Gospodarczy
NIP 578-28-08 -232, Bank: Bank Miilennium , Nr konta: 82 r 160 zzoi oooo 0000 7146
0683
Kepjtłł:3i(ł.iuo!iY; 50'J0rj ij{i Pl''N, łbef$jęOz*n.e cC ]c0 $00.OO P*N

Podobne dokumenty