skuteczna komunikacja w zespole

Transkrypt

skuteczna komunikacja w zespole
SZTUKA BUDOWANIA LOJALNOŚCI KLIENTÓW
Jak rowijać długofalowe relacje z klientami?
•
•
•
Jak skutecznie zaplanować relacje z klientem?
Jak planować i przygotowywać się do kolejnych spotkań?
Jak rozplanować sprzedaż na lata?
Adresaci szkolenia
Trening umiejętności przeznaczony jest dla przedstawicieli handlowych współpracujących długofalowo klientami
zewnętrznymi firmy. Zapraszamy osoby chcące świadomie kształtować swoje relacje z klientami.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest umiejętności zarządzania kontaktem z klientem w dłuższej perspektywie. Zrozumienie i adekwatne
stosowanie psychologicznych mechanizmów sprzedaży w kontekście budowania długotrwałej relacji z klientem.
Program szkolenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Czynniki sukcesu handlowca
Powody utraty klientów
Budowaniu partnerskiej współpracy
Poziomy sprzedaży relacyjnej
Targetowanie klientów
Planowanie procesu sprzedaży
Definicja lojalności klienta
Filary budowania lojalności
Doprowadzanie do wzajemnej lojalnej relacji
Fazy współpracy z klientami
Zarządzanie relacją z klientem w poszczególnych stadiach sprzedaży
Rozpoznawanie potrzeb klienta na poszczególnych etapach znajomości
Struktura wizyty w kolejnych okresach relacji z kupującym
Rola trudnych sytuacji z budowaniu lojalności
Zagrożenia i luki w relacji handlowej
Metody rozwiązywania problemów i poszukiwania rozwiązań
Dwie perspektywy: Handlowa i marketingowa definicja lojalności
Trudne momenty w długoletniej współpracy
Analiza indywidualnych przypadków i sytuacji
Metody pracy:
Zagadnienia prezentowane są w formie interaktywnych mini-wykładów oraz dyskusji grupowych
połączonych z zastosowaniem metod warsztatowych. Pracujemy zgodnie z metodologią uczenia
osób dorosłych: wyciągamy wnioski z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych podczas szkolenia.
Stosujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki rejestrowane na kamerę video z symulacjami
typowych oraz trudnych sytuacji zawodowych. Przeprowadzamy testy, organizujemy gry i zabawy biznesowe.
Inwestycja:
Cena pełna dwudniowego szkolenia wynosi netto: 1.440 PLN cena prounijna 810 PLN
Obiady płatne dodatkowo 100 PLN (obiad pierwszego i drugiego dnia szkolenia na osobę).
Firma jest zwolniona z podatku VAT.
Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w dwóch dniach zajęć, poczęstunek kawowy,
materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.
Copyright 2007 itcoms.pl