Bezszczotkowy wkrętak elektryczny BRS-6800

Transkrypt

Bezszczotkowy wkrętak elektryczny BRS-6800
Wkr?taki elektryczne AS Corp. : Bezszczotkowy wkr?tak elektryczny BRS-6800
Bezszczotkowy wkr?tak elektryczny BRS-6800
0,5-2,5Nm Precyzyjny wkr?tak elektryczny z silnikiem bezszczotkowym
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y
Cena sprzedazy bez VAT
Zapytaj o produkt
Opis
Wkr?tak elektryczny z silnikiem bezszczotkowym - do precyzyjnego monta?u wkr?tów w procesach produkcji czy serwisu elektroniki, urz?dze?
elektrycznych itp.
Poza?acane styki gwarantuj? bardzo du?? ilo?? w??cze? i wy??cze? wkr?taka, a bezszczotkowy silnik pozwala na d?ug? i bezawaryjn? prac? w
trybie ci?g?ym, a ponadto nie emituje py?u w?glowego, czym nie zanieczyszcza montowanych podzespo?ów i ?rodowiska naturalnego i
wp?ywa na obni?enie kosztów utrzymania.
Specyfikacja:
Zakres momentu obrotowego: 0,5-2,5Nm
Obroty: 500-750 obr/min
Wkr?ty metryczne: 3,0-5,0mm
Wkr?ty samowierc?ce: 2,6-4,0mm
Zasilacz: PSA301A (w standardowym wyposa?eniu)
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)