anocondas

Transkrypt

anocondas
KATALOG
POLYGLOT: mluvit budou všichni…
Biuletyn wydawnictwa POLYGLOT
Wydawnictwo POLYGLOT wydaje kilka razy
w roku magazyn elektroniczny. Aby go odbierać
należy się zarejestrować na www.polyglot.cz.
‰… Biuletyn informuje o wszystkich nowościach
wydawnictwa POLYGLOT.
‰… Biuletyn zawiera informacje o seminariach
metodycznych.
‰… Biuletyn oferuje darmowe ćwiczenia z języka
angielskiego lub niemieckiego.
Szanowni klienci, mili pedagodzy i uczniowie,
niniejszym przedstawiamy Państwu aktualną
ofertę wydawnictwa POLYGLOT.
Do nauki języka niemieckiego dzieci w wieku
od 5 do 9 lat w zabawnej i lekkiej formie
przygotowaliśmy podręcznik multimedialny
Ene mene interaktiv. Podręcznik multimedialny
zawiera bogaty materiał ilustracyjny, piosenki,
rymowanki oraz gry, prowadzące do wzbogacenia
słownictwa i fonetyki. Dzieci opanowują język
niemiecki w prostych, adekwatnych do wieku,
sytuacjach językowych.
Uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych
i średnich zainteresuje bez wątpienia zbiór ćwiczeń
Deutsch mit Lust und Liedern. Zbiór ten
zawiera 15 piosenek i rapów i jest doskonałym
uzupełnieniem wszystkich podręczników do nauki
języka niemieckiego. Zbiór zawiera ćwiczenia
wzbogacające słownictwo i poprawiające
fonetykę, prowadząc do rozwoju wszystkich
umiejętności językowych na poziomie A1–A2
według ESOKJ.
Uczniom i nauczycielom w szkołach średnich
pragniemy polecić serię zbiorów do ćwiczeń języka
niemieckiego Fertigkeitstraining A1–B1.
Zestawy do podwyższania umiejętności
językowych Fertigkeitstraining są wysokiej jakości
metodą przygotowania się do egzaminów
w Instytucie Goethego. Wersja multimedialna
zbiorów do tablicy interaktywnej
Fertigkeitstraining interaktiv zawiera
wybrane ćwiczenia ze wszystkich rozdziałów
wersji drukowanej.
Nauczycielom języka angielskiego i ich
uczniom polecamy serię zbiorów ćwiczeń Get
Ready for Success in English. Te nowoczesne
i komunikatywne zbiory ćwiczeń na poziomie
A1 i B1 zawierają ćwiczenia umożliwiające
doskonalenie wszystkich umiejętności językowych:
czytania, słuchania, pisania i mówienia.
Get Ready for Success in English A2 wyjdzie
w ciągu roku szkolnego 2012/2013.
Get Ready for Success in English Digital to
wersja multimedialna do tablic interaktywnych.
Dla zainteresowanych nauką języka czeskiego
dla cudzoziemców przygotowaliśmy zbiór ćwiczeń
Cvičebnice češtiny. Zbiór ten jest przeznaczony
dla uczniów na poziomie A1–A2 według ESOKJ.
Wszystkim korzystającym z naszych
materiałów dydaktycznych życzymy dużo
sukcesów i satysfakcji.
RNDr. Doris Dusilová
redaktor naczelna
Zapraszamy na strony internetowe wydawnictwa POLYGLOT. Na www.polyglot.cz
znajdują się:
‰… aktualne informacje o naszych tytułach;
‰… wsparcie on-line wybranych tytułów, zawierające materiały dodatkowe do ściągnięcia za darmo.
Zapraszamy do zgłoszenia się do odbioru naszego biuletynu wydawnictwa POLYGLOT
Wydawnictwo POLYGLOT rozsyła kilka razy w roku darmowy biuletyn elektroniczny. Do jego odbioru
można się zgłosić na stronach www.polyglot.cz.
mluvit budou všichni…
nowość
ENE MENE INTERAKTIV
podręcznik
978-80-86195-76-6
n
pe eln
Ty af
lle r T
r a ve
fü akti
er
int
POLYGLOT
ję
niemiecki
k
y
z
Ene mene
interaktiv
Miluše Jankásková, Karla Ulbert,
Doris Dusilová
niemiecki dla dzieci w wieku
od 5 do 9 lat
‰… Ene mene interaktiv to multimedialny materiał
dydaktyczny dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
‰… Ene mene interaktiv zapoznaje dzieci w sposób
poglądowy a zarazem zabawny z podstawami
języka niemieckiego.
‰… Podręcznik multimedialny wykorzystuje do
przećwiczenia słownictwa, do opanowania
dźwiękowej a później graficznej formy języka
bogaty materiał ilustracyjny, piosenki,
rymowanki oraz gry.
‰… Podręcznik multimedialny rozwija nie tylko
umiejętności wizualne i audytywne uczniów,
ale również motoryczne, wzbogaca ich
wyobraźnię i ćwiczy pamięć.
‰… Uczniowie opanowują język niemiecki w prostych,
adekwatnych do wieku, sytuacjach językowych.
‰… Ene mene interaktiv oferuje rozwiązania
wybranych ćwiczeń oraz pomysły metodyczne
dla nauczycieli.
‰… Ene mene interaktiv zawiera nagrania i transkrypcję wszystkich tekstów do słuchania.
do wszystkich
rodzajów tablic
interaktywnych
/5
4
www.polyglot.cz
Ene mene interaktiv
‰… to nowoczesny typ materiału dydaktycznego.
‰… wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i metodyki.
‰… ma prosty interfejs użytkownika.
‰… podwyższa efektywność i jakość nauczania.
‰… motywuje do uczenia się języków obcych.
‰… umożliwia aktywny udział wszystkich
uczniów.
‰… wspiera zmienianie się form pracy przy
nauczaniu.
‰… daje momentalne sprzężenie zwrotne.
‰… umożliwia przejrzystą kontrolę rozwiązywania zadań.
mluvit budou všichni…
} Fröhliche Weihn
acht
1. Hören
CD1/9
Sie zu un
d lesen Sie
mit. Ergänz
en
E h
C
N !
,
H A
LI 2
Wg
T H
,*
"
Sie richtig
.
Fröhliche
tönt es durc
h die
Deutsch
Fröhliche
tönt es durc
h die
DEUTSCH MIT LUST UND LIEDERN
mit Lust und Liedern
Übungsbuch
Deutsch als Fremdsprache
zbiór ćwiczeń z CD
978-80-86195-62-9
2. Hören
CD1/1
überall,
Lüfte, froh
er Schall.
slied,
sduft in jede
m Raum.
überall,
Lüfte, froh
er Schall.
Sie noch
3. Üben Sie
a) Bilden
das
A1–A2
-l
ie
-k
einmal zu
und kontro
llieren Sie
Ihre Lösun
chatz.
g.
ita. Ergänz
en Sie.
-d
m
r
-m
Weihnachts-
e
Deutsch
mit Lust
und Liedern
Jens Krüger, Doris Dusilová,
Vladimíra Kolocová, Martin Dušek
zbiór ćwiczeń z języka niemieckiego
dla wszystkich typów szkół
h
-g
-m
b) Hören
Sie zu und
sprechen
Sie nach.
c) Reagier
Kontrolliere
en Sie.
n Sie Ihre
} In und out
-s
b
k
k
k
n
Lösung.
Die Kinder
singen
Weihnach
tslieder.
Das Weihnach
tslied.
74
CD1/9
en Sie
Vier.
Sie mit. Setz
zu und lesen
.
1. Hören Sie
die richtige Form
die Verben in
Leben,
Tag in meinem
der schönste
16. Fröhlic
en
1. náz
he We
ev
mir geben.
ld
písn
ihn
Ach ja, bald komm
enge
ach
ičkyt
Tasch
meine Eltern
laufe
ganz schnell ich
da wollen
ein jeder, wie
sehen
.
Ja und dann
n
Sachen kaufe
ch viele neue
die ist out!“
und mir endli
„Meine Hose,
jetzt ganz laut:
ien
Wochen alt.
Ich schre
mehr als vier
ite.
sein
sie
mir,
t
hundert Gigab
Ja, glaub
Zeit, eins mit
es werden
doch keinen kalt.
Neues Handy,
lassen
in, denn das
Dann bin ich
Schule,
e
mein
in
.
öfter mal zu spät
ja sein der Coole
Ich kommen
wollen
h’n, denn ich
das liegt am Anzie
von beiden,
heiden.
lila Socken, viel
en nicht entsc
Grüne Haare,
mich jeden Morg
wichtig?“
so
n
ch
könne
wirkli
das
ach, ich
: „ Sein
,
frag ich mich
en mögen
Doch langsam
nicht
mich am liebst
Klamotten gar
d, der von allen
Denn der Freun
anschauen
Sorgen an, sich
für Tag.
hört sich alle
, und das Tag
mir, wo er kann
Ja und helfen
2. Hören Sie
noch einmal
CD1/9
3. Üben Sie Ihre
a) Benennen
ieren Sie
zu und kontroll
n Wortschatz.
Sie die Bilde
r und lösen Sie
.
Singen Sie
Ihre Lösung.
mit.
das Rätsel.
4.
3.
1.
1.
2.
2.
3.
4.
} Unsere
7.
5.
5.
6.
CD1/9
1. Hö
verrü
c
kte Fa
milie
sen Si
ch he
e
meine
mit.
ute no
Famili
Been
ch e
e ist
Wen
den
nicht
n ihr
Sie d
l,
n
hört,
ie W
da m
was
üsst
örter
sie al
l.
ihr la
le jede
.
Doch
ut un
n Tag
das To
d he
so
rzlich
m
lle da
ist ni
l
ran, na
cht di
n,
e Frag
ja, da
n.
Verrü
s ist s
e nach
ckt ist
dem
nur da
wer vo
was
,
s Eine
oder
n ihne
, glau
n mac
bt m
M
ht de
o.
ir d
nn w
s Ho
d
s,
bbys
s?
,d
s bin
F
ich w
s Ho
ieder
bbys
s Ho
dabe
,m
s
bbys
i.
,s
s mac
s frei,
h ich
s Ho
Meine
bbys
endl
M
ich, w
, das
ist zu
as ich
mein
r geht
viel,
wirklic
V
ange
h will
Mein
ln M
r, der
.
B
onta
strickt
g Na
O
jede
cht,
r spie
n Dien
lt Gita
a und
stag
rre tä
T
bis um
O
glich
acht
e un
ab ha
reite
a tanz
.
dO
lb dr
n jede
en Hi
ei,
n Mitt
p-Ho
l, auch
Zwar
p da
woch
möc
da
bei.
auf de
s kom
hten
doch
C
mt vo
m Pf
das Pf
erd zu
r,
erd m
n un
m Ch
dC
uss m
or.
it, de
nn es
2. Hö
e sie
bringe
will so
ren Si
n,
gern
e no
e sin
ch ei
gen.
3.
nm
Buch
stab
a) Le
sen Si
e
ensp
al zu
ie
und
l.
die Sä
tze un
d un
terstr
milie
eich
ist nic
en
kontr
ollie
ren Si
e Ihre
Meine
Fa
ht no
18
.
machen Leute
e zu
60
und
le
g’s eu
6.
7.
ren Si
Ich sa
CD1/9
/7
t
-g
r
Eins.
‰… Deutsch mit Lust und Liedern to nowoczesny
zbiór ćwiczeń języka niemieckiego na poziomie
A1–A2 według ESOKJ.
‰… Zbiór ćwiczeń jest przeznaczony dla uczniów
i studentów wszystkich typów szkół i kursów
językowych.
‰… Zbiór ćwiczeń jest doskonałym materiałem
dopełniającym do wszystkich podręczników do
nauki niemieckiego.
‰… Zbiór ćwiczeń zawiera 15 piosenek i rapów,
które bazują na bieżących tematach konwersacyjnych.
‰… Zbiór ćwiczeń jest przeznaczony do przećwiczenia słownictwa i fonetyki.
‰… Zbiór zawiera ćwiczenia obejmujące wszystkie
umiejętności językowe: czytanie, słuchanie,
pisanie i mówienie.
‰… Zbiór ćwiczeń zawiera rozwiązania ćwiczeń
i transkrypcję wszystkich tekstów do słuchania.
‰… W skład zbioru ćwiczeń wchodzi audio CD
ze wszystkimi tekstami do słuchania.
Singen Sie
mit.
t
d
-f
CD1/1
sbaum,
Ihren Wo
rts
Sie Kompos
-b
POLYGLOT
ję
niemiecki
k
y
z
rmal.
Ich ka
Wör
nn
ter m
was endlich
it ch
ich w
m
.
War
irklic achen,
um
h will
lach
.
t ih
r?
Mein
Mein
e Mu
Bruder
tter ge
spielt
ht an
täglic
geln
h Gitar
Monta
re.
g Nach
t.
Tant
e un
jede d Onkel
nM
ittw reiten
och.
6
Lösu
ng. Si
Sie di
e
ngen
it.
Das ist
doch toll
.
Wer
stric
kt je
bis um den Dien
stag
acht
?
Was mö
chten
Cousine Cousin un
d
mach
en?
4. Uns
ere ve
rr
ückte
www.polyglot.cz
Sie m
Famili
e
11. In und out
. Ergänzen Sie
9. Mein Zuhause
. Erzählen Sie
Susis Zuhause
he.
kurze Gespräc
Wohnung, Stadtzentrum
er.
anhand der Bild
Wohnort
Mark
8. Marks und
und bilden Sie
} Der Begrüßungsrap
c) Welche Pers
onalpronome
Haustiere
Mark wohnt auf
K
. Es gibt
ist
. Der Bauernhof
zimmer, eine
er, zwei
zum
, zwei Schlafzimm
sind viele Tiere,
. Auf dem
der Natur,
. Mark ist oft in
und
er muss
ten,
Pflich
auch
gern. Er hat aber
sauber machen.
oder die
einem
hier ein Wohn
und zwei B
,
Beispiel
oder
er
die Hunde
zu und lese
d) In welchen
Grußformeln
1.
kommen folge
nde Buchstab
2.
•
n Sie sie auf.
A
en vor? Ergä
nzen Sie.
3.
•
Susi
2. Lesen Sie
den Text noc
h einmal und
nen Sie die
unterstreichen
Grußformeln
richtig zu.
Sie alle
Pflichten
eckt? Schreibe
WIEDE
RSEHE
N
n Sie mit.
Hey, hallo, gute
n Morgen, gute
n Tag,
grüß Gott oder
Servus, da ham
wir den Salat
Grüßen oder
.
nicht, das ist
hier nicht die
natürlich grüß
Frage,
en wir und das
alle Tage.
Die Frage ist
nur wie, na ja,
das kommt drau
wo du grade
f an,
bist, na los, na
dann mal ran:
Hey, hallo, gute
n Morgen, gute
n Tag!
Hey, hallo, gute
n Morgen, gute
n Tag!
Hey, hallo, gute
n Morgen, gute
n Tag,
auf Wiederseh
en und tschü
s!
Freizeit
n sind in diese
m Wort verst
1. Hören Sie
CD1/4
•
•
E
O
Grußformeln.
OrdS
B egr üßu nge
Ich wohne in
Wo wohnst du?
Wie groß ist eure
Wohnung?
ung ist…
Unsere Wohn
iere?
Hast du Haust
Hallo!
m.
im Stadtzentru
einer Wohnung
Was mach
,
in einem
einer Wohnung
zimmer, ein Schlaf
Susi wohnt in
it läuft
hier ein
. In der Freize
groß. Es gibt
mit T
uter. Susi mag
und ein B
oft am Comp
eine K
sie
saugt
im Park oder
zu Hause, sie
hilft
Susi
.
Susi gern
und
den Mülleimer.
Tiere, sie hat zwei
oder
4. Lesen Sie
3. Üben Sie
a) Hören Sie
Ich…
Guten Morg
en!
cht
9. Die Möbelna
cht
D
Tschüs!
9. Die Möbelna
52
M
O
R
G
E
N
alten folgende
Hallo!
Buchstaben?
Auf Wiederseh
en!
…
Hallo, Rudi!
Ergänzen Sie.
2.
UTTER
Grüß Gott,
Herr Patzke!
Auf Wiederseh
en!
…
lge.
tantive enth
1.
D I E
richtig zu.
Tschüs!
ige Reihenfo
Guten Tag!
Servus!
b) Welche Subs
53
senden Text
Guten Tag,
Frau Krüger!
B
Sie die richt
Sie den pas
Hallo, Kevin!
Grüß dich,
Rudi!
atz.
chen Sie nach
. Nummerieren
Grüß Gott!
Hause?
und ordnen
Guten Morg
en,
Frau Liehmann!
Ihren Wortsch
zu und spre
Ich…
Wie hilfst du zu
dun gen
Es gibt hier…
Nein, ich…
r Freizeit?
st du in deine
Ver abs chie
ß = SS
CD1/5
ist
. Die Wohnung
n
…
A
…
3.
C
T
S
C
H
Ü
S
5. Hören Sie
H
A
L
L
O
Guten Tag!
zu und rappen
Sie mit.
Grüß Gott!
Hallo!
Guten Morg
en!
Auf Wiederseh
Servus!
en!
10
Tschüs!
2. Der Begrüßu
ngsrap
5. Mein Kö
a) Hören
rper.
Sie zu und
Sie nac
sprechen
ular bzw.
der Sub
den Plural
ngsrap
11
die Arme
4. Üben Sie
das Bein
die Finger
b) Benenn
en Sie die
der Zahn
. Fragen Sie
Körperteile
und antwor
ten Sie.
4.
5.
der Kopf
1. Hören Sie
Mo
6.
6. Christia
n
1.
CD1/6
Di
Mi
7.
2.
3.
11.
frei!
8.
12.
Do
13.
Um 16 Uhr.
10.
9. Mein Ter
minkalend
a) Notiere
n Sie.
er.
15.
Was tut dir
weh?
Was hast
Der Bauch
tut mir weh
Di
Mi
und
noch einmal
CD1/6
3. Spielen Sie
a) Hören Sie
lieren Sie Ihre
zu und kontrol
mit Verben.
. Ergänzen Sie
hen Sie nach
zu und sprec
er/sie/es
ich
anprobieren
aufräumen
Sa
Sie kurze
Oh, schade.
Und am…
?
G
GGG
die Tabelle.
wir
und spielen
Sie mit.
– ich
– du
Drei.
Anprobieren.
Lena probiert
Ich probiere
– er/sie/es
einen Rock an.
Verstehen. Fünf.
a) Benennen
– ihr
– sie/Sie
ein T-Shirt an.
Wir verstehen
5. Wer macht
– wir
was gern?
r und ergänzen
Was versteht
die Grammatik
ihr nicht?
nicht.
Sie richtig.
Sie die Bilde
en Sie mit.
spielen
Lösung. Sing
sie/Sie
ihr
reiten
du
lesen
fahren
spielen
nehmen
So
basteln
laufen
eren Sie den
ionslied. Varii
b) Das Konjugat
n Sie.
Text und singe
15
so schwer.
es, es ist gar nicht
Ich, du, er, sie,
immer mehr.
sie, wir lernen
Wir und ihr und
Ich lese und du…
und basteln.
sie alle lesen
Hallo Alex
, hast du
Dienstag
am
nach
möchte gern mittag Zeit? Ich
e Tennis spie
len.
3. Das
Hallo Just
us!
CD1/8
fernsehen verstehen
erzählen
reiten
Gespräche
.
Um vier Uhr.
nt zu.
nach dem Akze
einladen
GGG
GG
tanzen
eitsrap
6. Der Krankh
die Infinitive
bestellen vorbereiten
anziehen
b) Würfeln Sie
er.
nicht so schw
, es, es ist gar
, er,
.
n immer mehr
und sie, wir lerne
schwimmt,
schwimmst,
schwimme und
schwimmt
schwimmt auch,
schwimmt,
n mit,
alle schwimme
n und schreiben.
alle schwimme
so schwer.
, es ist gar nicht
, sie,
, du,
r mehr.
, wir lernen imme
schreibt,
und ihr und
schreibst,
schreibe und
schreibt
schreibt auch,
schreibt,
mit,
alle schreiben
und tanzen.
alle schreiben
2. Hören Sie
34
b) Bilden
und
denn?
Fr
15.30 Zahnarz
.
ian! Wann
Wir und
. Ordnen Sie
hen Sie nach
zu und sprec
GG
GG
Sie mit.
zu und lesen
nomen.
Personalpro
CD1/7
t
du denn?
Hallo Flor
Do
denn?
ast du
Was h
zen.
Kopfschmer
Ich habe
Sa
Es tut mir
leid, ich kann
15 bis 17
Uhr Billard. nicht. Ich spiele
von
Möchtest
du nicht…
Mo
?
Was tut dir weh
Fr
Ich,
atz.
Ihren Wortsch
anziehen bekommen
die
Ergänzen Sie
16–17:
So
Eishockey- 15–17:
16–17:
14.30:
Bill
10: Radtour
training Jug ard im EishockeyOlaf
14:
endclub trai
ning Shoppingcenter mit Sofie aufräum
en
und Paul 17:
West
Theater
Hallo
Christian
nachmitt ! Was machst du
ag? Ich möc
am
hte ins KinoMittwochgehen.
9.
14.
a) Hören Sie
} Das Konjugationslied
die Ohren
das Knie
die Hände
2. Der Begrüßu
stantive.
der Fuß
die Augen
CD1/1
Sing
en Sie den
h. Ergänz
Konjugationslied
3. Das Konjugat
ionslied
14
Wann den
n?
Es tut mir
um halb vierleid, ich kann nich
t. Ich
einen Term
in beim Zahhabe
narzt.
10. Der Wo
chenplanr
ap
59
mluvit budou všichni…
CD1/4
nowość
Fertigkeitstraining
Fertigkeitstraining
Übungsbuch
Übungsbuch
Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache
FERTIGKEITSTRAINING A1
zbiór ćwiczeń z 2 CD 978-80-86195-63-6
FERTIGKEITSTRAINING A2
A2
A1
zbiór ćwiczeń z 2 CD 978-80-86195-70-4
FERTIGKEITSTRAINING B1
POLYGLOT
zbiór ćwiczeń z 2 CD 978-80-86195-51-3
POLYGLOT
ję
niemiecki
k
y
z
Fertigkeitstraining
Thomas Haupenthal,
Vladimíra Kolocová,
Lucie Pittnerová
zbiór ćwiczeń z języka niemieckiego
przygotowanie do egzaminów
w Instytucie Goethego
D ID AK TI
‰… Fertigkeitstraining to nowa seria nowoczesnych
zbiór ćwiczeń z języka niemieckiego na poziomie A1–B1 według ESOKJ.
‰… Zbiór ćwiczeń z języka niemieckiego Fertigkeitstraining pomaga rozwinąć poziom umiejętności
językowych.
‰… Zbiory ćwiczeń nadają się do nauczania
w ramach kursu oraz do samodzielnego
powtarzania i ćwiczenia.
‰… Zbiory ćwiczeń przygotowują uczniów do
egzaminów w Instytucie Goethego – poziom
Goethe-Zertifikat A1–B1.
‰… Zbiory zawierają ćwiczenia obejmujące wszystkie umiejętności językowe: czytanie, słuchanie,
pisanie i mówienie.
‰… Zbiory ćwiczeń oferują tipy i strategie prawidłowego rozwiązywania poszczególnych zadań.
‰… Zbiory ćwiczeń zawierają rozwiązania ćwiczeń
i transkrypcję wszystkich tekstów do słuchania.
‰… W skład każdego zbioru ćwiczeń wchodzą
2 audio CD ze wszystkimi tekstami do słuchania.
‰… Wybrane ćwiczenia ze wszystkich rozdziałów
(czytanie, słuchanie, wypowiedzi pisemne
i ustne) zostały opracowane w wersji multimedialnej do tablicy interaktywnej.
Tipp
Tipp
/9
M O D EL
Lesen Sie
LT ES TE
die Auf
gabenstell
ung.
Lesen Sie
die zwe
i Briefe
und die
fünf Auf
gaben.
Lesen Sie
Sind die
das Bei
Aussagen
spiel und
Vergleiche
1–5 rich
den Tex
tig (R) ode
n Sie die
t.
r falsch
Lösung
(F)? Ma
des Bei
spieles
rkieren
Beispiel
mit dem
Sie.
Text.
Heinz und
Hilde sind
in London
.
Hallo Tommy,
R
F
Tipp
Lesen Sie
die Aus
sagen 1
Die Sch
und 2 und
lüsselw
unterst
örte
sich um
reichen
Synony r in der Aufgab
Sie die
me han
Schlüss
deln ode e finden Sie nic
elwörte
r Sie mü
ht imm
r.
er
ssen die
richtige direkt und mit
Lösung
gleiche
1. Auf der
r Bedeut
aus dem
ung im
Bond Stre
Kontext
Text. Es
erschlie
2. Heinz
et kann
kann
ßen.
man ein
und Hild
kau
e fahren
um 15 Uhr fen.
nach Hau
Tipp
se.
R F
Lesen Sie
beziehen. sich den Text
durch.
Die Rei
Unt
henfolg
Vergleiche
e der Aus erstreichen Sie
n Sie die
dierStellen
sagen ent
0 Uh
ren Sie
unterstrich
2.0
,
spr
die rich
ichtUh
ssene
.00–2
derr Folge auf die sich die
tige Lös Fitne
n Aus07
Schlüss
im Text.
ung. :
–22.00
drü
.00
cke
r
09
elwörte
im
Mo
0 Uh
2.0Tex
r in den
t mit
:
Hallo ort
Aussag
08.00–2 4.00 Uhr den Schlüss
Tommy,0 Uhr
Di + Do
und Sp
en
elwörte
Gastro 08.30–00.3 Uhr
.00–1
+ Fr:
rn in den
09
Mi
0
schö
a:
ne –22.0
Aussag
Mo–S
ße aus London. Sa + So:
09.00Grü
en und
markieWir
So: waren im
sind vier Tagten
Uhr
Theater und
–11.00
gar e hier08und
.30
r
der
in
Uh
der
Kin
haben 0schon
und heute um
Di +. Fr: 09.00–11.0
ganz viel gem
15 Uhr geh TateMoGal+lery
Dan
: n habe
537
Sa
+
703
acht: Wir1 (0)419
en wir zum
Machts
n wir auf der
che
Mi +
0 Uhr
e Kügut!
TeeDomit der
Bond StrFiteetness: +4
h)
Warm 11.00–23.0 Uhr
Queen in den
0
a:
Bis–Snäch
eingekauftch www.schlossfeld.c
efon
Mo
ste
Telham
Woc–2he0.3
11.00
(na
535Buc|king
palast.
So:nz
Hei
419 703
ld
chlossfe
ntrum S n
e
z
it
e
iz
e
Fre
e i t
g s z
London
au
in Willis
n u n
Ö f f
und Hilde
Kontak
n
t • Telefo
Sport: +4
Gastro und
1 (0)
London
?
lossen
m gesch
entru
nessc
das Fit
nn ist
r.
20 Uh
3. Wa
g um
ita
Fre
8 Uhr.
A) Am
ag um
Dienst
Uhr.
B) Am
um 13
Sonntag
7 Uhr.
C) Am
g um
Monta
D) Am
115
eit
in den
Ferienz en bleiben müssen
dch
erzeit,
ern
Somm gen und Mäuse. Ihre Elt hren oder
Jun
zu Ha nicht wegfa eine ReiViele
n
für
erferien
für
Somm und könne genug Geld
anisieren oreiten
t nicht chland org
arb
lle Inf
ilie ha
Aufgab
Aktue
Deuts
Sie
die Fam
edte
8 inizeitaktivitäten. ienzeitung. t,
Viele Stä
zei
se.
einer Fer
LesenKinder Fre
Ferien
man in ps für die os, über
t
diese Siende
de
Tip
Zo
ne finn Text
unled dier, Museen, schiedematio
Jahr vie
es
de
ver
jed
sec
Bä
in
hs Au
bringt onen über
onen
fgabe
ati
ielakti
.de)
n.
Sp
ma
orm
d
Sin
Inf
un
use?
d die
www.ju
spiele
Aussa en zu Ha
(nach
Ferien
erigen 1–6
gionen.
mmerf
richtig
nen Re
den So
(R) od
der in
er falsch
le Kin
Term
(F)? Kr
in:
iben vie
hren.
ble
gfa
euzen
m
we
Mi
Abfah 4. Waruttwoch, llen nicht
Sie an
en.
.
rt:
wo19. 8.–So
arbeit
ientag
e Elt
iesern
Rückfah A) IhrSp
en 6.0in den Fernn
, 23. 8. teuer.
0 Uhr
rt: 19 müsse, n
ilie zu
Fam
r.
Preise:
B) Sie.00 Uhr n ist für die
ssante
ise
intere
Re
s
Ein
use
C) Dazelzimme es zu Ha
finden r: 414 Eu
Do
Sie
ro (pro
D) ppelzim
Perso
mer: 34
n)
Ausflu
5 Euro
Hotel
g nach
(pro Pe
:
Potsd
rson)
Abacu
am: 26
Euro (pr
Zimmes Tierpark Ho
o Perso
n)
In der r: Bad/DU, tel, Berlin-Li
WC
Nähe
des Ho , Fön, Minibchtenberg
tels gib
Mittw
t es einar, SAT-T V, Tel
oc
e U-Bah
efo
Ankunft h: Anreise
n-Stat n
–
ion.
Abende am späten Berlin
Nachmi
ssen im
ttag
Ho
tel
Donn
ers
Am Vo tag: Berlin
Sams
rmitta
– Stadtb
tag: Au
g:
Märki
Histor
sflug na
sche Hö Brandenbu esuch
isc
Am Na
rger To
fe,
Rundfah hes Potsdam ch Potsdam
chmitta Alexande
r, Reich
rpl
g: ind
stag,
Besuc rt
ividue atz
Freita
h
lles Pro
g:
Schlos der Parkanla
Am Vo Berlin – Sta
gramm
sbesu
rm
ch – Sa gen
Schlos ittag: Kurfü dtbesuch
nssou
Sonn
s Charl
rst
ci
tag: Fah
endamm
Am Na
ott
Abfah
, Gedä
chmitta enburg
rt nach rt nach Ha
chtniski
g: Spree
dem Frü use
rche,
rundfa
hstüc
hrt
k
LESE
Ausflug n
ac
h Berlin
am
J Fah
rt im mo
derne
J 4x Üb
n Reise
ernach
bus
tun
J 1x Ab
endesse g + Frühstüc
ksbuff
J 2x Fü
n im Ho
et im
hru
tel
Hotel
J 1x Sch ng durch die
Stadt
ifffahrt
Berlin
auf de
r Spree
www.r
eisebus
24.
de)
1. Der
Bus fäh
rt von
2. Zw
ei Perso
Spiesen
nen be
um sec
3. Im
zahle
Hotel
hs Uh
n für
zimme
r aben
4. Am
das Do
r gib
ds ab.
Mittw
och ess t es auch ein ppelzimme
5. Am
r 690
en die
Radio
Donn
Euro.
Touriste
.
erstag
6. Am
nachmi
n im Ho
Freita
tta
g fahren
tel zu
g sehen
Abend.
die To
die To
uriste
uri
sten de
n nach
n Reich
Potsd
stag.
am.
VERS
und Potsd
P
R
O
G
R
A
M
M
(nach
www.polyglot.cz
SI ER TE
schöne Grüße
aus
waren im The London. Wir sind vier
Tage hier und
ater und in
der Tate Gal
haben schon
und heute um
lery.
ganz
15
Machts gut! Uhr gehen wir zum Tee Dann haben wir auf der viel gemacht: Wir
Bond Street
mit der Que
N
en in den Buc
Bis nächste
Woche
T Est.HeingEekauft
S pala
R ham
Eking
Heinz und Hild
V
E
S
e
LE
Service
8
Didakt
isierter
Modellt
est 2
Teil 1
Leseverst
ehen –
R
F
TEHE
7
N
H
DID AK TIS IER
EHEN
ÖRVERST
und die
die Fragen
n Sie dann
ort.
aben. Höre
st die Aufg
richtige Antw
n Sie zuer
ieren Sie die
Texte. Lese
danach mark
fünf kurze
Hören oder
Sie hören
zweimal. Beim
jeden Text
ant?
nicht gepl
für Samstag
1. Was ist
DID AK TIS IER
n Sie
Texte. Höre
EST
TE MO DE LLT
E
Ausdruck –
Aufgabe 5
CD 1
25–30
D)
C)
B)
A)
Hau
2. Welches
mmt
stier beko
Gebu
Petra zum
rtstag?
Tipp
C)
Tipp
B)
SCH
39,95 Euro
R IF T
A)
L
Kurs
4. Welchen
Mündlicher
Beantworten
?
R AU
B)
IC H E
UC
SDR
K
D)
C)
Tipp
chen?
stag besu
a am Dien
elik
möchte Ang
Ausdruck
Schriftlicher
Tipp
e
ense
Bod uin
Br
den
n
n an . Familie en.
hl
feerie
atione
mer nachten
B) arte za
form
er
n Som
en In
editk
lend
A) n in de gen üb der Kr
er?
nf feh
ener Fahr
wolle Überlin hte mit
fü
unk
e
er
betr
t
in
e di
möc fuhr ein
ö h nbühl
Töc
¢
en Si
Fahr
¡¢
er. Er zeug
ne hes
zwei
gänz
…ˆˆêê¡
mm
„…
ihre tel S5.on Welc
Š„
d er
pelzi
und
Ho
h˜‰‰Š
Dop
xt un
n Te
e Frau ust im t zwei
e de
ne
, sein
Aug
n Si
echt bis 30. im Inter
tr
Lese
U
t
s
23.
buch
n au
Brui en vom r Bruin
Her
Simon öcht
L
Herr . Sie m pension.
en
ÜH
fahr ht Halb
sc
B) B
wün
EN
A)
NN
.
ular
orm
im F
D)
Lesen Sie sich
– Teil 2
rksam
ellung aufme
die Aufgabenst
n.
Tipp
Sie folgende
durch
Sie sind und
EST E
wo Sie wohn
en.
igen Wörter.
Fragen genau
die wicht
streichen Sie
durch. Unter
ien“ möglichst
ausführlich.
Frage
r haben Sie vor
T Welche Büche
n? Haben sie
Kurzem gelese
Ihnen gefallen?
et?
mit dem Intern
T Arbeiten Sie
Sie es?
Wozu brauchen
n die einzelnen
T Wie beeinflusse ngen und das
Medien die Meinu
chen?
Wissen der Mens
in
die Medienwelt
T Wie wird sich
ckeln?
Zukunft entwi
e
Ausdruck, Aufgab
(Mündlicher
1)
n Notizen.
zu allen Frage
Notizen.
Machen Sie sich
n mit Hilfe Ihrer
Sie die Frage
Beantworten
Mündlicher
Tipp
Teil 1
a „Med
n zum Them
e
Sie fern? Welch
T Wie oft sehen
n Sie aus?
Sendungen wähle
Warum?
gen oder ZeitT Welche Zeitun
Sie? Warum?
schriften lesen
Lesen Sie die
igen Informatione
Sie die wicht
. Unterstreichen
Ausdruck –
ellung und die
die Aufgabenst
Lesen Sie sich
Tipp
(Schriftlicher
A)
Einführung
alt
Mündlicher
iennamen, wie
men und Famil
Familie.
Sie Ihren Vorna
kurz vor. Sagen Ihre Hobbys oder über Ihre
Stellen Sie sich
B. über
dann kurz z.
Erzählen Sie
ellung aufme
die Aufgabenst
orten).
en (in Stichw
nkt kurze Notiz
Text.
zu jedem Leitpu
g und das Ende.
endgültigen
s, den Anfan
Machen Sie sich
ch sofort als
tur Ihres Texte
Ihr
en, wenn mögli
sich die Struk
haben und ob
nkte und Notiz
Überlegen Sie
nkte bearbeitet
Hilfe der Leitpu
mit
Sie alle Leitpu
ob
r.
Text
Sie,
den
Sie die Fehle
. Überprüfen
Schreiben Sie
und korrigieren
einmal durch
den Text noch
Verbesserungen
Lesen Sie sich
Sie mögliche
ist. Notieren
genug
lang
Text
D)
et
3. Was kost
Teil 1
n.
Ausdruck –
igen Informatione
Sie die wicht
. Unterstreichen
rksam durch
Sie eine
zeitschrift haben
In der Schul
Brieffreund.
en deutschen
rten.
Brieffreundin/ein
en.
che
antwo
Punkt
zu
deuts
drei
sich zu allen
sich entschieden
Sie suchen eine
rn. Äußern Sie
den und haben
Wörte
gefun
60
nce
130–1
Anno
Umfang von
einen Brief im
Wörter.
Schreiben Sie
die wichtigen
streichen Sie
durch und unter
neuen
die Leitpunkte
Brieffreundin/den
Lesen Sie sich
T Bitten Sie die neue sich zu schreiben.
von
Sie eine Brieffreundin/
Brieffreund, etwas
T Erklären Sie, warum
).
Hobbys
e 1)
suchen.
vor (Alter, Familie,
einen Brieffreund
Ausdruck, Aufgab
T Stellen Sie sich
Schriftlicher
Lesen Sie sich
Tipp
Tipp
TE MO DE LLT
I. Sehen
Ausdruck –
Aufgabenstellung
an.
Sie sich die Bilder
Teil 2
und sehen Sie
sich die Bilder
Wählen Sie ein
Bild aus und
genau an.
beschreiben
Sie es.
einladen.
drei Punkten.
rtstagsparty
sich zu allen
zu Ihrer Gebu
rn. Äußern Sie
Ihre Freunde
von 70–80 Wörte
Sie möchten
l im Umfang
ihnen eine E-Mai
Schreiben Sie
igen Wörter.
hen Sie die wicht
streic
unter
durch und
Ort, wo
die Leitpunkte
den Weg zu dem
Lesen Sie sich
T Beschreiben Sie
das
det.
Ihre Freunde über
die Party stattfin
T Informieren Sie
an.
e 5)
und die Zeit der Party
Programm.
Ausdruck, Aufgab
T Geben Sie den Ort
(Schriftlicher
LESEV
ERSTE
HEN
C)
uzen
orten).
möchten.
(F)? Kre
en (in Stichw
Sie beschreiben
r falsch
nkt kurze Notiz
Bild aus, das
(R) ode
Text.
zu jedem Leitpu
g und das Ende.
Wählen Sie ein
Tipp
8) richtig
als endgültigen
s, den Anfan
Machen Sie sich
mit der
sagen (1–Tipp
tur Ihres Texte
möglich sofort
Ihr
nliche Erfahrungen
d die Aus
nde Kriterien:
sich die Struk
haben und ob
Notizen, wenn
Text. Sin
dabei an folge
Q Ich habe persö dem Bild gezeigt wird.
Überlegen Sie
nkte bearbeitet
Leitpunkte und
auf
um welche
Halten Sie sich
mit Hilfe der
Sie alle Leitpu
nen,
ob
r.
Text
erken
a, über
Sie,
Situation, die
den
Sie die Fehle
ssantes Them
. Überprüfen
den ersten Blick es geht.
Schreiben Sie
t und
und korrigieren
einmal durch
ntiert ein intere
Q Ich kann auf
nen
den Tex
den Text noch
welche Perso
Verbesserungen
Q Das Bild präse Freunden spreche.
Lesen Sie sich
Situation und
sie Sie mögliche
ich bei der
Lesen Sie
mit
it sindren
ist. Notie
das ich auch
Ausdrücke, die
und
genug
Dam
r
an.
lang
ch.
Wörte
n
Text
Sie D)
die
ürli
Q Ich kenne
hop nat
Verkäuferi
g verwende.
sik – Hip später eine CDreibun
Mu
est
C)
Besch
127
als auch kleing
auch selb
wie uns
d. Sie
sowohl großlgreich,
bei
erste Ban
dein und euer
sehr erfo
ck.
was da
die Pronomen
rüßen die cht Punkro
und ihr sowie
sagt.
an beg
ma
mack ist0 Uhr. Ich stehere
präsene- du
n die Anred
und Rom terproof“ und
könne
en Gesch
au 16.3
ppertal
t sich zu „Funky
Briefenn Zei
20 Floko
S
uar, gen
der Wu
1 Für jed
rsich „Wa tInMinute
n.
werde
19. Jan
benkom
olyn vor l das Schüle
nennt
men die
und
hat ach schrie
74TEL
,
Es ist der r Freundin Car
f“
16. Ma
e Band
ppertal
„Forever“ Band
terproo
ine
Jed
“,
zum
Wu
O
„Wa
me
in
erb
et
h
mit
H
Nac
nzert
“, „Feinh
Hier find
großen
auch die die
Live-Ko
tieren.
einem
„Honigtee
Uni-Halle. l, das größte
Bands ist
und
n.
nen vor
t mache
tiva
Sophiez“, Unter den 30 Die drei Jungs 14 und
ds kön
bekann Anfang
5 Rockfes
mehr.
schen
ge Ban
Gruppe
“ dabei.
25 viele
Friends 126 im Alter zwi d und spiestatt. Jun spielen und ihre tival schon der
r
Ban
ein paa
m
„Nocken6& kanerin, alle
l
kfes
Publiku
ren in der
kfestiva
das Roc
sehen wir
e Afri
vier Jah
hübsch
ige war riere. Im Saal
h das Roc ühl ist,
l:
(0)
Für ein
schon seit in Diskos. Doc
Gef
Kar
Anzah
:
sind
ein
ßen
15,
en
oft
l:
singen?
s das für
einer gro
vier
singen
mer
len und das Größte. Wa stehen und zu
reser
Anzah
en.
elzim
Wir
sie
hen zu
enden Augetwas
Einz
30 ist für
mer
en Mensc sie mit leucht
lzim
viel
war
so
en
pe
er
vor
s
Dop
antworten
l. Für jed
, die alle
Rauch
„Perfekt!!!“, t sehr schnel Musikgruppen -Rock,
azz
30
t läuf
r Latin-J
Die Zei
isch bei
.
ntry übe
ganz log
cher
as:
dabei –
und Cou Reggae spielen Foyer
trau
Uhr
Extr
k, Punk
zu
Nich
gehen ins
bis hin
ch 18
35 von Roc
en
Hiphop
se na
Pause und z locker geh
Soul und n eine kleine
Anrei
Gan
den
.
ske
mit
che
n
en Kio
Wir ma
ammeA
Viele
der viel
l.abe
Au
bei. Zus
ufg
u
fga
bedie22
:
an einen r an uns vor über das Festiva
sike
daten
finden
(1)
die Mu n sprechen sie l dabei, sieLes
se:
Reise
)
er.
ei
en
(3
sup
nr
Ma
uer
fach Sie die
ersten
, einLös
40 Zuscha
es fünf Aufga
der A
:
ung
t zum
Taag
fröhlich
Vorjahren ein
ben und
eise
(A odeer
sind nich e, wie in den
die Text
r Abr
auf uns em Höhepunkt r B).
te:
här
e. Welch
g de
(2)
Taag
Atmosp
l war tet
e Interne
Näch
auf :
Beispiel
eint zu seinder
im Saa
tadresse
l der
Topacts
zert sch
Zurück
er
besuchen
:
Anzah
tritt ein Sie möc
m. Das Kon
Sie? Mar
steaten
Dat
Publiku n. Wenig später
kieren Sie
hten
Podium
tolle
iche
me
die rich
e. Eine Ihre Wohnung
nllic
n vor dem erste Reihe.
kom
ön
End
sö
zu
ate
.
45
rs
tige
zu
pel
er
im Zentr
l
Plak
P
Pe
tiva
Nea
in die
en
um von
3. Sie möc
, die mit
Nikis aus m geht das Fes
n es bis Show muss jed
me:
Kreuzling
nschen
affe
na
Me
hten in den
sch
A
an
o
or
10
gsa
e:
en verkauf
V
ter
h wir
So lan
Uhr. Die
Alpen Ski
nam
!
die Lich
en. Welch
hen. Auc Blick auf die
taltung
ilien
fahren und
men
gehen
h
ans
e
Int
kom
Ver
zer
tzlic
er
le
Fam
netadresse
suchen
-Sty
Ein kur
Lesnick
innen. Plö
ein Hotel.
o und
Hiphop
(4)
ist richtig?
A
nort:
Jasmin
Au
ment beg gs in coolem freut sich. Flok
Wo find
Mo
Woh
n
F
en Sie Inf
Le
m
RMöbe
fg
mache
i Jun
n:
ormatione
:
se
l Kreuzli
ab
und zwe ne. Das Publiku deratoren, sie
sone
n?
er
Land
n
Mo
P
Büh
ngen--M
e4
die
S )
Im Frühling, Som
t nur die
Miitte
l der
15 auf
tte
Brau
Bra
n
uch
teie(5fo
chen S
sind nich
sio
:
ar
mer,
r
an
Anzah
Sie
ie
en
Herb
itk
ei
ein
Rom
die Alpen sind
n neu
Kaufe:
lge
neues
inde
B
Pensi
es Bett
Vollp
Kred
Bett?
Ist Ihr
Ist
immer schön!st und Winter
on K
onen
Ihr Tisc
nd
Tisch kap
Dav
ein
|
n.
)
k
H
Kon
a
e
pu
o
utt?
kleine Wo
en
takt
tels |
tt?
.juma.de
Besu
Be
angefange
Gro
Gr
suchen
Privat
t.
Preise:
oß
chen Sie
Hier find
hnung im
ßes
es So
von Kre
Te
(nach www
estival
Sort
Sie uns!
rtiimen
rtal stat
uns!
z
ckf
m
en
i
ng:
m
en
uzli
Zen
ppe
Sie
r-Ro
n
t,
t
m
x
,
Wir
W
lu
gute
g
nge
trum
e
ute Qua
Wu
üle
die Übe
ir sind
io
r
sind:: billi
ab 30 Euro
t.
Qualität
n
sicht alle
75
Zah
lität..
rfindet in
g,
g, mod
pens
beim Sch
W
Aktuelle
moder
/Tag/Per
r Skipäss
Bar
Preis:
ern,
n, solid
Halb
Angebo
elc
solide.
son
ckfestival
Bands hat
e für
e.
y.
einzelne
te
bis 500
üler-Ro
A) www
junger
he
Countr
Skiregio
w.a
000 Eur
.alle
Reservierun
llessha
1. Das Sch Karriere einiger
spielen
Kon
K
sW
hau
nen.
onttak
o
ikaner.
us.d
s.dee
aktt:: ma
ng:
Roman
g
ße
Aktuelle Prei
scher Afr
egu
rie.seid
or
Floko und
2. Die gro
ein hüb
se
el@
Kontakte
tück(1)
erpfl
t(
@ssun
Ve
un..de
gs und
deratoren
de
terfall“.
Skip
Skipan
A,
Frühs (2) ___
anor
oram
amaa
n drei Jun
3. Die Mo
Sonderan
heißt „Wa
B) www
B,
ein ___ __
gebote
“ gehöre
tile.
w.h
te Band
.hau
nds
siks
aus
ers
A
_
)
s.de
C
Frie
Mu
1.
.de
_
ww
Die
e
Wettter
Wet
Gabi suc
n6&
4.
Sc m __ __
w
w.a
.alp
iedene
lpen
er
od
en.d
.dee
ht einen
d „Nocke
len versch
er
W hull Au ___ ___
Freund
5. Zur Ban
pen spie
für eine
D)
Die ir sin ogo sflu ___ ___
sikgrup
Reise nac
Kioske.
pa
h Amerik
6. Die Mu
Sc g d e zu g in ___ __ d
es viele
ss
pel.
A
B) www
a. Welch
er gibt
25
t in
w.sk
aus Nea
4. Sie br
.skiw
e Interne
Kle hule anze ins. ide den _ d er
iweelt.d
7. Im Foy
lt.de
auchen
tadresse
nt
gt Jasmin
ari Po
sin
B
d
e
(7) idu nu Gru “
ein
ist richtig?
ifiz ah n
neues A
ie
t
8. Am End
uto. Welch
iere nh se sda
Lü
Afg ___ ng r e nd
e Interne
K
Kla
larra,
ck
a, 25 JJah
n. ofsp hr w mer
(8) ha ___ falle mpfe sch
tadresse
ahrre
en
e
„D
ist richtig?
163 cm
Kli ___ nist ___ n K hle ule
A
(1
ie assa ohl. Ma
–1
Le ge Le x-D
Sc nik ___ an s ___ ind n“, füh
3)
ute n
blon
hre or
ond
dee Haare,
?M
(1 hulk beh ___ tam ___ er (6 sag rt la
re, grüne
Gerd
Ger
sin unte rin tu-G
ÊÊÊÊÊ7iÀÊvÊ B…ÀÌÊ>
d,, 18 JJah
B
Hobbys
Aug
Augen
ar
od 0) __ leid and ___ me _ d ) __ t Sc ngs
byss:: mo
ahrre
en
Ê “ÊÀi
Ê ˆÌ>}ÊÛÊ œ˜Êi
e
mod
d
rw Elk ru
k
ie
dern
192
n
_
erne
h
_
a
e
e
_
Ê
u
e
ie
cm
ÊÊ
(4) eg e n
Musik
ÊÊÊ7iÀʘ
(1
Àˆ˜Ê˜
r
_
Ê >V…Ê
Ê ˆ““ÌʓˆV…
ik,
n lt. __ . S a __ ull m
k, Sp
re
Spo
Ê >“LÕÀ}¶
Ê Ê>“Ê
orrt.
t.
Ê Ê œ˜Ì>}Êۜ˜Ê
__ s.
Sie such
Os dsch
n
Zu 1) __ Jack ____ g – Auc _ z ie fü uslä ___ eite Sch
ÊÊÊ
ÊÊÊ
b
brau
Ê
V…Êv>
ht:
Ih
r
a
aun
t:
_
Ê
Ê
S
w
…ÀiÊ>
eine
ÀiÃ`i
ne
n
te
_
e
Ê “ʈi
Haare,
u
__ re
˜Ê˜>V
ie.
n sporrtlic
Ê ˜ÃÌ>}ÊÊۜ˜Ê
Ê …ÊÀ>
ih m ___ e – ___ die h e ei hlt dis __ rin ulk
re, blaue
Ê ˜ŽvÕÀÌʓˆÌ¶
tlich
__ Sc rlan le t
hen
Ê Ài“i˜Ê˜>V
re B e _
en FFreu
Ê
Aug
Augen
_
s
r
M
G le
_
reun
en
Ê …Ê,œÃ
VW ode
nd.
__ hü d ra
d.
Ê ÌœVŽ°ÊŸV
Kin isp ___ alle ___ es W kom on sich chen ___ ud idu
Er sucht:
Ê …Ìiʍi
r Merrcced
__ le (3 ge
ht: eine
ru
Ê “>˜`ʓˆÌ¶
A) www
ng
es?
Ford
For
de iel __ tra __
m at in
ord ode
o
Ê
K _
-V…˜iÊÊ՘`
nette FFreu
œ˜ŽÌ
œ˜ŽÌ>ŽÌ
__ r w ) _ n
w.k
.kontakt
>ŽÌ
r
r ndin
aktaanz
r d ko ___ ge au rt fi t n en o der ind Natio n W fü
ÊÊLˆˆ}Êw
__ are __ die
din für eine
au ?
nzeeige
R
Reis
eisee in die eun
Kein Pro Renault
igen
iˆ˜i˜Ê,i
r
u
n.d
.dee
ies m __ n ch nd ie o hn Sc er
_
_
Ê ˆÀÊÊ
Ê ˆÃi«>À̘ Ê ˜`i˜ÊÜ
b
ble
USA.
llem
m!!
un n in ___ Kin
hu tra nali rzle alle
elb me fü das die et hn e
…ÀiʈÌ
Ê ÀÊ-ˆi
Ê v>…Àâi˜ iÀÊvØ
Ê °
d
Extra Qua
e S n je r Sp ge S die e d Elte lkle gen täte r, „w Kla
ha rot, ____ der
ÌÀ>iÊ£Ê
B) www
1.
lität und
Ê Ê³Ê£
be bla __ Sc
Ê
ch tz or lbe chü Sc as rn idu die n w ir h sse
w.d
.dat
atin
Service
ing.
g.de
2. Ihr F
n
de
ule t E t.
n
n
le h (9 in
e
A) www
. Ihr Aut
A)
2.
reund und
ge u u ___ hulk
lte Da Em r s ulle ) __ De g fr Kle nig abe ein
.einsplu
Kontakt
ohaus Wa
An
b
n
n
Sie
id
sein
lä
b
le
e
e
s
.
e
m
r
_
gner
möc
it
u
A
e
s.de
3.
hten heu
)m
ch d g it id
su n a M lem lbs er __ tsc i u un r in gu „Ic
Öffnung
te Abend
in _
elt elb ih un
ich
g
ch uf ax
t
te h
szeiten
s
h n
A)
4.
ins Kino
. U g rer g.
en d -Do mit mit W ___ lan d au ge Au Er kan
wu
gehen. W
. U er
g ur __ d
nd ekle K Sie
rde
n
c rn ge fa
A)
B) www
r
o finde
5.
A
i
n Sie
ste
.automa
S Inffo
nd Str tu-O dem ear zler ___ , er h sic e. W “, s hru da
ich id lass fü
ormatione
rkt.de
h
A)
6.
da aße ut Pin beit wic __. wir he ie d agt nge s (5
n über das
ha et – e 1 hle
jed en bli
5. Sie k
d
)_
re
L
s is in fit
et
n
Pr
n
a
e
h
C
b
ogr
e
A)
ebe
a
s
7.
och
we r.
amm?
s
h
b
e
en gern
g _
v
t a s G hat el fü ha tig.
n
ge er zu
und suc
ge Od Mä reri em ___
B)
be D
A) ersch
uc es a
8.
hen neu
da am
n er dch n B ac __
Kinop
A
a
ied
e
u r
n
e Rezep
h
ch
se Ma e
rogra
ene
rig ht. __
B) uf
te. Wo bek
A) lles
(13 präc ch Kun , sin nn
9.
in
mme!
t:
d
v
r
ommen
er nas n, d itte “ „D ___
) _ h, and st,
d die
10
B) ich
Sie Infor
A
A) or
__ (1
N
s
He si a ess B urc ___
In diesem
.
wa
matione
S
Aktualisierte
__ 2) ere ote ich 16 S
Informa
rzk us en ulle h
n?
rt
_
11
B)
A) chuls
B
Seiten mit
__ __ Eff ns er
tionspor
¿QGHQ6
.
b
d
chir
ra An Elt rt. die
Kinop
LH
Kurzinfos zu
tal
__ __ ek ch ke tück
nk g ern Vo
12
B) liebe
A) ie
t
mehr als 1100 rogrammen.
__ __ te lü in e
.
n st
o
jed
Fusb
h
ÈF
r
Filmen.
ilmkritik
__ __ , m ss e U de
eit la: au
e
13
ehe
B)
A)
__ __ it el
en
.
vers m
we all
in Er is s
nif r K
n
_
ÈP
_
C
fü
d
il
o
oster
B)
)B
_ w __ e
A)
ein t
chie
“i…À
“i…
ll
r or
a
kein
den
er
Ralf Riemke
en ___ nen Mu m. ektio
C) ei
ÈI
A
B) llem
)
nter
ww
m
O
_
e
w
w.k
view
s
ig
.kin
für
ino.
ir
s
n
o.de
b
sie kein ik
de
Ralff Rie
Ral
Fotos
.
C)
B
B)
Riem
T-S ,7an
ÈF
od abe
Mögen Sie
ilmnews
mk
wa
ke
S
er erAufg
es.
r
klassische
Koc
K
C)
oche
ke re er d hir
deutsche
B) chuls
hen
beschreiben Sie
n kann
ste
Kontakt
d
h
nn ch e t
Spezialit
ein Bild aus und
jeder!
h
C)
ität
äten?
B) enen irt
(n
B) www
en ne m
an. Wählen Sie
100 T
Dann k
jed en ge
Tip
w.fi
ac
F
ipp
£¤
£¤
.film
kom
pss v
te sich die Bilder
lmee.de
omm
, d Sie
Öffnung
von
e
men
on
blie
.de
Kochen kann jeder!
C)
h
en Sie
I. Sehen
B) ussba
in unser
K
Koc
szeiten
ww
oche
vers n
as .
hex
ben
wie
xp
per
ll
R
Res
erten
esttaur
D)
ten..
s
w.t
aurant
C)
B)
Vor
alle chied
ag
„Meiste
nic
is
t
er
D
S
Sch
rko
e
e
chn
k
C
och
nell
ch““..
ht
) si
ss
n
elll, mo
) vo
mod
pie
dern
ern und billi
ch
n
koch
kocheen?
D)
ge
C)
g
n? – K
wa
l.d
Kein
S
e P
ein
A) www
Prob
ro
oble
ren
e)
lem
w.m
D)
m!!
.meeist
C) chule
Kontakt
ister
erko
ste
koch
d
shir
ch.d
.dee
h
D)
Preis
C) en
t
jed en ble
Fuß
Unser Ang
er
D)
ibe
C)
ball
ebot
v
d
n
B) www
D) ersch
w.k
.kochbuc
C) arum
alle
ied
etw
h.d
e
ene
D)
n
as
seit
n
D)
S
D) chuld
S
D) eren chirt
F
D) ußba
l
d
£¥
£¥
D) ass
e eingehen.
nic
hts
folgende Punkt
Sie können auf
Q Einkaufsort
Q Tageszeit
dung)
Q Tätigkeit
Aussehen, Beklei
Q Personen (Alter,
Q Sortiment
12
Aufgabe
en zum
t Aufgab
die ach
Rockfe
Schüler-
¶
stival in
Wuppert
al
&
LESEVE
RSTEH
EN
LESEVE
3
Sc
Ma hulk
x-D lei
ort dun
u- G g a
run n d
dsc er P
hu ots
le d
SP
RA
CH
am
er
BA
+
ST
EI
N
E
KP – al
les Kino
!
$
filme.d.de
de
R AU SD RU CK
W
[email protected]
D'
@.0D
'*A *-A1+-1
.0D'
D*
*A+ +1
*A+*+1*+D-'
2@D
Meisterko
ch
L
II. Sehen Sie
sich die Bilder
B
B
J
ichen Sie sie.
an und vergle
noch einmal
e eingehen.
folgende Punkt
Sie können auf
?
Bilder gemeinsam
Q Was haben die
s?
ein?
Q Was ist ander
an diesen Orten
die Personen
Q Warum kaufen
Sie.
III. Reagieren
EN
\
U
MÜ ND LIC HE
61
RSTEH
wohl zuWas werden sie
die Personen?
Q Was kaufen
bereiten?
kaufen?
vielleicht noch
die Personen
Q Was werden
fen? Warum?
Sie lieber einkau
Q Wo würden
fen
für Sie beim Einkau
ein? T Was ist
Preis oder die
am häufigsten
wichtiger, der
T Wo kaufen Sie
?
Qualität? Warum
Warum?
dhandund
Sie von Secon
das Angebot
T Wie finden Sie
/im T Was haltenMarkengeschäften?
Markt
dem
auf
läden und
die Bedienung
fsgroßen Einkau
Supermarkt/in
ren Geschäften?
zentren/in kleine
hat
und Nachteile
T Welche Vorim Internet? Haben
das Einkaufen
ungen?
Sie eigene Erfahr
,
Sie sich kaufen
T Was würden
nen
gewin
Geld
wenn Sie viel
?
würden? Warum
mluvit budou všichni…
w przygotowaniu
Fertigkeitstraining
Fertigkeitstraining
interaktiv
Fertigkeitstraining
interaktiv
Deutsch als Fremdsprache
interaktiv
Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache
FERTIGKEITSTRAINING A1 INTERAKTIV
zbiór ćwiczeń
A1
A2
B1
Fertigkeitstraining
interaktiv
Thomas Haupenthal,
Vladimíra Kolocová,
Lucie Pittnerová
multimedialny zbiór ćwiczeń
z języka niemieckiego
przygotowanie do egzaminów
w Instytucie Goethego
POLYGLOT
POLYGLOT
n
pe ln
Ty afe
lle r T
r a ve
fü akti
er
int
/11
978-80-86195-64-3
n
pe ln
Ty afe
lle r T
r a ve
fü akti
er
int
‰… Fertigkeitstraining interaktiv to wersja multimedialna serii zbiorów ćwiczeń Fertigkeitstraining
na poziomie A1–B1 według ESOKJ.
‰… Fertigkeitstraining interaktiv zawiera wybrane
ćwiczenia ze wszystkich rozdziałów wersji
drukowanej zbioru ćwiczeń.
‰… Multimedialne zbiory ćwiczeń Fertigkeitstraining interaktiv przygotowują uczniów do
egzaminów w Instytucie Goethego.
‰… Multimedialne zbiory ćwiczeń zawierają
ćwiczenia dotyczące wszystkich umiejętności
językowych: czytania, słuchania,
pisania i mówienia.
‰… Multimedialne zbiory ćwiczeń zawierają oferują
tipy i strategie prawidłowego rozwiązywania
poszczególnych zadań.
‰… Multimedialne zbiory ćwiczeń zawierają
rozwiązania wszystkich zadań, które prowadzą
do rozwoju umiejętności czytania, słuchania
i wypowiedzi pisemnej.
‰… Multimedialne zbiory ćwiczeń zawierają
nagrania wszystkich tekstów do słuchania.
‰… Multimedialne zbiory ćwiczeń umożliwiają
różne formy pracy z transkrypcją tekstów do
słuchania. Teksty te można też wydrukować.
do wszystkich
rodzajów tablic
interaktywnych
10
978-80-86195-69-8
FERTIGKEITSTRAINING B1 INTERAKTIV
zbiór ćwiczeń
n
pe ln
Ty afe
lle r T
r a ve
fü akti
er
int
POLYGLOT
ję
niemiecki
k
y
z
www.polyglot.cz
Fertigkeitstraining
interaktiv
‰… to nowoczesny typ materiału dydaktycznego.
‰… wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i metodyki.
‰… ma prosty interfejs użytkownika.
‰… podwyższa efektywność i jakość nauczania.
‰… motywuje do uczenia się języków obcych.
‰… umożliwia aktywny udział wszystkich
uczniów.
‰… wspiera zmienianie się form pracy przy
nauczaniu.
‰… daje momentalne sprzężenie zwrotne.
‰… umożliwia przejrzystą kontrolę rozwiązywania zadań.
mluvit budou všichni…
nowość
w przygotowaniu
nowość
Karl James Prater
Karl James Prater
Karl James Prater
A2
FOR SUCCESS IN ENGLISH A2 PRACTICE BOOK
PRACTICE BOOK
B1
w przygotowaniu
Reading
Writing
|
Reading
Speaking
94 exercises
438 questions
|
Listening
|
Writing
|
Speaking
Reading
96 exercises
458 questions
|
Listening
|
Writing
|
96 exercises
458 questions
‰… Get Ready for Success in English to nowa seria
nowoczesnych zbiorów ćwiczeń do nauki języka
angielskiego na poziomie A1–B1 według ESOKJ.
‰… Zbiory ćwiczeń umożliwiają rozwój
umiejętności językowych.
‰… Zbiory ćwiczeń nadają się do nauczania
w ramach kursu oraz do samodzielnego
powtarzania i ćwiczenia.
‰… Zbiory ćwiczeń zawierają ćwiczenia dotyczące
wszystkich umiejętności językowych: czytania,
słuchania, pisania i mówienia.
Get Ready
for Success
in English
Karl James Prater
/13
Listening
|
Writing
Reading
|
Speaking
|
Listening
ve
cti
ra
te
f in rds
o
es oa
yp teb
ll t hi
ra w
fo
|
Writing
|
Speaking
ve
cti
ra
te
f in rds
o
es oa
yp teb
ll t hi
ra w
fo
‰… Zbiory ćwiczeń zawierają rozwiązania ćwiczeń
i transkrypcję wszystkich tekstów do słuchania.
‰… W skład każdego zbioru ćwiczeń wchodzi audio
CD ze wszystkimi tekstami do słuchania.
‰… Wybrane ćwiczenia ze wszystkich rozdziałów
(czytanie, słuchanie, wypowiedzi pisemne
i ustne) zostały opracowane w wersji multimedialnej do tablicy interaktywnej.
zbiór ćwiczeń z języka angielskiego
12
|
Speaking
POLYGLOT
|
POLYGLOT
Listening
*"9"/
|
POLYGLOT
Reading
B1
FOR SUCCESS IN ENGLISH
FOR SUCCESS IN ENGLISH
DIGITAL
DIGITAL
PRACTICE BOOK
GET READY
PRACTICE BOOK
Karl James Prater
GET READYGETA1READY
Karl James Prater
A1
GETFORREADY
GETFORREADY
GETFOREADY
SUCCESS IN ENGLISH
SUCCESS IN ENGLISH
R SUCCESS IN ENGLISH
POLYGLOT
ję
angielski
k
y
z
www.polyglot.cz
do wszystkich
rodzajów tablic
interaktywnych
READING
Read the advertisement for the African Adventure Park
and questions 1–5. Then choose the correct
answer (A, B, C or D) for each question. There is one task
for each paragraph in the text.
18
GET READY FOR SUCCESS IN ENGLISH A1
zbiór ćwiczeń z CD
978-80-86195-75-9
LISTENING
The African Adventure Park
1 Welcome to the African Adventure Park
– a place
to make your whole family scream. Students get a 30 %
discount, while children between the ages of 3 and 10 pay
half price. Grandparents get a % discount equal to
how old they are. So if your granddad’s 100, he pays nothing,
Youunder
which is the sameCD
will hear
price for9children
three,
a nature progr
because they’re not allowed in the park. And for mum and
47–48
to the recording
amme abou
dad, there’s a free drink
with every activity.
t anaco
and tick the
statements true nda snakes. First read
statements 1–8
(T) or false
(F). You will
below. Then
listen
hear the recor
ding twice.
Anaconda
GET READY FOR SUCCESS IN ENGLISH B1
zbiór ćwiczeń z CD
978-80-86195-68-1
GET READY FOR SUCCESS
IN ENGLISH B1 DIGITAL
zbiór ćwiczeń
T
F
The Western De
CD
53–54
ser t
12
T
F
You will hear
a document
ary
listen to the
recording and about the history of fish
and chips. First
tick the statem
ents true (T)
read statements
or false (F).
1–8 below. Then
You will hear
the recording
twice.
Fish and chips
game. The last person able to walk is the winner. You’ll
need to be fast to run away from these monster crocs, some
of which are as big as 3 metres long – that’s big!
And there’s lots of crocodiles waiting to catch you, meaning
there’s enough for everyone.
3 Even though the crocodiles won’t be hungry
after
that game, you might be. At the Hungry Hippo Pizza Parlour,
you can watch our chefs make a pizza of your choice in under
five minutes. Or how about a hot dingo dog
made from pink pork? For vegetarians, there’s the Zebra
Café, where you can sit down with a soya burger.
And for those going on safari, there’s the drive-in Lion Den
with fish and chips.
SPEA
You will hear
a radio repor
t Memories
recording and
of My Trave
tick the statem
ls. First read
ents true (T)
statements 1–8
or false (F).
below. Then
You will hear
listen to the
the recording
twice.
1. The bigge
st adventure
the speaker
2. Travelling
has been on
in the deser
is travelling
t is dangerous
in the Sahar
3. The Easte
because of snake
a.
rn part of the
s and insects.
Sahara is called
4. The perso
the Western
n’s journey
Desert.
was 1,500 km
5. It’s easy to
long.
get lost drivin
g along a road
6. Sand dune
in the deser
s can travel
t.
and
it’s not easy
7. There are
to stop them
many differ
.
ent forms of
8. You can have
sand in a deser
‘seas’ in a deser
t.
t.
2 You won’t get bored with our crazy crocodile
catching
978-80-86195-71-1
LISTENING
11
CD
51–52
1. Anaconda
s can grow as
large as pytho
2. Anaconda
ns.
s live in rainfo
rests around
3. The anaco
the world.
nda snake is
not poisonous
4. Anaconda
.
s catch fish.
5. Humans haven
’t been killed
by anacondas.
6. Giant anaco
ndas don’t exist.
7. Scientists
believe that
snakes up to
8. There is a
45 metres long
prize of $50,0
may exist in
00 for catch
the wild.
ing a nine-metre
long anaconda.
KING
4 You’ll have lots of energy after that food.
There’s the
safari bike ride for fast cyclists over the age of 15. Do you
like
danger? White-water rafting is fun for the whole family, but
you must have an adult in the boat. For teenagers,
there’s rock climbing and absailing, while for children who
You will hear
can swim, there’s
CD sailing
10 on Pirahana
Lake inan
one
interview with
49–50
listen to the
Bud abou
recording and
Look
at the
tick the statem t his big adventure. First
read statem
ents true (T)
ents 1–8 below
or false (F).
for bed. Young children camp in tents in the garden of the
Ch
You will hear
. Then
sestay,
hotel, where their grandparents oo
the recording
one of
can
too. Teenagers can experience the beauty of the African
twice.
sky as they
the pic
sleep outdoors and count the stars before falling
asleep.
tures And we have a special treat for parents, who stay
and de
in a traditional Zulu hut made from grass. It may not have
windows,
scrib but at least it has a roof.
e it.
1. Bud has walke
d on the moon
.
2. Bud used
to be a pilot.
T F
3. Bud once
won the lotter
34
y.
4. It took Bud
two years to
become an astro
5. Learning
naut.
how to move
without gravi
6. Astronauts
ty takes the
must know
most time in
how to swim
traini
7. The thing
ng.
in a space suit.
Bud hated most
was being exam
8. Bud is going
ined by docto
on another
rs.
mission into
space.
11
of our special rafts.
I.
1. Fish and
chips are more
famous than
2. People eat
the Beatles.
fish and chips
if they want
3. One of the
a happy marr
first fish and
iage.
chip shops open
4. Charles Dicke
ed in London.
ns wrote abou
t a fish and
5. Fish and
chip restaurant
chips were wrap
.
ped in news
6. In England,
paper becau
fish and chips
se people wante
are no longe
7. Fast food
d something
r sold in news
from Africa
to read.
paper.
is
very
popular in Engla
8. A quarter
of all white
nd now.
fish eaten in
the UK come
s from fish and
chip shops.
T
F
pictu
5 After a hard day of running,
resyou’ll
be tired and ready
.
Bud’s big adve
USE
ENGLISH IN
4
le word
the most suitab
1–13) choose
each gap (tasks
t answer.
tick the correc
her friend. For
(A, B or C) and
from Suzie to
Read the email
three alternatives
using one of the
or expression
nture
62
ailmail.com
suziezusie@sn
co.uk
lds@lampton.
michellereyno
READI
Mamma Mia!
! It’s fantastic!
I’m living in Sicily
Hi Michelle,
omey.
believe this, but
___________
name is Don Curlyh
You (1) _____
______ man. His
an (2) __________
_ a cool name.
I’m in love with
_______________
Donald. It’s (3)
is very rich.
for
short
family
is
I think Don
_ business. The
_______________
cars. Don
(4)
sive
his
for
expen
have
Don works
in big houses and
that
___________
ss’. I didn’t know
They (5) _____
the ‘cleaning busine
______ he is in
!
(6) __________
______ money
so (7) __________
He always wears
cleaners have
_, with dark eyes.
outside and
_______________
doesn’t like going
He
Don is very (8)
shy.
_
_____
(9) __________
about people falling
sunglasses. He’s
favourite one is
rs the phone.
___________
______ answe
jokes. (11) _____
(10) __________
II. No
and tells lots of
a crazy
w loo
Don is very funny
humour!
will be there. What
k at th
I’m so happy.
and their crazy
Dons in Sicily
e two
7
Italian people
tonight. All the
he’ll take me there
pictu
out of helicopters.
_ going to a party
res ag
Duck. Don says
d
_____
Donal
_____
as
d
ain an
(12) _____
to the party dresse
d com
I have to go now.
Donald! I’m going
pare
called
be
will
them
party! Everyone
.
helicopter! Wow!
_
A
_____
1 writnew film website is
(13) __________
starting. They
ten
soon.
this
advertisemen
want peop
Hope to see you
The fo
t.
le to tell them
llowi
about their
ng ke
Love,
y wo
locfavourite mov
rds m
ation
ies. They
ay he
Suzie
’ve
cute?!
seas
www.fanta
lp yo
of Don. Isn’t he
sticfilm.co
ons &
u:
m
PS This is a photo
weath
peop
er
le & ac
tivitie
clo
thing
s
&
equip
C) not will
costs
ment
B) willn’t
C) Italian
III. Ta
lk ab
1. A) won’t
out th
B) Italish
C) very
e spor
ts you
2. A) Italy
B) such
like.
C) families
Do you
3. A) so
love wat
80
B) family’s
C) is living
ching fil
Are you
good at
ms?
4. A) familys’
B) lives
Do you
writing?
C) says
want mon
ey?
5. A) live
We
B) speaks
pay you
C) many
to watch
films!
6. A) tells
lot
B)
C) tall
Write an
7. A) much
ema
high
B)
il about
C) quit
favourite
your
8. A) long
taylor@fa film and send
B) quite
C) no
it to
ntasticfi
lm.com
9. A) quiet
B) not
C) He
Write an ema
10. A) never
B) Him
C) Wearil abou
t your favo
Your
urite
11. A) His
emailC) has
B) We’re
film for Fant
by to be
asticFilm.com
80–100 word
.
s
12. A) Were
long and inclu
B) on
de the follo
wing poin
13. A) with
Explain why
ts:
you’re writing.
51
Describe what
your favourite
film is about.
Say why you
think the film
is great.
READI
WRITING
Fa n ta s t
i
c F i l m .c
om
You’re ill and
you have to
eight. Your
go to hosp
friend does
ital for the
week
n’t have her
Your lette
own children end. A friend is look
r has to be
ing after your
and has aske
80–100 word
two children
d you to write
s long and
aged six and
her a letter
include the
about wha
following
Thank your
t to do.
points:
friend for helpin
g.
Describe what
your children
norma
during the day
and at what time. lly do
Tell her what
food and drinks
to give the
children and when
.
2
Your scho
ol has a trave
they’ve had.
l-wr
The best trave iting competition.
They wou
l writer will
Your text
ld like stud
win a £300
has to be
ents to writ
80–100 word
digital cam
e about the
era. Write
s long and
best
a text for
include the
the competit holiday
following
Say when and
ion.
points:
where you travel
led.
Describe what
you did.
Explain why
you think other
people will like
it there.
70
3
The fo
may llowing ke
help
you: y words
loc
ation
seas
ons &
weath
peop
er
le & ac
tivitie
clo
thing
s
& equip
costs
ment
NG
8
e
them tru
Then tick
1–6 below.
ements
d and stat
ut Boblan
article abo
Read the
se and
el Paradi
the Hot
ent for
advertisem
Read the .
(F)
or false
NG
(T)
m true
n tick the
ow. The
s 1–6 bel
statement
63
Hotel
e (F).
(T) or fals
e
Paradis
d
Boblan
stay in a k
iday and
wal
us on hol
You can
the sea. r balcony and
Come to
hotel by
sit on you e families
beautiful
beach or
com
along the waves. We wel
the
listen to
dren.
with chil
y
very craz
e from a
Bob. I com it’s really hot in
name is
mer and
mer and
ws in sum
en in sum
land. It sno
ld snowm ter. We don’t
bui
We
winter.
ch in win
horse.
the bea
here by
we go to
is
go everyw
rybody
cars. We
Bob. Eve
,
5 have
name is
my friends
My horse’s my land – all
in
pets. The
called Bob and even my
land.
ily
Bob
fam
ed
all my
is call
it’s
ere I live
land, but
Bob
place wh
in
t
t
y eat frui
Our frui
10 We onl
catch it.
icult to
e to be
very diff
s. You hav .
s and leg
ana
has arm
h a ban
ck to catc
really qui
fast. I eat
run very
k slowly.
They can
wal
y
onl
They
because
15 apples.
oranges
I don’t eat p as high as
jum
they can
ses are
Our hou
land.
a house.
nge in Bob s
very stra
stle
dca
san
in
20 We live
ch. It’s
on the bea listen
to
beautiful
, but be
to the sea
There are
careful!
e
They hav
25 sharks.
can go
legs and
. That’s
on land
when I run
n
tha
faster
ana.
30 a ban
My
1 Hello.
s
Price
m include
and
not
e of a roo
bathroom for
The pric
ner, but
st and din
dation
h their own
fridge
breakfa rs or courses.
Accommo ble rooms wit vision, and a own
dou
tele
ir
drinks, tou
m has a
Single or
have the
roo
also
ry
ms
Eve
printer.
uxe roo
balcony.
rd room
son*
ks. Our del top, internet and
Standa
0 per per
cool drin
lap
ce with
trips.
nights: $80 son*
office spa at for business
per
8 days/7
gre
$150 per
They’re
1 night:
a bar,
aurants,
l, two rest und and hotel
Facilities swimming poo
room
gro
person*
uxe
play
per
Del
a
00
adventure
We have
nights: $1,2 son*
children’s pets.
per
8 days/7
a gym, a
$200 per
Please, no
1 night:
gardens.
Asian
r.
enjoy the
s
jungle to and maybe a tige
rs: free
Course
the
&
yea
of
rs
r
e
ts
Tou
tou
n: 0–5
elephan beginners. It’s
*Childre 6–16 years: ½ pric
walking
monkeys,
for
Go on a
sea.
tropical
e, and see diving courses
sunshin
fish of our
baoffer scu e to the beautiful
.
We also
bicycles
to get clos
a chance
, boats and
torbikes
cars, mo
We rent
T
ter.
m in win
d is war
cars.
1. Boblan
d drive
in Boblan
d.
Bob.
2. People
in Boblan
is called
a banana
mother
er than
3. Bob’s
fast
le can run
er.
t to wat
4. An app
nex
is
house
land.
5. Bob’s
k in Bob
wal
can
6. Sharks
F
er.
a comput
room has
sea.
1. Every
y in the
swim onl
the hotel.
2. You can
r dog to
’t take you
.
ner.
3. You can
Europe
and din
el is in
el.
breakfast
for
4. The hot
ra
at the hot
to stay
’t pay ext
sn’t pay
5. You don
doe
ld
chi
ear-old
6. A 3-y
T
F
19
18
mluvit budou všichni…
po
tałe języki
s
o
z
5. Interogativa, relativa
Interogativa, relativa
5. Interogativa, relativa
Interogativa, relativa
A1–A2
A1–A2
tive kdo, co.
1. Practise the interroga
tivpronomen kdo, co.
Üben Sie die Interroga
pivo Š Co je to?
muž Š Kdo je to?
1. náměstí
2. obchod
3. paní
4. banka
5. pes
2. Fill in the endings.
n.
Ergänzen Sie die Endunge
je kancelář?
1. Jak
je dům?
2. Jak
je město?
3. Jak
je učebnice?
4. Jak
je hotel?
5. Jak
iva kdo, co.
1. Procvičujte interogat
pivo Š Co je to?
muž Š Kdo je to?
6. Jak
7. Jak
8. Jak
9. Jak
10. Jak
y.
2. Doplňte koncovk
1. Jaká je kancelář?
2. Jaký je dům?
3. Jaké je město?
4. Jaká je učebnice?
5. Jaký je hotel?
je žena?
je dítě?
je Petr?
je paní Nováková?
jste vy?
6. Jaká je žena?
7. Jaké je dítě?
8. Jaký je Petr?
á?
9. Jaká je paní Novákov
10. Jaký/á jste vy?
tvaru.
kdo, co ve správném
3. Doplňte zájmena
1. Co tam vidíš? Nic.
Na Tomáše.
2. Na koho tady čekáš?
Slovník.
3. Co potřebujete?
Dvořáka.
4. Koho hledáte? Profesora
ketu? Všechno.
5. Co mají v supermar
forms.
s kdo, co in their correct
Form.
3. Fill in the pronoun
n kdo, co in der richtigen
čteš? Časopis.
Ergänzen Sie die Pronome
6.
tam vidíš? Nic.
nemáš rád? Teplé pivo.
1.
7.
tady čekáš? Na Tomáše.
myslíš? Na Kristýnu.
2. Na
8. Na
potřebujete? Slovník.
máte ráda? Mozarta.
3.
9.
historii.
hledáte? Profesora Dvořáka.
dobře znáš? Českou
4.
10.
Všechno.
mají v supermarketu?
5.
4400 przykładów
z rozwiązaniami na
sąsiedniej stronie
6. Kdo je to?
7. Co je to?
8. Kdo je to?
9. Co je to?
10. Co je to?
1. Co je to?
2. Co je to?
3. Kdo je to?
4. Co je to?
5. Co je to?
6. Američan
7. metro
8. prezident
9. víno
10. kuře
é výrazy.
4. Ptejte se na podtržen
Koho hledáte?
Hledáme kamaráda. Š
the underlined phrases.
4. Form questions about
en.
unterstrichenen Ausdrück
Fragen Sie nach den
Koho hledáte?
Hledáme kamaráda. Š
5. Vidím paní Černou.
1. Vzadu stojí lampa.
6. Doma je otec.
2. Čeká na autobus.
7. Myslí na nového studenta.
3. Vaříme ovocný čaj.
8. Zajímá se o hudbu.
4. Máme psa.
s, following the model.
Answer the question
jaký in its correct form.
Sie die Fragen nach
5. Fill in the pronoun
Form. Beantworten
richtigen
der
in
n jaký
Ergänzen Sie das Pronome
Černou .
rád kávu?
dem Muster.
černý Š Jakou máš
.
máš rád kávu?
vanilkový
.
máš ráda zmrzlinu?
1.
hezký
.
máš rád počasí?
2.
zelený
čaj?
rád
.
máš
3.
rajčatový
.
máš ráda salát?
4.
klasický
.
hudbu máš ráda?
5.
světlý
.
pivo máš rád?
6.
zeleninový
polévku máš ráda?
7.
1. Co stojí vzadu?
2. Na co čeká?
3. Co vaříte?
4. Co máte?
6. Co čteš? Časopis.
Teplé pivo.
7. Co nemáš rád?
Na Kristýnu.
8. Na koho myslíš?
9. Koho máte ráda? Mozarta.
Českou historii.
10. Co dobře znáš?
5. Koho vidíš/vidíte?
6. Kdo je doma?
7. Na koho myslí?
8. O co se zajímá?
podle vzoru.
Odpovídejte na otázky
Černou .
jaký ve správném tvaru.
rád kávu?
5. Doplňte zájmeno
černý Š Jakou máš
máš rád kávu?
Vanilkovou .
?
1. Jakou máš ráda zmrzlinu
Hezké .
2. Jaké máš rád počasí?
.
Zelený
3. Jaký máš rád čaj?
Rajčatový .
4. Jaký máš ráda salát?
Klasickou .
ráda?
5. Jakou hudbu máš
Světlé .
6. Jaké pivo máš rád?
Zeleninovou .
ráda?
7. Jakou polévku máš
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
91
devadesát jedna ~
●
●
●
●
90 ~ devadesát
Cvičebnice
češtiny
Blanka Sýkorová, Hana Davidová
język czeski dla cudzoziemców
zbiór ćwiczeń z języka czeskiego dla
wszystkich typów szkół i samouków
14
/15
‰… Nowoczesny zbiór ćwiczeń Cvičebnice češtiny
jest przeznaczony przede wszystkim dla
cudzoziemców zainteresowanych nauką
języka czeskiego.
‰… Zbiór ćwiczeń jest doskonałym materiałem
dopełniającym do standardowo używanych
podręczników do nauki czeskiego dla cudzoziemców.
‰… Zbiór ćwiczeń jest przeznaczony dla uczniów
na poziomie A1–A2.
‰… Zbiór ćwiczeń jest odpowiednią pomocą dydaktyczną dla samouków, wszystkie przykłady
posiadają rozwiązania na sąsiedniej stronie.
‰… Zbiór ćwiczeń nie zawiera wykładu gramatyki,
jedynie przykłady umożliwiające intensywne
przećwiczenie zagadnień gramatycznych
i leksykalnych.
‰… Zbiór ćwiczeń spełnia jednocześnie rolę zeszytu
do ćwiczeń.
CVIČEBNICE ČEŠTINY A1–A2
zbiór ćwiczeń z MP3 978-80-86195-60-5
‰… Zbiór ćwiczeń jest podzielony na 25 rozdziałów.
‰… W poszczególnych rozdziałach uczeń może
przećwiczyć wymowę i słownictwo na poziomie
A1–A2 według ESOKJ.
‰… Zbiór ćwiczeń dopełniają nagrania w formacie
MP3. Audio CD zawiera różne typy ćwiczeń ze
wszystkich rozdziałów.
www.polyglot.cz
Domino (Haustiere)
Beende die Substantive und ergänze den bestimmten Artikel.
materiały do pobrania
H
d
F
h
S
e
ZA DARMO
S
d
P
r
H
e
na www.polyglot.cz/wydawnictwo
Ein Stadtr
Die Schüler
undgang
durch Be
rlin
arbeiten
selbstständ
ig. Sie lese
n das Ges
präch und
ergänze
n die fehl
enden Ang
aben im
Reporter:
Schema
Hallo! Dar
.
f ich
Ken
M
s
etwas frag
nst du gut
en?
Felix: Ja, ich Berlin?
kenne Ber
lin sehr gut
Reporter:
Kommst du W
.
h
aus Berlin?
Felix: Nei
n, ich kom
me aus Bre
aber meine
men,
Oma woh
nt
Reporter:
Ach so! Wie hier in Berlin.
heißt du und
alt bist du?
wie
Felix: Ich
heiße Felix
Lober und
Reporter:
bin 16.
Auf welche
Sch
Felix: Ich
gehe auf die ule gehst du?
Realschule.
Reporter:
Feli
dem Alex? x, was machst du den
Kaufst du
n auf
hier ein?
Felix: Nein,
ich
wir machen habe hier Gäste aus Prag
gerade eine
n Stadtrun und
dgang.
Meine Gäs
te wollen den
und die We
Fernsehtu
ltzeituhr seh
rm
Reporter:
e Felix: Gestern
Aha, und wo en. K
waren wir
wollen wir
im Zoo. Heu
wart ihr sch
noc
on?
te
den Linden h durch die Straße
Unter
zum Brande
dann zum
nburger Tor
Reichstag
und
geh
Reporter:
Wart ihr auc en.
h schon auf
Potsdamer
dem
Platz?
Felix: Nei
n, der Potsda
mer
morgen auf
unserem Pro Platz steht
gen ist näm
gramm. Mo
lich Freitag
rund wir hab
Karten für
das
en
am Samstag Musicaltheater. Na
und
fahren wir
alle leider
nach Hause.
schon
Reporter:
Okay, dan
ke und noc
Spaß! Tsc
h viel
hüs
Felix: Auf !
Wiederseh
en!
aus …
Was
h
Lösung:
Arbeitsblatt 1
Wer kommt und
wer kommt nicht
? Ergänze richt
ig.
nicht
t zu.
schlech
dem Ge
d…
e nach
Das sin
bstantiv
die Su
blatt 1
ordne
Arbeits
r und
lde
Bi
nne die
ne
Be
…
a)
Das ist
kein
nein
ja
C
t nun
zu unserem Spor
tfest?
Ich ha
be K
uche
n
Lösung:
.
Felix: Lob
er
Stadtrundg – aus Bremen
– 16 Jah
ang: ges
re
morgen
– Potsda tern – Zoo; heu alt – Realschule
mer Plat
te – Alex
z – Mus
– Fernse
icalthea
hturm –
ter
Weltzeituh
erspiele
zwei Comput
Fast alle Lehre
r kommen. Herr
Paschke
kommt leider ______
______, er hat ______
______ Zeit. Seine
Tochter hat näml
ich am Samstag
Geburtstag.
iel
© Polyglot
Und Frau Webe
r? Kommt
sie auch ______
______?
2011
be ei
nen
Mittag
– Brande
nbu
g
.
F
Ich ha
be di
e Sta
dt
sie Zeit?
.
____________, Vroni
hat Zeit.
Sie ist auch dabe
i.
Carsten
rger Tor
.
– Reichs
tag;
Ausflu
____________, Frau
Weber kommt.
Sie treibt aber
____________ Spor
t.
Und ihr Bruder?
Ich ha
be zu
D
r, Unter
den Lin
den
1/1
Ich ha
E
Und Vroni? Hat
… Jah
re alt
Felix
doch
Also, wer komm
sp
ein Computer
Lober
as t
du g
Die Sc
ema
… sch
der Hund, der Fisch, die Schlange,
le ar
Verb hü
cht?die Schildkröte, die Maus, der Wellensittich,
dieule
Katze
en derrHamster,
beite das Pferd,
Kärtc in der
n in
G
ric
verk hens. Da htigen ruppen
aufe
.
…
n. Di nn arbe Form, z. Jede G
rupp
iten
e Sc
B.
© Polyglot 2011
geshü
ler de die Schü: Ich habe e hat ei
1/1
tern
r übrig
ler im
Kuch nen Sa
en G StaPl
en ve
tz m
enum
it
rupp dtr
un.dg
rk
en su
Deangauft. Si Bild- un
chen r Schü
e sc mo d Text
A …
hr rgen kärtc
le
das
ents r einer G eiben de
hen.
… Platz
prec
hend ruppe zie n Infinitiv Die Schü
…
theater
heu
e
Ale
le
ht
de
te
Kärtc
r
x
Weltzeituh
hen ein Kärtc s Verbs ergänz
r
en im
und
lese hen (z. (verkauf
Sa
n de
n Sa B. A) un en) auf tz die pa
Unter den
di
tz laut
ssen
d lie
…
st de e Rück
den
… Tor vor: Ich ha
n Infin seite
itiv la des
B
…betag
Kuch
en ve ut vor:
rkau
ft.
Ich bi
n
Kommt er auch
Rad
.
?
Ich bi
n
© Po
lyglot
____________, ihr
Bruder kommt
____________ zum
Sportfest. Er hat
Sport ____________
gern.
2011
ins K
ino
.
Hanne
Lösung:
Neutra
ina
Femin
lina
Masku
mputerspiel
Carsten: Also,
wer kommt nun
zu unserem Sportf
Zeit. Seine Tochte
est? Hanne: Fast
r hat nämlich am
alle Lehrer komm
kommt. Sie treibt
Samstag Gebur
en. Herr Pasch
tstag.
aber nicht Sport.
ke kommt leider
der? Kommt er
Carsten: Und Vroni? Carsten: Und Frau Weber?
nicht, er hat keine
auch? Hanne:
Kommt sie auch
Hat sie Zeit? Hanne
Nein, ihr Brude
nicht? Hanne:
: Ja, Vroni hat
r kommt nicht
Doch, Frau Weber
Zeit.
zum Sportfest.
Er hat Sport nicht Sie ist auch dabei. Carsten: Und
ihr Brugern.
1/2
© Polyglot 2011
Co
1/1
1/2
lot 2011
© Polyg
mluvit budou všichni…
POLYGLOT: mluvit budou všichni…
WYDAWNICTWO
POLYGLOT
adres: nakladatelství Polyglot, Rostislavova 13, 140 00 Praha 4
telefon: +420 241 742 092, faks: +420 241 744 571
e-mail: [email protected]
www.polyglot.cz
DYSTRYBUCJA W POLSCE
KSIĘGARNIE SIECI
MATRAS
adres: Matras S.A. – ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa
telefon: +48 225 742 437
e-mail: [email protected]
www.matras.pl
Księżki z wydawnictwa POLYGLOT można zamówić w e-shopie
lub w wybranych księgarniach sieci MATRAS.
HURTOWNIA KSIĄŻEK
WIKR
adres: HURTOWNIA KSIĄŻEK WIKR,
ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa
telefon/faks: +48 226 314 833, +48 228 625 372
e-mail: [email protected], [email protected]
www.wikr.com.pl
Księgarze mogą zakupić publikacje wydawnictwa POLYGLOT
w e-shopie lub w hurtowni książek WIKR.
www.polyglot.cz

Podobne dokumenty