Polskie konstytucje

Transkrypt

Polskie konstytucje
Publiczne Gimnazjum w Ujeździe
rok szkolny 2016/2017
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu: Polskie konstytucje – jaka była droga do współczesnej demokracji w
Polsce?
Imię i nazwisko nauczyciela Krzysztof Czajkowski
Cele projektu: a) poznanie historii demokracji w Polsce
b) analiza zmin jakie zaszły w Polsce na przestrzeni wieków
c) poznanie nazw i zasad zapisanych w polskich ustawach zasadniczych
Czas realizacji: od luty do maj 2017r.
Wielkość grupy projektowej(od 3 do 5osób) :3-5 osoby
Ilość grup projektowych: 1
Opis projektu :
Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Znajomość jego zasad jest fundamentem
społeczeństwa demokratycznego. Celem projektu jest prześledzenie zmian jakie zachodziły
na przestrzeni wieków w polskim prawodawstwie.
Proponowane sposoby prezentacji:
a) gazetka ścienna
b) strona internetowa
c) broszura

Podobne dokumenty