L.p Nazwa, adres, telefon, fax, instytucji, e

Transkrypt

L.p Nazwa, adres, telefon, fax, instytucji, e
Tabela
Lista kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu 1.45 ,, Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej
w formie studiów podyplomowych ‘’- województwo podkarpackie ( druga edycja)
L.p Nazwa, adres, telefon,
instytucji, e- mail
fax, Imię i nazwisko,
zajmowane
stanowisko
Numer telefonu, Kierunek
e- mail
studiów
Preferowana
uczelnia
Deklaracja
korzystania
z noclegu
(tak lub nie)
1.
2.*
3.*
Zgodnie z założeniami projektu studia podyplomowe mogą odbywać się na następujących kierunkach:
• zarządzanie instytucjami pomocy społecznej i organizacja pomocy społecznej - zakres tematyczny studiów musi być zgodny z obowiązującymi
przepisami, określającymi minimum programowe dla specjalizacji organizacji pomocy społecznej ( podmioty nauczania i godziny);
• administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
• zarządzanie informacją w instytucjach publicznych;
• zarządzanie polityką społeczną;
• zarządzanie gospodarką społeczną;
• zarządzanie i marketing;
• ekonomia społeczna;
• zarządzanie funduszami europejskimi.
……………………………………..
Podpis Dyrektora/Kierownika Jednostki
2*-3*- osoby wpisane w pozycje 2 i 3 będą na liście rezerwowej