Polska

Transkrypt

Polska
Polsk
version
Jako rodzic masz największy wpływ na
rozwój językowy twojego dziecka.
Du som förälder är viktigast för ditt barns språkutveckling.
WZRASTANIE Z
WIELOMA JĘZYKAMI
ATT VÄXA MED FLERA SPRÅK
Bardzo istotne jest,by rodzice i opiekunowie w
przedszkolu wspólnie dbali o naukę i rozwój
językowy dziecka.
Det är viktigt att förskolan och föräldrarna möts i ett samarbete kring barnets
språkutveckling och lärande.
Więcej informacji znajduje się w folderze “Dwa języki czy
kilka?”,który dostępny jest w 12 językach.
Mer att läsa finns i broschyren ”Två språk eller flera?” som finns på 12
språk.
www.skolverket.se National Agency for Education
www.modersmal.net Theme: Native Language
www.ssb.stockholm.se International Library
Råd till familjen
Porady dla rodziny
Consejos a la familia
Advice to the Family
Enskede-Årsta-Vantör
STADSDELSFÖRVALTNING
www.stockholm.se/eav
www.stockholm.se/eav
Moim najlepszym nauczycielem
języka ojczystego jest moja
rodzina.
Min bästa modersmålslärare är min familj
Kiedy opowiadasz mi bajki i
czytasz w moim języku ojczystym
rozwijam wszystkie języki,którymi
się posługuję.
Mój język ojczysty jest
źródłem i podstawą
pozytywnego rozwoju mojej
tożsamości
Modersmålet är en tillgång och grunden för en
positiv identitetsutveckling
Język szwedzki jest moim podstawowym
językiem w przedszkolu.
Svenska är mitt huvudspråk på förskolan
Dobra znajomość języka ojczystego
pomaga mi w przyswajaniu języka
szwedzkiego i zdobywaniu innych
umiejętności.
Ett starkt modersmål gör det lättare för mig att lära mig svenska
och att lära mig nya saker
Berätta och läs för mig
på mitt modersmål så utvecklas mina språk
Wielojęzyczność jest moim atutem
zarówno teraz jak i w przyszłości.
Aby jasno formułować moje myśli
potrzebuję bogatych zasobów
językowych.
Att kunna flera språk är en tillgång för mig både nu och i
framtiden
För att kunna tänka bra behöver jag ett rikt språk
Kiedy rozmawiasz ze mną i
słuchasz tego co mówię –
rozwijam moje możliwości
językowe.
Samtala med mig och
lyssna på mig så utvecklas mina språk
Potrafię uczyć się kilku języków
równocześnie.
Jag kan lära mig flera språk samtidigt
Moje poczucie własnej wartości umacnia
się, ponieważ język i tożsamość idą w
parze.
Pewność w posługiwaniu się
kilkoma językami wzmacnia
moje poczucie własnej
wartości.
Trygghet i mina språk stärker mitt självförtroende
Mitt självförtroende stärks eftersom språk och identitet hänger
nära samman
Uczę się języka najlepiej kiedy robimy
coś razem.
Jag lär mig språket bäst när vi gör saker tillsammans
gör saker tillsammans