Jan Paweł II w trosce o emigrantów i Polonię Streszczenie Nie ulega

Komentarze

Transkrypt

Jan Paweł II w trosce o emigrantów i Polonię Streszczenie Nie ulega
Łukasz Ryszka
Jan Paweł II w trosce o emigrantów i Polonię
Streszczenie
Nie ulega wątpliwości, że działalność Kościoła katolickiego poza Polską jest bardzo
ważnym elementem budowania świadomości narodowo-kulturowej w życiu Polaków. Często
widzi się w Kościele tylko jego struktury instytucjonalne. Mają one oczywiście bardzo duże
znaczenie i miejsce w życiu samego Kościoła. Jedwnak Kościół – oprócz wymiaru
instytucjonalnego – ma przede wszystkim wymiar duchowy. Ten właśnie duchowy wymiar
wskazuje na fakt, że w życiu Kościoła na emigracji uczestniczy znacznie więcej ludzi niż w
życiu organizacji. Należy postawić pytanie: co będzie dalej z Polakami za granicą? Czy np. w
warunkach zjednoczonej Europy poddadzą się procesowi asymilacji, czy też odwrotnie: w
związku z łatwiejszym kontaktem z krajem pogłębią swoją świadomość narodową i rozwiną
jeszcze bardziej działalność kulturową? Wszystko zależy od stopnia rozwoju świadomości
narodowej. O tym szczególnym dziedzictwie obecności Kościoła w tkance emigracji polskiej
mówił często Jan Paweł II.
Słowa kluczowe: Polonia, emigracja, duszpasterstwo, organizacje polonijne

Podobne dokumenty