SGT kalendarz aukcji 20140402_.xlsx - GAZ

Transkrypt

SGT kalendarz aukcji 20140402_.xlsx - GAZ
data aktualizacji:
Kalendarium aukcji SGT
2 kwiecień 2014
Data
Rodzaj produktu
Rodzaj
punktu
ID
punktu
Nazwa punktu
Okres, na który
udostępniony jest
produkt
Ofertowana
przepustowość
[m3 /h]*
Oferowana
zdolność
[kWh/h]
Duża zmiana Sos
[PLN/(m3
GOST/h)h]
Mała zmiana Sos
[PLN/(m3 GOST/h)h]
Uwagi
24 kwietnia 2014
produkt miesięczny / na
zasadach ciągłych
PWE
870002
Mallnow Rewers
maj 2014
206 367
2 130 122
0,000175
0,000035
Przepustowość oferowana w aukcji wyrażona jest w m3 GOST/h.
24 kwietnia 2014
produkt powiązany miesięczny /
na zasadach ciągłych
PWY
800034
SGT Punkt
Wzajemnego
Połączenia (PWP)
maj 2014
206 367
2 130 122
0,001689
0,000338
Przepustowość oferowana w aukcji wyrażona jest w m3 GOST/h.Oferowana przepustowość w Punkcie
Wzajemnego Połączenia ID 800034 w SGT jest powiązana z przepustowością w KSP w Punkcie Wzajemnego
Połączenia ID 172434 i w przeliczeniu na warunki normalne wynosi 192 268 m3/h.
24 kwietnia 2014
produkt miesięczny / na
zasadach ciągłych
PWE
870001
Kondratki
maj 2014
15 000
154 830
0,000874
0,000175
Przepustowość oferowana w aukcji wyrażona jest w m3 GOST/h.
19 maja 2014
produkt miesięczny / na
zasadach ciągłych
PWE
870002
Mallnow Rewers
czerwiec 2014
206 367
2 130 122
0,000175
0,000035
Przepustowość oferowana w aukcji wyrażona jest w m3 GOST/h.
19 maja 2014
produkt powiązany miesięczny /
na zasadach ciągłych
PWY
800034
SGT Punkt
Wzajemnego
Połączenia (PWP)
czerwiec 2014
206 367
2 130 122
0,001689
0,000338
Przepustowość oferowana w aukcji wyrażona jest w m3 GOST/h.Oferowana przepustowość w Punkcie
Wzajemnego Połączenia ID 800034 w SGT jest powiązana z przepustowością w KSP w Punkcie Wzajemnego
Połączenia ID 172434 i w przeliczeniu na warunki normalne wynosi 192 268 m3/h.
19 maja 2014
produkt miesięczny / na
zasadach ciągłych
PWE
870001
Kondratki
czerwiec 2014
15 000
154 830
0,000874
0,000175
Przepustowość oferowana w aukcji wyrażona jest w m3 GOST/h.
2 czerwca 2014
produkt powiązany kwartalny /
na zasadach ciągłych /
PWY
800034
SGT Punkt
Wzajemnego
Połączenia (PWP)
lipiec - wrzesień 2014
0,000338
Przepustowość oferowana w aukcji wyrażona jest w m3 GOST/h.Oferowana przepustowość w Punkcie
Wzajemnego Połączenia ID 800034 w SGT jest powiązana z przepustowością w KSP w Punkcie Wzajemnego
2 czerwca 2014
produkt kwartalny / na
zasadach ciągłych
PWE
870001
Kondratki
lipiec - wrzesień 2014
16 czerwca 2014
produkt powiązany miesięczny /
na zasadach ciągłych
PWY
800034
SGT Punkt
Wzajemnego
Połączenia (PWP)
lipiec 2014
16 czerwca 2014
produkt miesięczny / na
zasadach ciągłych
PWE
870001
Kondratki
lipiec 2014
21 lipca 2014
produkt powiązany miesięczny /
na zasadach ciągłych
PWY
800034
SGT Punkt
Wzajemnego
Połączenia (PWP)
sierpień 2014
21 lipca 2014
produkt miesięczny / na
zasadach ciągłych
PWE
870001
Kondratki
sierpień 2014
18 sierpnia 2014
produkt powiązany miesięczny /
na zasadach ciągłych
PWY
800034
SGT Punkt
Wzajemnego
Połączenia (PWP)
wrzesień 2014
18 sierpnia 2014
produkt miesięczny / na
zasadach ciągłych
PWE
870001
Kondratki
wrzesień 2014
* ‐ Przepustowość wyrażona jest w m3 GOST/h
282 677
2 917 792
0,001689
Połączenia ID 172434 i w przeliczeniu na warunki normalne wynosi 263 365 m 3/h.
15 000
154 830
0,000874
0,000175
Przepustowość oferowana w aukcji wyrażona jest w m3 GOST/h.

Podobne dokumenty