xxxii niedziela zwykła - St. Casimir`s Parish in Vancouver

Transkrypt

xxxii niedziela zwykła - St. Casimir`s Parish in Vancouver
BIULETYN PARAFIALNY / PARISH BULLETIN
No. 3/2016
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 STYCZEŃ / FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – JANUARY 31st
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 LUTY / FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 7th
ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH - Dzień 11 lutego to rocznica objawień w Lourdes. W Kościele Katolickim
obchodzimy z tej okazji Światowy Dzień Chorych. Pomyślmy w tym dniu o wszystkich chorych w naszych otoczeniu, a
także o tych, o których już nie ma kto myśleć. Modlitwa do Maryi za chorych:
Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata,
Tych, którzy w tej chwili stracili przytomność i będą umierać,
Tych, którzy rozpoczęli agonię,
Tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie,
Tych, którzy krzyczą i płaczą z bólu,
Tych, którzy nie mogą zatroszczyć się o siebie z powodu braku pieniędzy,
Tych, którzy tak bardzo chcieliby chodzić, a muszą po zostawać nieruchomi,
Tych, którzy na próżno szukają w swoim łóżku dogodniejszej pozycji.
Tych, którzy muszą się wyrzec najdroższych planów przyszłości,
Tych zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze życie,
Tych, którzy buntują się i złorzeczą Bogu,
Tych, którzy nie wiedzą, że Chrystus boleśnie opuszczony na krzyżu cierpiał jak oni i za nich.
Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata. Amen
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 STYCZEŃ
FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – JANUARY 31st
8:30 (Eng.)  Joe Wicki - family
10:00  Zmarłego tatę i dziadka Zbigniewa Lambert
Giełżyńskiego - córka i wnuczka
12:00  Janinę Serwin ( 7 rocz. śm.) - mąż z rodziną
10:00  Rodziców: Kornelię i Franciszka Pławiak - córka z
rodziną
12:00  Wojciecha i Eleonorę Sobczyńskich - córka z rodziną
Poniedziałek / Monday – 8 luty / February
8:00 (Eng.) For good health and healing for Tony
and Anlet Miranda
Poniedziałek / Monday – 1 luty / February
8:00 (Eng.) For Parishioners
Wtorek / Tuesday – 2 luty / February
8:00 (Eng.)  Stanisława & Andrzej Tokarczyk
Środa / Wednesday – 3 luty/ February
8:00 (Eng.)  Halina Andrusyszyn - daughter Zenobia
Czwartek / Thursday – 4 luty / February
19:00  Dominik – mama
Pierwszy Piątek Miesiąca
Piątek / Friday – 5 luty / February
8:00 (Eng.) For good health and healing for Tony
and Anlet Miranda
17:00 Adoracja Najś. Sakramentu
18:30 Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa
19:00 O dary Ducha Świętego dla Ojca św., biskupów
i kapłanów oraz o wierność w powołaniu dla osób
konsekrowanych – Towarzystwo Różańcowe
Sobota / Saturday – 6 luty/ February
8:45 (Eng.) For God’s blessing for Katarzyna
and Bronisław Dukowski
17:30  O. Francois Dyjak, OMI
O rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Stefana
Wyszyńskiego, za Ojczyznę i Radio Maryja.
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 LUTY
FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 7th
8:30 (Eng.)  Józef & Stanisława Narodowski - son with
family
Wtorek / Tuesday – 9 luty / February
8:00 (Eng.) For Parishioners
Środa Popielcowa/ AshWednesday – 10 luty / February
8:00 (Eng.)  Maurice Wawryk - Linda & Bob Postnikoff
10:00  Marcina i Józefę Golonka - syn z rodziną
19:00  Józef Mniszak - synowie z rodzinami
Czwartek / Thursday – 11 luty / February
19:00  Brata Stanisława - siostra z rodziną
Piątek / Friday – 12 luty / February
18:15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
19:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla męża- żona Zofia z
rodziną
Sobota / Saturday – 13 luty / February
8:45 (Eng.) For good health and healing for Magda - Polish
School Teachers
17:30  Bolesław Pietrasz – Alina z synem
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 LUTY
FIRST SUNDAY OF LENT - FEBRUARY 14th
8:30 (Eng.) In thanksgiving to Our Lady of Perpetual Help
asking for health for Maria – personal intention
10:00 Dziękczynna za ocalenie życia - Ada i Andrzej
12:00  Marię i Michała Kucyl - wnuk z rodziną
13:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - W piątek pragniemy
wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata.
WIELKI POST - W Środę Popielcową rozpoczynamy w
Kościele okres Wielkiego Postu, który ma za cel przygotować
nas do obchodu Świąt Wielkanocnych. W tym dniu
obowiązuje post ścisły i abstynencja. Niech ten święty czas
pokuty i nawrócenia oraz osobistych postanowień będzie dla
nas okazją do przemiany i nawrócenia, aby przygotować się jak
najlepiej do przeżywania tajemnicy Męki i Zmartwychwstania
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Miejmy więc wyczulone
sumienia na głos Boga. Na ten nowy czas łaski, jakim jest w
Kościele Wielki Post, życzę wam odwagi w podejmowaniu
osobistych umartwień oraz chrześcijańskiej wiary i nadziei w
codziennym życiu i obowiązkach. NIECH PAN WAM
BŁOGOSŁAWI!
ZNAKI WIELKIEGO POSTU – post, jałmużna i modlitwa.
Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem)
wprowadza człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego
odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z
Bogiem. Atmosferę tę stwarzają: post, jałmużna i modlitwa,
trzy podstawowe biblijne działania człowieka jako swoiste
znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy
były wcześniej wykorzystywane przez proroków
Izraela i świętych Kościoła, już nie mówiąc o samym Jezusie,
który na pustyni pościł
i modlił się, by w swoim czasie
oddać swoje życie na
krzyżu. Działania te w efekcie są
wyrazem naszej miłości, wewnętrznej
zadumy i
powagi nad tajemnicami zbawienia, które wprowadzają w
samo centrum środowiska Bożego.
NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ – będzie
odprawiane w każdy piątek Wielkiego Postu o godz.18:15.
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI - z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu - w każdą niedzielę Wielkiego
Postu po Mszy św. o godz. 12:00.
CHRZTY/BAPTISMS - Do wspólnoty Kościoła w ostatnim
czasie został włączony: Alan Nicholas Podgorny. Dzielimy
radość rodziców i życzymy im wielu łask Bożych w dziele
wychowania religijnego.
200 ROCZNICA ZGROMADZENIA MISJONARZY
OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ - W tym roku
Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów obchodzi 200 rocznicę
swojego istnienia (1816 – 2016). Z tej okazji zapraszamy
wszystkich ludzi dobrej woli do następujących form wsparcia i
solidarności: modlitwy w intencji Misjonarzy Oblatów oraz
powołań do życia zakonnego i kapłańskiego, ofiarowania
swojego cierpienia, duchowych ofiar w tej intencji, a także
uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach. Szczegółowe
informacje można znależć na stronie internetowej:
www.omiap.org w dziale 200 rocznica.
POKWITOWANIA DO ROZLICZEŃ PODATKOWYCH
– (INCOME TAX) za rok 2015 będzie można odebrać w sali
pod kościołem 14 i 21 lutego po Mszach Św. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom.
ZABAWA WALENTYNKOWA – w sobotę 6 lutego. Po raz
kolejny Rycerze Kolumba z naszej parafii zapraszają na zabawę
walentynkową, która odbędzie się w sali parafialnej.
Rozpoczęcie o godz.19:00. Bilety w cenie $35.00. Więcej
informacji u Pana Lesława Kalmuczak - (604) 594-8143 lub
Gienka Wysockiego - (604) 588-4380
KAWIARENKA PARAFIALNA – W niedzielę 31 stycznia
na obiad zaprasza Związek Podhalan, 7 lutego Rycerze
Kolumba, 14 lutego Radio Maryja. Życzymy smacznego!
DRUGA SKŁADKA
 7 lutego na BC Catholic.
 14 lutego na St. Joseph’s Society - chorych i
emerytowanych księży. Dziękujemy za wsparcie.
PARISH ANNOUNCEMENTS
ASH WEDNESDAY – “Be reconciled and return to the Lord
by means of prayer, fasting and deeds of loving service!” - Ash
Wednesday marks the beginning of the Season of Lent. It is a
season of penance, reflection, and fasting which prepares us for
Christ’s Resurrection on Easter Sunday. BLESSED ASHES will be distributed (ONLY) during all of the Ashe Wednesday’s
FASTING & ABSTINENCE - Connected to increased prayer
during the season of Lent is the penitential discipline of fasting.
There are two days in the Roman Catholic calendar on which
the faithful are obliged to keep a fast: Ash Wednesday and
Good Friday. Fasting in the Roman Catholic Church entails
eating only one full meal on a fast day, but does not prohibit
taking some small amount of food at other meal times.
Medicine or liquid may be taken at any time of the day. Fasting
is often combined with abstinence, that is, meat is not eaten on
days of abstinence. Fridays during Lent are days of abstinence,
as are Ash Wednesday and Good Friday.
200 ANNIVERSARY OF THE MISSIONARY OBLATES
OF MARY IMMACULATE - This year, the Congregation of
the Missionary Oblates of Mary Immaculate celebrates the
200th anniversary of its existence (1816-2016). On this
occasion we invite all people of good will to join in the
following forms of support and solidarity: prayer for the
Missionary Oblates and vocations to religious life and
priesthood, offering of one’s his suffering and spiritual
sacrifices for the intention, as well as participation in jubilee
events. Detailed information can be found at: www.omiap.org
in section 200th anniversary.
ONE Conference 2016: In the Father’s Mercy
The Church’s mission is to make disciples, and you’re
invited! Whether you’re already sharing your faith in some
way, or it’s something you’re just thinking about, this
conference is for you. With the Jubilee Year of Mercy upon us,
this year’s ONE Conference submerges us In the Father’s
Mercy. Hear inspirational messages from world class speakers:
Angèle Regnier, Ken Yasinski and Gwendoline Allison, with an
opportunity to visit local ministries and exhibits. Saturday,
March 5, from 9-5:30pm at the Vancouver Convention Centre.
This event has sold out the past three years. Tickets are $45 and
can be purchased online at rcav.org/one or at any parish.
INCOME TAX RECEIPTS - To everyone who supported St.
Casimir’s Parish with your financial contributions in 2015, a
huge THANK YOU! Income tax receipts for 2015 are now
ready and can be picked up after all Mass on Feb. 14th and Feb.
21st.
SECOND COLLECTION
February 7 for BC Catholic.
February 14 for St.Joseph’s Society (1st Sunday of Lent)
SUNDAY COLLECTIONS –
17 I - $2,294.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię.
Thanks to our regular contributors who help support our parish.