Wyróżnienie

Transkrypt

Wyróżnienie
ó
VI/GD
PR
Warszawska Grupa DoradcÓw PR
Wyróźnienie dla
(Pana
Wlarcina easiĘg
W kategorii
Najlepszy Wójt na Mazowsnu "&olcu 2011
Warszawa
r
til iPrrnazny Mediom
31.05.2012.
Urząd.
Społeczeństwu
llaaotłsae nadaie
na
jednej foti

Podobne dokumenty