FORMULARZ ZWROTU

Transkrypt

FORMULARZ ZWROTU
FORMULARZ ZWROTU
1.
NUMER ZAMÓWIENIA …………………………………………………………………………………………………
2.
DATA ZAMÓWIENIA ………………………………………………………….………………………………………..
3.
NUMER FAKTURY ………………………………………………………………………………………………………
4.
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………
5.
ADRES …………………………………………………………………………………………………………………….
6.
NUMER TELEFONU …………………………………………………………………………………………………….
7.
ADRES E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………..
8.
NR RACHUNKU BANKOWEGO [DO WYPŁATY GOTÓWKI] ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer zamówienia
Ilość
Cena brutto
…………………………………………………
CZYTELNY PODPIS KLIENTA I DATA
Alicja&Maria Alicja Król
ulica Mikołaja Reja 12
15-615 Białystok
Przyczyna zwrotu

Podobne dokumenty