Szkolny zestaw programów nauczania

Transkrypt

Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw programów nauczania - Gimnazjum nr 40 w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu*
Rok szkolny 2011/2012
Przedmiot
Nazwa programu, autor, wydawnictwo
Język polski
"Słowa na czasie"- program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum, wydawnictwo Nowa Era
Matematyka
Matematyka z plusem, GWO
Historia
Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii w gimnazjum, Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie
Dziś i jutro. Program nauczania ogólnego WOS w gimnazjum, Nowa Era
Geografia
Program nauczania geografii, Nowa Era
Biologia
PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM „PULS ŻYCIA”
Fizyka
Świat Fizyki - pod redakcją Barbary Sangowskiej - Wydawnictwo ZamKor Kraków
Chemia
Język angielski
Chemia Nowej Ery - Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin - Wydawnictwo Nowa Era Warszawa
Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum poziom III.0 i III.1 Ewy Lewandowskiej i Barbary Maciszewskiej, Pearson
Longman
Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum. Poziom podstawowy wydawnictwo WSiP DKW-4014-106/00
Język hiszpański
Program nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum,A. Dudziak-Szukała i P.PrzystanowiczNowela, Poznań 2010
Wychowanie fizyczne
Program wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum, Mirosława Śmiglewska
Plastyka
plastyka "Program nauczania w gimnazjum"Wyszkowska Lila,nr dopuszczenia 47/2009;wyd.OPERON
Muzyka
muzyka"Program nauczania w gimnazjum" Serwańska Krystyna,nr.dopuszczenia 166/2009;wyd.OPERON
Informatyka
Program nauczania „Informatyka. Podstawowe tematy”,Grażyna Koba; Wydawnictwo Szkolne PWN
Zajęcia artystyczne
"Pr. nauczania muzyki do zajęć artystycznych w gimnazjum" Eugeniusz Wachowiak nr ewid MEN 273/2010 wyd.GAWA; program
autorski - Katarzyna Starczewska; Zajęcia plastyczne przygotowane w oparciu o program B. Mikulik ; "Szkolna pracownia
artystyczna" i " "Osobisty kontakt z dzielami sztuki", wyd WSiP
Technika
Zajecia techniczne, U. Białka, wyd. Operon, nr zatw. 199/2009
Edukacja dla bezpieczeństwa**
Edukacja dla bezpieczeństwa. Program dla gimnazjum. Aut. B. Breitkopf, D. Czyżow. WSiP
Wychowanie do życia w rodzinie
program autorski, Małgorzata Głucińska
Religia
Przyjąć blask Bożej Prawdy,
*dla klas I w roku szkolnym 2011/2012 obowiązujący na trzyletni etap kształcenia (od 2011/2012 do 2013/2014)
** oraz dla klas III w roku szkolnym 2011/2012
Anna Zdziennicka
NOWA ERA

Podobne dokumenty