Regulamin akcji Abonament na Walentynki 2017

Transkrypt

Regulamin akcji Abonament na Walentynki 2017
Regulamin akcji
Abonament na Walentynki 2017
1. Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej,
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Warszawska 12
c, 21-500 Biała Podlaska.
2. Akcja skierowana jest do wszystkich Użytkowników Barwnej Multimedialnej
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży, posiadających kartę czytelnika.
3. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wizyta w Bibliotece Barwnej 14
lutego 2017 roku, w godzinach 10-18, posiadanie czerwonego elementu
stroju i wzięcie udziału w losowaniu.
4. Losy będą dostępne w trzech działach biblioteki: dziecięcym,
multimedialnym i wypożyczalni książek dla młodzieży. W akcji można wziąć
udział tylko w jednym z wymienionych działów.
5. Wśród kilkudziesięciu losów będzie znajdowało się sześć zwycięskich,
zawierających informację o wygraniu jednego półrocznego abonamentu na
wypożyczanie zbiorów multimedialnych Barwnej Multimedialnej Biblioteki
dla Dzieci i Młodzieży. Abonament będzie można uruchomić w dowolnym
momencie, wręczając bibliotekarzowi otrzymany bon.
6. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej.
7. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania akcji
i warunków udziału w niej oraz do jej odwołania bez podania przyczyny.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga
Organizator.

Podobne dokumenty