Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Quick Test 13A

Transkrypt

Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Quick Test 13A
NAME:
CLASS:
DATE:
SCORE: …………………………… / 15
I. Usłyszysz trzy wypowiedzi (1–3). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–D). Wpisz
rozwiązania do tabeli. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej
wypowiedzi. (3 pkt)
A. No, you couldn’t.
B. No, he’ll be fine in two days.
C. Yes, go straight on.
D. I’ve lost my pet.
1.
2.
3.
II. Wpisz właściwe słowo. (4 pkt)
1. A large area of land covered with trees is called a f _ r _ s _ .
2. What is the w _ _ _ h _ r forecast for tomorrow?
3. In the mountains some farmers keep s _ _ e _ to produce wool.
4. The most intelligent animals living in water are _ o _ p _ i _ s.
III. Podkreśl właściwe słowo. (4 pkt)
1. Some people say that wild winds / animals should be protected.
2. Don’t drop litter / heater on the street.
3. There are special nature / place reserves in Kenya.
4. People shouldn’t eat / feed monkeys in zoos.
IV. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie
uzupełniają luki (1–4). Wpisz odpowiednią literę (A–H) obok numeru każdej luki. Cztery
wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. (4 pkt)
A.
for
B.
from
C.
habit
D.
planet
E.
project
F.
reacting
G.
H.
recycling work
I haven’t heard from my sister 1. _____ two weeks because she was doing a 2. _____ on
environment. She had to check on the Internet what to do to help our 3. _____ . When she phoned
me yesterday, we talked about 4. _____ !
Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Quick Test 13A (Poziom podstawowy)
© EGIS
PHOTOCOPIABLE

Podobne dokumenty