F-1241/10 Badanie stanu zdrowia osób zatrzymanych i pobieranie

Transkrypt

F-1241/10 Badanie stanu zdrowia osób zatrzymanych i pobieranie
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/8690,F-124110-Badanie-sta
nu-zdrowia-osob-zatrzymanych-i-pobieranie-krwi-na-zawartosc-.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 06:48
F-1241/10 Badanie stanu zdrowia osób
zatrzymanych i pobieranie krwi na zawartość
alkoholu na zlecenie KMP w Piekarach Śląskich
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu 149.3 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 143 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 95 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22 24.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie art.24 23 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ - Umowa projekt 98 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.10.2010 36.5 KB
Metryczka
Data publikacji 10.09.2010
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Piekary Śląskie
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Jaśniewiicz Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Cecylia Jaśniewiicz