pobierz plakat

Transkrypt

pobierz plakat
Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW
serdecznie zaprasza na ogólnopolską
konferencję naukową studentów i doktorantów
Multikulturowość
z perspektywy filozoficznej
przeszłość • teraźniejszość • przyszłość
10.00
Otwarcie konferencji
ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW,
p. Monika Deja (Prezeska Koła Naukowego Studentów
Filozofii UKSW), ks. dr hab. Jacek Grzybowski,
prof. UKSW (Opiekun naukowy KNSF)
10.30
Beata Czarnocka (UKSW, Warszawa)
Człowiek w multikulturowości
11.00
Gloria Gierlach (Uniwersytet Muzyczny F. Chopina
w Warszawie)
Dzisiejsza recepcja społeczna muzyki klasycznej
(w tym współczesnej) w świetle zjawiska
multikulturowości
11.30
Justyna Świerczek (KUL JPII, Lublin)
Problematyka wymiaru sprawiedliwości
karnej na świecie a zróżnicowanie kulturowe
społeczeństwa
12.00
Konrad Węgliński (KUL JPII, Lublin)
Unia Europejska i jej państwa członkowskie
wobec ochrony wolności praw językowych
mniejszości
12.30
Michał Wróblewski (Uniwersytet Gdański)
Tożsamość według psychologii kultury
fot: ForWallpaper.com
Dyskusja i przerwa (13.00 -13.30)
13.30mgr Mateusz Kofin (UP JPII, Kraków)
Multikulturalizm – współczesne
narzędzie w kształtowaniu nowego
proletariatu w drodze ku „hegemonii
kulturowej” z filozofii praktycznej
Antonio Gramsciego
14.00mgr Marcin Hylewski (Uniwersytet Śląski,
Katowice)
Intelektualne źródła kryzysu kultury
w ujęciu Allana Blooma
14.30mgr Artur Jochlik (Uniwersytet Śląski,
Katowice)
Slavoj Žižek wobec kwestii
multikulturalizmu
15.00
Marcin Śrama (UAM, Poznań)
Multikulturowość w myśli filozoficznej
Hansa-Hermanna Hoppego
15.30mgr Liliia Ovcharova (Kijów, Ukraina)
Providing grounds for multicultural
policies: epistemological and ethical
dimension (Podstawy wielokulturowości
– wymiar epistemologiczny i etyczny)
16.00Dyskusja i zakończenie konferencji
27 kwietnia (środa), o godz. 10.00
w sali 201, bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3.

Podobne dokumenty