Malezja: wprowadzenie biopaliwa B10 i B7 od czerwca 2016 r.

Transkrypt

Malezja: wprowadzenie biopaliwa B10 i B7 od czerwca 2016 r.
Malezja: wprowadzenie biopaliwa
B10 i B7 od czerwca 2016 r.
2016-06-10 07:06:27
2
Ministerstwo ds. Plantacji i Surowców poinformowało, że z dniem 1 czerwca 2016 r. rozpoczyna wdrażanie
mieszanek oleju napędowego z olejem palmowym o standardzie B10 dla transportu i B7 dla przemysłu
(odpowiednio 10% i 7% udziału estru metylowego z oleju palmowego).
Biopaliwo będzie dostarczane do stacji beznzynowych i dla przemysłu przez Malezyjskie Stowarzyszenie
Producentów Biopaliwa (Malaysian Biodiesel Associacion), w skład którego wchodzi 22 członków. Przewiduje się,
że wdrożenie tych dwóch programów przełoży się na wzrost zużycia oleju palmowego (około 709 tys. t. surowego
oleju palmowego rocznie) oraz zmniejszenie zużycia oleju napędowego (o ok. 820 l rocznie). W efekcie
ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla o 2,16 mln t. Ponadto, zwiększone zapotrzebowanie na olej
palmowy przyczyni się do wzrostu cen tego surowca.
Aktualnie tworzona jest platforma powszechnych testów w zakresie kompatybilności biodiesla B10 z malezyjskim
rynkiem motoryzacyjnym (kwestie technicznych możliwości zastosowania w użytkowanych samochodach).
3