Lista zadań

Transkrypt

Lista zadań
Zadania na zaliczenie ćwiczeń PHP semestr letni
rok akadem. 2005/06
W celu otrzymania oceny wyższej niż 3 (dostateczna) należy wybrać sobie jedno z zadań, napisać skrypt i dostarczyć do mnie (osobiście lub na
maila [email protected]). Zadania należy wcześniej (na stronie http://merlin.fic.uni.lodz.pl/KPodlaski/php/) zarezerwować jedno zadanie może się powtarzać max 2 razy w jednej grupie ćwiczeniowej). Jeżeli
mają państwo własne pomysły to proszę o kontakt. Zadania podzielono ze
względu na poziom trudności. Oczywiście ocena zależy od wykonania, zadania pozostawiają wiele miejsca na inwencję własną.
Zadania na ocenę1 4, 4+
1. Zamiana liczby z zapisu cyfrowego na zapis słowny (mniejszej niż 10
milionów).
2. Tworzenie wykresu funkcji matematycznych 1 zmiennej (możemy się
ograniczyć do wybranych 4 wybranych typów funkcji np. liniowa, sinus
itd.).
Zadania na ocenę 4, 5
3. Strony domowe pracowników firmy (generowane automatycznie przy
pomocy "bazy"pracowników)
4. Wypożyczalnia książek.
5. Wypożyczalnia Video/DVD.
6. Rezerwacja/sprzedarz biletów do kina.
7. Internetowy punkt sprzedarzy/rezerwacji biletów lotniczych.
8. Internetowe wspomaganie obsługi klientów firmy (śledzenie zapytań
klientów ich propozycji itd.).
9. Bank internetowy.
10. System rejestracji kosztów/zakupów w firmie.
11. Forum dyskusyjne.
12. Internetowa “automatyczna sekretarka/messenger offline”
1
może być 5 jeżeli praca mnie zaskoczy
1
13. Rejestracja odwiedzin na stronie www, opracowanie zebranych danych
(ilość, kto najczęściej, kiedy najczęściej itp.)
14. Tworzenie Histogramu dla danych liczbowych z przysłanego pliku.
2