FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na debatę na temat bezpiecznych zachowań podczas wakacji
„Wakacyjne abecadło”
Debata skierowana do wszystkich, którzy organizują wyjazdy
grupowe, mają dzieci, chcą się poczuć bezpiecznie wyjeżdżając na
wypoczynek
Termin debaty: 07.07.2010 r., godz. 11.00,
Miejsce konferencji: Hotel Sobieski,
Czas trwania konferencji: 3 godziny.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zgłoszenie swojego udziału. Rejestracja zostanie
zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc, jednak nie później niż 05 lipca 2010 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Stanowisko....................................................................................................................................
Firma.............................................................................................................................................
Adres firmy (ulica, kod, miasto)...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu (z nr kierunkowym).....................................Numer faksu...................................
E-mail............................................................................................................................................
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem pod numer 22 632 40 92 lub na adres:
[email protected]
Patronat honorowy nad debatą objęli:
- Główny Inspektor Sanitarny
- Komendant Głównej Komendy Policji
- Komendant Straży Pożarnej
- Prezes WOPR
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Artim Wydawnictwa i Promocja Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie ul. Wolska 84/86 zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r
.( Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
W programie m.in.:
- przedstawiciele WOPR opowiedzą na temat zachowań nad wodą oraz zaprezentują pierwszą
pomoc dla osoby tonącej,
- powiemy na temat zachowań w lesie: co zrobić, gdy ugryzie nas żmija, jak wyciągnąć
kleszcza,
- jak przygotować się do podróży
- co zabrać do podróżnej apteczki, żebyśmy byli przygotowani na trudne sytuacje
- jak zachować się podczas pożaru
- lekarze specjaliści opowiedzą, jak najlepiej przygotować się do wyjazdu
oraz wiele innych tematów.